Hivatal

Kardoskút Község Önkormányzata
Cím: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
e-mail: kardoskut@kardoskut.hu
weboldal: http://www.kardoskut.hu

Tel.: 68/429-000

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig 8,00 – 12,00 óráig és 12,30 – 16,00 óráig.
Pénteken 8,00 – 13,00 óráig.

Jegyző: dr. Lipták Péter jegyzo@csanadapaca.hu

Ügyintéző neve Munkaköre
dr. Francziszti- Lazányi Magda

kirendeltség-vezető

jegyzo@kardoskut.hu

Döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület, bizottságok és a polgármester számára

Ügyfélfogadás ellátása a jegyző általános helyetteseként

Választási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása

Közigazgatási hatósági feladatok (birtokvédelmi eljárás, fás szárú növények védelme, állatvédelmi igazgatás, vízgazdálkodási hatáskör)

Önkormányzati igazgatási ügyek (bérlakás, vagyongazdálkodás)

Anyakönyvi feladatok ellátása (helyettes: Berki Szabina, Pusztaföldvári Kirendeltség)

Üzletek működésével, telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyintézés

Beszerzési eljárások lefolytatása

Munkaügyi információs rendszer kezelése, személyzeti ügyek

Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása (gyermekvédelmi kedvezmény, környezettanulmány, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek

Hagyatékkal kapcsolatos ügyek

Kapuné Sin Anikó

pénzügyi főtanácsos

gazdalkodas@kardoskut.hu

Könyvelés, költségvetési beszámolók és jelentések készítése,

Költségvetés, zárszámadás összeállítása, rendeletek előkészítése,

Egyszerű közbeszerzési eljárások lefolytatásában való részvétel,

Belső pénzügyi szabályzatok naprakész vezetése (számviteli politika és mellékletei),

Analitikus nyilvántartások vezetése,

Statisztikai adatszolgáltatás,

Ingatlanvagyon-kataszter vezetése,

ÁFA bevallások készítése,

Számlák átutalása, banki terminál kezelése,

Pályázatok kezelése.

 

Kocsis Anita

pénzügyi ügyintéző

penzugy@kardoskut.hu

Pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, házi pénztár kezelése,

Kimenő számlák készítése,

Beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartása, könyvelése,

Adó-és értékbizonyítvány kiállítása,

Gépjármű-ügyintézői feladatok ellátása,

Analitikus nyilvántartások vezetése.

Helyi adóval, iparűzési adóval kapcsolatos ügyek

Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyek

   
Prozlikné Csorba Melinda

igazgatási ügyintéző

igazgatas@kardoskut.hu

Titkársági feladatok ellátása,

Jegyzőkönyvvezetés, határozat nyilvántartás,

Szociális ellátással kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtása (települési támogatás, lakáshoz jutás helyi támogatása, újszülött gyermekek támogatása, szociális tüzifa támogatás, iskoláztatási támogatás, köztemetés)

Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása (gyermekvédelmi kedvezmény, környezettanulmány, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása),

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek,

Személy- és lakcím nyilvántartás,

Hagyatékkal kapcsolatos ügyek,

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok koordinálása,

Szemétszállítással kapcsolatos feladatok.

Föld-kifüggesztéssel, termőföld bérbeadással kapcsolatos ügyek

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok

Hatósági ügyek

 

Megszakítás