EFOP-3.9.2-16-2017-00027

EFOP-3.9.2-16-2017-00027 LETÖLTHETŐ ISMERTETŐ

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából
EFOP-3.9.2-16-2017-00027

 A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából”

Konzorciumi tagok: Orosháza Város Önkormányzata, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 488.827.162 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

A projekt tartalmának bemutatása:  A Projektünk fő célja, hogy komplex módon, támogassa a helyi humán kapacitás fejlesztését a minőségi és szélesebb rétegek számára elérhető közszolgáltatásokért.A humán közszolgáltatások elérhetősége és magas szolgáltatási színvonala a lakosság teljes spektrumát pozitívan érinti legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról akár.

A program keretében a konzorciumi települések önkormányzatai, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az orosházi Kodolányi János Egyetem komplex fejlesztést valósít meg a humán közszolgáltatások (egészségügy, óvodai ellátás, kulturális, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások stb.) területén:

Egyrészt az itt dolgozó szakembereknek továbbképzések indulnak és együttműködésük erősítésére fórumot teremtenek a rendszeresen megszervezett munkacsoport alkalmak.

Ezeken felül további fejlesztések valósulnak meg az óvodás és az iskolás korosztály lehetőségeinek javítására. Előbbi keretében az óvodapedagógusok továbbképzése, másrészt az óvodai szolgáltatások bővítése történik, pl. mozgásos és meseterápiás fejlesztő foglalkozások, egészségnapok stb. Az iskoláskorú gyermekek tudásának gyarapításához a program iskolán kívüli tevékenységekkel járul hozzá, pl. pénzügyi, természetvédelmi és természettudományos szakkörök, előadások stb. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek bevonására a programok tervezése során.

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.09.28.

Projekt logó:

Megszakítás