Tájékoztató a 2021-2027-es Békés megyei tervezésről

A Békés Megyei Önkormányzat megkezdte a felkészülést a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra. A területi tervezési folyamat az alábbi főbb feladatokból áll:

1. a területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és módosítása
2. a területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) megújítása, összeállítása
3. területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése
4. a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
5. a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program összeállítása
6. a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és végrehajtása)

BŐVEBBEN…

Álláshirdetés

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, legfeljebb 2022. 12. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5945 Kardoskút, Kossuth utca 4. .

A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondozási-, tálalási- és takarítási feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

BŐVEBBEN ITT…

Búcsúzunk, kedves óvodánk


További fotókért kérem kattintson a fenti fotóra. (Fotók: VP.)

Három gyermek búcsúzott a kardoskúti óvodától és a boldog óvodás élettől. Szeptembertől várja őket az iskolapad, a rengeteg új élmény.

Május végi zsongás


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: óvoda)

Igazi gyermeknapi zsongásban volt része a kardoskúti ovisoknak. Ez a nap csak róluk szólt. A szokásosnál is nagyobb jókedv, gyermek kacagás töltötte be az óvodát, az udvart. Szt. Péter is ránk mosolygott napsütés és szép idő formájában a sok esős nap után. Egyéni kívánságok szerint készültek az arcfestések. D. Tóth Máté közreműködésével a rendőrautóval és egyéb felszerelésekkel ismerkedtek a gyerekek, illetve Ficsor Zoltán aranykoszorús mestercukrász által készített fagyizásban volt részük. Az óvodások nevében is köszönjük a sok jó ötletet, a szervezést és a fagyit Varga Pál polgármester úrnak és az intézmény Szülői Szervezetének!

Példás összefogással, közös munkával valósult meg ez a felejthetetlen, csodálatos, vidám nap.😊

Patócs Éva óvodavezető

Rendelési idő változás

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy szabadság miatt a rendelési idő változik:

2021. 06. 17. – 18.-án rendelés 14.00-16.00.-ig lesz.

Rendel: Dr. Nyerges Sándor

Áramszünet

Tisztelt KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400020087 (5945 Kardoskút, Puszta központ 251.) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken.

Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Időszakok: 2021.06.10. 07:30 – 15:30 Területek: Kardoskút Petőfi utca Kardoskúti Zrt. (gépműhely) 2 Puszta központ 251-333,248-330 Tanya 247-379,258-326 Tanya Körös-Maros Nemzeti Park Ig. Sóstói üzemehység. Vásárhelyi út Kardoskúti Zrt sertéstelep Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen! Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván! Üdvözlettel: MVM Démász Áramhálózati Kft.

Pünkösdi hétvége: koszorúzás és zarándoklat


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB)

Az egyház és önkormányzatunk a bizonytalan vírushelyzetre tekintettel az idei évben sem rendezte meg a Hősök Napját. A kardoskúti templomban a soron következő evangélikus Istentiszteletet követően a képviselő-testület tagjaival és a jelenlévőkkel koszorúkat és virágokat helyeztünk el a templomkertben, illetve a temetőben. Másnap, Pünkösd hétfőn ismét zarándokok tették tiszteletüket településünkön. Pénteken nyílt meg a lehetőség a túra megszervezésére.  A menet, amelyet egy résztávon (Orosháza-Pusztaközpont 17 km) magam is elkísértem, reggel 6 órakor indult útnak Orosházáról. Viczián Zoltán túravezető – aki már nem először bizonyított – profi módon leszervezte a túrát. Első megállóhelye a csoportnak most is, mint a korábbi években Fecskéspart volt. Itt Barna László kardoskúti vőfély, településünk díszpolgára mesélt a múltról. Arról a múltról, amelynek jó maga is tevékeny megélője volt, hiszen gyermekként itt élt szüleivel, ide járt iskolába. Az élménydús beszámolót követően egy koszorút helyeztünk el a fecskésparti iskola egykori, ma már nem élő diákjai, tanárai tiszteletére. Utunk következő megállója a Szabó tanya volt. Visszatérő vendégként fogadták a házigazdák minden féle jóval, kedves szóval a megfáradt vándorokat. A finom falatok és kellemes beszélgetés után indulni kellett, hiszen tartani kellett a tervet és még több megálló volt hátra. A pusztaközponti temetőben Lengyel György tájegységvezető beszélt a Vásárhelyi-puszta múltjáról, majd Simon Jani bácsi – szintén nem először – katonanótával anekdotázott. A Hősök tiszteletére elhelyeztük a világháborús emlékműnél településünk koszorúját, majd a barackosi emlékműnél szintén az egykori diák, Simon János emlékezését hallgattuk a régi időkről. A menettől itt elköszöntem, hiszen ők tovább folytatták útjukat a végcél felé, Kopáncspusztára. Minden elismerésem a zarándoklat résztvevői előtt, akik hagyományt teremtettek és ápolnak. Mint már másfél éve, most is reménykedjünk a jövőben. Bízzunk abban, hogy újra népes zarándoklat helyszíne lehet a Pünkösdi Zarándoklatnak egy-egy kardoskúti pihenőhely. Az idelátogatók pedig az átélt élmény mellett vigyék haza e vidék szépségét, az egykoron itt élt emberek emlékét.

Varga Pál

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, kitölteni.

A nyomtatvány letölthető az alábbi linken:

Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Pályázati felhívás

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár meghirdeti
a Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázatot.
A pályázat részletes ismertetése
A pályázat neve: Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat, 2020-2021.
A pályázat kiírója: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Kardoskút
Pályázati kategóriák: 1., vers kategória, 2., próza kategória
A pályázók köre: nyugdíjas korúak, leszázalékolt- illetve korkedvezményes nyugdíjasok
A pályázat postára adásának határideje: 2021. június 15.
Beküldési cím: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Vargáné Neller Borbála részére
5945, Kardoskút, Március 15. tér 1.
Pályázat kiírójának döntése alapján az idei évben a pályázat eredményhirdetését a COVID-19 járványhelyzet miatt nem díjkiosztó ünnepség keretében tartja meg, hanem a Pályázók az egyéni értékelést és az eredményt tanúsító oklevelet postai úton kapják kézhez, legkésőbb 2021 szeptemberében. A 2020 tavaszán beküldött pályázatok jelen kiírásra is érvényesek, ezért nem kérünk új pályázati anyagot mindazoktól, akik a tavalyi évben elküldték.
Érvényes pályázati feltételek:
– kizárólag saját, magyar nyelven íródott szellemi alkotással lehet pályázni
– a kiírónál a korábbi években már bírált alkotások jelen pályázatban érvénytelennek minősülnek
– vers kategóriában legfeljebb 5 verssel lehet pályázni (ezek össz. terjedelme max. 10 db A/4-es gépelt oldal)
– próza kategóriában legfeljebb 5 írásművel lehet pályázni, amelyeknek terjedelme együttesen nem haladhatja meg a 10 db A/4-es gépelt oldalt
– a fentiekből következően, egy alkotó – amennyiben mindkét kategóriában nevez –
maximum 5-5 pályamunkát küldhet be
– a pályamunkákat a pályázat kiírója címére, Times New Roman betűtípussal, 12- es betűmérettel gépelve kérnénk e-mailben is elküldeni a következő címre: muvelodesihaz@kardoskut.hu
– a pályázat beküldésével, a Pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy alkotásaiból a pályázat kiírója válogasson és egy vagy több közülük megjelenjen a Kardoskúti Antológia következő kötetében. A Kardoskúti Antológia összevont kötete nyomtatott formában várhatóan 2022 őszén jelenik meg.
– a Pályázó a pályázat lebonyolítása során felvállalja a teljes körű nyilvánosságot.
– a pályázattal kapcsolatban egyéb információ a 06-20-291-96-88-as telefonszámon kérhető
A pályázat megjelenési időpontja: 2021. április 26.

Főhajtás


Fotó: VNB

Szűk körben tisztelegtünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt.