Hivatal

Kardoskút Község Önkormányzata
Cím: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
e-mail: kardoskut@kardoskut.hu
weboldal: http://www.kardoskut.hu

Tel.: 68/429-000

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig 8,00 – 12,00 óráig és 12,30 – 16,00 óráig.
Pénteken 8,00 – 13,00 óráig.

Jegyző: dr. Lipták Péter jegyzo@csanadapaca.hu

Ügyintéző neve Munkaköre
Radics Vivien

kirendeltség-vezető

jegyzo@kardoskut.hu

Döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület, bizottságok és a polgármester számára,

Ügyfélfogadás ellátása a jegyző általános helyetteseként,

Választási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása,

Közigazgatási hatósági feladatok (birtokvédelmi eljárás, fás szárú növények védelme, állatvédelmi igazgatás, vízgazdálkodási hatáskör),

Önkormányzati igazgatási ügyek (bérlakás, vagyongazdálkodás),

Anyakönyvi feladatok ellátása,

Üzletek működésével, telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyintézés,

Beszerzési eljárások lefolytatása.

 

Kapuné Sin Anikó

pénzügyi főtanácsos

gazdalkodas@kardoskut.hu

Könyvelés, költségvetési beszámolók és jelentések készítése,

Költségvetés, zárszámadás összeállítása, rendeletek előkészítése,

Egyszerű közbeszerzési eljárások lefolytatásában való részvétel,

Belső pénzügyi szabályzatok naprakész vezetése (számviteli politika és mellékletei),

Analitikus nyilvántartások vezetése,

Statisztikai adatszolgáltatás,

Ingatlanvagyon-kataszter vezetése,

ÁFA bevallások készítése,

Számlák átutalása, banki terminál kezelése,

Pályázatok kezelése.

 

Kocsis Anita

pénzügyi ügyintéző

penzugy@kardoskut.hu

Pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, házi pénztár kezelése,

Kimenő számlák készítése,

Beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartása, könyvelése,

Adó-és értékbizonyítvány kiállítása,

Gépjármű-ügyintézői feladatok ellátása,

Analitikus nyilvántartások vezetése.

 

 

Miszlai Laura

adóügyi ügyintéző

adoszoc@kardoskut.hu

Helyi adóval, iparűzési adóval kapcsolatos ügyek,

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyek,

Munkaügyi információs rendszer kezelése, személyzeti ügyek,

Termőföld bérbeadással kapcsolatos ügyek,

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.

 

Prozlikné Csorba Melinda

igazgatási ügyintéző

igazgatas@kardoskut.hu

Titkársági feladatok ellátása,

Jegyzőkönyvvezetés, határozat nyilvántartás,

Szociális ellátással kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtása (települési támogatás, lakáshoz jutás helyi támogatása, újszülött gyermekek támogatása, szociális tüzifa támogatás, iskoláztatási támogatás, köztemetés)

Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása (gyermekvédelmi kedvezmény, környezettanulmány, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása),

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek,

Személy- és lakcím nyilvántartás,

Hagyatékkal kapcsolatos ügyek,

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok koordinálása,

Szemétszállítással kapcsolatos feladatok.

Skip to content