Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat, 2023

A Móra Ferenc Közösségi Színtér meghirdeti a Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázatot. 

A pályázat részletes ismertetése

A pályázat neve: Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat, 2023

A pályázat kiírója: Móra Ferenc Közösségi Színtér, Kardoskút

Pályázati kategóriák: 1.: vers kategória; 2.: próza kategória

A pályázók köre: nyugdíjas korúak, leszázalékolt- illetve korkedvezményes nyugdíjasok

A pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12- es betűmérettel gépelve, 3 példányban postai úton a pályázat kiírója címére és e-mail címére is kérjük elküldeni: muvelodesihaz@kardoskut.hu

Beküldési cím:

Móra Ferenc Közösségi Színtér
Vargáné Neller Borbála részére
5945, Kardoskút, Március 15. tér 1.  

A pályázat postára adásának határideje: 2023. április 30.

Érvényes pályázati feltételek:
– kizárólag saját, magyar nyelven íródott alkotással lehet pályázni.
– a kiírónál a korábbi években már bírált művek jelen pályázatban érvénytelennek minősülnek
– vers kategóriában legfeljebb 5 verssel lehet pályázni, melyek össz. terjedelme legfeljebb 10 db A/4-es gépelt oldal lehet.
– próza kategóriában legfeljebb 5 írásművel lehet pályázni, melyek össz. terjedelme legfeljebb 10 db A/4-es gépelt oldal.
– a fentiekből következően, egy alkotó – amennyiben mindkét kategóriában nevez –
maximum 5-5 db pályamunkát küldhet be.
– a Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy alkotásaiból a pályázat kiírója válogasson és egy vagy több közülük ellenszolgáltatás nélkül megjelenjen a Kardoskúti Antológia soron következő kötetében.
– a Pályázó a pályázat lebonyolítása során felvállalja a teljeskörű nyilvánosságot.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben pandémia vagy bármely vis major helyzet megköveteli, akkor a személyes megjelenés helyett az értékelést postai úton levélben küldi meg a Pályázónak.

A díjkiosztó ünnepség pontos időpontjáról 2023 augusztusában meghívót küldünk minden Pályázónak.

A pályázattal kapcsolatban egyéb információ a 06-20-291-96-88-as telefonszámon kérhető Vargáné Neller Borbálánál. 

A pályázat megjelenési időpontja: 2023. január 31.

Szociális célú rezsitámogatás

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy mértékben megnövelte a családok kiadásait, ezért, hogy a lakosság téli fűtéséhez szükséges anyagi hátterét támogassa, Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú rezsitámogatás helyi szabályairól szóló 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletet.

A támogatás összege egyszeri, legfeljebb 30.000 Ft.

A támogatás feltételei:

  • Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakcím,
  • a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 400 %-át (114.000.-Ft.) , egyedül élő esetén 500 %-át (142.500.-Ft.) nem éri el,
  • nem részesült természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásban 2022. év második félévében.

Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás!

Nem jogosult rezsitámogatásra az a kérelmező, aki olyan üresen álló, nem lakott ingatlanra kéri a támogatást, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelem nyomtatvány papíralapon kérhető a hivatalban Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintézőnél, illetve elérhető a település honlapján, a www.kardoskut.hu címen.

A kérelem benyújtásának időtartama: 2023. február 01. napjától (szerdától) 2023. február 15. napján (szerdán) 16 óra Kardoskút Község Önkormányzatánál (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.).

A kérelem ITT tölthető le.

Búcsúzunk


Mély megrendüléssel búcsúzik Kardoskút Község önkormányzatának Képviselő-testülete Gub András Istvántól, aki 1991-2005-ig volt a település Képviselő-testületének tagja.

Emlékét tisztelettel őrizzük.

Búcsúzunk Katika!

2022 karácsonyán, 66 éves korában csendben eltávozott a Kardoskútiak szeretett kézművese, Andrékó Pálné Katika. Nemzedékek nőttek fel a több évtizedes munkássága alatt, amely hosszú szakmai fejlődésen át vezetett. Aki ismerte, tudta elhivatottságát, amely szinte a fanatizmus határát súroló szenvedély volt. Amikor szakmai munkájáról beszélt, elsőként mindig három saját lánygyermekeivel kezdte, akiknél is a játékot és az alkotás örömét használta fel fejlesztésként. A szalmafonás, csuhézás náluk a mindennapok része volt, amelyhez a későbbiekben a mézeskalácsdíszítés is társult. Fiatalként autodidakta módon kezdte saját maga és családja örömére készíteni a kézműves termékeket. Elhivatottságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy folyamatosan ösztönözte magát, hogy előrébb jusson a tudásban, a szakmai gyakorlatokban. Főállású munkahelye, családja és a rendezvényeken való közreműködések mellett sem röstellt tanfolyamokon, képzéseken részt venni. Örömmel nyugtázta, amikor megszerezte a játszóházas végzettséget. Végre papírom is van róla! – mondta. Jó kapcsolatot ápolt a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel, jó szívvel emlegette a békéscsabaiakat, akikkel számtalan programon, országos kiállításon vett részt. Művészeti csoporttagsága volt a Kiss Áron Játéktársaságnál.  A Hagyományok Házában is számtalanszor megfordult, munkáját elismerések sora dicséri, számtalan alkotása zsűrizett lett. Hosszú éveken át alkotótársa Gálné Csizmadia Anikó orosházi kézműves volt, akivel számtalan Fehértó napján és sok kiállításon, pályázaton vettek részt szép eredménnyel. Kardoskúton 2017-ben az önkormányzat munkássága elismeréseként a Kardoskút Községért kitüntetést adományozta részére.

Alapítótagja volt a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesületnek, s az Oncsa-házért Egyesületnek. Kézműves szakkört vezetett a kardoskúti kultúrházban és egyénileg is készített fel gyerekeket kézműves pályázatokra. Szerette a művelődési házas kézműves foglalkozásokat, örömmel jött a gyerekek közé, hiszen vallotta: kiemelt célom a gyermekek kulturált szórakoztatása. A községi rendezvényeknek, programoknak elmaradhatatlan kézműves résztvevőjeként alkothattunk vele, ahol Katika és Mónika lányai is segítették a játszóházi foglalkozásokban.

2022 tavaszán Csilla lányáék családostól visszaköltöztek a faluba, a családi fészek közelébe, ahol Katika az unokákkal is nagy örömmel foglalatoskodott. Sajnos nagyon kevés idő maradt a közös játékra, mert a szeretett nagymama hirtelen eltávozott közülük.

A Móra Ferenc Közösségi Színtér munkatársai, a kardoskúti gyerekek, az évek alatt felcseperedett generációk gyermekei és mindenki, aki ismerte és tisztelte, szép emlékekkel őrizzük kedves személyét.

Kardoskút Község Önkormányzata néhai Andrékó Pálnét saját halottjának tekinti.

Nyugodjék békében!

„Alkotni jó, olyat készíteni, ami másnak nem jut az eszébe, az még jobb. Tárgyaim sokáig csak gondolati szinten léteztek. Aztán egyszer csak minden a helyére került!” (Andrékó Pálné)

 

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján az adózók helyi iparűzési adó befizetéseiket 2023. január 1. napjától euró vagy amerikai dollár devizanemben is teljesíthetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Kardoskút Község Önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Kardoskút Község Önkormányzata

Számla száma: 10026005-00004782-02120017

Számla IBAN száma: HU90 1002 6005 0000 4782 0212 0017

Felhívom figyelmüket, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Kardoskút, 2023. január 02.

dr. Lipták Péter jegyző

Zenés karácsonyvárás


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: Varga Pál)

Idei adventi hétvégéink utolsó összejövetelét a községi karácsonyi ünnepséggel egybekötve tartottuk a művelődési házban, ahol Tracsek Oszkár plébános gyertyagyújtása után zenés műsorral kedveskedett a kardoskúti Bálint Zsuzsa énekművész és a békéscsabai Premier művészeti iskolából három tehetséges tanítványa.  Az örömzenélés mellett igazi koncertélményben volt részünk, amit kicsik és nagyok egyformán élveztek. A karácsonyi közismert zeneszámok mellett feldolgozásokat, egyvelegeket is hallgathattunk tőlük. A műsor után nem maradt el a csillagszórók meggyújtása a község karácsonyfáján a Mennyből az angyal eléneklésével, a közös ajándékozás öröme, a gyerekek mosolya.  Ezután a beszélgetések mellett kézműveskedésre is sor került, mert a Bábika játszóház vezetője, Ujj Éva útmutatásai alapján mutatós, egyszerűen kivitelezhető alkotásokat készíthettek az érdeklődők.

Áldott, szép ünnepet kívánok mindenkinek!
VNB

12 éves hagyomány


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: Varga Pál)

2010-óta, – kettő év pandémiás kihagyás után – ismét helyben főztünk tartalmas gulyáslevest minden kardoskúti lakos számára. Már előző napon sokan tüsténkedtek az előkészületekben, hiszen a hús darabolása mellett a zöldségeket és a szükséges eszközöket is elő kellett készíteni ahhoz, hogy szombaton reggel minden gond nélkül nekikezdhessünk a főzésnek. Az idei évben Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében nagyrészt önerőből szerveztük meg a főzést. A főzők nagyon jó hangulatban, jó szívvel és örömmel készítették az ebédet. Sokszor megemlékezve egy-egy történettel a hirtelen elhunyt korábbi két támogatóról: Szabó Laciról és Bajnóczi Paliról. E két barátunk a kezdetektől szívükön viselték az „Egy tányér kedvesség” elnevezésű, karácsonyi főzést. Nem csak anyagilag támogatták, de aktív résztvevői is voltak mindig a helyi közéletnek, nem csak a karácsonyi főzések alkalmával. Emlékük velünk él. Úgy van értelme annak, amit csinálunk, ha van rá fogadókészség. És végtelen nagy örömmel mondhatjuk el, hogy soha ilyen sokan nem fogadták el a tányér kedvességet, mint az idei főzésen. Váljék mindannyiunk egészségére! Áldott ünnepeket kívánunk!

Támogatóink voltak:
Kardoskút Község Önkormányzata
Csizmadia Pékség
Kardoskúti Főzőcsapat tagjai és az önkéntes segítők

Mórocz Lajos és Stelbaczki Sándor

Az öröm vasárnapján


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: TK)

A harmadik gyertya meggyújtásával folytatódott az adventi hétvégék sorozata. Verses- zenés ünnepi műsorral a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület tagjai örvendeztették meg a résztvevőket. Vendégünk Pápai Attila evangélikus lelkész volt Gyuláról, aki családi-baráti szálakkal fűződik településünkhöz. Több éve visszatér hozzánk ilyentájt, hogy gondolataival ráhangoljon minket az ünnepvárásra. A kedvezőtlen esős időjárás miatt a kultúrház előterében gyűltünk össze, ahol hétről hétre egyre többen részt vesznek alkalmainkon. Az utolsó hétvégén 16 órától a gyertyagyújtás mellett a községi karácsonyi ünnepséget tartjuk a nagyteremben, előtte 15 órától szentmisét tart Tracsek Oszkár plébános.

Mikulásvárás – édes gyermekmosoly az arcokon


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Vidám zenés műsorral várták a kardoskúti gyerekek a Nagyszakállút a minap. A Csiga duó örömzenéjére sokan még táncra is perdültek, az énekszó mellett volt sok taps, hívószó és a végén persze meghallottuk a csengettyűszót. Ez jelezte a Mikulás lépteit a nagyteremben, aki az idén is meglátogatta a jó gyerekeket – mert Kardoskúton csak jó gyerekek élnek! A bátrabbak verseltek, énekeltek, sőt még furulyaszót is hallott a Mikulás. Volt, aki még az ölébe is pattant, közös fotók is készültek, mert a jóságos Mikulást mindenki szereti. Öröm volt látni a ragyogó, ámuldozó gyermekarcokat, a legkisebbek rácsodálkozását a piros ruhás Nagyszakállúra, a nagyobbak várakozását. A megtelt kultúrházat, a varázslatot, amiben mindannyian hiszünk: mert felnőttként titokban mi is várjuk az évenkénti csodát, ami visszavarázsolja egy kicsit bennünk is a boldog gyermekévek hangulatát. Jó volt együtt, ígérjük, jók leszünk a következő esztendőben is!

A gyerekek nevében köszönjük a támogatást a Magyar Földgáztároló Zrt. munkatársainak!

Megszakítás