Elindult a Pc Kuckó

Harmadik alkalommal jöttünk össze szombaton ebéd után a Pc Kuckóban. Állandósulni látszik az igény a hétvégi elfoglaltsággal járó klubra. Tizenöt fiatal figyeli a kivetítőn látottakat és próbálja leutánozni azt a számítógépen.  Lépésről lépésve haladunk, meg megállva és ismételve a látottakat. Első közösen választott témakörünk a népszerű rajzprogram. Előreláthatóan ez 3 hónapot fog igénybe venni, heti 2 (szombat és vasárnap) 2 órás összejövetelekkel. Folyamatosan be lehet kapcsolódni a klub foglalkozásaiba ami ingyenesen látogatható.

Villanykarónak ütközött egy személyautó

Az Orosházi Rendőrkapitányság ügyeletesétől az alábbi információt kaptuk: Kardoskúton a kora reggeli órákban egy Tótkomlós felől Orosháza irányába tartó Mercedes személyautó eddig ismeretlen okokból kisodródott az útról és nekiütközött a vasútállomással szemben lévő villanyoszlopnak. Személyi sérülés nem történt az anyagi kár viszont jelentős. Az alkohol teszt negatív volt, a baleset körülményeit még vizsgálják. A sérült villanyoszlopot a DÉMÁSZ munkatársai megvizsgálták és a mai napon helyreállítják.

Pillanatképek a művelődési házból

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Februártól változatosabb időtöltésekkel várjuk a felnőtt és gyermek látogatókat a művelődési házban. Az internetszobánk négy nagyteljesítményű számítógéppel illetve az ezekhez tartozó nagyméretű lcd monitorokkal gazdagodott, amelyeken a gyerekek hálózati játékokat tudnak játszani. Ehhez kapcsolódóan a könyvtárban a felnőtt korosztály részére számítógépes- illetve internetezési alapismereteket oktatunk a késődélutáni órákban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a haladóknak is megszerveztünk egy szakkört, amelyen hétvégenként ebéd után különböző programokba lehet majd betekintést nyerni és elsajátítani. Köszönet illeti rendszergazdánkat, hogy ilyen lelkesedéssel segíti a kezdőket és a haladóbbakat, akik közül néhányan saját laptopjukkal is segítik a nagy létszámú csoportok munkáját. A mostani hétvégén a gyerekek kézműves foglalkozáson szép nyakláncokat és rongybabát készítettek saját kezűleg. Érdekességképpen említem, hogy hamarosan újabb egészségjavító mozgásos lehetőséggel bővül a művelődési ház kínálata. Március elejétől -kellő létszám esetén- szakember vezetésével az idősebbeknek javallott 45 perces tornával várjuk az érdeklődőket hétfő délutánonként. A fiatalabbakat folyamatosan várjuk az ennél dinamikusabb női tornára, az asztalitenisz foglalkozásokra és a taekwon-do edzésekre. Márciusban 13. alkalommal rendezzük meg a Lantos György Emlékverseny idei versenyeit, remélem egyre több kardoskúti fog bekapcsolódni e neves sportversenybe versenyzőként és érdeklődőként is. A könyvtárban folyamatosan lehet a leltári állományból leselejtezett könyveket megvásárolni, illetve díjmentesen internetezni és kölcsönözni. A többi foglalkozásainkba is minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Népes hallgatóság gyűlt össze szerda este a művelődési ház nagytermében, ahol az év eleji szokásos falugyűlésre került sor. Ramasz Imre polgármester köszöntő szavai után ismertette a  tavalyi évben megvalósult felújításokat, beruházásokat. illetve a 2010-es év terveit. Az utolsó blokkba került a településen élőket érzékenyen érintő téma: a szemétszállítás kérdése.

Hallgassa meg az elhangzott beszédeket:

Ramasz Imre beszámolója (62 perc)
Kérdések-válaszok (31 perc)
Szemétszállítás átalakítása (60 perc) 

Emlékeztető

 Készült 2010. február 10-én  este 6 órai  kezdettel tartandó falugyűlésről.

Helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár.

Résztvevők száma: 75 fő.

 Ramasz Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, számot adott az elmúlt év eseményeiről, valamint ismertette a 2010. év célkitűzéseit.

A Képviselő-testület munkájával kapcsolatban arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy személyi változás a testületi tagokat illetően nem volt az elmúlt évben. A testületi üléseken való részvétel 95,2 %-os, a ciklus időszakában a  legmagasabb.

 Igazolatlan hiányzás 2, igazolt hiányzás 3 alkalommal volt.

Megtartott ülések száma 13, melyeken 20 rendelet elfogadására került sor, 222 határozatot hozott.

A tárgyalt napirendek témái a települést érintő, mindennapjainkat meghatározó, aktuális területeket érintették, valamint egyéb megállapodásokhoz kapcsolódó, vagy törvényi előírásokból adódó témák is megtárgyalásra kerültek, illetve szükség esetén döntéshozatalra került sor.

A testület elmúlt évi általános tevékenységét, aktivitását jónak értékelem, de kritikusan megjegyzem, hogy a legvitatottabb napirendek több esetben nem a települést meghatározóan érintő kérdésekben zajlottak.

 2010-ben önkormányzati választások lesznek, így a választópolgároknak ismét lehetősége lesz arra, hogy döntsenek a polgármester és képviselők kilétéről.

A testületi ülésekről egyre szélesebb és teljesebb tájékozódási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. Hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek a megtárgyalandó írásos előterjesztések, valamint interneten is megtalálható az előterjesztés, illetve a testületi ülést követően néhány óra elteltével az ott elhangzottakról is informálódhatnak az érdeklődők, sőt a témával kapcsolatban hozzászólási lehetőség is van.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása a gazdasági válság ellenére is rendkívül kedvezően alakult.

Bevételi előirányzatunk 195,5 millió forintról 274 millió forintra teljesült. Ennek elsődleges oka, hogy a válság településünkre ható következményeit túlzott mértékben vettük figyelembe, másrészt viszont az iparűzési adó bevételünk közel 50 %-kal több lett a tervezettől, valamint a magas jegybanki alapkamat következtében ötször annyi kamat bevételünk lett a tervezettel szemben.

A kiadások csak mérsékelten növekedtek, aminek következtében a tartalék összege 2,4 szeresére növekedett.

Jelentős felújítások: út felújítások, óvoda felújítás, elkövetkezendő években tervezett felújítások terveinek elkészíttetése.

 Fejlesztések kisértékben történtek: járda Petőfi utcán, fűkasza, hőlégsterilizátor, számítógépes programok, projektor a művelődési  házhoz.

Átadott pénzeszköz összege meghaladta a 42 millió forintot, a szociális célú pénzeszköz felhasználás meghaladta a 13 millió forintot.

A 2010 évi költségvetés tervezésekor az utóbbi évek legjelentősebb bevételi előirányzatával számolhat önkormányzatunk.

Bevételi forrás összesen 270 millió 700 ezer forint.

Kiadások:

 • működési célú kiadás 106 millió forintot tesz ki,
 • felújítási előirányzat 19,4 millió forint, (településközpont, gyógyszertár, polgármesteri hivatal épület felújítása, művelődési ház bejárati ajtók cseréje)
 • fejlesztési kiadás 18,6 millió forint,
 • hitelek, kölcsönök nyújtása, értékpapír vásárlás 34,5 millió forint,
 • szociális célú kiadások 13,6 millió forint,
 • átadott pénzeszköz 47,1 millió forint
 • rendelkezésre álló tartalék 33 millió forint.
 Lehetőség van tehát arra, hogy akár a jelenlevők is javaslatot tegyenek olyan célkitűzések megvalósítására, amely a település közösségének többségét, vagy egészét szolgálja.

Településünk esetében a pályázatok rendkívül korlátozottak. A gazdasági válság miatti megszorító intézkedések következtében nemzeti forrásokból támogatott pályázati kiírás alig van, Európai Uniós pályázatok viszont nagy projekteket érintenek. Jelenleg 1 beadott, de még el nem bírált pályázatunk van. Hosszabb távra meghatározhatja, illetve befolyásolhatja a jövőnket a Református Egyház által beadott pályázat, még nem elbírált, ifjúsági szálló és konferencia központ megépítésére.

Az elmúlt évben elutasított kerékpárút pályázatunkat ismételten be kívánjuk nyújtani ha lehetőség lesz rá.

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos felmérésről:

 2009. október 15-én valamennyi érintett belterületi ingatlanba eljuttattunk kérdőívet /270 db-ot/, melyből  81 db érkezett vissza. A visszaérkezett adatlapok kiértékelése után az a következtetés vonható le, hogy a lakosság többségének nincs igénye a hálózat kiépítésére. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program településünk nagyságrendjére 2015. december 31-ig nem ír elő ilyen jellegű kötelezettséget, de az új képviselő-testületnek 2011. után meg kell kezdeni az előkészületeket, az érintett ingatlantulajdonosok 80 %-ának megnyerése érdekében, mert ellenkező esetben csökkentett támogatást vehetünk igénybe, illetve a támogatás iránti pályázatunkat el is utasíthatják, ami következtében nagymértékben növekszik a saját erő. Kérem a lakosságot, hogy mindenki megfontolva mérlegelje ennek a nagyon fontos, környezetvédelmi szempontból mindenképpen szükséges közműnek a megvalósítását.

Önkormányzatunk részéről jelentős összeget kívánunk tartalékolni ennek érdekében, 30 millió forint összegben tervezünk államkötvényt vásárolni.

 Közoktatási feladatok ellátása:

Önkormányzatunk 2008. augusztus 1-től az általános iskolai feladatok ellátására megállapodást kötött Orosháza Város Önkormányzatával, melyet a megbízott intézményhálózatán keresztül lát el. A gyermekek és a szülők részéről ez gyakorlatban nem jelentett változást, hiszen az 1-8. osztály tanulói továbbra is a kardoskúti iskola épületében folytatják tanulmányaikat. A helyi önkormányzat viszont nem gyakorol fenntartói jogokat, csak biztosítja a működéshez szükséges anyagi forrásokat, melyek szükségesek az állami normatíva összegén túlmenően.

 Ennek összege 2010-ben havi 3.426.000 Ft, éven szinten 41.112 ezer forint.
Az eltelt időszakban a tagintézmény működésével kapcsolatban panasz nem érkezett, a szülők részéről elismerő megnyilatkozások hangzottak el.

Közfoglalkoztatási terv.

Foglalkoztatni kívánt létszám 16 fő, napi 6 órában.

Feladatok: köztisztaság, útkarbantartás, épület karbantartás, parkgondozás, parlagfű irtás, kaszálás, közérdekű védekezésben való közreműködés (jegyző által elrendelt), rendezvények előkészítése, megvalósítása, csapadék elvezető árkok karbantartása, csapadék elvezető árkok karbantartása, intézmény területek tisztántartása, erdőtelepítés előkészítése, facsemete telepítés, gondozás.

A foglalkoztatáshoz szükséges források állami támogatásból 4.279.547,-Ft, önkormányzati önerőből 947.241 forint, összesen 5.226.788 forint.

Kérem jelzésüket, hogy a munkák folyamán esetlegesen hol látják szükségét munkavégzésnek.

Kérem az eddig elhangzottakkal kapcsolatban tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat.

Felföldi László: A Rákóczi sor jobb oldalán szükséges lenne járda építése, mert ami van az a bal oldalon van, régi járdalapokból kirakva és keskeny, két fő nem fér egymás mellett. Az utca az iskolát érinti, nagy a forgalom, az iskolabusz is itt jár és a gyermekek az úttesten közlekednek. Nagyon balesetveszélyes.

Az Árpád sorról a Petőfi utca irányában történő leforduláshoz jó lenne leforduló sávot építeni az útfelújítás alkalmával, bár bizonytalannak érzem ennek megvalósulását.
A 2009. évben kiemelkedően jónak értékelem a Fehér-tó napjának megrendezését. Dícséret a közreműködőknek.
 Bakos József: Köszönjük a Polgármester Úr beszámolóját. Rendezett faluban élünk, az útjaink, utcáink kész vannak. A csatornázással kapcsolatban a lakosság anyagi teherbírása egyre csökken, több településen elkezdték, de anyagi források miatt befejezetlen maradt. Követelmény az EU-ban, de nagyon meg kell gondolni, hogy elkezdjük-e. A parkosítást a lakosság igényéhez meg kell csinálni.

Csizmadia Sándor: Egyetértek az előttem szólók véleményével. Problémaként vetem fel, hogy továbbra sem készült el a Petőfi utca páratlan oldalán a gyógyszertárig a járda, ezért az úton közlekednek sokan.

 A csatornahálózat kiépítésével veszélyét érzem annak, hogy minden utca fel van újítva és rongálások, felbontások keletkezhetnek. Talán fordítva kellett volna, előbb csatornázás, majd utak felújítása.

Török Dóra: A Mikszáth Kálmán utcában lakunk. Az utca felújítása megtörtént, szép és jó, de az örömmel üröm is társult, mert az utca lakóinak megítélése szerint 40 cm-rel keskenyebb lett az út, valamint problémát okoz, hogy nagyon magas a szintkülönbség az út szélénél, főleg a bejáróknál. Vízvezeték árok is lett létesítve, e miatt egy traktor, pótkocsi, és autó nem fér el egymás mellett. Sok esetben, ahol nincs a bejáró feltöltve nagyon nehéz a közlekedés. Valamilyen megoldást kellene találni, segítséget kérnénk az önkormányzattól ezen állapot megszüntetésére.

Ramasz Imre: Felföldi László felvetésére a járdaépítésével kapcsolatban a Rákóczi sor másik oldalán már máskor is felvetődött, nincs semmi akadálya, megvalósítható.

A tótkomlósi-orosházi útról leforduló sáv kiépítésére nincs lehetőség, a tervek már a közbeszerzési eljárás folyamatában vannak, de nem is önkormányzati út. Az önkormányzat részéről is fogalmaztunk meg kérést a sebesség csökkentésével kapcsolatban (lassító sziget), de arra is elutasító választ kaptunk. Sajnos még az útfelújítás megvalósulásával kapcsolatban is vannak kételyeim, hiszen 7 ilyen út van Békés megyében, 5 esetben rosszabb utakról van szó, de a teljes projekt megvalósításának a költsége nem áll rendelkezésre.

A Mikszáth Kálmán utca és a többi belterületi utca szélessége a szükséges 3,5 m meg van. Ezek lakó utak, nem közlekedési gyűjtő utak. A lakóknak egyetlen fillérrel sem kellett hozzájárulni, a többi utcában is a felújítások után is, a lakók oldották meg a bejáró és a szintkülönbség miatti problémájukat. Ezt javasolom a Mikszáth utcában lakóknak is. A bejáró megépítése nem tartozik az út építéséhez.

A parkosítással kapcsolatban, ha a saját pénzünkből kellene megvalósítani, akkor biztos nem kezdenénk bele, de ez egy pályázati lehetőség, a megvalósulás után szebb, esztétikusabb lehet a környezetünk.

A szennyvízcsatorna létesítéssel kapcsolatban 2015-20-ig biztos nem lesz megépítve. Addigra már a meglévő utcák burkolatának felújítása ismét esedékessé válik. Amikor elkezdődött az utcák szilárd burkolattal való ellátása, 20-30 évvel ezelőtt, akkor még nem volt aktuális a szennyvízcsatornázás. Reményeim szerint az út felületén kívül is kell, hogy legyen elég hely.

A Petőfi utca páratlan oldalán hiányzó járda megépítése megvalósítható.

Csöntörné Szántó Zsuzsanna: A Petőfi utcán a bejárójuknál is problémát okoz a szintkülönbség, és olyan alacsony, hogy az útról a víz is a bejáróra folyik, nem, az árokba.

Ramasz Imre: Szívesen adunk törmeléket a bejárók feltöltéséhez.

Ramasz Imre polgármester: A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltak új alapokra helyezésével kapcsolatban külön – nagy ellenállást és vitát kiváltható – tette meg előterjesztését.

Előzmények: Településünk önkormányzata több mint 2 évtized óta Orosháza város kommunális szolgáltatójával szerződve oldja meg a lakossági és a közületi szilárd hulladék elszállítását.

Kezdetben ez önkéntes szolgáltatás volt, térítés ellenében, 5 m3-es konténerek kihelyezésével, majd kialakult a jelenlegi kukás rendszer, térítés ellenében, majd bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, elsősorban azért, hogy a korábban nem fizetőktől adó módjára behajtható legyen a térítési díj. Ezzel a szemétszállítási díj megszűnt, de már kezdetekben sem fedezte a tényleges költségeket.

 A rendszer működtetésének újragondolására az késztette a Képviselő-testületet, hogy a szigorú EU-s elvárásoknak megfelelő hulladék elhelyezési költsége jelentős mértékben megemelkedett. Kommunális adó emelése (jelentős mértékű emelése) megoldást jelenthetett volna, de ez egy alapjaiban igazságtalan rendszer további torzulását eredményezte volna.

A döntés előkészítéséhez kapcsolódóan egy kérdőívet juttattunk el minden érintett ingatlantulajdonoshoz és kértük véleményüket a hogyan tovább kérdés rendezéséhez. Sajnos a közösségünk egészét, illetve az ingatlantulajdonosokat anyagilag közvetlenül érintő kérdőíveket alig 30 % töltötte ki és helyezte a gyűjtőládákba.

Különböző megoldási javaslatokkal összefüggő kérdésekre adott válaszok értékelése alapján a következő következetések vonhatók le:

 1. Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtését nagy többség támogatja: 80,7 %.
 2. Többség elutasította azt a lehetőséget, hogy komposztálással esetlegesen csökkentse a hulladék mennyiségét.
 3. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a komposztáló edény biztosítása ellenére sem csökkentené a szemét mennyiségét  a többség, 54 %.

Milyen megoldás lehetséges?

 1. Kommunális adó jelentős emelése – ezt a Képviselő-testület nem tartja elfogadhatónak. Miért nem? Már korábban utaltam arra, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalan. Példa erre: 1 személyes ingatlan tulajdonosa, ha nincs kedvezménye fizet 8600 Ft adót, a rendelkezésére álló 60 literes kuka éves díja 6760 forint. 4 személyes ingatlan tulajdonos hasonlóan kedvezmény nélkül szintén 8600 Ft adót fizet, de a 240 l-es kuka éves díja 26975 Ft.
 2. Kommunális adó jelentős csökkentésével párhuzamosan a térítésmentes szemétszállítás megszüntetése a jelenleg érvényes, vagy hasonló kedvezmények fenntartásával  (nyugdíjas, vagy járadékos 50 %, a  jogosultság megszerzését követő év január 1-től, ha nincs más rendszeres jövedelme) szelektív hulladékgyűjtés megszervezése és költségének önkormányzat által történő felvállalása. (3 gyűjtőpont kialakítása, 500 m-es távolságon belüli megközelítése). Kötelező közszolgáltatás keretében mindenki szükségletének megfelelő űrtartalmú edényre kötne szerződést a szolgáltatóval. Második változat előkészítését javasolja a Képviselő-testült.
 Kérem az ezzel kapcsolatos véleményeket, de előtte Dr. Mészáros Erzsébet jegyző ismerteti a törvényi hátteret.

Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: ismerteti az ide vonatkozó törvényességi előírásokat röviden és kéri a jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hogy a konkrét kérdésre konkrétan tudjon válaszolni.

Felföldi László hangos gondolkodását ossza meg a jelenlevőkkel. Az építési törmeléket nem lehet beletenni a kukába, bár sokan ezt teszik. Ha ilyen hulladék elhelyezésére az önkormányzat biztosítana közterületen egy konténert, már az csökkentené a szemetet, a konyhai hulladékkal a heti szállítás mellett nem telik meg a kuka, tehát feleslegesen fizetünk. El kellene ezen gondolkodni. A kisebb űrtartalmú edény biztosítása mellett a szelektív gyűjtést véli megoldásnak.

Kocsány Gábor: Ha én kötök szerződést a szolgáltatóval, akkor joga lesz-e azt mondani, hogy mekkora edényt használjak?

Dr. Mészáros Erzsébet: A szerződő (lakos) határozza meg, hogy mekkora űrtartalmú edényt használ.

 Kocsis Péter: Örvendetes, hogy ilyen problémákról beszélgetünk, hogy van pénzünk, és nem arról, hogy fizetésképtelen az önkormányzat. Támogatom azt az ötletet, hogy csökkentsük a kukák nagyságát, legyen szelektív gyűjtés és legyen (legalább egy helyen a településen) az építési törmeléknek gyűjtője. Úgy gondolom elég érett a lakosság a különválogatásra, esetleg meghatározott időben közmunkások közreműködésével, felügyeletével kell megoldani.

Bodrogi József: Kihasználatlan a kukák nagysága, de ha a lakosság kötne szerződést a szolgáltatóval, akkor megnézné mennyit fizet.

Kocsány Gábor: Az Önkormányzat kap 10 % fizetési kedvezményt, a lakos, ha előre fizetne 1 évre, akkor kapna-e valamilyen kedvezményt.

Ramasz Imre: Nem tudok arra konkrétan válaszolni, hogy a szolgáltatóval közvetlen a lakos köt szerződést, akkor milyen kedvezményt kap, ez szerződés függvénye. Építési törmeléket nem lehet bele tenni. A szelektív gyűjtésről beszéltem, a válaszolók 80 %-a vállalják .

Rendeletben nem tudjuk szabályozni, hogy kinek mekkora edényt adunk, a jelenlegi rendeletünkben is ez törvénysértő.

Meggyőződésem, hogy a kardoskúti lakosok nem térnek vissza a közterületen való szemét elhelyezéséhez, mindenki el tudja dönteni mekkora edényre van szükséges, mekkora díjtétel megfizetését tudja vállalni.

 Szemenyei Sándor képviselő: Üdvözlöm a megjelent lakosokat. Én nem szavaztam a testületi ülésen a témával kapcsolatban, először a lakosság véleményére voltam kíváncsi. Látjuk az elszállítási költségeket. Elég nagy eltérések vannak a különböző nagyságú kukák között. Az elhangzott hozzászólásokból nem állapítottam meg, hogy mit is szeretne a lakosság. A kommunális adó változását nem mindenki akarja.

Ha csökkentené az Önkormányzat az edények nagyságát, akkor csökkenne a terhe is. Amit a lakosság megszavaz, azt szavazok meg én is.

 Csizmadia Sándor: Egyetértek Szemenyei Sándor véleményével. Hetente van szállítás,  akkor a kuka méretének a csökkentése kellene, télen nincs is tele, nyáron is a zöldhulladék miatt sok a szemét. A zöldhulladék gyűjtésében partner lenne-e az Önkormányzat?

Lengyel György: Alátámasztom Polgármester Úr azon gondolatát, hogy a jelenlegi szemétszállítási rendszernek köszönhető, hogy nem terjedt el az utak melletti szemételhelyezés. Kardoskúton még nem! Orosháza környékén a nyári  drasztikus díjemelés óta többszörösére növekedett az árkokba és zsákokban szétdobált szemét. Ezt a munkám során (hivatásos vadász) közvetlenül tapasztalom.

Ramasz Imre: Heti szemétszállítás törvényben van meghatározva. Ezért tért át az Önkormányzat is a heti szállításra. Azt is felvetettük a felmérésben, hogy aki vállalja a komposztálást, azok részére az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a komposztáló edényt, remélve azt, hogy megfeleződik a kisebb kukák igénylésével a szemétszállítási költség és 1 év alatt megtérül a komposztáló edények ára. El kellene gondolkodni a lakosságnak, hogy a 2010. évre szóló érvényesítő címkék kiosztása előtt kisebb kukára cseréljék. A kedvezményeket lehetne kiépíteni akkor is, ha mindenki külön-külön kötne szerződést a szolgáltatóval. Erre még egyszer megpróbáljuk a lakosság figyelmét írásban felhívni.

Verasztó Sándor: Ez jó lesz, azok is tudomást szereznek róla, akik most nincsenek itt.

 Csizmadia Sándor: Szelektív hulladékgyűjtés kellene és kisebb kukák is elegek lennének.

Ramasz Imre: Veszélyes hulladékok gyűjtését és elszállítását is megszervezzük, ha igényli a lakosság, de mindenféle hulladék külön-külön gyűjtését nem tudjuk felvállalni.

A testületi tagokkal újra átbeszéljük, átértékeljük, összeállítunk egy újabb kérdőívet, annak kiértékelése után lépünk tovább.

Köszönöm a ma esti részvételt, javaslatokat, véleményeket. Tanúságos volt a beszélgetés. Bízzunk benne, hogy a többségnek meg tudunk felelni döntésünkkel.

 Több hozzászólás, javaslat, kérdés nem volt, ezért a falugyűlést bezárta.

Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Népes hallgatóság gyűlt össze szerda este a művelődési ház nagytermében, ahol az év eleji szokásos falugyűlésre került sor. Ramasz Imre polgármester köszöntő szavai után ismertette a  tavalyi évben megvalósult felújításokat, beruházásokat. illetve a 2010-es év terveit. Az utolsó blokkba került a településen élőket érzékenyen érintő téma: a szemétszállítás kérdése.

 Hallgassa meg az elhangzott beszédeket:

Emlékeztető

 Készült 2010. február 10-én  este 6 órai  kezdettel tartandó falugyűlésről.

Helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár.

 Résztvevők száma: 75 fő.

Ramasz Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, számot adott az elmúlt év eseményeiről, valamint ismertette a 2010. év célkitűzéseit.

 A Képviselő-testület munkájával kapcsolatban arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy személyi változás a testületi tagokat illetően nem volt az elmúlt évben. A testületi üléseken való részvétel 95,2 %-os, a ciklus időszakában a  legmagasabb.

Igazolatlan hiányzás 2, igazolt hiányzás 3 alkalommal volt.

 Megtartott ülések száma 13, melyeken 20 rendelet elfogadására került sor, 222 határozatot hozott.

A tárgyalt napirendek témái a települést érintő, mindennapjainkat meghatározó, aktuális területeket érintették, valamint egyéb megállapodásokhoz kapcsolódó, vagy törvényi előírásokból adódó témák is megtárgyalásra kerültek, illetve szükség esetén döntéshozatalra került sor.

 A testület elmúlt évi általános tevékenységét, aktivitását jónak értékelem, de kritikusan megjegyzem, hogy a legvitatottabb napirendek több esetben nem a települést meghatározóan érintő kérdésekben zajlottak.

2010-ben önkormányzati választások lesznek, így a választópolgároknak ismét lehetősége lesz arra, hogy döntsenek a polgármester és képviselők kilétéről.

A testületi ülésekről egyre szélesebb és teljesebb tájékozódási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. Hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek a megtárgyalandó írásos előterjesztések, valamint interneten is megtalálható az előterjesztés, illetve a testületi ülést követően néhány óra elteltével az ott elhangzottakról is informálódhatnak az érdeklődők, sőt a témával kapcsolatban hozzászólási lehetőség is van.

 A 2009. évi költségvetés végrehajtása a gazdasági válság ellenére is rendkívül kedvezően alakult.

Bevételi előirányzatunk 195,5 millió forintról 274 millió forintra teljesült. Ennek elsődleges oka, hogy a válság településünkre ható következményeit túlzott mértékben vettük figyelembe, másrészt viszont az iparűzési adó bevételünk közel 50 %-kal több lett a tervezettől, valamint a magas jegybanki alapkamat következtében ötször annyi kamat bevételünk lett a tervezettel szemben.

A kiadások csak mérsékelten növekedtek, aminek következtében a tartalék összege 2,4 szeresére növekedett.

Jelentős felújítások: út felújítások, óvoda felújítás, elkövetkezendő években tervezett felújítások terveinek elkészíttetése.

Fejlesztések kisértékben történtek: járda Petőfi utcán, fűkasza, hőlégsterilizátor, számítógépes programok, projektor a művelődési  házhoz.

Átadott pénzeszköz összege meghaladta a 42 millió forintot, a szociális célú pénzeszköz felhasználás meghaladta a 13 millió forintot.

 A 2010 évi költségvetés tervezésekor az utóbbi évek legjelentősebb bevételi előirányzatával számolhat önkormányzatunk.

Bevételi forrás összesen 270 millió 700 ezer forint.

 Kiadások:
 • működési célú kiadás 106 millió forintot tesz ki,
 • felújítási előirányzat 19,4 millió forint, (településközpont, gyógyszertár, polgármesteri hivatal épület felújítása, művelődési ház bejárati ajtók cseréje)
 • fejlesztési kiadás 18,6 millió forint,
 • hitelek, kölcsönök nyújtása, értékpapír vásárlás 34,5 millió forint,
 • szociális célú kiadások 13,6 millió forint,
 • átadott pénzeszköz 47,1 millió forint
 • rendelkezésre álló tartalék 33 millió forint.
 Lehetőség van tehát arra, hogy akár a jelenlevők is javaslatot tegyenek olyan célkitűzések megvalósítására, amely a település közösségének többségét, vagy egészét szolgálja.

Településünk esetében a pályázatok rendkívül korlátozottak. A gazdasági válság miatti megszorító intézkedések következtében nemzeti forrásokból támogatott pályázati kiírás alig van, Európai Uniós pályázatok viszont nagy projekteket érintenek. Jelenleg 1 beadott, de még el nem bírált pályázatunk van. Hosszabb távra meghatározhatja, illetve befolyásolhatja a jövőnket a Református Egyház által beadott pályázat, még nem elbírált, ifjúsági szálló és konferencia központ megépítésére.

 Az elmúlt évben elutasított kerékpárút pályázatunkat ismételten be kívánjuk nyújtani ha lehetőség lesz rá.

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos felmérésről:

 2009. október 15-én valamennyi érintett belterületi ingatlanba eljuttattunk kérdőívet /270 db-ot/, melyből  81 db érkezett vissza. A visszaérkezett adatlapok kiértékelése után az a következtetés vonható le, hogy a lakosság többségének nincs igénye a hálózat kiépítésére. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program településünk nagyságrendjére 2015. december 31-ig nem ír elő ilyen jellegű kötelezettséget, de az új képviselő-testületnek 2011. után meg kell kezdeni az előkészületeket, az érintett ingatlantulajdonosok 80 %-ának megnyerése érdekében, mert ellenkező esetben csökkentett támogatást vehetünk igénybe, illetve a támogatás iránti pályázatunkat el is utasíthatják, ami következtében nagymértékben növekszik a saját erő. Kérem a lakosságot, hogy mindenki megfontolva mérlegelje ennek a nagyon fontos, környezetvédelmi szempontból mindenképpen szükséges közműnek a megvalósítását.

Önkormányzatunk részéről jelentős összeget kívánunk tartalékolni ennek érdekében, 30 millió forint összegben tervezünk államkötvényt vásárolni.

 Közoktatási feladatok ellátása:

Önkormányzatunk 2008. augusztus 1-től az általános iskolai feladatok ellátására megállapodást kötött Orosháza Város Önkormányzatával, melyet a megbízott intézményhálózatán keresztül lát el. A gyermekek és a szülők részéről ez gyakorlatban nem jelentett változást, hiszen az 1-8. osztály tanulói továbbra is a kardoskúti iskola épületében folytatják tanulmányaikat. A helyi önkormányzat viszont nem gyakorol fenntartói jogokat, csak biztosítja a működéshez szükséges anyagi forrásokat, melyek szükségesek az állami normatíva összegén túlmenően.

 Ennek összege 2010-ben havi 3.426.000 Ft, éven szinten 41.112 ezer forint.

Az eltelt időszakban a tagintézmény működésével kapcsolatban panasz nem érkezett, a szülők részéről elismerő megnyilatkozások hangzottak el.

 Közfoglalkoztatási terv.

Foglalkoztatni kívánt létszám 16 fő, napi 6 órában.

 Feladatok: köztisztaság, útkarbantartás, épület karbantartás, parkgondozás, parlagfű irtás, kaszálás, közérdekű védekezésben való közreműködés (jegyző által elrendelt), rendezvények előkészítése, megvalósítása, csapadék elvezető árkok karbantartása, csapadék elvezető árkok karbantartása, intézmény területek tisztántartása, erdőtelepítés előkészítése, facsemete telepítés, gondozás.

A foglalkoztatáshoz szükséges források állami támogatásból 4.279.547,-Ft, önkormányzati önerőből 947.241 forint, összesen 5.226.788 forint.

 Kérem jelzésüket, hogy a munkák folyamán esetlegesen hol látják szükségét munkavégzésnek.

Kérem az eddig elhangzottakkal kapcsolatban tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat.

 Felföldi László: A Rákóczi sor jobb oldalán szükséges lenne járda építése, mert ami van az a bal oldalon van, régi járdalapokból kirakva és keskeny, két fő nem fér egymás mellett. Az utca az iskolát érinti, nagy a forgalom, az iskolabusz is itt jár és a gyermekek az úttesten közlekednek. Nagyon balesetveszélyes.

Az Árpád sorról a Petőfi utca irányában történő leforduláshoz jó lenne leforduló sávot építeni az útfelújítás alkalmával, bár bizonytalannak érzem ennek megvalósulását.

 A 2009. évben kiemelkedően jónak értékelem a Fehér-tó napjának megrendezését. Dícséret a közreműködőknek.

Bakos József: Köszönjük a Polgármester Úr beszámolóját. Rendezett faluban élünk, az útjaink, utcáink kész vannak. A csatornázással kapcsolatban a lakosság anyagi teherbírása egyre csökken, több településen elkezdték, de anyagi források miatt befejezetlen maradt. Követelmény az EU-ban, de nagyon meg kell gondolni, hogy elkezdjük-e. A parkosítást a lakosság igényéhez meg kell csinálni.

 Csizmadia Sándor: Egyetértek az előttem szólók véleményével. Problémaként vetem fel, hogy továbbra sem készült el a Petőfi utca páratlan oldalán a gyógyszertárig a járda, ezért az úton közlekednek sokan.

A csatornahálózat kiépítésével veszélyét érzem annak, hogy minden utca fel van újítva és rongálások, felbontások keletkezhetnek. Talán fordítva kellett volna, előbb csatornázás, majd utak felújítása.

 Török Dóra: A Mikszáth Kálmán utcában lakunk. Az utca felújítása megtörtént, szép és jó, de az örömmel üröm is társult, mert az utca lakóinak megítélése szerint 40 cm-rel keskenyebb lett az út, valamint problémát okoz, hogy nagyon magas a szintkülönbség az út szélénél, főleg a bejáróknál. Vízvezeték árok is lett létesítve, e miatt egy traktor, pótkocsi, és autó nem fér el egymás mellett. Sok esetben, ahol nincs a bejáró feltöltve nagyon nehéz a közlekedés. Valamilyen megoldást kellene találni, segítséget kérnénk az önkormányzattól ezen állapot megszüntetésére.
 Ramasz Imre: Felföldi László felvetésére a járdaépítésével kapcsolatban a Rákóczi sor másik oldalán már máskor is felvetődött, nincs semmi akadálya, megvalósítható.

A tótkomlósi-orosházi útról leforduló sáv kiépítésére nincs lehetőség, a tervek már a közbeszerzési eljárás folyamatában vannak, de nem is önkormányzati út. Az önkormányzat részéről is fogalmaztunk meg kérést a sebesség csökkentésével kapcsolatban (lassító sziget), de arra is elutasító választ kaptunk. Sajnos még az útfelújítás megvalósulásával kapcsolatban is vannak kételyeim, hiszen 7 ilyen út van Békés megyében, 5 esetben rosszabb utakról van szó, de a teljes projekt megvalósításának a költsége nem áll rendelkezésre.

 A Mikszáth Kálmán utca és a többi belterületi utca szélessége a szükséges 3,5 m meg van. Ezek lakó utak, nem közlekedési gyűjtő utak. A lakóknak egyetlen fillérrel sem kellett hozzájárulni, a többi utcában is a felújítások után is, a lakók oldották meg a bejáró és a szintkülönbség miatti problémájukat. Ezt javasolom a Mikszáth utcában lakóknak is. A bejáró megépítése nem tartozik az út építéséhez.

A parkosítással kapcsolatban, ha a saját pénzünkből kellene megvalósítani, akkor biztos nem kezdenénk bele, de ez egy pályázati lehetőség, a megvalósulás után szebb, esztétikusabb lehet a környezetünk.

 A szennyvízcsatorna létesítéssel kapcsolatban 2015-20-ig biztos nem lesz megépítve. Addigra már a meglévő utcák burkolatának felújítása ismét esedékessé válik. Amikor elkezdődött az utcák szilárd burkolattal való ellátása, 20-30 évvel ezelőtt, akkor még nem volt aktuális a szennyvízcsatornázás. Reményeim szerint az út felületén kívül is kell, hogy legyen elég hely.

A Petőfi utca páratlan oldalán hiányzó járda megépítése megvalósítható.

 Csöntörné Szántó Zsuzsanna: A Petőfi utcán a bejárójuknál is problémát okoz a szintkülönbség, és olyan alacsony, hogy az útról a víz is a bejáróra folyik, nem, az árokba.

Ramasz Imre: Szívesen adunk törmeléket a bejárók feltöltéséhez.

 Ramasz Imre polgármester: A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltak új alapokra helyezésével kapcsolatban külön – nagy ellenállást és vitát kiváltható – tette meg előterjesztését.

Előzmények: Településünk önkormányzata több mint 2 évtized óta Orosháza város kommunális szolgáltatójával szerződve oldja meg a lakossági és a közületi szilárd hulladék elszállítását.

 Kezdetben ez önkéntes szolgáltatás volt, térítés ellenében, 5 m3-es konténerek kihelyezésével, majd kialakult a jelenlegi kukás rendszer, térítés ellenében, majd bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, elsősorban azért, hogy a korábban nem fizetőktől adó módjára behajtható legyen a térítési díj. Ezzel a szemétszállítási díj megszűnt, de már kezdetekben sem fedezte a tényleges költségeket.
 A rendszer működtetésének újragondolására az késztette a Képviselő-testületet, hogy a szigorú EU-s elvárásoknak megfelelő hulladék elhelyezési költsége jelentős mértékben megemelkedett. Kommunális adó emelése (jelentős mértékű emelése) megoldást jelenthetett volna, de ez egy alapjaiban igazságtalan rendszer további torzulását eredményezte volna.

A döntés előkészítéséhez kapcsolódóan egy kérdőívet juttattunk el minden érintett ingatlantulajdonoshoz és kértük véleményüket a hogyan tovább kérdés rendezéséhez. Sajnos a közösségünk egészét, illetve az ingatlantulajdonosokat anyagilag közvetlenül érintő kérdőíveket alig 30 % töltötte ki és helyezte a gyűjtőládákba.

Különböző megoldási javaslatokkal összefüggő kérdésekre adott válaszok értékelése alapján a következő következetések vonhatók le:

 1. Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtését nagy többség támogatja: 80,7 %.
 2. Többség elutasította azt a lehetőséget, hogy komposztálással esetlegesen csökkentse a hulladék mennyiségét.
 3. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a komposztáló edény biztosítása ellenére sem csökkentené a szemét mennyiségét  a többség, 54 %.

Milyen megoldás lehetséges?

 1. Kommunális adó jelentős emelése – ezt a Képviselő-testület nem tartja elfogadhatónak. Miért nem? Már korábban utaltam arra, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalan. Példa erre: 1 személyes ingatlan tulajdonosa, ha nincs kedvezménye fizet 8600 Ft adót, a rendelkezésére álló 60 literes kuka éves díja 6760 forint. 4 személyes ingatlan tulajdonos hasonlóan kedvezmény nélkül szintén 8600 Ft adót fizet, de a 240 l-es kuka éves díja 26975 Ft.
 2. Kommunális adó jelentős csökkentésével párhuzamosan a térítésmentes szemétszállítás megszüntetése a jelenleg érvényes, vagy hasonló kedvezmények fenntartásával  (nyugdíjas, vagy járadékos 50 %, a  jogosultság megszerzését követő év január 1-től, ha nincs más rendszeres jövedelme) szelektív hulladékgyűjtés megszervezése és költségének önkormányzat által történő felvállalása. (3 gyűjtőpont kialakítása, 500 m-es távolságon belüli megközelítése). Kötelező közszolgáltatás keretében mindenki szükségletének megfelelő űrtartalmú edényre kötne szerződést a szolgáltatóval. Második változat előkészítését javasolja a Képviselő-testült.
 Kérem az ezzel kapcsolatos véleményeket, de előtte Dr. Mészáros Erzsébet jegyző ismerteti a törvényi hátteret.

Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: ismerteti az ide vonatkozó törvényességi előírásokat röviden és kéri a jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hogy a konkrét kérdésre konkrétan tudjon válaszolni.

 Felföldi László hangos gondolkodását ossza meg a jelenlevőkkel. Az építési törmeléket nem lehet beletenni a kukába, bár sokan ezt teszik. Ha ilyen hulladék elhelyezésére az önkormányzat biztosítana közterületen egy konténert, már az csökkentené a szemetet, a konyhai hulladékkal a heti szállítás mellett nem telik meg a kuka, tehát feleslegesen fizetünk. El kellene ezen gondolkodni. A kisebb űrtartalmú edény biztosítása mellett a szelektív gyűjtést véli megoldásnak.

Kocsány Gábor: Ha én kötök szerződést a szolgáltatóval, akkor joga lesz-e azt mondani, hogy mekkora edényt használjak?

 Dr. Mészáros Erzsébet: A szerződő (lakos) határozza meg, hogy mekkora űrtartalmú edényt használ.

Kocsis Péter: Örvendetes, hogy ilyen problémákról beszélgetünk, hogy van pénzünk, és nem arról, hogy fizetésképtelen az önkormányzat. Támogatom azt az ötletet, hogy csökkentsük a kukák nagyságát, legyen szelektív gyűjtés és legyen (legalább egy helyen a településen) az építési törmeléknek gyűjtője. Úgy gondolom elég érett a lakosság a különválogatásra, esetleg meghatározott időben közmunkások közreműködésével, felügyeletével kell megoldani.

 Bodrogi József: Kihasználatlan a kukák nagysága, de ha a lakosság kötne szerződést a szolgáltatóval, akkor megnézné mennyit fizet.

Kocsány Gábor: Az Önkormányzat kap 10 % fizetési kedvezményt, a lakos, ha előre fizetne 1 évre, akkor kapna-e valamilyen kedvezményt.

 Ramasz Imre: Nem tudok arra konkrétan válaszolni, hogy a szolgáltatóval közvetlen a lakos köt szerződést, akkor milyen kedvezményt kap, ez szerződés függvénye. Építési törmeléket nem lehet bele tenni. A szelektív gyűjtésről beszéltem, a válaszolók 80 %-a vállalják .

Rendeletben nem tudjuk szabályozni, hogy kinek mekkora edényt adunk, a jelenlegi rendeletünkben is ez törvénysértő.

Meggyőződésem, hogy a kardoskúti lakosok nem térnek vissza a közterületen való szemét elhelyezéséhez, mindenki el tudja dönteni mekkora edényre van szükséges, mekkora díjtétel megfizetését tudja vállalni.

Szemenyei Sándor képviselő: Üdvözlöm a megjelent lakosokat. Én nem szavaztam a testületi ülésen a témával kapcsolatban, először a lakosság véleményére voltam kíváncsi. Látjuk az elszállítási költségeket. Elég nagy eltérések vannak a különböző nagyságú kukák között. Az elhangzott hozzászólásokból nem állapítottam meg, hogy mit is szeretne a lakosság. A kommunális adó változását nem mindenki akarja.

 Ha csökkentené az Önkormányzat az edények nagyságát, akkor csökkenne a terhe is. Amit a lakosság megszavaz, azt szavazok meg én is.
 Csizmadia Sándor: Egyetértek Szemenyei Sándor véleményével. Hetente van szállítás,  akkor a kuka méretének a csökkentése kellene, télen nincs is tele, nyáron is a zöldhulladék miatt sok a szemét. A zöldhulladék gyűjtésében partner lenne-e az Önkormányzat?

Lengyel György: Alátámasztom Polgármester Úr azon gondolatát, hogy a jelenlegi szemétszállítási rendszernek köszönhető, hogy nem terjedt el az utak melletti szemételhelyezés. Kardoskúton még nem! Orosháza környékén a nyári  drasztikus díjemelés óta többszörösére növekedett az árkokba és zsákokban szétdobált szemét. Ezt a munkám során (hivatásos vadász) közvetlenül tapasztalom.

 Ramasz Imre: Heti szemétszállítás törvényben van meghatározva. Ezért tért át az Önkormányzat is a heti szállításra. Azt is felvetettük a felmérésben, hogy aki vállalja a komposztálást, azok részére az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a komposztáló edényt, remélve azt, hogy megfeleződik a kisebb kukák igénylésével a szemétszállítási költség és 1 év alatt megtérül a komposztáló edények ára. El kellene gondolkodni a lakosságnak, hogy a 2010. évre szóló érvényesítő címkék kiosztása előtt kisebb kukára cseréljék. A kedvezményeket lehetne kiépíteni akkor is, ha mindenki külön-külön kötne szerződést a szolgáltatóval. Erre még egyszer megpróbáljuk a lakosság figyelmét írásban felhívni.

Verasztó Sándor: Ez jó lesz, azok is tudomást szereznek róla, akik most nincsenek itt.

Csizmadia Sándor: Szelektív hulladékgyűjtés kellene és kisebb kukák is elegek lennének.

 Ramasz Imre: Veszélyes hulladékok gyűjtését és elszállítását is megszervezzük, ha igényli a lakosság, de mindenféle hulladék külön-külön gyűjtését nem tudjuk felvállalni.

A testületi tagokkal újra átbeszéljük, átértékeljük, összeállítunk egy újabb kérdőívet, annak kiértékelése után lépünk tovább.

 Köszönöm a ma esti részvételt, javaslatokat, véleményeket. Tanúságos volt a beszélgetés. Bízzunk benne, hogy a többségnek meg tudunk felelni döntésünkkel.
 Több hozzászólás, javaslat, kérdés nem volt, ezért a falugyűlést bezárta.

SZJA 1%

Elérkezett a 2009. évi adóbevallások ideje. Ön is nyilatkozhat az SZJA 1%-ának felhasználásáról. Annak érdekében, hogy valamilyen kardoskúti rendeltetésű célkitűzés valósulhasson meg, az alábbi civilszervezetek egyikének javára nyilatkozzanak:

Négy pókember egyszerre a faluban

Péntek délelőtt került sor a várva várt “télűző” farsangi karneválra az óvodában. A szülők részvételével zajlott a mulatság. Erre a néhány órára meseszereplők sokasága töltötte meg a termet. A szuperhősök mellett szép számmal akadtak a szépség. a jóság. és a kedvesség megtestesítői is. Örömünkre néhány szülő is vette a bátorságot és jelmezt öltött magára. A kis maskarások nagy izgalommal, versekkel bemutatkozva léptek a közönség elé. A gyerekek meglepetésére mi magunk is e néhány órára, megszokott szerepünkből kilépve, jelmezekbe bújtunk. Vidám, önfeledt énekléssel, tánccal és versenyjátékokkal búcsúztattuk a telet. Hangos bíztatás, kacagás kíséretében versenyezhettek a különböző ügyességi játékokban a gyerekek és a szülők egyaránt. A megérdemelt jutalom nem is maradt el. Jó alkalom volt ez a mai nap arra is, hogy a gyerekek is szurkolhattak szüleiknek, együtt élték át a játék örömét.

 A  mulatság befejezéseként hangos riogatás, kiabálás, kacagás közepette elűztük a ” Télboszorkányt”.

Kürtiné Rácz Anikó

 

 

Vidám télűző farsangolás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Videó ITT érhető el.

Vámpír, ufó és királylány mellett többek között Győzikével és  Benkő Dániellel is összefuthattak a farsangra érkező vendégek. Számtalan ötletes jelmezzel vonultak fel az iskolások mellet a bátrabb ovisok is.

És nem csak felvonultak a művelődési ház nagytermében, hanem egy egy rövid kis rímmel be is mutatkoztak a nagyérdeműnek. A zsűrinek természetesen mint mindig, most  nehéz dolga volt. A játékos vetélkedőket követően – az udvaron elégetve a szalmabábut – elűztük a telet.

(VP)

Már régen volt ilyen telünk, mint az idei. Karácsony óta bőven volt lehetőség a tél adta örömöket kihasználni. Nagy szánkózások, hócsaták voltak az iskola udvarán. De egyszer ez a tél is véget ér. Elég volt a ködös, hideg, fagyos napokból a hosszú, sötét éjszakákból.

Jöjjön a tavasz! Ezért rendeztük meg farsangi karneválunkat, hogy a kitavaszodást elősegítsük. Mivel mi kis iskola vagyunk, tudjuk, hogy a tavasz eljövetelének ideje  nem rajtunk múlik. De az rajtunk múlik, hogy a megszokott hétköznapok sorát mókával, játékkal, ötletes jelmezek felvonulásával színesítsük. Adjunk lehetőséget, hogy a bennünk lévő ötlet, szereplési vágy megnyilvánuljon, a közös készülődés, a bál élménye, emléke jó érzésekkel töltsön el mindenkit: diákot, szülőt, tanárt.  A beöltözők nagy száma miatt bál hercegét nem sikerült találni. Így a kijelölt hercegnő bemondóvá változott. A zsűrinek az idén is nehéz dolga volt. Nem volt egyszerű a sok felismerhetetlenből a sok szépből, a sok ötletesből a leget kiválasztani. A lényeg nem is verseny volt, hanem a cselekvő részvétel, a móka, a kacagás.

A  vidám játékokba  is belejöttünk, így a  készletek kimerüléséig zajlottak a küzdelmek, a végén bátrabb anyukák közreműködésével. Ha az idei tél úgy fogy el, ahogyan a fánkok, szendvicsek, üdítők fogytak, akkor nem sokára tavasz lesz. Minden kedves közreműködő (gyerek,  szülő  és az iskolában dolgozó munkatárs)  munkáját, ötletét, energiáját, támogatását, jó indulatát köszönöm.

Verasztó József

Ezúton mondunk köszönetet az Orosháza Város Általános Iskola Pedagógiai Szolgálat Kardoskúti Tagintézmény Vezetőjének, Tanárainak, a Müvelődési Ház Vezetőjének , dolgozóinak akik a  tanulóknak szervezett farsangi ünnepség megszervezésében, levezénylésében munkájukkal, segitségükkel hozzájárultak e feledhetetlen napon.  Külön köszönet illeti a Kardoskúti Önkormányzat Képviselő Testületét az anyagi támogatásért.
Szülői Munkaközösség

Első körben elfogadta a testület a 2010-es év költségvetési tervét

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 4-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. 

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető, Tóth Józsefné főelőadó és Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Az első napirendi pont előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

 Ramasz Imre : tavaly döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be a településközpont megújítására. Önerőként ennek a projektnek az ÁFÁ-ját kellett beterveznünk erre az évre. Egy kormányrendeletet követően ezzel sem kell elviekben számolnunk, hiszen 100%-os lett a támogatás mértéke. Hogy akkor miért került bele mégis ez az összeg az idei számok közé? Mert valószínűleg nem nyerjük el a teljes összeget és így az ÁFÁ-ra betervezett összegből kipótolhatjuk azt.

A testület egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót.

 1., 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Ramasz Imre: Írásban megkapta minden képviselő az anyagot. Az adatokból kiderül, hogy szerencsére jobban alakultak a pénzügyi dolgaink a tavalyi évben a vártnál. Több területen is növekedtek a bevételek a tervezetthez képest. Kérem az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását.

 Kulima István: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdések hiányában szavazásra kerül sor, ahol egyhangúlag elfogadta a testület a rendelet módosítását.

 2., 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése, első fordulóban történő megvitatása

Ramasz Imre: 2009 novemberében elfogadta a testület a 2010. évi költségvetési koncepciót. Beszélgettem intézményvezetőkkel, testületi tagokkal és a lakókkal. Ezen beszélgetések alkalmával felmerült – és vállalható összegű – igények kerültek bele a 2010-es költségvetési tervbe az eredeti koncepció kiegészítéseként. Kérem, mondjátok el véleményeiteket, javaslataitokat.

 Mórocz Lajos: Szerencsére jó anyagi körülményben van a település. Arra gondoltam, hogy lehetne vásárolni egy nyaralót Gyomaendrődön. A település lakóinak fel lehetne ajánlani kedvezményes üdülési lehetőséget. Sokkal olcsóbban tudnának a falubeliek nyaralni így. És mint ingatlan, befektetésnek sem lenne rossz. Ezt csak vitaindítónak szántam. Mondjatok véleményt.

Kulima István: Én egy ilyen döntést megelőzően kikérném a falu lakóinak véleményét és igényét erre. Ha van rá igény, akkor lehetne tovább lépni e területen. Azt is hozzáteszem, hogy szerintem nincs erre igény.

 Ramasz Imre: A szóban forgó üdülő nem is eladó. Magam sem támogatom ezt az ötletet a jelenlegi gazdasági helyzetben. Viszont nemrégiben Erzsikének volt egy ötlete ami igencsak elgondolkodtató. Létrehozhatnánk egy hat- nyolc lakásos “Fecskeházat”. Öt éves időtartamra lehetne kiadni fiatal pároknak. Ez idő alatt előtakarékoskodni lehetne és megteremteni a saját otthonuk alapjait. Lakosság megtartó ereje is lenne ennek, hiszen nem mennének el a fiatalok máshová. Nem rossz ötlet az üdülő vásárlás, de ma nem azt az időt éljük, hogy megtelne a nyaraló vendéggel.

Kulima István: Ezt az ötletet messzemenően támogatom! Sok fiatal szülőnél lakik vagy fizeti a drága albérletet.

 Szemenyei Sándor: Én ezt az ötletet már régen javasoltam. Akkor nem találtam támogatókra a testületben. Javasoltam, hogy adjuk el a lakóknak az önkormányzat szolgálati lakásait. Az ebből befolyt összeget is be lehetne építeni az új házak építésébe. Megint késében vagyunk. A régi önkormányzati házakra sokat kell áldozni. A lakbérből befolyt összeg messze nem fedezi a kiadásokat. Most jó az anyagi helyzetünk de én azt mondom, nyugtával a napot. Majd kiderül, hogy mi lesz az iparűzési adóval most, hogy az APEH szedi be. A kerítésekre betervezett összeget én kevésnek tartom. Milyen kerítések lettek ebben az árban betervezve?

Ramasz Imre: Az árajánlat egy beton elemekből álló kerítésre szól. Természetesen lehet más anyagból is kérni ajánlatot.

 Szemenyei Sándor: A betont elemes kerítést én nem támogatom. Főleg nem egy óvodánál ahol kis gyerekek vannak. Ma már minőségi, maradandó fa elemes kerítést lehet létrehozni. Csak oda kell figyelni mit építenek be.

Gombkötő Lajos: Az üdülővásárlással kapcsolatban osztom azt a véleményt, hogy manapság nem lenne kihasználva. A fiatalok segítését viszont magam is támogatom. A gyógyszertár épületére is ráfér már a javítás. Olvastam, hogy új autó vásárlása is be van tervezve erre az évre. Milyen autó lenne beszerezve?

 Ramasz Imre: A KIA kisteherautó lenne lecserélve egy hasonló fajtájú és típusú új autóra.

Gombkötő Lajos: A sebességmérőt támogatom, de véleményem szerint a Tótkomlós felől jövő irányba kellene állítani mert ott viharoznak be lassítás nélkül az autósok. Kerítés témában én sem támogatom a beton elemet. Vagy kovácsolt vas vagy fa.

 Gombkötő Csabáné: Én se a beton se a fa kerítést nem támogatom. Szerintem egy masszív drótkerítés tökéletes megoldás.

Gombkötő Lajos: A településen átmenő járművek az Árpád sort látják a faluból. Oda javasolnék egy egységes járdát és fásítást. Alig maradt azon a  soron fa.

 Ramasz Imre: Sebességmérő mind a két irányba lenne telepítve, napelemes energia felhasználással. A fa telepítésnél figyelembe kell venni a közműveket. Ezek nagyon behatárolják a lehetőségeket. Kisebb díszfák valószínűleg szóba jöhetnek.

Szemenyei Sándor: Szerintem az Árpád sori járdát senki nem veszi igénybe. Mindenki a kerékpárúton közlekedik. Nem megy be a fal melletti járdára.

 Gombkötő Csabáné: A vízmű előtti járda nagyon rossz állapotban van. Ezen kívül is több helyen a faluban rossz a járda. Babakocsit tolva néha ki kell menni az útra. Közmunkásokkal meg lehetne javíttatni ezeket. Régóta felvetettem a játszótér bekerítését vagy dróttal vagy magas sövénnyel.  A gyermekeinket védeni kell a forgalomtól. Erdőtelepítést is javaslok a lehető legnagyobb mértékben. A”Fecskeház” ötlete nagyon tetszik! Támogatom mindenben. A másik régóta emlegetett ötletem, hogy termelő üzemet kellene Kardoskúton létrehozni. Sok a munkanélküli. Sokan el is mennek emiatt külföldre. Vannak méhészek a faluban. Lehetne egy mézfeldolgozót létrehozni vagy gyapjú feldolgozó üzemet. A környezeti értékeinket is jobban ki kellene használni. Propagálni még jobban a szürke marhát és a turizmust.

Ramasz Imre: Manapság komplett erdőtelepítést nem lehet egyszerűen megoldani. Mint önkormányzat meg van kötve ebben a kezünk. Magánemberek annyit telepítenek amennyit akarnak. A foglalkoztatás bővítésének én is híve vagyok, de nehéz vállalkozást idecsalni. Mondvacsinált munkahelyeket meg nem célszerű létrehozni.

 Gub András: Sanotherápiás készüléket lehetne vásárolni az egészségházba. Sok más mellett érszűkület, érelmeszesedés, cukorbetegség megelőzésére és gyógyítására lehetne alkalmazni. Természetesen előzetesen megtudni ennek árát és az üzemeltetés feltételeit.

Ramasz Imre: Utánajárok a lehetőségnek.

 Kulima István: A dolgozói létszámban egy fő van 4 órás munkakörben alkalmazva. Javaslom, hogy emeljük fel neki 6 órásra a munkaidejét.

Ramasz Imre: Előzetesen beszéltünk erről a lehetőségről. A négyről hat órára való emelés nem igazán jelent sok anyagi többlet kiadást. Viszont a két hatórás munkaidőben dolgozó így helyettesítheti egymást szabadságolás vagy más adódó esetben. Javaslom magam is ezt a megoldást. A “Fecskeházhoz” még annyit hozzátennék, hogy semmi képen sem az idei költségvetésbe kellene ezt beletenni. Bizonytalan a jövő. A politika vihara hozhat meglepetéseket. Én azt mondom, várjunk ezzel egy évet. Sok új dolog felmerült az eredeti előirányzat mellett. Javaslom, hogy menjünk végig egyesével a pontokon.

 Gombkötő Csabáné: Én viszont azt mondom, hogy az idén bele kell vágni a “Fecskeházak” építésébe.

A képviselő testület sorban végigment a költségvetés tervezett pontjain. Az eredeti előirányzatot és az időközben felmerült javaslatokat beépítve 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2010. évi költségvetés tervezetét.

 3., Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Ramasz Imre: Erzsike precízen kidolgozta a tervet, amelyet megküldtünk a Munkaügyi Központhoz véleményeztetésre. Ők válaszlevelükben leírták, hogy precíz anyag, megvalósíthatóak az elképzelések. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet.

 Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja a tervet.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet.

 4., Falugyűlés időpontjának, napirendjének előterjesztése és elfogadása

Ramasz Imre: Előzetesen egyeztettem Borikával a megfelelő időpont kiválasztása érdekében. Javaslatom: 2010. február 10. szerda, 18 óra művelődési ház nagyterme. Reméljük, hogy minél szélesebb körben eljönnek a lakosok, hiszen fontos kérdésekről esik szó. A javasolt napirendek a következők:

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a falugyűlés időpontját és napirendjét.

 5., Közoktatáshoz Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálata

Ramasz Imre: Az utolsó percekig nem kaptunk pontos adatokat Orosházától. Végül is a számítások szerint 672.000.-Ft./éves növekménnyel 3.426.000.-Ft./hó a finanszírozás összege. Az más kérdés, hogy van közel 6,5 millió forint többlet finanszírozásunk  a 2008 és 2009-es évről. Ezt vagy visszafizetik részünkre vagy beszámolják az idei költségekbe. Ez egy későbbi egyezség kérdése lesz.

 A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Közoktatáshoz Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatát.
 Bejelentések:

dr. Mészáros Erzsébet: Az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009-es rendelet módosítását kérem elfogadni az alábbi változtatások szerint. A művelődési házhoz 750.000.-Ft. értékben lettek számítógépek beszerezve. Illetve egy nem várt meghibásodás miatt 300.000.-Ft értékben kazáncsere lett ugyanitt eszközölve.

 A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítást.

dr. Mészáros Erzsébet: A köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről illetve őket megillető juttatásokról szóló rendelet tervezetet bőségesen leírtam. Várom a kérdéseket, javaslatokat.

 Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet. A középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 10%-os illetmény-kiegészítését 15%-osra javasoljuk módosítani. Illetve a felsőfokú végzettségűeknek is 15%-os illetmény-kiegészítést javaslunk január 1-ig visszamenőlegesen megállapítani. Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasoljuk a rendelet tervezetet.

Szemenyei Sándor: A tavalyi év egyik testületi ülésen felvetettem, hogy az anyakönyvezetőnek is meg lehetne állapítani egy bizonyos összeget a családi események alkalmával felmerülő költségeinek ellensúlyozása képen. Pl. fodrász, stb. Örülök, hogy az idei költségvetésben már megjelent egy alkalmankénti bruttó 10.000.-Ft-os összeg. Én ezt kevésnek találom, hiszen ebből még adózik is.

dr. Mészáros Erzsébet: Ezt az összeget a képviselői indítvány alapján szerepeltettem a tervezetben, természetesen a testületnek módja van más javaslatot tenni.

 Mórocz Lajos: Bruttó 15.000.-Ft./alkalmat javaslok.

A képviselő-testület – az elhangzott kiegészítésekkel – egyhangúlag elfogadta a rendelet tervezetet.

 Ramasz Imre: Tanyagondnoki szolgálat kiépítésével kapcsolatban kérném a véleményeteket. A település sajnos idősödik. Most a tanyagondnoki szolgálat létrehozható lehetne. Nem kell ebben a kérdésben most döntenünk, csak a véleményetekre vagyok kíváncsi. Az utat esetleg előre meghatározhatjuk. Akarjuk e ezt a szolgáltatást vagy nem. Pályázati kiírás jelenleg nincs ebben  a körben. Alapvetően ehhez egy 9 személyes busz kell. Ennek az ára közel 8-9 millió forint. Korábban ugye az is felvetődött, hogy Pusztaszőlősről Kardoskútra járnának a gyerekek iskolába, ha lenne mivel. Ezt a buszt például erre is lehetne használni. Illetve sok más mellett a külterületeken élő időseket is hordhatná orvoshoz, szakrendelésekre a busz. A külterületeken élők életét könnyítenénk ezzel. Várom a véleményeket.

Gub András: Ki lenne a felettese, az irányítója a tanyagondnoknak?

 dr. Mészáros Erzsébet: A polgármester.

Gub András: Javaslom, hogy vágjunk bele. Mire ebből a tervből megvalósítás lesz, addig minimum egy év eltelik. Venni kell buszt majd, találni egy embert aki megfelel az elvárásoknak. Annak az embernek vállalnia kell, hogy tanul. A tanyasi embereknek el kell fogadni az ő személyét. Hosszú folyamat lesz ez.

 Mórocz Lajos: Meg kellene fordítani a folyamatot. Először egy embert kell találni aki alkalmas erre a feladatra. Végezze el a tanfolyamot. Figyelni a pályázati lehetőségeket a busz beszerzésére.

Gombkötő Lajos: Támogatom az elképzelést.

 Pusztai Ádám: Támogatható elképzelés.

Ramasz Imre: Úgy éreztem a hozzászólásokból, hogy támogathatónak tartjátok a tanyagondnoki szolgálat felállítását.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a tanyagondnoki szolgálat kialakítását.

Ramasz Imre: A következőkben a felhatalmazását kérem a  testületnek, hogy egy egyeztető fórumon vegyek részt. A Békés Megyei Vízművek és Szarvas Város közötti vitás kérdésről egyeztetünk a regionális rendszerben lévő 7 önkormányzattal  közösen. Részleteket most nem tudok mondani, mert előttem is ismeretlenek azok.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztető fórumon vegyen részt a Békés Megyei Vízművek és Szarvas Város önkormányzata között lévő vitás kérdések tisztázásában.

Ramasz Imre: Támogatási kérelmekkel folytatjuk. 2009. év végén támogatási kérelmet nyújtott be a Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület. 50.000.-Ft.-al támogattuk Őket. Ebből karácsonykor meleg étel osztása történt meg. Az egyesület 2010. január 7-i dátummal tételesen elszámolt a felhasznált pénzzel. Ugyanígy pontos elszámolást nyújtott be a helyi polgárőrség is. Minden évben január 15-ig pályázhatnak civil szervezetek támogatás iránt. Ilyen pályázatot nyújtott be a határidőn belül a polgárőrség. 150.000.-Ft.-os támogatást kérnek. Ebből 130.000.-Ft. benzinre illetve 20.000.-Ft. javításra lenne felhasználva.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a támogatott szervezetek elszámolását, valamint támogatta a Polgárőrség 150.000.-Ft.-os támogatási kérelmét.

Ramasz Imre: A Kardoskút Községért Közalapítvány is benyújtotta támogatási kérelmét 100.000.-Ft.-ról. A szükséges nyilatkozatokat csatolták a beadványhoz. Javaslom támogatásukat.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a Közalapítvány 100.000.-Ft.-os támogatási kérelmét.

Ramasz Imre: A szülői munkaközösségtől támogatási kérelem érkezett. A pénteki farsang lebonyolításához kérnek 40.000.-Ft.-ot. A mi gyerekeinkről van szó. Támogatásra javaslom.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a Szülői Munkaközösség 40.000.-Ft.-os támogatási kérelmét a farsang lebonyolításához.

Ramasz Imre: A március 15-i ünnepi műsor előkészítése a következő testületi ülésre volt kiírva. Mégis előre hoznám a mai ülésre. Megkeresés érkezett felénk, hogy ha igényeljük, akkor Varga Zoltán Önkormányzati Miniszter el tudna jönni előadónak. A választások közelsége miatt nem tartom szerencsésnek a politikát belevinni az ünnepbe. Eddig is távol tartottuk az ünnepeinktől a politikát, tegyük ezt most is. Várom a javaslatokat.

 Kulima István: Hagyjuk ki a politikát az ünnepből. A szokásos menetrendet támogatom.

Ramasz Imre: Előzetes egyeztetések után március 14-e estéjére javaslom az ünnep időpontját kitűzni. Bízzuk meg Borikát a műsor megszervezésével.

Pappné Neller Borbála: Az idei falunap pontos időpontját szeretném ha kitűzné a testület. Megkönnyítené a munkámat, mert jóval hamarabb le kell foglalni az aznapi előadókat.

 Ramasz Imre: A legelső falunapok időpontjainál a július utolsó hétvégéjét tűztük ki. Ez az évek alatt egy hetet előbbre jött. Javaslom, hogy 2010. július 17-ét tűzzük ki a falunap időpontjának.

A képviselő-testület egyetért a dátummal.

 Az ülés szociális kérdésekkel zárt keretek között folytatódik.

A közút válasza

A “kátyúhelyzet” előtérbe kerülésével egyidőben, írásban feltettem kérdéseimet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Az alábbi válasz érkezett:

Tisztelt Varga Pál Úr!

Az Európai Uniós források támogatásával meghirdetett Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 évekre határozza meg többek között a közúti infrastruktúra fejlesztési és felújítási feladatait. Ennek része az úgynevezett Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KÖZOP) melynek keretében közúti hálózatfejlesztések, például új elkerülő utak, illetve rekonstrukciók, 11,5 t tengelyterhelésre való megerősítések, burkolatszélesítések történnek, kizárólag főutakon. Békés megyében ezen program keretében valósul meg 2010-11-ben  a 47-es főút Mezőberény –Békéscsaba és Békéscsaba–Orosháza közötti szakaszának rekonstrukciója.

 A fejlesztési terv másik része, a Regionális Operatív Program (ROP) a mellékúthálózatok felújítását támogatja. A 2007-2013 évekre meghirdetett program két éves ciklusokra oszlik. Ennek első, 2007-2008 évi ciklusa Békés megyében befejeződött, melynek keretében a megyében területileg elosztva  22,1 km mellékút újult meg.

A 2009-2010-es akcióterv előkészítése már 2008-ban elkezdődött. A felújításra tervezett útszakaszok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai javaslatai alapján a Regionális Fejlesztési Tanácsokban dőlnek el. Ezek a tanácsok hivatottak az Európai Uniós támogatások régiókra lebontott hányadát régión belül az egyes megyékre lebontani. Az így kialakuló forrásarányok alapján 2009-ben Békés megyében  63,7 km mellékút tervkészítése indult meg, s az év novemberére el is készültek a kiviteli tervek a Régiós Tanács által jóváhagyott útszakaszokon.

 A jóváhagyott javaslati listán szerepel a 4427-es számú út Orosháza –Tótkomlós közötti szakaszának felújítása is, ennek tervezési fázisában Kardoskút községnek is meg volt a véleményezési lehetősége a terv egyes megoldásaival kapcsolatosan. A további szükséges előkészületi feladatok után feltehetőleg 2010 tavaszán megtörténik a tervvel rendelkező kiválasztott szakaszok kivitelezési munkáinak közbeszerzési felhívása. Amennyiben az Ön által jelzett út bekerül az első körben kivitelezésre kiválasztottak közé is, úgy még ez évben elindulhat és be is fejeződhet a felújítási munka. Erre biztosat csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan nyár tudunk mondani.

Megkeresését köszönjük!

Üdvözlettel:

Pécsi Norbert Sándor
kommunikációs menedzser
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából zeneszóval, énekszóval és versekkel köszöntöttük a megjelent kedves vendégeket a művelődési ház nagytermében. Igazán régen volt már ilyen színvonalas, szép hangverseny Kardoskúton.

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A gyermekek és a tanárok önfeledt és örömteli játéka megörvendeztette a lelkes nézőközönséget. Mint köszöntőmben is utaltam rá, jó lenne, ha nem csupán ezen a napon, hanem az év többi időszakában is szakítanánk egy kis időt akár zenehallgatásra, művelődésre, a közösségi élmények megszerzésére. Ezáltal tudjuk a hagyományainkat, a magyar művészeti- és népművészeti kincseinket megőrizni, a jövő nemzedékének átadni. A tehetséget, a tudást pedig minden erőnkkel segíteni és támogatni kell, hiszen ez jövőnk záloga. Enélkül a magyar és az egyetemes kultúra is sivárabb lenne.

 A ma fellépett orosházi és kardoskúti zenészeknek további sikereket kívánok, s remélem játékukkal máskor is megörvendeztetnek bennünket itt, Kardoskúton.

Polgárőrség éves közgyűlése

Az írásos beszámoló ITT érhető el.

A statisztikák szerint megyénk legbékésebb települése 2009-ben Kardoskút volt.

 Rendőrautók sorakoztak a művelődési ház előtt pénteken este. Szerencsére semmi baj nem történt, csak a helyi polgárőrség tartotta éves közgyűlését.  Meghívott vendégként tiszteletét tette Kardoskúton Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Matajsz András elnökhelyettes, Göndös Gábor törzsőrmester az Orosházi Rendőrkapitányság szolgálat parancsnoka, Ács Szabolcs pusztaföldvári és Dankó Zsolt csanádapácai körzeti megbízott.

Ádász Ferenc a Kardoskúti Bűnmegelőzési- és Önvédelmi Egyesület elnöke nyitotta meg a gyűlést. Beszámolójának elején elmondta, hogy a tavalyi évben rekord számot ért el a polgárőrség fennállása óta a 20 fős tagsággal. Vannak mozgások a taglétszámban de bizakodásra ad okot, hogy négyen jelezték felvételi szándékukat az egyesületbe. Az új tagok várhatóan ez év márciusában kérik tényleges felvételüket. Nehéz és program dús év volt a 2009-es. Március 15-től kezdve részt vettünk az OPSZ által meghirdetett fokozott szolgálati ellátásban ami annyit jelent hogy az év minden napján teljesített polgárőr páros szolgálatot a település kül- és belterületén. Kivettük a részünket az éves Nagytakarítási programban, ahol az Orosháza-Tótkomlós közötti közút Kardoskúthoz tartozó szakaszán több, mint négy mázsa szemetet szedtünk össze. Lecseréltük 24 éves LADA NIVA típusú gépjárművünket egy fiatalabb, 8 éves NIVÁRA de sajnos az látszik, hogy csöbörből vödörbe kerültünk vele. Sorra jönnek ki ezen az autón is a hibák amelyek javítása tetemes költséget rónak a költségvetésünkre. A tavalyi évben tagtársaink 42 alkalommal éltek jelzéssel a helyi körzeti megbízott felé. 41 intézkedésnél és 2 előállításnál voltak jelen. Működési bevételeinket köszönhetjük az Országos Parancsnokságnak, a helyi önkormányzatnak, az ZRT-nek, az SZJA felajánlásoknak és Szemenyei Sándor képviselő úrnak. Az évet eredményesnek értékelte és megköszönte mindenki munkáját.

 Gyarmati Sándor megyei elnök köszöntötte ezután a megjelenteket. Szívesen jön bármikor Kardoskútra, mert egy jól szervezett, kitűnő polgárőrséghez látogat. Példaértékű az a munka ami helyben zajlik. Fontosnak tartja a jó kapcsolatot a rendőrség és a polgárőrség között. Beszámolt az ez évi támogatási lehetőségekről és további jó munkát kívánt.

Ramasz Imre Kardoskút polgármestere, a helyi polgárőr egyesület alapító tagja köszönötte ezután a megjelenteket. Elmondta, hogy mint a település polgármestere megköszöni a polgárőrök munkáját. Az a tevékenység amit közösen végzünk az nem egy látványos tevékenység, de érezhető a hatása a közbiztonság területén. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik, a továbbiakban is számíthat az egyesület a támogatásra. Örömömre szolgál, hogy fiatalabb tagok is vannak a sorainkban. Erőt és egészséget kívánok a további munkához!

 Göndös Gábor szolgálatparancsnok megköszönte a kardoskúti polgárőrök minden egyes szolgálatban töltött percét, hiszen óriási mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a megye legbékésebb települése lehetett Kardoskút. Konzultációk keretében folyamatos az egyeztetés D. Tóth Mátéval aki polgárőr is egyben. A jövőben ha lehet akkor még szorosabb együttműködést kell létrehozni a két szervezet között.

Retró fotók újrakategorizálva

Korabeli fotók Kardoskút életéből, több évtized távlatából. Újra rendezve, kategorizálva átkerült 400 darab fotó az új weboldalra is. Szemezgessen kedvére, találjon ismerősöket a fotókon, esetleg saját magát.

GALÉRIA

Életmód Klub a húsvét jegyében

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Közeledik tavaszi ünnepünk a húsvét, amely nemcsak hagyományos szokásaiban gazdag, hanem ételei révén újabbnál újabb ötletek tárházát is felcsillanthatja a gasztronómiában. Ennek jegyében vendégváró falatokat készítettünk hagyományos hozzávalókból az életmódklub tagjaival.

A főtt sonka és tojás most nem egészben került a tányérokra, hanem sokféle színes zöldséggel (retek, sárga és piros kaliforniai paprika, gomba) és más hozzávalókkal kenyérbe töltöttük. A töltött kenyérszeletek mellett a darált sonkából sonkakrémet is készítettünk, melyhez megpirított fonott kalács dukált, s kerültek a klub végén tányérjainkra. Természetesen sütöttünk is: a sós alapanyagú kis kosárkákba hasonló sonkás-tojásos-füstöltsajtos tölteléket tettünk, így sütöttünk meg. Aki pedig különlegességet akar készíteni húsvétkor, az biztosan megsüti majd otthon is a sakktábla imitációjára készített meggylekvárral ízesített süteményünket is. A délutáni sürgés-forgás után jólesett a közös asztalhoz leülni, ám hamarosan folytatódhat otthon is a készülődés.

Megszakítás