Első körben elfogadta a testület a 2010-es év költségvetési tervét

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 4-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. 

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető, Tóth Józsefné főelőadó és Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Az első napirendi pont előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt időszak eseményeiről.

 Ramasz Imre : tavaly döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be a településközpont megújítására. Önerőként ennek a projektnek az ÁFÁ-ját kellett beterveznünk erre az évre. Egy kormányrendeletet követően ezzel sem kell elviekben számolnunk, hiszen 100%-os lett a támogatás mértéke. Hogy akkor miért került bele mégis ez az összeg az idei számok közé? Mert valószínűleg nem nyerjük el a teljes összeget és így az ÁFÁ-ra betervezett összegből kipótolhatjuk azt.

A testület egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót.

 1., 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Ramasz Imre: Írásban megkapta minden képviselő az anyagot. Az adatokból kiderül, hogy szerencsére jobban alakultak a pénzügyi dolgaink a tavalyi évben a vártnál. Több területen is növekedtek a bevételek a tervezetthez képest. Kérem az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását.

 Kulima István: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdések hiányában szavazásra kerül sor, ahol egyhangúlag elfogadta a testület a rendelet módosítását.

 2., 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése, első fordulóban történő megvitatása

Ramasz Imre: 2009 novemberében elfogadta a testület a 2010. évi költségvetési koncepciót. Beszélgettem intézményvezetőkkel, testületi tagokkal és a lakókkal. Ezen beszélgetések alkalmával felmerült – és vállalható összegű – igények kerültek bele a 2010-es költségvetési tervbe az eredeti koncepció kiegészítéseként. Kérem, mondjátok el véleményeiteket, javaslataitokat.

 Mórocz Lajos: Szerencsére jó anyagi körülményben van a település. Arra gondoltam, hogy lehetne vásárolni egy nyaralót Gyomaendrődön. A település lakóinak fel lehetne ajánlani kedvezményes üdülési lehetőséget. Sokkal olcsóbban tudnának a falubeliek nyaralni így. És mint ingatlan, befektetésnek sem lenne rossz. Ezt csak vitaindítónak szántam. Mondjatok véleményt.

Kulima István: Én egy ilyen döntést megelőzően kikérném a falu lakóinak véleményét és igényét erre. Ha van rá igény, akkor lehetne tovább lépni e területen. Azt is hozzáteszem, hogy szerintem nincs erre igény.

 Ramasz Imre: A szóban forgó üdülő nem is eladó. Magam sem támogatom ezt az ötletet a jelenlegi gazdasági helyzetben. Viszont nemrégiben Erzsikének volt egy ötlete ami igencsak elgondolkodtató. Létrehozhatnánk egy hat- nyolc lakásos “Fecskeházat”. Öt éves időtartamra lehetne kiadni fiatal pároknak. Ez idő alatt előtakarékoskodni lehetne és megteremteni a saját otthonuk alapjait. Lakosság megtartó ereje is lenne ennek, hiszen nem mennének el a fiatalok máshová. Nem rossz ötlet az üdülő vásárlás, de ma nem azt az időt éljük, hogy megtelne a nyaraló vendéggel.

Kulima István: Ezt az ötletet messzemenően támogatom! Sok fiatal szülőnél lakik vagy fizeti a drága albérletet.

 Szemenyei Sándor: Én ezt az ötletet már régen javasoltam. Akkor nem találtam támogatókra a testületben. Javasoltam, hogy adjuk el a lakóknak az önkormányzat szolgálati lakásait. Az ebből befolyt összeget is be lehetne építeni az új házak építésébe. Megint késében vagyunk. A régi önkormányzati házakra sokat kell áldozni. A lakbérből befolyt összeg messze nem fedezi a kiadásokat. Most jó az anyagi helyzetünk de én azt mondom, nyugtával a napot. Majd kiderül, hogy mi lesz az iparűzési adóval most, hogy az APEH szedi be. A kerítésekre betervezett összeget én kevésnek tartom. Milyen kerítések lettek ebben az árban betervezve?

Ramasz Imre: Az árajánlat egy beton elemekből álló kerítésre szól. Természetesen lehet más anyagból is kérni ajánlatot.

 Szemenyei Sándor: A betont elemes kerítést én nem támogatom. Főleg nem egy óvodánál ahol kis gyerekek vannak. Ma már minőségi, maradandó fa elemes kerítést lehet létrehozni. Csak oda kell figyelni mit építenek be.

Gombkötő Lajos: Az üdülővásárlással kapcsolatban osztom azt a véleményt, hogy manapság nem lenne kihasználva. A fiatalok segítését viszont magam is támogatom. A gyógyszertár épületére is ráfér már a javítás. Olvastam, hogy új autó vásárlása is be van tervezve erre az évre. Milyen autó lenne beszerezve?

 Ramasz Imre: A KIA kisteherautó lenne lecserélve egy hasonló fajtájú és típusú új autóra.

Gombkötő Lajos: A sebességmérőt támogatom, de véleményem szerint a Tótkomlós felől jövő irányba kellene állítani mert ott viharoznak be lassítás nélkül az autósok. Kerítés témában én sem támogatom a beton elemet. Vagy kovácsolt vas vagy fa.

 Gombkötő Csabáné: Én se a beton se a fa kerítést nem támogatom. Szerintem egy masszív drótkerítés tökéletes megoldás.

Gombkötő Lajos: A településen átmenő járművek az Árpád sort látják a faluból. Oda javasolnék egy egységes járdát és fásítást. Alig maradt azon a  soron fa.

 Ramasz Imre: Sebességmérő mind a két irányba lenne telepítve, napelemes energia felhasználással. A fa telepítésnél figyelembe kell venni a közműveket. Ezek nagyon behatárolják a lehetőségeket. Kisebb díszfák valószínűleg szóba jöhetnek.

Szemenyei Sándor: Szerintem az Árpád sori járdát senki nem veszi igénybe. Mindenki a kerékpárúton közlekedik. Nem megy be a fal melletti járdára.

 Gombkötő Csabáné: A vízmű előtti járda nagyon rossz állapotban van. Ezen kívül is több helyen a faluban rossz a járda. Babakocsit tolva néha ki kell menni az útra. Közmunkásokkal meg lehetne javíttatni ezeket. Régóta felvetettem a játszótér bekerítését vagy dróttal vagy magas sövénnyel.  A gyermekeinket védeni kell a forgalomtól. Erdőtelepítést is javaslok a lehető legnagyobb mértékben. A”Fecskeház” ötlete nagyon tetszik! Támogatom mindenben. A másik régóta emlegetett ötletem, hogy termelő üzemet kellene Kardoskúton létrehozni. Sok a munkanélküli. Sokan el is mennek emiatt külföldre. Vannak méhészek a faluban. Lehetne egy mézfeldolgozót létrehozni vagy gyapjú feldolgozó üzemet. A környezeti értékeinket is jobban ki kellene használni. Propagálni még jobban a szürke marhát és a turizmust.

Ramasz Imre: Manapság komplett erdőtelepítést nem lehet egyszerűen megoldani. Mint önkormányzat meg van kötve ebben a kezünk. Magánemberek annyit telepítenek amennyit akarnak. A foglalkoztatás bővítésének én is híve vagyok, de nehéz vállalkozást idecsalni. Mondvacsinált munkahelyeket meg nem célszerű létrehozni.

 Gub András: Sanotherápiás készüléket lehetne vásárolni az egészségházba. Sok más mellett érszűkület, érelmeszesedés, cukorbetegség megelőzésére és gyógyítására lehetne alkalmazni. Természetesen előzetesen megtudni ennek árát és az üzemeltetés feltételeit.

Ramasz Imre: Utánajárok a lehetőségnek.

 Kulima István: A dolgozói létszámban egy fő van 4 órás munkakörben alkalmazva. Javaslom, hogy emeljük fel neki 6 órásra a munkaidejét.

Ramasz Imre: Előzetesen beszéltünk erről a lehetőségről. A négyről hat órára való emelés nem igazán jelent sok anyagi többlet kiadást. Viszont a két hatórás munkaidőben dolgozó így helyettesítheti egymást szabadságolás vagy más adódó esetben. Javaslom magam is ezt a megoldást. A “Fecskeházhoz” még annyit hozzátennék, hogy semmi képen sem az idei költségvetésbe kellene ezt beletenni. Bizonytalan a jövő. A politika vihara hozhat meglepetéseket. Én azt mondom, várjunk ezzel egy évet. Sok új dolog felmerült az eredeti előirányzat mellett. Javaslom, hogy menjünk végig egyesével a pontokon.

 Gombkötő Csabáné: Én viszont azt mondom, hogy az idén bele kell vágni a “Fecskeházak” építésébe.

A képviselő testület sorban végigment a költségvetés tervezett pontjain. Az eredeti előirányzatot és az időközben felmerült javaslatokat beépítve 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2010. évi költségvetés tervezetét.

 3., Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Ramasz Imre: Erzsike precízen kidolgozta a tervet, amelyet megküldtünk a Munkaügyi Központhoz véleményeztetésre. Ők válaszlevelükben leírták, hogy precíz anyag, megvalósíthatóak az elképzelések. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet.

 Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja a tervet.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet.

 4., Falugyűlés időpontjának, napirendjének előterjesztése és elfogadása

Ramasz Imre: Előzetesen egyeztettem Borikával a megfelelő időpont kiválasztása érdekében. Javaslatom: 2010. február 10. szerda, 18 óra művelődési ház nagyterme. Reméljük, hogy minél szélesebb körben eljönnek a lakosok, hiszen fontos kérdésekről esik szó. A javasolt napirendek a következők:

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a falugyűlés időpontját és napirendjét.

 5., Közoktatáshoz Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálata

Ramasz Imre: Az utolsó percekig nem kaptunk pontos adatokat Orosházától. Végül is a számítások szerint 672.000.-Ft./éves növekménnyel 3.426.000.-Ft./hó a finanszírozás összege. Az más kérdés, hogy van közel 6,5 millió forint többlet finanszírozásunk  a 2008 és 2009-es évről. Ezt vagy visszafizetik részünkre vagy beszámolják az idei költségekbe. Ez egy későbbi egyezség kérdése lesz.

 A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Közoktatáshoz Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatát.
 Bejelentések:

dr. Mészáros Erzsébet: Az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009-es rendelet módosítását kérem elfogadni az alábbi változtatások szerint. A művelődési házhoz 750.000.-Ft. értékben lettek számítógépek beszerezve. Illetve egy nem várt meghibásodás miatt 300.000.-Ft értékben kazáncsere lett ugyanitt eszközölve.

 A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítást.

dr. Mészáros Erzsébet: A köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről illetve őket megillető juttatásokról szóló rendelet tervezetet bőségesen leírtam. Várom a kérdéseket, javaslatokat.

 Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet. A középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 10%-os illetmény-kiegészítését 15%-osra javasoljuk módosítani. Illetve a felsőfokú végzettségűeknek is 15%-os illetmény-kiegészítést javaslunk január 1-ig visszamenőlegesen megállapítani. Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasoljuk a rendelet tervezetet.

Szemenyei Sándor: A tavalyi év egyik testületi ülésen felvetettem, hogy az anyakönyvezetőnek is meg lehetne állapítani egy bizonyos összeget a családi események alkalmával felmerülő költségeinek ellensúlyozása képen. Pl. fodrász, stb. Örülök, hogy az idei költségvetésben már megjelent egy alkalmankénti bruttó 10.000.-Ft-os összeg. Én ezt kevésnek találom, hiszen ebből még adózik is.

dr. Mészáros Erzsébet: Ezt az összeget a képviselői indítvány alapján szerepeltettem a tervezetben, természetesen a testületnek módja van más javaslatot tenni.

 Mórocz Lajos: Bruttó 15.000.-Ft./alkalmat javaslok.

A képviselő-testület – az elhangzott kiegészítésekkel – egyhangúlag elfogadta a rendelet tervezetet.

 Ramasz Imre: Tanyagondnoki szolgálat kiépítésével kapcsolatban kérném a véleményeteket. A település sajnos idősödik. Most a tanyagondnoki szolgálat létrehozható lehetne. Nem kell ebben a kérdésben most döntenünk, csak a véleményetekre vagyok kíváncsi. Az utat esetleg előre meghatározhatjuk. Akarjuk e ezt a szolgáltatást vagy nem. Pályázati kiírás jelenleg nincs ebben  a körben. Alapvetően ehhez egy 9 személyes busz kell. Ennek az ára közel 8-9 millió forint. Korábban ugye az is felvetődött, hogy Pusztaszőlősről Kardoskútra járnának a gyerekek iskolába, ha lenne mivel. Ezt a buszt például erre is lehetne használni. Illetve sok más mellett a külterületeken élő időseket is hordhatná orvoshoz, szakrendelésekre a busz. A külterületeken élők életét könnyítenénk ezzel. Várom a véleményeket.

Gub András: Ki lenne a felettese, az irányítója a tanyagondnoknak?

 dr. Mészáros Erzsébet: A polgármester.

Gub András: Javaslom, hogy vágjunk bele. Mire ebből a tervből megvalósítás lesz, addig minimum egy év eltelik. Venni kell buszt majd, találni egy embert aki megfelel az elvárásoknak. Annak az embernek vállalnia kell, hogy tanul. A tanyasi embereknek el kell fogadni az ő személyét. Hosszú folyamat lesz ez.

 Mórocz Lajos: Meg kellene fordítani a folyamatot. Először egy embert kell találni aki alkalmas erre a feladatra. Végezze el a tanfolyamot. Figyelni a pályázati lehetőségeket a busz beszerzésére.

Gombkötő Lajos: Támogatom az elképzelést.

 Pusztai Ádám: Támogatható elképzelés.

Ramasz Imre: Úgy éreztem a hozzászólásokból, hogy támogathatónak tartjátok a tanyagondnoki szolgálat felállítását.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a tanyagondnoki szolgálat kialakítását.

Ramasz Imre: A következőkben a felhatalmazását kérem a  testületnek, hogy egy egyeztető fórumon vegyek részt. A Békés Megyei Vízművek és Szarvas Város közötti vitás kérdésről egyeztetünk a regionális rendszerben lévő 7 önkormányzattal  közösen. Részleteket most nem tudok mondani, mert előttem is ismeretlenek azok.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztető fórumon vegyen részt a Békés Megyei Vízművek és Szarvas Város önkormányzata között lévő vitás kérdések tisztázásában.

Ramasz Imre: Támogatási kérelmekkel folytatjuk. 2009. év végén támogatási kérelmet nyújtott be a Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület. 50.000.-Ft.-al támogattuk Őket. Ebből karácsonykor meleg étel osztása történt meg. Az egyesület 2010. január 7-i dátummal tételesen elszámolt a felhasznált pénzzel. Ugyanígy pontos elszámolást nyújtott be a helyi polgárőrség is. Minden évben január 15-ig pályázhatnak civil szervezetek támogatás iránt. Ilyen pályázatot nyújtott be a határidőn belül a polgárőrség. 150.000.-Ft.-os támogatást kérnek. Ebből 130.000.-Ft. benzinre illetve 20.000.-Ft. javításra lenne felhasználva.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a támogatott szervezetek elszámolását, valamint támogatta a Polgárőrség 150.000.-Ft.-os támogatási kérelmét.

Ramasz Imre: A Kardoskút Községért Közalapítvány is benyújtotta támogatási kérelmét 100.000.-Ft.-ról. A szükséges nyilatkozatokat csatolták a beadványhoz. Javaslom támogatásukat.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a Közalapítvány 100.000.-Ft.-os támogatási kérelmét.

Ramasz Imre: A szülői munkaközösségtől támogatási kérelem érkezett. A pénteki farsang lebonyolításához kérnek 40.000.-Ft.-ot. A mi gyerekeinkről van szó. Támogatásra javaslom.

 A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a Szülői Munkaközösség 40.000.-Ft.-os támogatási kérelmét a farsang lebonyolításához.

Ramasz Imre: A március 15-i ünnepi műsor előkészítése a következő testületi ülésre volt kiírva. Mégis előre hoznám a mai ülésre. Megkeresés érkezett felénk, hogy ha igényeljük, akkor Varga Zoltán Önkormányzati Miniszter el tudna jönni előadónak. A választások közelsége miatt nem tartom szerencsésnek a politikát belevinni az ünnepbe. Eddig is távol tartottuk az ünnepeinktől a politikát, tegyük ezt most is. Várom a javaslatokat.

 Kulima István: Hagyjuk ki a politikát az ünnepből. A szokásos menetrendet támogatom.

Ramasz Imre: Előzetes egyeztetések után március 14-e estéjére javaslom az ünnep időpontját kitűzni. Bízzuk meg Borikát a műsor megszervezésével.

Pappné Neller Borbála: Az idei falunap pontos időpontját szeretném ha kitűzné a testület. Megkönnyítené a munkámat, mert jóval hamarabb le kell foglalni az aznapi előadókat.

 Ramasz Imre: A legelső falunapok időpontjainál a július utolsó hétvégéjét tűztük ki. Ez az évek alatt egy hetet előbbre jött. Javaslom, hogy 2010. július 17-ét tűzzük ki a falunap időpontjának.

A képviselő-testület egyetért a dátummal.

 Az ülés szociális kérdésekkel zárt keretek között folytatódik.