EFOP-1.5.3-16-2017-00062

EFOP-1.5.3-16-2017-00062

Kedvezményezett neve: Tótkomlós Város Önkormányzata

A projekt címe:  Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében

A szerződött támogatás összege: 491 807 912 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A projekt hozzájárul -a vidéki településeken a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, -a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, -a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, -a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, -az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00062

A projekt logója:

Megszakítás