Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 2-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála a művelődési ház igazgatója, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető, Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gub András előre nem jelezte távolmaradását, így ő igazolatlanul hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor személyében, akiket a testület egyhangú szavazással elfogad. Ezután ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a testület ismételt szavazással egyhangúan elfogad.

Ramasz Imre ismerteti a két testületi ülés között lejárt határidejű határozati javaslatokat.

A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta

1 napirendi pont: a 2009. évi költségvetés tervezetének ismertetése, első fordulóban történő megvitatása.

Ramasz Imre: 2008 novemberében már elfogadta a testület a 2009-es év költségvetésének koncepcióját. Számítunk még közel 24 millió forint bevételre is, amelyet e költségvetési tervezetben még nem szerepeltetünk. Ezek a bevételek pl. a Petőfi utca útfelújításából visszajuttatott pályázati pénz illetve adó visszatérítések. A költségvetési koncepció elkészítésénél az ezt megelőző időkben felmerült dolgok kerültek beépítésre. Az elmúlt év decemberében jelentős, 20 milliót meghaladó iparűzési adóbevétel jelent meg számlánkon, amelyet a MOL Nyrt. fizetett be. Az olajipari cégnek az elmúlt időben magas árbevételei voltak – köszönhetően a magas olajárnak- így magasabb iparűzési adót fizetett be. A jövőre nézve viszont nem lehet erre alapoznunk, így alacsonyabb iparűzési adóbevétellel számolunk.

Szemenyei Sándor: A kiküldött költségvetési tervezetben nekem két dolog nem világos. Az első az óvodánál a nyílászárók cseréje az pontosan mit takar? Ha csak toldjuk, foldjuk az nem megoldás. Új nyílászárókat kellene betenni esetleg nagyobb költségvetéssel. A második tétel, amely nem világos számomra az a járdaépítés a Petőfi utcában 300.000 forint értékben. Át kellene véleményem szerint ezt az összeget csoportosítani a művelődési ház cserepeinek rendbetételére. Az a tető meglehetősen rossz állapotban van. Inkább arra kellene költeni.

Ramasz Imre: Az óvodánál betervezett hét millió forint az összes nyílászáró cseréjére, külső homlokzat szigetelésére és annak festésére szól. Egy komoly felújításra gondoltunk. Az árajánlatkérés egy teljes körű külső felújításhoz lesz bekérve. Természetesen a nyílászárók újak lesznek és ezeknek a cseréjével járó belső javítási munkák is el lesznek végezve. A járdafelújításokra elkülönített összeg az idén jelentősen alacsonyabb az előző évekhez képest. Ennek az oka az, hogy önkormányzati ingatlanaink előtt nincs szükség nagyobb járdafelújításra, hiszen a megelőző években ezeket felújítottuk. Az idei költségvetésben 300.000 forint szerepel, amelyet a Petőfi utcának a fodrászüzlet melletti részén 80-100 méter új járdaépítésre fordítanánk. Ami a művelődési ház tetőszerkezetét illeti, valóban egészen rossz állapotban van. De egy felújítás az több millióba kerülne. Idei költségvetésünkbe beterveztünk 3 millió forintot, – amelyet egy település központ felújítására kiírt – LEADER pályázatra való felkészülésre szánunk. Ezen pályázat keretein belül talán be tudnánk vonni a művelődési házat is. 28 millió forintot pályázhat meg Kardoskút. Ebből a pénzből helyi vállalkozások is részesülhetnek. A Március 15. tér képét lehetne oly módon javítani, hogy egy egységes utcaképet alakítanánk ki. Nyílászárók cseréje a polgármesteri hivatalnál és a művelődési háznál. Kerítés, járda illetve többek között a zöld területek megújítása. Sok előkészítő munkát igényel a pályázatra való felkészülés, amelyet május 1. és 31. között kell beadni. A művelődési ház terén ebben tudnánk előre lépni. Ezen pályázat kivitelezése kedvező elbírálást követően valószínűleg a jövő évben valósulhatna meg. Mind a művelődési ház, mind a hivatal 50 éves. A nyílászárók elöregedtek, javíthatatlanok. Energiatakarékosság miatt is sürgető e probléma mihamarabbi orvoslása. Azt javaslom, hogy a művelődési háznál jelentkező hibák kijavítására szavazzon meg a testület további 500.000 forintot a dologi kiadásokhoz.

Mórocz Lajos: A művelődési ház szolgálati lakás részén a kapubejáró nagyon rossz. Olyannyira kátyús, hogy egy alacsonyabb autó fennakad. Meg kellene oldani e probléma javítását pl. kohósalak feltöltésével.

Ramasz Imre: az 500.000 forint dologi kiadás emelése fedezni fogja a bejáró javítását is.

Kulima István: a Petőfi utca díszburkolata javításra szorul. Sok panasz érkezik a minőségére. Egy díszburkolatnak nem így kellene kinéznie. Sok helyen mozognak a kövek. Véleményem szerint balesetveszélyes.

Ramasz Imre: Véleményem szerint nem olyan mértékű a hiba, hogy azonnali javításra szorulna. Tudjuk, hogy a hiba a járda szélesítéséből adódott. A nem megfelelő alap miatt megsüllyedt.

Mórocz Lajos: Egy szakember véleményét kell kikérni, hogy mit lehetne tenni.

Ramasz Imre: Kérünk egy árajánlatot a javításra és ennek tudatában később döntünk.

Gombkötő Csabáné: Az idei költségvetés tervezetben nem látok pénzt elkülönítve a Petőfi utcai „Brigádház”-ra.

Ramasz Imre: Valóban, az idei évben nem terveztünk be külön pénzösszeget erre a célra, mivel kihasználatlan az ingatlan és különösebb felújítást nem igényel. Várom az ötleteket, hogy miképpen lehetne ésszerűen kihasználni az üresen álló ingatlant.

Gombkötő Csabáné: Az elmúlt években én javasoltam többek közt egy idősek otthonát létesíteni benne.

Ramasz Imre: Kardoskút az iparűzési adónak köszönheti azt ahol tart. Sorra csődölnek be az önkormányzati fenntartású intézmények. Jelenleg egy szociális otthon létráhozásának például nagyon sok kritériuma van, nem beszélve egy ilyen intézmény fenntarthatóságáról. Ha egy olyan ötlet lenne, amely hosszú távon is finanszírozhatónak látszik, akkor vágjunk bele. Ha lenne egy vállalkozó, aki pl. tíz helybeli munkanélkülit foglalkozat, még ha nem is fizet iparűzési adót, azt mondom, jöjjön. De nincs sajnos jelentkező. A tartalékunk terhére dönthetünk úgy, hogy a Petőfi utcai pályázati pénzt elkülönítjük egy esetleges szociális otthon létrehozásának lehetőségére, de ennek nem látok rövid távú realitását.

Kulima István: Az épület állagmegóvására esetleg elkülöníthetünk pénzeszközt.

Gombkötő Csabáné: Bízni kell a jövőben és abban, hogy rendelkezésünkre fog állni az iparűzési adó. Valamit tenni kell. A környező településeken egyre több helyen térnek át az alternatív fűtésre és energia felhasználására. Mi nem lépünk. A közmunkásokkal is olyan munkát kellene végeztetni, amely produktív. Öregszik a település. Az idősek otthonát igenis át kellene komolyan gondolni. Később fogjuk majd bánni, hogy addig nem léptünk, amíg tehettük volna.

Ramasz Imre: Az önkormányzat, rendelő és óvoda kazánjai harminc évesek. Gáz- vegyes tüzelésű kazánokat nem igazán lehet már kapni. Ha áttérnénk a fatüzelésű kazánokra az intézményeknél, akkor minimum egy fő kazánfűtőt alkalmazni kell. A megtakarítást én megkérdőjelezem.

Gombkötő Lajos: Sokat gondolkoztam és számoltam. Az alternatív tüzelésre való áttérés véleményem szerint egyre drágább. Előnye talán a biztonság, hogy nem zárják el a csapokat. Az árkülönbözetet elvinné annak a két fűtőnek a bére és annak járulékai, amelyet fizetni kellene. A nemrégiben kialakult gázválság véleményem szerint nem ismétlődik meg. Emiatt váltani felesleges. A „brigádház” szociális otthonná alakítását a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartja javasoltnak. A közmunkásokkal kapcsolatban az a meglátása, hogy például önkormányzati földeken lehetne velük erdőt telepíteni és azt gondozni. Ez produktív munka lenne.

Ramasz Imre: Maradjunk annyiban, hogy jelenleg nem foglalkozunk érdemben ezzel a kérdéssel. Ha bárkinek ésszerű ötlete támad a hasznosítással kapcsolatban, akkor visszatérünk rá.

Mórocz Lajos: A „brigádház”-nál az emeleten található egy lakás is. Ezt nem lehetne kiadni és a befolyó lakbért az állagmegóvásra fordítani?

Ramasz Imre: Mivel az ingatlanon ipari áram található és az egész komplexum egy vállalkozásra lenne inkább alkalmas így magasabbak a közüzemi díjak is. Ez idáig nem merült fel igény a lakás bérletére.

Gombkötő Csabáné: Budapesten elindult egy bolthálózat lánc. Ez a hálózat a termelőktől szerzi be a termékeit és minimális árréssel dolgozik. Szociális boltnak is nevezik. Ez irányban is lehetne hasznosítani, ha nem is a „brigádházat” de pl. a művelődési házban található – régen virágboltként működő – helyiséget vagy a tekepályát.

Szemenyei Sándor: Erre egy ekkora településen nincs vállalkozó.

Ramasz Imre: Kardoskúton a vásárlóerő csekély lenne egy üzletlánc számára.

Mórocz Lajos: Pályázatok nincsenek kiírva?

Ramasz Imre: Nagyon kevés pályázat van jelenleg kiírva, amelyeknek Kardoskút megfelel. Főként hátrányos helyzetű településekre írnak ki pályázatokat, amelyek szerencsére mi még nem vagyunk. Útfelújításokhoz várunk pályázatot. Például a Munkácsy sori aszfalt keresztrepedéseinek kijavításához és a Mikszáth utca aszfaltozásához.

A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadta a 2009. évi költségvetés tervezetét.

2. napirendi pont: Falugyűlés időpontjának, napirendjének előterjesztése és elfogadása.

Ramasz Imre: A művelődési ház vezetőjével előzetesen egyeztetve a falugyűlés időpontjának 2009. február 11-ét, szerdát javaslom. Este 6 órai kezdettel tartanánk meg a falugyűlést. Az előző évekhez hasonlóan egy beszámolót tartok az elmúlt időszak eseményeiről a megjelenteknek. Ismertetem a 2009-es költségvetési tervezetet illetve lehetőséget adunk a falu lakosainak, hogy a felmerülő igényeiket ismertessék, és ezt a későbbiekben beépítsük a költségvetésbe. Ez évben külön meghívóban fogom kérni az intézményvezetőket, hogy jelenjenek meg a falugyűlésen. Az intézményükkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre megadhassák személyesen a választ.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a falugyűlés időpontjának és napirendjének előterjesztését.

3. napirendi pont: a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról beszámoló.

Ramasz Imre: Tavaly az iskola átadásánál alaposan jártunk el így nem sok változtatást kell most alkalmaznunk. Igény merült fel az igazgatói szoba igen régi bútorzatának korszerűsítésre. Idővel majd látjuk a finanszírozás előrehaladtával, hogy mennyi forrás marad e célra. Biztos vagyok benne, hogy bele fog férni a költségvetésbe. A tavalyi évről minimális pénzmaradvány keletkezett az iskolánál, amely átjött az idei év költségvetéséhez. Orosháza Város Önkormányzata korrekt módon elszámolt az iskolát érintő pénzügyekkel.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról  szóló beszámolót.

4. napirendi pont: bejelentések.

Ramasz Imre: A házi segítségnyújtást mi annak idején nem hoztunk létre, mivel erre Kardoskúton nem volt igény. Törvény kötelez bennünket, így létre kell hoznunk. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Több lehetőség van ezen a téren. Például más önkormányzatokkal feladat ellátási szerződést kötni. Orosháza nem vállalja a feladat ellátást. Tótkomlós az első megkeresésemre még hajlandóságot mutatott, de a későbbiekben elzárkózott ettől. Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő partnernek látszik a kérdésben, de még most körvonalazódnak a feltételek. Több nyitott kérdés is van még, amelyek tisztázása után lehet csak folytatni az érdemi egyeztetést a védőnővel. Testületi döntés kell a kistérség részére tőlünk, hogy a támogatásokat le tudják hívni. A környező településeken már működik a házi segítségnyújtás. Dönthetünk egy közeli településen működő civil szervezet megbízásával is, de véleményem szerint szerencsésebb egy helyi embert megbízni ezen feladattal. Annál is inkább mivel jobban ismeri a helyieket.

Dr. Mészáros Erzsébet: Három lehetőségünk van. Ezen lehetőségek vizsgálati sorrendjéről kell döntenie a testületnek. Az első lehetőség, hogy megbízza a testület Tibáné Hamvasi Zsuzsannát a feladat ellátással. A második lehetőség, hogy az önkormányzat saját hatáskörében végzi a feladatot saját emberrel. Harmadik lehetőségként megbízhat a testület egy civil szervezetet a feladat ellátással.

Ramasz Imre: A leggyorsabb megoldás a „Misszió Társulás”-sal szerződést kötni. Ők jelenleg Gerendáson látják el a feladatot. Véleményem szerint azonban először a helyi emberben kell gondolkodni.

Szemenyei Sándor: Milyen feladatot kell ellátni pontosan?

Dr. Mészáros Erzsébet: A magatehetetlen, mozgássérült embert orvoshoz vinni, bevásárolni neki vagy takarítani például. Mindezt napi négy órában.

Gombkötő Csabáné: Vannak helyben egészségügyi végzettségű munkanélküliek. Velük is kellene számolni.

Pusztai Ádám: Vagy Tibánénak vagy az önkormányzatnak kell felvállalni a feladat ellátást. Mindkét esetben alkalmazottat kell alkalmazni, hiszen egy személyben ezt nem lehet elvégezni.

Ramasz Imre: Rögzítsük tehát határozatban, hogy a feladat ellátás lehetőségét a következő sorrendben vizsgáljuk:

1.Tibáné Hamvasi Zsuzsanna személyében
2.Közösségi Misszió” megbízatásával
3.Önkormányzati hatáskörben

A testület egyhangú szavazással elfogadta a határozati javaslatot.

Ramasz Imre: A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság egy levelet juttatott el hozzám, amelyben közli a testülettel, hogy nem áll módjában elfogadni a 19,000 forintos haszonbérleti díj emelést. Az emelés aranykoronánként 100 forint. Nem egy megterhelő összeg, mégis azt javaslom, hogy tekintsünk el ettől és a tavalyi áron adjuk bérbe a területet újabb egy évre a vadásztársaságnak.

Szemenyei Sándor: Nem a 100 forintról van szó, hanem az elvvel. Nem hiszem el, hogy nem tudják kigazdálkodni ezt a csekély mértékű emelést.

Kulima István: Sajnos a kényszer visz rá bennünket a tavalyi áron történő bérbeadásra.

A képviselő-testület 2 tartózkodás mellett igennel szavazott az alacsonyabb földhaszonbérleti díjról.

Ramasz Imre: Az általános iskola szülői munkaközössége 20.000 forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be a Kardoskút Községért Közalapítványhoz. Mivel az alapítvány a tagi változások miatt jelenleg nem hozhat döntést, így a testület elé tárom a kérést. Farsangi rendezvény lebonyolításához kérik az anyagi segítséget. A beadott pályázat megfelel a kritériumoknak. Javaslom, hogy támogassuk falunk gyermekeit ezen összeggel.

A képviselő testület egyhangú igen szavazattal 20.000 forint támogatást nyújt az általános iskolai farsanghoz.

A testületi ülés 5 perc szünet után szociális kérvények tárgyalásával zárt ülés kereteiben folytatódott.

Megszakítás