Emlékezés 1848-49-re

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Csendes, szép tavaszias időjárással örvendeztetett meg bennünket a természet nemzeti ünnepünk előestéjén. A művelődési ház nagytermébe sokan ellátogattak nemzeti színű kokárdával a mellükön, hogy együtt emlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseire, hőseire. Az idei ünnepi megemlékezés közreműködői az Orosháza Város Általános Iskolájának és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének József Attila tagintézményéből jöttek el Kardoskútra. Aki hallotta és látta a fiatalokat, az lelket melengető érzéssel gazdagodhatott, hiszen a történelmi múltidézés és a szívből jövő szavalatok igazi ünnepi hangulatot varázsoltak a terem falai közé. A szabadságharcot idéző rockopera kivetített részletei és az ünnepi beszéd után a község fiataljai, idősebbjei a hagyomány szerint a Március 15-e térre vonultak, ahol a helyi általános iskola tanulói és az önkormányzati képviselők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Ezután szintén nem szokványos pillanatoknak lehettünk tanúi, hiszen az USA-ban született, de már több éve Magyarországon tanító nyelvtanár, Mr. Patrick Mullowney szavalta el az emlékmű előtt Petőfi Sándor: „Szülőföldem” című versét. Érdekes volt hallani, ahogy egy nem magyarnak született fiatalember milyen átéléssel mond el egy magyar verset és adja át szavalatával a költő szülőföldje iránt érzett szeretetét. Az ünnepség egy meghitt, belső melegséget is árasztó tábortűzzel zárult március 15-e előestéjén.

XII. Lantos György Emlékverseny – Sakk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Egy a szerencsére talán jobban alapozható verseny – az ulti – után március 7-én a szellemet megmozgató sportággal folytatódott a Lantos György igazgató úrról elnevezett sportverseny sorozat.

A regisztrációt követően 17 táblánál kezdődött meg a 9 fordulós verseny 2×15 percben. 6 település 35 versenyzője mérte össze tudását a sakktáblák felett. A versenyzők életkora az előző évekhez hasonlóan igen széles skálán mozgott, hiszen a legfiatalabb versenyző alsó tagozatos iskolás, míg a legidősebb – tavalyi évhez hasonlóan – a kardoskúti Tóth Árpád aki már a nyolcvankettedik évén is túljár. Árpi bácsi elmondta, hogy – készülvén a következő sportágra – magával hozta pingpong ütőjét is, hogy szoktassa azt  a légkörhöz. Délután három órára összesítették a pontszámokat.

A XII. Lantos György Emlékverseny sakk sportágának végeredménye:

Összetett:

I. Kiss Ferenc 7 pont
II. Váczi Sándor 7 pont
III. Sáfrán István 6,5 pont
IV. Oláh Tibor 6,5 pont
V. Tokai János 6 pont
VI. Bacsur Imre 6 pont

Helyi versenyzők rangsora:

I. Héjja Bálint
II. Héjja András
III. Dunai Attila

Legidősebb versenyző: Tóth Árpád
Legfiatalabb eredményes versenyző: Béres Bencze és Vígh Antal

XII. Lantos György Emlékverseny – Ulti

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A 2009-es év már a 12. alkalom az emlékverseny történetében. A szombati nappal kezdetét vette a Móra Ferenc Művelődési Házban a szép hagyományokkal bíró rendezvénysorozat, amellyel a sportbarát, Lantos György igazgató úrra emlékezünk.
Az ultira 6 település, összesen 16 versenyzője nevezett be:

Maglóczki Pál Orosháza
Héjja Péter Orosháza
Bakos Csaba Orosháza
Bors Csaba Orosháza
Dobi Balázs Orosháza
Kormos Lajos Orosháza
Kerekes Imre Orosháza
Bereczky András Orosháza
Opauszky György Kondoros
Opauszky János Békéscsaba
Sáfrán István Tótkomlós
Kohuth Csaba Csorvás
Fosztó Sándor Kardoskút
Debreczeni József Kardoskút
Verasztó Sándor Kardoskút
Kincses Benjámin Kardoskút
A jókedvű, derűs társaság már szinte családias körben töltötte el a mai napot a klubszoba falai között. A délutánig tartó játék az alábbi eredményekkel zárult:

I. helyezett: Héjja Péter (Orosháza)
II. helyezett: Bors Csaba (Orosháza)
III. helyezett: Bakos Csaba (Orosháza)

Reméljük az összeszokott társaság jövőre is együtt lesz és ismét lesznek újak is közöttük, akik kedvet kapnak a játékhoz.

Ezúton is hirdetem a kedves sportbarátoknak, Lantos György tisztelőinek, hogy akik szeretnének ellátogatni a verseny névadójának sírjához, azok március 21-én a délutáni órákban – az asztalitenisz bajnokság végeztével- megtehetik, ahol közösen helyezzük el koszorúnkat.

Reform ételek az Életmód Klubban

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A reform ételek megismerése volt az Életmód Klub következő foglalkozásának témája. A résztvevők főleg az egészséges táplálkozást próbálják közösen elsajátítani a klubfoglalkozásokon. Sürögtek a – nem csak hölgy- klubtagok a konyhában és a főzőcske eredményét egy közös vacsorával zárták. A Francia hagymaleves osztatlan sikert aratott nem úgy, mint a köles leves amelynek íze ugyan finom volt de nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Második fogásnak kukorica galuskával tálalt gombapaprikás és zöldséges kukorica kása került az asztalra. Desszert pedig egy szintén sokak meglepetésére nagyon finom sütemény a répatorta volt. A reform konyha nem olcsó mulatság. A főzés közben többek között az is szóba került, hogy a mai menü alapanyagainak összessége többe került mintha húsétel lett volna a fogás. A következő foglalkozások egyikén a ritkán használt ételek lesznek terítéken mint például a vacsora közben felvetődött gyömbéres avokádókrém. A klubtagság egyre bővül és már előre várják a következő alkalmat, hogy egy jót főzhessenek közösen.

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor, Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: Dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála a művelődési ház igazgatója, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető, Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Lajos előre jelezte betegsége miatti távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Pusztai Ádám és Gub András személyében, akiket a testület egyhangú szavazással elfogad. Ezután ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a testület egyhangúan elfogad.

Az első napirendi pontként Ramasz Imre ismerteti a két testületi ülés között lejárt határidejű határozati javaslatokat illetve beszámol a két testületi ülés közötti időben történtekről.

Február 11-én megrendezésre került a falugyűlés ahol mindannyian részt vettek a képviselők így erről nem kíván részletesen beszélni. A napokban tárgyalt a polgármester a Körös-Maros Nemzeti Park vezetőjével az alábbi probléma megoldásának ügyében: egy pályázat elérhető közelségbe hozta annak a lehetőségét, hogy megvalósítsák a látogató központot a Fehértónál. A látogatóközpont tervezett helyén azonban jelenleg építési tilalom van, amelyet a település rendezési terv elkészítésekor maga a nemzeti park kért. Ezt a tervet elméletileg csak 2012-ben kellene felülvizsgálni de az eltelt hosszú évek során olyan jogszabályok láttak napvilágot, hogy aktuális lehet ennek felülvizsgálata. Nem beszélve a pályázat benyújtási határidejének rövidségére – ez év közepe- is figyelemmel kell lenni. A teljes rendezési tervet nem lehet ilyen rövid idő alatt megváltoztatni hiszen ennek rengeteg apró kitétele van. Jelenleg célzottan a szóban forgó területre kell megoldást találni, hogy feloldhassuk az építési tilalmat.

Szemenyei Sándor: mekkora az eltérés? Gondolom pár száz méter lehet.

Ramasz Imre: 300 méterről van szó. A tervezett látogató központ a „Szemző tanya” település felőli részében lenne megépítve ahol jelenleg építési tilalom van. Üvegfalas megoldásban gondolkodnak a kivitelezők így testközelből tekinthetnék meg az érdeklődők a természetet, annak megzavarása nélkül.

Szemenyei Sándor: Támogatni kell mindenképpen az elképzelést.

A képviselők egyhangú szavazással elfogadják a polgármester beszámolóját

napirendi pont a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

Ramasz Imre: az év végi iparűzési adó jelentős összegű volt így ezáltal több helyen is módosultak az előirányzatok. A bevételi főösszeg 195 millió forint helyett 228 millióra módosult. Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját.

Kulima István: a rendelet tervezet módosítását megvitattuk. Megkérem Kapuné Sin Anikót, hogy pár mondatban tájékoztassa a testületet.

Kapuné Sin Anikó: bevételi oldalon a normatív állami támogatások egyeztetve lettek a Magyar Államkincstárral. A jövedelempótló és a központi támogatások bérjellegű dolgai kerültek bele a táblázatokba. A bevételi oldalon más változás nem történt. A kiadási oldalon szintén a bérjellegű kiadások a felújítási munkálatoknál. 38 millió forint a Petőfi utca felújításánál, ezáltal a tartalékunk csökkent.

Kulima István: megköszöni a tájékoztatást és ezzel együtt elfogadásra javasolja 2008. évi költségvetési rendelet módosítását.

Gombkötő Csabáné: az elmúlt években a jövedelem különbség mérséklésére elvont pénz egy részét visszaigényelte az önkormányzat. Ezt az összeget nem látja most az adatokban.

Ramasz Imre: A Petőfi utca felújítása jelentős kiadás volt, de az a 2009-es év elszámolásában lesz feltüntetve. Ennek az összegnek a 25%-át tudjuk visszaigényelni majd de csak 2010-ben. 30 millióval tudtuk növelni a bevételi főösszeget. Reméljük, hogy az idén is hasonlónak mondható évet sikerül majd zárnunk bár erre nagyon kevés az esély. Javaslom a rendelet tervezet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta majd megalkotta az idei év első rendeletét az 1/2009-es számmal a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.

napirendi pont a 2009. évi költségvetés tervezetének megvitatása, elfogadása. A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása.

Ramasz Imre: a február elején megtartott testületi ülésen már tárgyaltuk ezt a napirendet. A falugyűlésen is részletesen tárgyaltuk így nem kívánok ehhez többet hozzáfűzni. A múlt héten megérkezett az önkormányzat számlájára a Petőfi utcai útfelújítás pályázati pénze. Ez az összeg már szerepel a táblázatokban de konkrét dolgokba nem lett beépítve hanem a tartalék javára lett feltüntetve.

Dr. Mészáros Erzsébet: a rendelet tervezet 4. paragrafusa a belső ellenőr javaslatára lett elkészítve. Szabályozni kell ugyanis az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötését.

Kulima István: az ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és azt elfogadásra javasolja.

Szemenyei Sándor: a 6. paragrafus az 50.000.-Ft. alatti követelés törléséről dönt. Arra lennék kíváncsi, hogy hány háztartást és milyen összegekben érint ez? Szeretnék analitikus kimutatást látni ezekről az összegekről.

Ramasz Imre: természetesen jogos a kérés. Azonnal nem tudunk kimutatást adni de 15 napon belül minden képviselő írásban megkapja a részletes kimutatást.

Dr. Mészáros Erzsébet: kis összegekről van szó. A törvény kimondja, hogy az 5 évnél régebbi és 50.000.-Ft alatti behajthatatlan tartozások esetében önkéntes teljesítésről lehet szó. Öt év után van rá mód, hogy kivezetésre kerüljön a nyilvántartásból.

Kapuné Sin Anikó: azt tudni kell, hogy az adó jellegű tartozás nem tartozik ide. Az iskolai étkeztetésekkel kapcsolatos pár ezer forintos elmaradások például és hasonló kis összegű pénzekről van esetben szó.

Szemenyei Sándor: személyekre nem vagyok kíváncsi csak az összegre. Jó lenne tudni, hogy mennyi összegről mond le az önkormányzat. Ha vannak olyan szülők akik nem tudják fizetni a gyermekük étkeztetését akkor azoknak célzottan kell segíteni például szociális segéllyel.

A képviselő testület egyhangú szavazással megalkotta a 2/2009-es rendeletet a 2009. évi költségvetési rendeletről.

napirendi pont: a március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre: a művelődési ház vezetőjével egyeztetve javaslom időpontnak a március 14-ét szombat este 6 órát. Helyszíne a megemlékezésnek az előző évekhez hasonlóan a művelődési ház nagyterme és a Március 15. Tér. Javaslom továbbá, hogy kérjük fel az általános iskolát egy ünnepi műsor előadására. Illetve egy projektoros vetítést is építsünk be az ünnepségbe. Az ünnepi beszéd elmondására várok jelentkezőket. Helyi szinten, helyi emberrel kellene megoldanunk ezt a mindennapi politika kizárásával. Jó idő esetén fáklyás felvonulás és tábortűz is lehetne. Várom az ötleteket, javaslatokat illetve a jelentkezőket az ünnepi beszéd elmondására.

Kulima István: az előző években Borika már bizonyította, hogy szép ünnepi beszédeket tud tartani ezért én őt javaslom felkérni az idén is. Fáklyás felvonulást nem javaslok mert ez néha veszélyes pillanatokat idéz elő főleg a gyermekek körében.

Pappné Neller Borbála: szívesen teret engedek más jelentkezőnek is az ünnepi beszéd elmondásában. Viszont ha személyem mellett dönt a testület akkor köszönettel elfogadom a  felkérést.

A képviselő testület egyhangú szavazással felkéri Pappné Neller Borbála művelődési ház vezetőt az ünnepi beszéd megtartására illetve Ramasz Imrét az ünnepség megszervezésére.

napirendi pont: bejelentések.

Szemenyei Sándor: az előző falugyűlésen döntöttünk a házi segítségnyújtás Kardoskúton történő megszervezéséről, illetve annak megvalósíthatósági sorrendjéről. Első lépésben tehát Tibáné Hamvasi Zsuzsannával kezdődtek meg a tárgyalások. A falugyűlés után megkerestek a faluban élők közül ketten, hogy olvasták az interneten a testületi ülés beszámolóját. Abban is a házi segítségnyújtásban hozott döntésünket és szerintük elhibázott döntés volt. Több munkanélküli is van a faluban. Miért nem közülük választunk és iskolázunk be? A második kérdésem az Olasz Ernő féle házzal kapcsolatos. Hogy áll az eladása a háznak?

Ramasz Imre: a házi segítségnyújtással kapcsolatban még senkivel nem lett szerződés aláírva. A testület természetesen felülvizsgálhatja előzőleg hozott döntését. Az Olasz Ernő féle ház nem lett eladva, jelenleg üresen áll.

Mórocz Lajos: a házi segítségnyújtás kapcsán hány fővel kellene számolni mint ápoló? Mindet nekünk kellene beiskolázni?

Szemenyei Sándor: egy 60 órás tanfolyamról van szó. Ez nem lehet akadály.

Mórocz Lajos: és ki dönt a jelentkezők közül? És ha nem találunk megfelelő személyt?

Gombkötő Csabáné: vannak olyan munkanélküliek a faluban akiknek megfelelő végzettségük lenne ehhez az álláshoz.

Pusztai Ádám: ha Tibánéval sikerül is megegyeznünk és elvállalja ezt a  megbízást akkor sem ő maga személyesen fogja ellátni a gondozottakat hanem felvesz maga mellé alkalmazottakat hiszen egyedül ezt nem lehet ellátni.

Ramasz Imre: ez bizalmi állás. Nem akárkit fognak elfogadni a gondozottak. Nem egyszerű feladat ennek a megoldása.

Dr. Mészáros Erzsébet: jelenleg a működési feltételeknek nem felelnénk meg. Azonnal fel kellene vennünk egy embert teljes foglalkoztatásban közalkalmazotti státuszban aki rendelkezik a megfelelő iskolai végzettséggel. Bért akkor is fizetni kellene neki ha nem lenne ellátandó gondozott. Tibáné személyében adott a megfelelő végzettség. A tárgyalások megkezdődtek vele. Jelenleg a cégbírósági engedélyre várunk.

Gub András: kit kell ápolni a házi segítségnyújtás keretein belül?

Dr. Mészáros Erzsébet: pontosan meg van szabva ennek a kritériuma. Egy három tagú bizottság előtt kell megjelennie Orosházán aki ezt a segítségnyújtást igénybe szeretné venni. Ők megállapítják, hogy jogosult e rá az illető. Saját lakókörnyezetében kell ápolni a gondozottat napi maximum 4 órában.

Gombkötő Csabáné: közmunka keretein belül nem lehet megoldani ezt a kérdést?

Ramasz Imre: nem lenne szerencsés a közmunka program hiszen ott három havonta cserélődnének az emberek.

Gombkötő Csabáné: több pénz maradna az ápolónál ha nem a vállalkozótól kapná a bérét hanem az önkormányzattól.

Pusztai Ádám: mennyi állami támogatás jut egy gondozottra?

Dr. Mészáros Erzsébet: 270.000.-Ft./év/fő amennyiben a gondozott családjában a jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.

Pusztai Ádám: csak munkanapokon vagy hétvégén illetve ünnepnapon is ápolni kell?

Kulima István: a gondozottaknak is fizetni kell az állami támogatás mellé.

Pusztai Ádám: kiszámoltam, hogy napi 1500.-Ft./gondozott összeget jelent ez a támogatás. Túl nagy jövedelme nem lesz annak aki ezt el is vállalja a jövőben.

Ramasz Imre: pillanatnyilag nincs gondozásra szoruló ember. De számítani kell arra, hogy lesz erre igény.

Mórocz Lajos: mennyi időre köt az önkormányzat szerződést erre a megbízásra?

Dr. Mészáros Erzsébet: a testület dönt a szerződés részleteiről. Akár egy éves akár öt éves időtartamot is megjelölhet. Más kérdés hogy egy éves időtartamra nem rendezkedik be egy vállalkozás sem.

Mórocz Lajos: ha a későbbiekben esetleg nagyobb igény merülne fel a házi segítségnyújtásra akkor el kell majd gondolkodni a saját emberrel való megoldáson.

Dr. Mészáros Erzsébet: egy településen működhet akár több hasonló segítő szolgálat is. Ehhez még engedélyt sem kell kérni a helyi önkormányzattól. Tehát ha valaki ebben gondolkodik akkor nyugodtan megpróbálhatja. Nem egyedi eset lenne hiszen például Csorváson is két szolgálat működik. Egy önkormányzati és egy nonprofit szervezet. Más kérdés, hogy egymás elől – a kedvezőbb szolgáltatásokkal- csábítják el a gondozottakat.

Mórocz Lajos: ha már Tibánéval elkezdődtek a tárgyalások akkor ne visszakozzunk.

Ramasz Imre: a szerződéskötésekor figyelemmel kell majd lennünk arra, hogy a későbbiekben felülvizsgálhassuk a megbízást.

A képviselő-testület egy tartózkodással megerősítette az előző testületi döntését.

Ramasz Imre: kötelező feladat ellátásba tartozik a bölcsődei elhelyezés. Mivel a gyermeklétszám sajnos nem indokolja egy saját bölcsőde üzemeltetését ezért feladat ellátási szerződést kell kötnünk erre. Tótkomlóssal az előző években már volt ilyen jellegű szerződésünk. A napokban tárgyaltunk velük és a jövőben is ellátnák ezt a feladatot ha megbízást adunk rá. A kidolgozott szerződés tervezetet már el is juttatták hozzánk amely korrekt feltételeket tartalmaz.

Kulima István: mi van azzal a szülővel aki Orosházán dolgozik? Neki nem esik útba Tótkomlós. Érdemes lenne esetleg Orosházával feladatellátást kezdeményezni a célszerűség végett.

Dr. Mészáros Erzsébet: a törvény azt írja elő, hogy egy önkormányzattal legyen feladat-ellátási szerződésünk. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ne Orosházára vigye a szülő a gyermekét bölcsödébe. Orosháza egyébként a bölcsődei férőhelyeinek a maximumán van ezért ők nem is partnerek egy esetleges feladatellátásban.

Ramasz Imre: kevés az esély arra, hogy ki lesz használva ez a feladatellátás a jelenlegi gyermeklétszám miatt.

A képviselő testület egyhangú szavazással a Tótkomlós Várossal történő feladatellátás mellett dönt.

Ramasz Imre: kettő napja megjelent egy pályázat és egy pályázat író cég már meg is keresett bennünket, hogy megírja nekünk a pályázatot. Fűkasza és az ehhez kapcsolódó kiegészítők illetve munkavédelmi eszközök beszerzéséről szól a pályázat, maximum 300.000.-Ft. értékben. A pályázatíró cég 19.000.-Ft.+ÁFA megfizetése ellenében elkészíti a pályázatot. Úgy érzem, hogy jó eséllyel indulunk és így nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni. Az idei költségvetésben mi is beterveztünk egy fűkasza beszerzést saját erőből 200.000.-Ft. értékben amelyet a pályázat eredményétől függetlenül is úgy gondolok, hogy be kell szerezni. Egyre több a parlagfűvel fertőzött terület és a közterületek után elképzelhető, hogy a magánterületek kényszervágását is az önkormányzatnak kell megoldania a jövőben.

Gub András: traktoros fűnyíróról vagy damilosról lenne szó?

Ramasz Imre: damilos fűnyíró.

A képviselő-testület egyhangúan támogatja a pályázatíró cég megbízását a pályázat elkészítésére.

Ramasz Imre: március közepén valószínűleg össze kell hívni egy rendkívüli testületi ülést mivel sok lesz a határidős döntés. Az óvoda vezetői állására is ki kell írnunk a pályázatot és ennek az előkészületei is indokolják a márciusi testületi ülés összehívását. A brigádházra egy komoly érdeklődő jelentkezett. Szociális területre keres ingatlant. Miután megtekintette a brigádházat azonnal kizárta az e célú hasznosítását az ingatlannak. Viszont elmondta az úr, hogy a HERBÁRIA cég Békés megyében keres megfelelő ingatlant egy csomagoló és raktár telepnek. Mivel a brigádházat erre alkalmasnak találta ezért értesíti erről a céget. Reméljük, hogy hamarosan megérkezik a válasz is. Kedvező döntés esetén egy 10-15 helybélinek is munkalehetőséget jelentene ez.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt keretek között folytatódik.

(VP)

Zenés, vacsorás est a nyugdíjas klubban

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idei év első vacsorás estje zajlott február 20-án este a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klubban. A klubtagok szép számmal megjelentek a művelődési ház nagytermében ahol a terített asztal fogadta Őket. Sajnos páran betegség miatt nem lehettek jelen, nekik jobbulást kívánunk ezúton is. Az előző vacsorás esthez hasonlóan a zenét a székkutasi Fejes Sándor szolgáltatta. Jó hangulatban, közös énekléssel, tombolahúzással és tánccal záródott az este.

Vidám farsang az általános iskolában

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Érdemes volt jelmezes létszámhoz kötni a farsang megrendezését, mert a bál napjára sokan kaptak kedvet a beöltözéshez. Óvodások és felnőttek is voltak a jelmezesek között. Ötletes, eredeti és humoros alakok vonultak körbe a nézők előtt. Láthattuk Máriót, a harmonikást, a gonosz kis ördögöt, hercegnőket, bohócokat, köztisztasági alkalmazottakat, Piroskát és a vadászt, képviselőt és csavarhúzót. A zsűri a már megszokott kategóriákban értékelte a felvonulókat. Díjat kapott a legszebb, legcsúnyább, a legfelismerhetetlenebb a legötletesebb a legjobb csoport. Támogatók jóvoltából összeállított, zsákbamacskának szánt csomagok hamar gazdára találtak, ha sikerül a találós és egyéb kérdésekre válaszolni. A tánc előtti játékok vidám perceket okoztak a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Tavaszt idéző időben került sor a telet jelképező rongybábú meggyújtására. A farsangnak gyógyító ereje is van. Ez abból is látszik, hogy az egész héten betegeskedő tanulók péntek délutánra hírtelen meggyógyultak. Akiket betegség tartott távol a farsangi mulatságtól azoknak gyógyulást kívánunk, akik saját maguk döntése alapján maradtak távol azokat pedig sajnálhatják, mert vidám óráktól és élményektől fosztották meg magukat. Az iskola közössége nevében köszönjük a segítségét a szülőknek, valamint tanítványainknak, szervezésben és lebonyolításban szerepet vállaló kollégáknak és minden jó szándékú közreműködőnek: Verasztó József igazgató

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a kardoskúti általános iskola tanulóinak rendezett farsangi ünnepség megszervezéséhez, színvonalának emeléséhez, anyagiakkal és önzetlen munkájukkal. Külön köszönet illeti a Kardoskúti Agrár ZRT.-t illetve Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.
Szülői Munkaközösség

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 2-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála a művelődési ház igazgatója, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető, Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gub András előre nem jelezte távolmaradását, így ő igazolatlanul hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor személyében, akiket a testület egyhangú szavazással elfogad. Ezután ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a testület ismételt szavazással egyhangúan elfogad.

Ramasz Imre ismerteti a két testületi ülés között lejárt határidejű határozati javaslatokat.

A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta

1 napirendi pont: a 2009. évi költségvetés tervezetének ismertetése, első fordulóban történő megvitatása.

Ramasz Imre: 2008 novemberében már elfogadta a testület a 2009-es év költségvetésének koncepcióját. Számítunk még közel 24 millió forint bevételre is, amelyet e költségvetési tervezetben még nem szerepeltetünk. Ezek a bevételek pl. a Petőfi utca útfelújításából visszajuttatott pályázati pénz illetve adó visszatérítések. A költségvetési koncepció elkészítésénél az ezt megelőző időkben felmerült dolgok kerültek beépítésre. Az elmúlt év decemberében jelentős, 20 milliót meghaladó iparűzési adóbevétel jelent meg számlánkon, amelyet a MOL Nyrt. fizetett be. Az olajipari cégnek az elmúlt időben magas árbevételei voltak – köszönhetően a magas olajárnak- így magasabb iparűzési adót fizetett be. A jövőre nézve viszont nem lehet erre alapoznunk, így alacsonyabb iparűzési adóbevétellel számolunk.

Szemenyei Sándor: A kiküldött költségvetési tervezetben nekem két dolog nem világos. Az első az óvodánál a nyílászárók cseréje az pontosan mit takar? Ha csak toldjuk, foldjuk az nem megoldás. Új nyílászárókat kellene betenni esetleg nagyobb költségvetéssel. A második tétel, amely nem világos számomra az a járdaépítés a Petőfi utcában 300.000 forint értékben. Át kellene véleményem szerint ezt az összeget csoportosítani a művelődési ház cserepeinek rendbetételére. Az a tető meglehetősen rossz állapotban van. Inkább arra kellene költeni.

Ramasz Imre: Az óvodánál betervezett hét millió forint az összes nyílászáró cseréjére, külső homlokzat szigetelésére és annak festésére szól. Egy komoly felújításra gondoltunk. Az árajánlatkérés egy teljes körű külső felújításhoz lesz bekérve. Természetesen a nyílászárók újak lesznek és ezeknek a cseréjével járó belső javítási munkák is el lesznek végezve. A járdafelújításokra elkülönített összeg az idén jelentősen alacsonyabb az előző évekhez képest. Ennek az oka az, hogy önkormányzati ingatlanaink előtt nincs szükség nagyobb járdafelújításra, hiszen a megelőző években ezeket felújítottuk. Az idei költségvetésben 300.000 forint szerepel, amelyet a Petőfi utcának a fodrászüzlet melletti részén 80-100 méter új járdaépítésre fordítanánk. Ami a művelődési ház tetőszerkezetét illeti, valóban egészen rossz állapotban van. De egy felújítás az több millióba kerülne. Idei költségvetésünkbe beterveztünk 3 millió forintot, – amelyet egy település központ felújítására kiírt – LEADER pályázatra való felkészülésre szánunk. Ezen pályázat keretein belül talán be tudnánk vonni a művelődési házat is. 28 millió forintot pályázhat meg Kardoskút. Ebből a pénzből helyi vállalkozások is részesülhetnek. A Március 15. tér képét lehetne oly módon javítani, hogy egy egységes utcaképet alakítanánk ki. Nyílászárók cseréje a polgármesteri hivatalnál és a művelődési háznál. Kerítés, járda illetve többek között a zöld területek megújítása. Sok előkészítő munkát igényel a pályázatra való felkészülés, amelyet május 1. és 31. között kell beadni. A művelődési ház terén ebben tudnánk előre lépni. Ezen pályázat kivitelezése kedvező elbírálást követően valószínűleg a jövő évben valósulhatna meg. Mind a művelődési ház, mind a hivatal 50 éves. A nyílászárók elöregedtek, javíthatatlanok. Energiatakarékosság miatt is sürgető e probléma mihamarabbi orvoslása. Azt javaslom, hogy a művelődési háznál jelentkező hibák kijavítására szavazzon meg a testület további 500.000 forintot a dologi kiadásokhoz.

Mórocz Lajos: A művelődési ház szolgálati lakás részén a kapubejáró nagyon rossz. Olyannyira kátyús, hogy egy alacsonyabb autó fennakad. Meg kellene oldani e probléma javítását pl. kohósalak feltöltésével.

Ramasz Imre: az 500.000 forint dologi kiadás emelése fedezni fogja a bejáró javítását is.

Kulima István: a Petőfi utca díszburkolata javításra szorul. Sok panasz érkezik a minőségére. Egy díszburkolatnak nem így kellene kinéznie. Sok helyen mozognak a kövek. Véleményem szerint balesetveszélyes.

Ramasz Imre: Véleményem szerint nem olyan mértékű a hiba, hogy azonnali javításra szorulna. Tudjuk, hogy a hiba a járda szélesítéséből adódott. A nem megfelelő alap miatt megsüllyedt.

Mórocz Lajos: Egy szakember véleményét kell kikérni, hogy mit lehetne tenni.

Ramasz Imre: Kérünk egy árajánlatot a javításra és ennek tudatában később döntünk.

Gombkötő Csabáné: Az idei költségvetés tervezetben nem látok pénzt elkülönítve a Petőfi utcai „Brigádház”-ra.

Ramasz Imre: Valóban, az idei évben nem terveztünk be külön pénzösszeget erre a célra, mivel kihasználatlan az ingatlan és különösebb felújítást nem igényel. Várom az ötleteket, hogy miképpen lehetne ésszerűen kihasználni az üresen álló ingatlant.

Gombkötő Csabáné: Az elmúlt években én javasoltam többek közt egy idősek otthonát létesíteni benne.

Ramasz Imre: Kardoskút az iparűzési adónak köszönheti azt ahol tart. Sorra csődölnek be az önkormányzati fenntartású intézmények. Jelenleg egy szociális otthon létráhozásának például nagyon sok kritériuma van, nem beszélve egy ilyen intézmény fenntarthatóságáról. Ha egy olyan ötlet lenne, amely hosszú távon is finanszírozhatónak látszik, akkor vágjunk bele. Ha lenne egy vállalkozó, aki pl. tíz helybeli munkanélkülit foglalkozat, még ha nem is fizet iparűzési adót, azt mondom, jöjjön. De nincs sajnos jelentkező. A tartalékunk terhére dönthetünk úgy, hogy a Petőfi utcai pályázati pénzt elkülönítjük egy esetleges szociális otthon létrehozásának lehetőségére, de ennek nem látok rövid távú realitását.

Kulima István: Az épület állagmegóvására esetleg elkülöníthetünk pénzeszközt.

Gombkötő Csabáné: Bízni kell a jövőben és abban, hogy rendelkezésünkre fog állni az iparűzési adó. Valamit tenni kell. A környező településeken egyre több helyen térnek át az alternatív fűtésre és energia felhasználására. Mi nem lépünk. A közmunkásokkal is olyan munkát kellene végeztetni, amely produktív. Öregszik a település. Az idősek otthonát igenis át kellene komolyan gondolni. Később fogjuk majd bánni, hogy addig nem léptünk, amíg tehettük volna.

Ramasz Imre: Az önkormányzat, rendelő és óvoda kazánjai harminc évesek. Gáz- vegyes tüzelésű kazánokat nem igazán lehet már kapni. Ha áttérnénk a fatüzelésű kazánokra az intézményeknél, akkor minimum egy fő kazánfűtőt alkalmazni kell. A megtakarítást én megkérdőjelezem.

Gombkötő Lajos: Sokat gondolkoztam és számoltam. Az alternatív tüzelésre való áttérés véleményem szerint egyre drágább. Előnye talán a biztonság, hogy nem zárják el a csapokat. Az árkülönbözetet elvinné annak a két fűtőnek a bére és annak járulékai, amelyet fizetni kellene. A nemrégiben kialakult gázválság véleményem szerint nem ismétlődik meg. Emiatt váltani felesleges. A „brigádház” szociális otthonná alakítását a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartja javasoltnak. A közmunkásokkal kapcsolatban az a meglátása, hogy például önkormányzati földeken lehetne velük erdőt telepíteni és azt gondozni. Ez produktív munka lenne.

Ramasz Imre: Maradjunk annyiban, hogy jelenleg nem foglalkozunk érdemben ezzel a kérdéssel. Ha bárkinek ésszerű ötlete támad a hasznosítással kapcsolatban, akkor visszatérünk rá.

Mórocz Lajos: A „brigádház”-nál az emeleten található egy lakás is. Ezt nem lehetne kiadni és a befolyó lakbért az állagmegóvásra fordítani?

Ramasz Imre: Mivel az ingatlanon ipari áram található és az egész komplexum egy vállalkozásra lenne inkább alkalmas így magasabbak a közüzemi díjak is. Ez idáig nem merült fel igény a lakás bérletére.

Gombkötő Csabáné: Budapesten elindult egy bolthálózat lánc. Ez a hálózat a termelőktől szerzi be a termékeit és minimális árréssel dolgozik. Szociális boltnak is nevezik. Ez irányban is lehetne hasznosítani, ha nem is a „brigádházat” de pl. a művelődési házban található – régen virágboltként működő – helyiséget vagy a tekepályát.

Szemenyei Sándor: Erre egy ekkora településen nincs vállalkozó.

Ramasz Imre: Kardoskúton a vásárlóerő csekély lenne egy üzletlánc számára.

Mórocz Lajos: Pályázatok nincsenek kiírva?

Ramasz Imre: Nagyon kevés pályázat van jelenleg kiírva, amelyeknek Kardoskút megfelel. Főként hátrányos helyzetű településekre írnak ki pályázatokat, amelyek szerencsére mi még nem vagyunk. Útfelújításokhoz várunk pályázatot. Például a Munkácsy sori aszfalt keresztrepedéseinek kijavításához és a Mikszáth utca aszfaltozásához.

A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadta a 2009. évi költségvetés tervezetét.

2. napirendi pont: Falugyűlés időpontjának, napirendjének előterjesztése és elfogadása.

Ramasz Imre: A művelődési ház vezetőjével előzetesen egyeztetve a falugyűlés időpontjának 2009. február 11-ét, szerdát javaslom. Este 6 órai kezdettel tartanánk meg a falugyűlést. Az előző évekhez hasonlóan egy beszámolót tartok az elmúlt időszak eseményeiről a megjelenteknek. Ismertetem a 2009-es költségvetési tervezetet illetve lehetőséget adunk a falu lakosainak, hogy a felmerülő igényeiket ismertessék, és ezt a későbbiekben beépítsük a költségvetésbe. Ez évben külön meghívóban fogom kérni az intézményvezetőket, hogy jelenjenek meg a falugyűlésen. Az intézményükkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre megadhassák személyesen a választ.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a falugyűlés időpontjának és napirendjének előterjesztését.

3. napirendi pont: a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról beszámoló.

Ramasz Imre: Tavaly az iskola átadásánál alaposan jártunk el így nem sok változtatást kell most alkalmaznunk. Igény merült fel az igazgatói szoba igen régi bútorzatának korszerűsítésre. Idővel majd látjuk a finanszírozás előrehaladtával, hogy mennyi forrás marad e célra. Biztos vagyok benne, hogy bele fog férni a költségvetésbe. A tavalyi évről minimális pénzmaradvány keletkezett az iskolánál, amely átjött az idei év költségvetéséhez. Orosháza Város Önkormányzata korrekt módon elszámolt az iskolát érintő pénzügyekkel.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról  szóló beszámolót.

4. napirendi pont: bejelentések.

Ramasz Imre: A házi segítségnyújtást mi annak idején nem hoztunk létre, mivel erre Kardoskúton nem volt igény. Törvény kötelez bennünket, így létre kell hoznunk. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Több lehetőség van ezen a téren. Például más önkormányzatokkal feladat ellátási szerződést kötni. Orosháza nem vállalja a feladat ellátást. Tótkomlós az első megkeresésemre még hajlandóságot mutatott, de a későbbiekben elzárkózott ettől. Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő partnernek látszik a kérdésben, de még most körvonalazódnak a feltételek. Több nyitott kérdés is van még, amelyek tisztázása után lehet csak folytatni az érdemi egyeztetést a védőnővel. Testületi döntés kell a kistérség részére tőlünk, hogy a támogatásokat le tudják hívni. A környező településeken már működik a házi segítségnyújtás. Dönthetünk egy közeli településen működő civil szervezet megbízásával is, de véleményem szerint szerencsésebb egy helyi embert megbízni ezen feladattal. Annál is inkább mivel jobban ismeri a helyieket.

Dr. Mészáros Erzsébet: Három lehetőségünk van. Ezen lehetőségek vizsgálati sorrendjéről kell döntenie a testületnek. Az első lehetőség, hogy megbízza a testület Tibáné Hamvasi Zsuzsannát a feladat ellátással. A második lehetőség, hogy az önkormányzat saját hatáskörében végzi a feladatot saját emberrel. Harmadik lehetőségként megbízhat a testület egy civil szervezetet a feladat ellátással.

Ramasz Imre: A leggyorsabb megoldás a „Misszió Társulás”-sal szerződést kötni. Ők jelenleg Gerendáson látják el a feladatot. Véleményem szerint azonban először a helyi emberben kell gondolkodni.

Szemenyei Sándor: Milyen feladatot kell ellátni pontosan?

Dr. Mészáros Erzsébet: A magatehetetlen, mozgássérült embert orvoshoz vinni, bevásárolni neki vagy takarítani például. Mindezt napi négy órában.

Gombkötő Csabáné: Vannak helyben egészségügyi végzettségű munkanélküliek. Velük is kellene számolni.

Pusztai Ádám: Vagy Tibánénak vagy az önkormányzatnak kell felvállalni a feladat ellátást. Mindkét esetben alkalmazottat kell alkalmazni, hiszen egy személyben ezt nem lehet elvégezni.

Ramasz Imre: Rögzítsük tehát határozatban, hogy a feladat ellátás lehetőségét a következő sorrendben vizsgáljuk:

1.Tibáné Hamvasi Zsuzsanna személyében
2.Közösségi Misszió” megbízatásával
3.Önkormányzati hatáskörben

A testület egyhangú szavazással elfogadta a határozati javaslatot.

Ramasz Imre: A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság egy levelet juttatott el hozzám, amelyben közli a testülettel, hogy nem áll módjában elfogadni a 19,000 forintos haszonbérleti díj emelést. Az emelés aranykoronánként 100 forint. Nem egy megterhelő összeg, mégis azt javaslom, hogy tekintsünk el ettől és a tavalyi áron adjuk bérbe a területet újabb egy évre a vadásztársaságnak.

Szemenyei Sándor: Nem a 100 forintról van szó, hanem az elvvel. Nem hiszem el, hogy nem tudják kigazdálkodni ezt a csekély mértékű emelést.

Kulima István: Sajnos a kényszer visz rá bennünket a tavalyi áron történő bérbeadásra.

A képviselő-testület 2 tartózkodás mellett igennel szavazott az alacsonyabb földhaszonbérleti díjról.

Ramasz Imre: Az általános iskola szülői munkaközössége 20.000 forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be a Kardoskút Községért Közalapítványhoz. Mivel az alapítvány a tagi változások miatt jelenleg nem hozhat döntést, így a testület elé tárom a kérést. Farsangi rendezvény lebonyolításához kérik az anyagi segítséget. A beadott pályázat megfelel a kritériumoknak. Javaslom, hogy támogassuk falunk gyermekeit ezen összeggel.

A képviselő testület egyhangú igen szavazattal 20.000 forint támogatást nyújt az általános iskolai farsanghoz.

A testületi ülés 5 perc szünet után szociális kérvények tárgyalásával zárt ülés kereteiben folytatódott.

Színielőadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az első magyar színigazgató, a Kelemen László nevét viselő csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színjátszó Társulat vendégszerepelt községünkben a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A kellemesnek ígérkező szombat este programja többeket is elinvitált a művelődési ház színháztermébe. A társulat tagjai már harmadik alkalommal jöttek el Kardoskútra egy igazi könnyed „örömjátékra”. A színészek ilyenkor nem csupán a nézőket, hanem saját magukat is megörvendeztetik a közös játék élményével. Elismerésünket fejezzük ki előttük, hiszen a mai rohanó, elszemélytelenedő világban ritkán találunk ilyen baráti társaságokat, akik időt, egyéb áldozatot is vállalva együtt hoznak létre valamit, ami szép, jó és örömteli. A közös játék és az együtt alkotás kedvéért még munka illetve tanulás után is veszik a fáradságot, hogy lelkesen újabbnál újabb színdarabokat tanuljanak meg, hogy ezekkel járják nem csupán a környékbeli településeket, hanem Magyarországon túlra is elvigyék kincseinket, a magyar színjátszás örökét. Így őrizve meg a településükhöz kötődő, Kelemen Lászlónak (1762-1814) a nevét, aki híres színész, fordító, majd színigazgató volt a maga korában, s aki miután felhagyott a színészettel, halála előtt több mint 10 évig volt Csanádpalotán kántor, ügyvéd és iskolamester. A társulat kardoskúti fellépésén két vígjátékot láthattunk. Az ismerős arcok mellett a fiatalabb generáció szárnypróbálgatásai is megmutatkoztak, amely dicséretes dolog. Jó lenne, ha minél több településre eljutna az a nemes egyszerűség és jókedv, ami ezekből a kedves emberekből árad. Közelebb hozva egy kicsit egymáshoz a mai kor emberét a régmúltat megidéző színi világgal, s a többnyire örök érvényű tanulságokat felvonultató történetekkel, az emberi mivoltunkat bemutató jelenetek sokaságával, amiket a színdarabok elénk tárnak.

Szép estét varázsoltak nekünk. Reméljük, a közeljövőben újra találkozhatunk velük!

Megyejárás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idei év első rendezvénye az „Otthonunk Békés megye” programsorozat helyi állomása volt. A megyejárás lényege, hogy Békés megye településeit folyamatosan végigjárja a rendezvény és az adott településen bemutatja a többi település nevezetességeit, értékeit, illetve bemutatkozási lehetőséget kapnak az adott településeken működő civil szervezetek. 2009. január 8-án ért hozzánk a megyejárás. Reggel fél 9-kor ismerősöket köszönthettek a gyerekek a művelődési ház színpadán, hiszen a nemrégiben nálunk járt Tomanek Gábor színművész és barátainak gyermekműsorával kezdődött el a rendezvény. Vidám, hangulatos másfél órát varázsoltak a művészek a gyermekeknek. 10 órától Farkas Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitó beszédében méltatta a megyei intézmények fontosságát a kistelepülések életében majd ezután Ramasz Imre Kardoskút polgármestere köszöntötte a megjelenteket és megtartotta ünnepi beszédét. Az ünnepség keretében  Farkas Zoltán felkérte Laduver Ferencet – Magyarbánhegyes polgármesterét-, hogy a 6×6 méteres megyetérképen helyezze el településének tábláját, hiszen a megyejárás következő állomása Magyarbánhegyes lesz. Ramasz Imre és Farkas Zoltán közben közösen elhelyezték ujjlenyomatukat a megyetérképen. Tirják László a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója tartott ezt követően egy vetítéssel egybekötött beszámolót a terület környezeti gazdagságáról. A megjelenteket ezután a művelődési ház előterébe invitálták,  ahol Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatója megnyitotta a Megyetörténeti kiállítást. A nap következő programja Kardoskút Község Képviselő-testületének soron kívüli ülése volt, ahol a megyei önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai voltak napirenden. A helyi képviselőkön kívül voltak még meghívott vendégek: Farkas Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Biri István Megyei főjegyző, Dr. Kovács József a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának főigazgató főorvosa, Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója, Balogh József Békés Megyei Önkormányzat Térségi Tanácsosa, Krattinger Márton Békés Megyei Önkormányzat Titkársági és Jogi Osztály munkatársa. A kulturális műsorok a művelődési házban a testületi ülés ideje alatt is folytatódtak. Bemutatkoztak többek között az orosházi tanulók streetball műsorral, a Békés Megyei Jókai Színház színművészei és Színiiskolájának növendékei. A nap folyamán még Andrékó Pálné helyi kézműves illetve a nemzeti park kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.

Megszakítás