Körzeti megbízott

Körzeti megbízott neve:  Mikes Bence
Mobiltelefon száma: 06(30)633-7213
Körzeti Megbízotti iroda címe: 5945 Kardoskút, Petőfi utca 66.
E-mail címe: oroshaza.rk@bekes.police.hu
Körzeti megbízott működési területe: Kardoskút község egész területe
Fogadóóra helye, időpontja: Kardoskút, Petőfi utca 66. KMB iroda
minden hónap első hetének szerdáján 10.00-11.00

Megszakítás