Irodalmi pályázat meghirdetése

Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat

A Móra Ferenc Közösségi Színtér meghirdeti  a Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázatot. 

A pályázat részletes ismertetése

A pályázat neve: Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat, 2022.

A pályázat kiírója: Móra Ferenc Közösségi Színtér, Kardoskút

Pályázati kategóriák: 1., vers kategória, 2., próza kategória

A pályázók köre: nyugdíjas korúak, leszázalékolt- illetve korkedvezményes nyugdíjasok

A pályázat postára adásának határideje: 2022. április 30.

Beküldési cím:

Móra Ferenc Közösségi Színtér
Vargáné Neller Borbála részére
5945, Kardoskút, Március 15. tér 1.  

Érvényes pályázati feltételek:
– kizárólag saját, magyar nyelven íródott alkotással lehet pályázni
– a kiírónál a korábbi években már bírált művek jelen pályázatban érvénytelennek minősülnek
– vers kategóriában legfeljebb 5 verssel lehet pályázni (ezek össz. terjedelme max. 10 db A/4-es gépelt oldal lehet)
– próza kategóriában legfeljebb 5 írásművel lehet pályázni, amelyeknek terjedelme együttesen nem haladhatja meg a 10 db A/4-es gépelt oldalt
– a fentiekből következően, egy alkotó
– amennyiben mindkét kategóriában nevez –
maximum 5-5 pályamunkát küldhet be
– a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12- es betűmérettel gépelve 3 példányban postai úton a pályázat kiírója címére és e-mail címére is kérjük elküldeni: muvelodesihaz@kardoskut.hu
– a pályázat beküldésével, a Pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy alkotásaiból a pályázat kiírója válogasson és egy vagy több közülük ellenszolgáltatás nélkül megjelenjen a Kardoskúti Antológia 2023-as kiadásában.
– a Pályázó a pályázat lebonyolítása során felvállalja a teljeskörű nyilvánosságot.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben a pandémiás helyzet megköveteli, akkor a személyes megjelenés helyett az értékelést postai úton levélben küldi meg a Pályázóknak.

A díjkiosztó ünnepség tervezett időpontja: 2022. szeptember 10. napja, amelyről augusztus hónap folyamán meghívót küldünk minden Pályázónak.

A pályázattal kapcsolatban egyéb információ a 06-20-291-96-88-as telefonszámon kérhető Vargáné Neller Borbálánál. 

A pályázat megjelenési időpontja: 2022. március 21.

Megszakítás