A közút válasza

A “kátyúhelyzet” előtérbe kerülésével egyidőben, írásban feltettem kérdéseimet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Az alábbi válasz érkezett:

Tisztelt Varga Pál Úr!

Az Európai Uniós források támogatásával meghirdetett Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 évekre határozza meg többek között a közúti infrastruktúra fejlesztési és felújítási feladatait. Ennek része az úgynevezett Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KÖZOP) melynek keretében közúti hálózatfejlesztések, például új elkerülő utak, illetve rekonstrukciók, 11,5 t tengelyterhelésre való megerősítések, burkolatszélesítések történnek, kizárólag főutakon. Békés megyében ezen program keretében valósul meg 2010-11-ben  a 47-es főút Mezőberény –Békéscsaba és Békéscsaba–Orosháza közötti szakaszának rekonstrukciója.

 A fejlesztési terv másik része, a Regionális Operatív Program (ROP) a mellékúthálózatok felújítását támogatja. A 2007-2013 évekre meghirdetett program két éves ciklusokra oszlik. Ennek első, 2007-2008 évi ciklusa Békés megyében befejeződött, melynek keretében a megyében területileg elosztva  22,1 km mellékút újult meg.

A 2009-2010-es akcióterv előkészítése már 2008-ban elkezdődött. A felújításra tervezett útszakaszok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai javaslatai alapján a Regionális Fejlesztési Tanácsokban dőlnek el. Ezek a tanácsok hivatottak az Európai Uniós támogatások régiókra lebontott hányadát régión belül az egyes megyékre lebontani. Az így kialakuló forrásarányok alapján 2009-ben Békés megyében  63,7 km mellékút tervkészítése indult meg, s az év novemberére el is készültek a kiviteli tervek a Régiós Tanács által jóváhagyott útszakaszokon.

 A jóváhagyott javaslati listán szerepel a 4427-es számú út Orosháza –Tótkomlós közötti szakaszának felújítása is, ennek tervezési fázisában Kardoskút községnek is meg volt a véleményezési lehetősége a terv egyes megoldásaival kapcsolatosan. A további szükséges előkészületi feladatok után feltehetőleg 2010 tavaszán megtörténik a tervvel rendelkező kiválasztott szakaszok kivitelezési munkáinak közbeszerzési felhívása. Amennyiben az Ön által jelzett út bekerül az első körben kivitelezésre kiválasztottak közé is, úgy még ez évben elindulhat és be is fejeződhet a felújítási munka. Erre biztosat csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan nyár tudunk mondani.

Megkeresését köszönjük!

Üdvözlettel:

Pécsi Norbert Sándor
kommunikációs menedzser
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Megszakítás