Tisztelt Betegeink!

Megkezdődött a vastagbélrák szűrés praxisomban.

Kérjük csak aki behívó levelet kapott az jelentkezzen a mintavételi tartályokért asszisztensi rendelési idő alatt.

Kedd-csütörtök: 10.00-12.00 óra között.

Dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos

Madárgyűrűzés az iskolában


További fotókért kérem kattintsanak a fenti képre. (Fotók: Perendi Nóra)

A Kardoskúti Napközi otthonos Óvoda és a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület évekkel ezelőtt kötött együttműködési megállapodást melyben az egyesület vállalta, hogy segíti az óvoda célkitűzéseit megvalósítani ami nem más, mint a zöld óvoda cím elérése. Ennek szem előtt tartásával minden évben szervezünk egy-egy programot ami kapcsolódik ehhez .

Ebben az évben a múlt héten sikerült egy esőmentes napot kifogni és az iskola udvarán madárgyűrűzést nézhettek végig az óvodások. Boldog Gusztáv ( Guszti bácsi ) rendkívül nagy szakértelemmel kötötte le a gyerekek figyelmét bemutatójával.

Reggel kilenc órakor húztuk ki a hálót és tíz órakor már az első kettő madarat szemügyre vehették közelről is a gyerekek. Nagyon sok ember megirigyelheti hiszen az első madár ami hálóba került nem más mint egy fülemüle. A fülemüléről tudni kell, hogy igazi éjszakai madár, jellegtelen színekkel és inkább csak a hangját lehet hallani éjjel és nappal is de látni nagyon ritkán lehet.  Öröm volt nézni, hogy csillogott a gyerekek szeme amikor megsimogathatták a meggyűrűzött madarat majd útjára engedték. A második madár egy tövisszúró gébics volt  ami már agresszívebb ezért a simogatástól eltekintettünk. megtudhattuk, hogy zsákmányát nem mindig fogyasztja el azonnal, hanem egy arra alkalmas ágon felszúrja és később fogyasztja el.

Mire az első két madár gyűrűzésével végeztünk a hálóban egy pár harkály került. A gyerekek megtekinthették hogyan kell szakszerűen kivenni a hálóból, hogy ne sérüljön hiszen ez alapkövetelmény. Guszti bácsi elmagyarázta hogyan lehet megkülönböztetni a fiú és a lány madarat. Gyűrűzés után szabadon engedtük ezeket a madarakat is.

Nagyszerű időben egy tartalmas délelőttöt sikerült összehozni ahonnan a gyerekek sok új információval gazdagodva térhettek vissza az óvodába.
K.P.

Ünnepi hulladékszállítási rend Kardoskúton

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a Naptárnak megfelelően, a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontja Kardoskúton, 2019. június 10-e (hétfő), Pünkösd hétfő.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Nyári diákmunka 2019-ben is

A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése érdekében a Pénzügyminisztérium által ismét meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka” program.

A program egyben lehetőséget biztosít a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. A munka révén szerzett korai sikerélmény pedig elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A 2019. évi program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a támogatott foglalkoztatás pedig július 1-től augusztus 31-ig valósul meg a program részletes tájékoztatójában megfogalmazott feltételek mellett.

A munkalehetőségek kétirányúak. Önkormányzati diákmunka esetén napi 6 órás munkavégzés szükséges, ez esetben a jövedelem a minimálbér 6 órára eső része (111.750 Ft/hó), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 6 órára eső része (146.250 Ft/hó). A mezőgazdaság, vendéglátás és turizmus területén történő diákmunka esetén napi 8 órás munkavégzés szükséges, a jövedelem a minimálbér (149.000 Ft/hó) összege, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum (195.000 Ft/hó) összege.

A programra jelentkezés előfeltétele, hogy a 16-25 év közötti nappali tagozatos diák közvetítést kérőként regisztráljon a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya)
  • érvényes diákigazolvány, / az iskolai tanulmányok befejezése után a diákigazolvány visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolás
  • 18 éves kor alatt szülői/törvényes képviselői hozzájárulási nyilatkozat

Jelentkezni 2019. június 1-től a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán lehet, melyek elérhetősége az alábbi linken található: https://illetekes.munka.hu/

(kormanyhivatal.hu)

Anyám, édes anyám!


Az óvodások Anyák napi ünnepségén készült fotókat a fenti képre kattintva tudják megtekinteni. (Fotók: VP.)

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség hatályos jogi szabályozása

A hatályos törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó most már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A korábbi szabályozás szerint a földhasználó adott év június 30. napjáig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Azonban a jogalkotó a 2018. december 31. napjával hatályba lépett szabályozás értelmében a parlagfű elleni védekezést egy egész évben fennálló kötelezettséggé tette. Tehát a földhasználóknak az idei évtől kezdve egész évben figyelemmel kell lenniük az őket terhelő kötelezettség betartására, amelynek elmulasztása akár nagyobb mértékű anyagi terhet is róhat rájuk. Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű védekezés elrendelését követően a földhasználó nem hajtja végre a terület parlagfű mentesítését, azt a hatóság a megadott határidő lejártát követően végrehajtja a kiválasztott vállalkozó útján, amelynek költségei a földhasználót terhelik. A fentieken túl a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. Utólagos kimentési lehetőségnek nincs helye. A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, legmagasabb összege 5.000.000,- Ft. A bírság összege függ az ingatlan belterületi vagy külterületi elhelyezkedésétől és a fertőzött terület méretétől.

Járási találkozó: kilenc egyesület, több mint száz résztvevője


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: Perendi Nóra)

Harmadik alkalommal hívta meg Kardoskútra az Orosházi Járáshoz tartozó nyugdíjas szervezeteket a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub. A pénteki találkozón több mint száz nyugdíjaskorú vett részt kilenc közösségből.

A helyi klub vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Varga Pál alpolgármester köszöntötte a településre érkezetteket. A találkozó első részében Nagy Margaréta marosvásárhelyi születésű, immáron Orosházán élő alkotó kiállításának megnyitójára került sor. Az alkotó életútját és a kiállított különleges és egyedi munkákat a művelődési ház vezetője méltatta. A kellemes légkörű bemutatót Nagy Krisztina énekművész előadása még szebbé varázsolta, majd a Bokréta Népdalkör és a Békéssámsoni Dalkör énekesei szórakoztatták a vendégeket. Az ebédet követően Kasza Béla és Hegyi Pál zenészek nótáira táncra perdültek a jelenlévők. A délutánba nyúló találkozó tartalmasan és kellemesen telt, amelyhez a szorgos kardoskúti nyugdíjasok igyekezete is hozzájárult.

Szombaton a rákóczitelepi nyugdíjasok meghívására kilenc klubtaggal a házigazda egyesület 30. évfordulós ünnepségén vettünk részt.

Állásajánlat – pénzügyi ügyintéző és adóügyi ügyintéző

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti Kirendeltség

1 fő PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ illetve 1 fő ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

További részletek a betöltendő munkakörre kattintva ismerhetőek meg.

Rendben lezajlott az átadás-átvétel

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lengyel György polgármester lemondását követően az átadás-átvételi eljárás – a törvényi előírásoknak megfelelően – április 30-án megtörtént. Május 1. naptól az általános helyhatósági választások (2019. október) időpontjáig Varga Pál általános polgármesteri jogkörben eljáró társadalmi megbízatású alpolgármesterként vezeti a települést, illetve – az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendezését követően – továbbra is ellátja Kardoskút község tanyagondnoki feladatait. A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén – a kialakult helyzetre való tekintettel – a ciklus hátralévő részére Mórocz Lajos személyében további egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választott, akinek a feladata az önkormányzat közalkalmazott jogállású, és munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalók feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása lesz. Mórocz Lajos alpolgármester további feladataként ellátja Varga Pál alpolgármester szükség szerinti helyettesítését is.

Dr. Lipták Péter jegyző

Értesítés permetezésről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Március 15. téren lévő parkban és az Óvodában a vadgesztenye fák aknázómoly elleni, illetve kullancs elleni permetezésére fog sor kerülni időjárástól függően május 9 és 17 közötti időpontban. A permetezést végző cég tájékoztatója olvasható alább.