Nemes gesztus Svájcból

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idősebbek még emlékezhetnek Vágó Jánosra, aki gyermekként a református gyülekezet tagja volt. Az élet úgy hozta, hogy 1961 óta Svájcban él, de Kardoskútról nem feledkezett meg soha.

A településsel egy kézzel írott levélben vette fel a kapcsolatot az év elején, amelyben leírta, hogy 1947-ben született Orosházán, édesapjának Aranyadhalmon volt egy akácokkal körül ölelt tanyája. Visszaemlékezésében kiemelte, gyermekkorának legszebb nyarait töltötte a kardoskúti tanyájukon. Ezt a későbbiekben Czuczi Sándor István vásárolta meg a családtól. A falu életét az interneten, a települési weboldal által folyamatosan követi 1300 km távolságból is, így minden fontosabb történésről hírt szerez. Ebben az évben nemes gesztussal fordult az önkormányzat felé. Úgy határozott, hogy felajánl 800 eurót, fele-fele részben Kardoskút településnek illetve a Kardoskúti Református Gyülekezet javára.

A településnek nyújtott anyagi támogatással kapcsolatban megkerestük Lengyel György polgármestert.

– Miként vélekedik a Svájcban élő Vágó János felajánlásáról?

Olyan példát mutat Vágó János, amit mindannyiunknak követni kell.
A jövőnket meghatározhatja az a szemlélet, ami már tőlünk nyugatabbra építi a települések közösségi cselekedeteit. Nálunk még egyelőre a számonkérő hozzáállás dominál, de ezen tudunk változtatni, mindenki saját maga. Egy falu önkormányzatát a település valamennyi lakója jelenti, akik maguk közül választanak képviselőket és polgármestert. A választott önkormányzati vezetőknek kutya kötelessége a településen lakók érdekeit képviselni, és a rájuk bízott döntéseket a falu szolgálójaként előkészíteni és végrehajtani. Tessék megérteni és tessék érezni, a falu közösségét nem csupán az önkormányzat, a művelődési ház vagy a civilek jelentik, hanem minden család, minden lakó. Éppen ezért felhívom a figyelmet arra, hogy minden egyénnek lehetősége van a faluért tenni, kinek-kinek a lehetőségeihez mérten. Ki akadályozná meg, ha például a megkezdett református ifjúsági szállót pályázati lehetőségek híján összefogással felépítenénk, mert van egy általános igény a faluban, amit itt szeretnénk megvalósítani. Tehát a kérdéseink – mi lesz azzal, miért nem fejezték be, hogy néz ki – nem vezetnek előre, és nem oldják meg ezt a problémát. Viszont, ha beszélünk arról, hogy mi lenne jó, mire van szükségünk (például szállásra, idősek otthonára vagy egyéb munkahelyteremtő vállalkozási tevékenységre), és akiket érdekel, mivel tudnak ehhez hozzájárulni, akkor kialakul egy alulról épülő folyamat, ami valóban hasznos lesz a település számára, és egészen biztosan értelmes célja lesz.
Vágó János kötődése szülőföldjéhez olyan erős és bensőséges, hogy örömmel tölti el a falu építésében és fenntartásában való aktív szerepvállalása, és személyes hozzáállását tölgyfák és hársfák hordozzák tovább a jövőnek növekedésük során.

– Hol eresztenek mély gyökeret ezek a fák?

Köszönhetően a Kardoskút javára felajánlott összegből a temető mellett nemrégiben kialakított parkoló területén fásítást tudtunk elvégezni. A hárs és tölgyfák ültetése december első napjaiban megtörtént. Tervezzük még csodasövény telepítését is.

A község vezetője bízik abban, hogy Vágó János Svájcban élő elszármazott példája követésre talál a települést szívén viselő lakosok illetve más elszármazottak körében, így lesznek még követői e nemes gesztusnak. A falu lakossága nevében ezúton is megköszönjük Vágó Jánosnak a támogatást és bízunk benne, hogy megvalósulhat az a vágya, hogy személyes látogatást tegyen Kardoskúton.

Van zsákodban minden jó

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az év vége telve van várakozással: az adventi időszak elején már fellobbant az első gyertyaláng a község adventi koszorúján, amelyet karácsonyig minden hétvégén követ egy-egy újabb láng. December 5-én a gyerekekhez is megérkezett a művelődési házba a Mikulás. Az előző évekhez hasonlóan, a településünkön évtizedek óta működő és jó partneri kapcsolatban álló két nagy cég támogatásának köszönhetően az év végi programjainkhoz kaptunk anyagi segítséget és mikuláscsomagokat a gyerekek megajándékozásához. Ezenfelül ötven-ezer forint értékben vásárolhatunk sporteszközöket az edzőterembe. December 20-án, a község minden lakóját szeretettel várjuk egy tartalmas gulyáslevesre, amelyet szintén jó szándékú támogatóink jóvoltából tudunk elkészíteni. A Kardoskúti Hírmondó szerkesztősége ezúton kíván minden kedves Olvasónak szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepnapokat és békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt. Bízunk benne, hogy 2018-ban is figyelemmel kísérik Kardoskút község életének történéseit a Hírmondó és a települési honlap segítségével.
Vargáné Neller Borbála

Elkezdődött az Adventi időszak

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Fellobbant Advent első gyertyája. Az önkormányzat dolgozóinak műsorát követően Nagy Zoltán református lelkész gyújtottam meg a gyertyát.

Jelet hagytak a jövőnek az olajbányászok

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Emlékművet avattak december elsején Kardoskút központjában az olajbányászat 60. évfordulója tiszteletére. Az ünneplőket a Szolnoki Bányász Fúvószenekar fogadta.

Egykori és jelenlegi dolgozók, hozzátartozók érkeztek az eseményre, ahol Jó szerencsét! – köszöntéssel üdvözölte a résztvevőket Ivancsics Péter. A MOL Magyarország, észak-magyarországi termelésvezetője pillanatképeket villantott fel e hivatás mindennapjaiból. Emlékeztetett, a vöröses fénnyel lobogó fáklyaláng, a kutak vezetékeiben surranó gáz hangja, a kompresszorok morgó zaja semmihez sem hasonlítható. Illatok, hangok kapcsolódnak az olajbányászok életéhez, ami másoknak olajbűz és zaj csupán.
– Munkatársaink tisztelik a kutakat, a technológiát. A tájat megváltoztató himbák és ez az emlékmű egy jel, amit a jövőnek hagyunk. Szimbóluma annak az egymás mellé állásnak, ami a bajban is jellemzi ennek a hivatásnak a követőit – fogalmazott.
Lengyel György Kardoskút polgármestere szerint az agrárium mellett ennek az ágazatnak köszönheti a település azt a fejlődést, amit napjainkra felmutathat.

– Emlékművet állítani nem csupán elhunytak tiszteletére szokás. Örülök, hogy a megfogalmazódott ötletből mára a mi településünkön valóság lett. Emlékmű áll egy hosszabb folyamatnak, munkának, szakmának a tiszteletére. Ez is hirdeti: a fejlődés nem a javakkal, hanem az emberekkel kezdődik. Kardoskúton mi, e hivatás képviselőivel közösen bebizonyítottuk.
Kizárólag sok munkával, fegyelemmel, szervezettséggel lehet
ilyen eredményeket elérni. A bányász szakma ilyen – mondta az avatáskor a polgármester.

Felolvasták Hanyecz Ernő nyugalmazott igazgató sorait, amit az ünneplőknek küldött, s amelyben jó szívvel emlékezett a Kardoskútiakkal közös éveire.

A himbát a bányász szakma méltó
jelképének nevezte, és örömét fejezte ki, hogy méltó helyet találtak a községben az emlékműnek.

Forrás: Csete Ilona – beol.hu

Augusztustól novemberig

Írta és fotó: Kocsis Péter

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület életében az elmúlt három hónapban történtekről dióhéjban a következőket tudom elmondani.

A júliusi Pusztalakodalom után a szeptemberben megrendezésre kerülő Fehértó napján, az évek óta megszokott és várt pusztalángos sütéssel vettünk részt. Harmadik alkalommal hirdettük meg a „Madárbarát leszek” programot, amelyre ismét sokan jelentkeztek. Ami meglepő az az, hogy a településünkön élő gyerekek közül csak néhányan. Szeptember végén látogattunk el az Ópusztaszeri emlékparkba tanulmányútra, ahol megfigyelhettük, hogy
hogyan csinálják a „nagyok” az idegenforgalom és vendéglátás szervezését. Novemberben csapatépítő tréninget tartottunk az olvasókörben, melynek eredményét már az András-napi disznótoron tapasztalhattuk. A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményt abszolút profi módon összehangoltan és ragyogó hangulatban csinálta végig a tagság a jelen lévő több mint száz vendég legnagyobb megelégedésére. Ebben az évben még egy nagy rendezvény szervezését és lebonyolítását vállaltuk. December elsején a MOL emlékmű avató ünnepet tart a szénhidrogén bányászat hatvanadik évfordulója alkalmából, és a rendezvény szervezésével és lebonyolításával egyesületünket bízta meg. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a kihívásnak eleget tegyünk és településünk jó hírét öregbítsük.

Megköszönöm eddigi tevékenységünkhöz nyújtott nagylelkű támogatásukat, és ha egyetértenek céljainkkal és tevékenységünkkel kérem, hogy adójuk 1%-ával támogassák munkánkat. A közelgő év végére Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok tagságunk nevében mindenkinek.

Címünk: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
Adószámunk: 18596351-1-04

Szociális ágazati hírek

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: Pepó Jánosné.)

Nemzetközi kezdeményezésre húsz év óta november 12-ét, a Szociális Munka Napjaként ünnepeljük, melyet a Magyar Országgyűlés a szociális ágazatban dolgozók iránti megbecsülés jeléül, a 2016. évi CLXXX. törvényével munkaszüneti nappá nyilvánított.

Kardoskút település volt a házigazdája az idei Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett találkozónak. Csanádapáca, Pusztaföldvár és Kardoskút szociális területen dolgozó kollégái kaptak meghívást erre az ünnepi alkalomra, amelyen Oláh Kálmán Csanádapáca illetve Lengyel György Kardoskút polgármestere köszöntötte a dolgozókat. Pepó Jánosné szakmai vezető értékelte az éves munkát, majd két elismerést adott át a kiemelkedő munkát végző kollégáknak.

Példamutató elhivatottsággal és szorgalommal végzett munkájáért Szekeres Istvánné, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatási csoport vezetője részesült elismerésben, valamint Matyelka Tiborné az Idősek Otthona dolgozója példaértékű helytállását és lelkiismeretes munkáját elismerő oklevéllel jutalmazta az intézmény vezetősége.

A Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat szórakoztató kulturális műsorát követően a Mórocz Lajos képviselő által főzött marhapörkölttel zárult a művelődési házban az ünnepség. Ezt követően a nemzeti parkban tettek látogatást vendégeink.

Pepó Jánosné, a dolgozók nevében köszönetet mondott Kardoskút Község Önkormányzatának a szívélyes vendéglátásért és támogatásért.

Ezt jól kifaragtuk

További fotók IDE kattintva érhetőek el. Fotók: Őzse Péter

Töretlen sikerrel tartottuk meg a Tökös Bulit több mint hatvan résztvevővel az idén is. A falu apraja nagyja immáron tizenkettedik alkalommal szorgoskodott a művelődési házban. A résztvevő gyerekek közül tizenhárman öltöztek be jelmezbe, sminkelték ki magukat. Az idei tök jó fejcímet a zsűri a D. Tóth testvéreknek szavazta meg: Hanna, Flóra és Molli örült ennek a kitüntető címnek. A legkisebbektől a felnőttekig mindenki kreatívan igyekezett a legjobban kifaragni a kisebb-nagyobb tököket. A jelmezesek mellett a legérdekesebb töklámpások készítőit is megjutalmaztuk és a szokásokat megtartva minden résztvevő az oklevél mellett kis tárgyjutalomban részesült. Az alkalom újabb ötlettel is szolgált a résztvevők köréből: hogy jövőre ne kelljen a tökök beszerzésével törődni, ezért a magokból próbálunk szaporítani a jövő évi faragásra.

Bemutatkoztunk Budapesten


További fotókért kérem kattintson a fenti fotóra. (Fotók: VP, NB)

A Vásárhelyi puszta világát idézte meg az ellátogató több mint száz – nagyrészt fővárosi vendég számára – az a pár kiállító, akik Kardoskútról vitték el bemutatni a fővárosiaknak ezt a kis községet a Körös-Maros Nemzeti Park szívében. A madárcsicsergéssel és tárogatószóval megidézett puszta világa méltó kezdete lett annak az estének, amelynek fénypontjaként a községet bemutató kiállítások sora követett. Házigazdáink, Verasztó Lajos és Hencsei Kálmán jól megérezték, hogy siker fogja övezni a Kardoskútiak látogatását. Lengyel György polgármester megnyitójában bemutatta Kardoskút természeti értékeit, felidézte múltunkat és ismertette jelenünket. Ezt követően megtekinthették Kisné Károlyi Mariann páratlan percelánbaba gyűjteményét, Andrékó Pálné népi kézműves alkotásait, Kocsis Péter amatőr természetfotós kiállítását, Rajki Judit fényképész fotóit és erre az alkalomra készített fotómontázsát. Bemutatkozott és megkóstolhatták Bodrogi József bioméhészetének édes kincseit, s nem utolsó sorban Nagy László és Nagy Zsolt motorgyűjteményének két jeles darabját is megcsodálhatta az arra járó érdeklődő. Örömmel készültek a Főnix Színjátszói egy rövid jelenettel, ami után a községből és a környékből felajánlott értékes nyereményekkel térhettek haza a totó nyertesei. D. Tóth Máté saját készítésű pálinkáival, polgármester úr pedig különböző borokkal kedveskedett a résztvevőknek. Az italok mellé a Prozlik család által készített pusztalángos, túróslepény és különböző falatkák társultak. Az est háziasszonya a Nagy Utazási iroda tulajdonosa, Nagyné Szöllősi Teréz volt.

Örömre ad okot, hogy többen ígérték, hogy felkeltettük érdeklődésüket és ellátogatnak személyesen is Kardoskútra és vonzáskörzetébe.

Idősek köszöntése


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Október elseje az Idősek- és a Zene világnapja is, mely alkalomból pár éve rendszeresen elhívjuk a község nyugdíjas korú lakóit egy zenés találkozóra a művelődési házba. A Képviselő-testületből Kis Bálint képviselő köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a szépkorúak munkáját megbecsüljük és  nem feledjük itt, a településen. A hagyományoknak megfelelően a legidősebbeket is köszöntöttük: az idei évben a 90 éves id. Andrékó Pálné, Ilonka néni vehetett át ajándékcsomagot Kis Bálinttól, mint a község legidősebb hölgy lakója. A legidősebb férfi Kardoskúton a 93 éves Kelemen József, akit lánya képviselt az ünnepségen. A mai alkalomra zenés műsorral készült Bálint Zsuzsanna ének művész, Lestyán Mihályné zongorista és Csernai Lajos klarinétos, akik elnyerték az idősek tetszését.

Szendvicskrémek az Életmód Klubban


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: NB, VP)

Zöldségekből készült, kenyérre kenhető szendvicskrémeket készítettünk az életmód klub legutóbbi összejövetelén, amelyre a kertbarát klubosokat és a község érdeklődő lakóit is hívtuk. A legfiatalabb kiskuktánk még alsós tagozatos, akinek kisöccse is jóízűen eszegette a falatokat. Rozsos és magvas kenyérre ötféle krémet készítettünk cukkinis, céklás-fetasajtos, sárgarépás, zöldborsós és vörösbabos ízesítésűeket. Megállapítottuk, hogy a pirított kenyér az ízeket még jobban kihozta. A falatkákra paprikakockákat, újhagymát, aprított zöldfűszereket illetve pirított magvakat szórtunk. A kóstolás olyan jól sikerült, hogy a szombatra tervezett iskolai tereprendezésre készített krémek java elfogyott, így Tibáné Zsuzsa védőnk szorgosságának köszönhetően aznapra friss krémekkel kínálhattuk a kertbarátokat és az érdeklődőket.

Az ingyenes klubfoglalkozást a Kardoskút Községért Közalapítvány anyagi támogatásával valósíthattuk meg. Köszönet érte!