Apró farsang

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Sajnos a betegség nem volt tekintettel a farsangra, így csökkent létszámban tudták megtartani az idei farsangot az óvodában. A gyerekek rövid versikékkel mutatkoztak be a szülők, nagyszülők előtt, akik közül páran jelmezbe is bújtak. Vidám táncokkal és versenyekkel űzték el a telet.

25 perces videó összeállítás a farsangról:

Maskarások estéje

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

Az idén huszonnyolc beöltözött gyerek felvonulását láthatták azok, akik eljöttek a művelődési ház nagytermébe. Ellátogatott hozzánk többek között Pókember, Csontváz, Egérke a sajtban, Nyuszi, Cica, Bohóc, Vámpír, Focista, Varázsló, Vadász, Legó-ember, Való Világ lakói. A beöltözők kis versikével mutatkoztak be a közönségnek. A zsűrinek, mint mindig, most is nehéz dolga volt.

Végül megszületett a döntés: a legszebb jelmezesnek Szörny Ella Dö Frász, (Simora Ivett 2.o.), legötletesebbnek: Túró Rudi (Móga Lilla 2.o.), legfelismerhetetlenebbnek: Ariel (Nagy Alexandra 1.o.), legcsúnyábbnak: Dart Vader (Havasi Gyula 4. o.) bizonyult. Csoportjelmez győztes: Boszorkák (Lunczner Petra 2.o. – Mócz Vivien 1.o.)

Köszönjük a Képviselő-testületnek az anyagi támogatását, továbbá a szervezésben és a kivitelezésben közreműködő pedagógusok és szülők munkáját. A tombolához felajánlott tárgyakat köszönjük az adományozóknak.

 Szülői Munkaközösség

45 perces videóösszeállítás a farsangról (Készítette: Varga Pál):

Polgárőr közgyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

2011. február 11-én 18 órától tartotta a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület az elmúlt évet értékelő közgyűlését. Ádász Ferenc elnök ismertette a tagság előtt a tavalyi év eredményeit. Az egyesület munkáját a statisztikai számok híven tükrözik. Jelentős emelkedés tapasztalható a 2009-es évhez képest mind a páros, egyéni illetve rendőrrel közös szolgálatok számadatait tekintve is. Köszönhető ez a kedvező szolgálati idő annak, hogy az év minden egyes napján teljesít polgárőr páros szolgálatot a településen. A tavalyi évben közel 12.000 kilométert tett meg a polgárőr autó. Az egyesület létszámát illetően két változás történt az elmúlt évben.

Egy tagtárstól elbúcsúzott az egyesület, mivel ő a munkája mellett már nem tudta vállalni a szolgálatokat. Egy új taggal viszont bővült a közösség, aki 2010. decemberében sikeres polgárőr vizsgát tett, így teljes jogú tagjává vált a polgárőrségnek. A megye egyik legjobb közbiztonságú települése Kardoskút és ez szerencsére a mai napig elmondható róla. Anyagi helyzete az egyesületnek kiegyensúlyozott, köszönhetően a különböző támogatóknak, pályázati pénzeknek. Ramasz Imre polgármester megköszönte a tagság egész évben nyújtott lelkiismeretes munkáját. Biztosította az egyesületet, hogy az önkormányzat az anyagi lehetőségei keretein belül az idén is támogatni fogja a polgárőrséget. Ezt követően a tagság egyhangúlag elfogadta az elnök beszámolóját, majd egy vacsora mellett folytatódott az este.

110211_polgaror_vacsora_RJ_002

110211_polgaror_vacsora_RJ_007

Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

2011. február 9-én 18 órától tartotta Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei első falugyűlését. A falugyűlés hanganyaga az alábbiakban hallgatható meg: Ramasz Imre polgármester beszámol a 2010-es évben végzett munkáról illetve a 2011-es év terveiről (1 óra 15 perc)

Hozzászólások:

1. Csizmadia Sándor (7:33)
2. Pappné Neller Borbála (08:41)
3. Kocsis Péter (07:41)
4. Szemenyei Sándor (08:54)
5. Csizmadia Sándor (0:40)
6. Szula Péter (0:46)
7. Ramasz Imre (37:02)
8. Szemenyei Sándor (02:35)
9. Kocsis Péter (01:52)
10. Kocsány Gábor (02:19)
11. Verasztó József (03:25)
12. Varga Pál (01:46)
13. Pappné Neller Borbála (04:31)
14. Szemenyei Sándor (01:55)
15. dr. Mészáros Erzsébet (0:52)
16. Ramasz Imre (02:20)
17. Kocsis Péter (0:40)
18. Csizmadia Sándor (0:42)
19. Gombkötő Lajos (0:24)

Hadd főzzek ma magamnak

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

Február 5-én rendezte első közös vacsorás rendezvényét a Kardoskúti Ifjúsági Klub. Településünkön azt hiszem szóba sem kerülhet más egy ilyen alkalomra, mint a helyben nagy hagyományokkal bíró bográcsos marhapörkölt. A vacsora minden egyes részletét a klubtagok szervezték meg, a vacsora elkészítését is egy klubtag vállalta magára. Azért talonban egy nagymama is bekerült a képbe, aki jelenlétével és segítő tanácsaival bíztatta a csapatot. Jókedvben nem volt hiány az este. A következő hétvégéket is együtt tölti a klub, hiszen jövő héten szombaton lesz az Ifi Diszkó, majd ezt követően a farsangi bálat is közös társaságban tölti a csapat.

Látogatói rekord

2011. február 3-án látogatói rekord történt a www.kardoskut.hu életében! Ezen a napon 7233 látogató érkezett az oldalra. Valószínűnek tartom, hogy az „Év Honlapja” szavazásnak köszönhetjük ezt az óriási látogatottságot. Jelen pillanatban 3. helyen állunk a közönségszavazáson. Véleményem szerint, ha nem is nyerjük meg, akkor is nyertesek vagyunk. Több ezren voltak kíváncsiak egy nap alatt ránk és így Kardoskútra!

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv vezető.

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:

1., 2011. évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása
2., Március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése
3., Falugyűlés időpontjának és napirendjének megállapítása
4., Bejelentések, interpellációk
Az ülés előtt kiadott írásos anyag az alábbiakban tekinthető meg:

Jegyzőkönyv hitelesítőként Gombkötő Lajos és Pusztai Ádám személyét egyhangúlag elfogadta a testület. Ezután a lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés közötti időszakról következett egy beszámoló.

Ramasz Imre: 258/2010-es határozatunkban döntöttünk arról, hogy a Kardoskúti Hírmondó decemberi kiadásához 70.000.- forintot biztosítunk. Valamennyien kézhez kaptuk karácsony előtti napokban a második próbaszámát az újságnak. Költségkereten belül maradt a kiadás. 295/2010-es számú határozatban döntött a testület arról, hogy a Gál és Márta Kft.-vel megkötött szerződésünket módosítjuk. Az áremelés alkalmazása előtti 90 napos határidőt 30 napra csökkentettük. A szerződés aláírásra került. 297/2010-es határozatunkban a Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását. Ezt követően pedig megküldésre került a törzskönyvi nyilvántartás céljából. Ez végrehajtásra került. Erzsike később utal rá, hogy ezt ismét módosítanunk kell. 298/2010-es számú határozatban a Kardoskúti Hírmondó című időszaki lap SZMSZ-ét fogadtuk el. Ehhez kapcsolódóan a bejelentések keretein belül szintén történik előterjesztés. 300/2010-es Képviselő-testületi határozatunkban döntöttünk arról, hogy javasoljuk a Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségi tagjainak sorába felkérni Rajki Juditot, Verasztó Józsefet, dr. Mészáros Erzsébetet,  Varga Pált és Pappné Neller Borbálát. Ebben Borika volt az illetékes, ez határidőn belül megtörtént. 301/2010-es számú határozatban arról döntöttünk, hogy a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére bérbe adandó föld ötéves bérleti szerződés keretében lesz hasznosítva. A haszonbérleti díj pedig 700.- forintról 800.- forintra emelkedik ezen időszak alatt. A szerződés megkötésre került. 302/2010-es határozatban döntés született arról, hogy a Délalföldi Regionális Hulladéklerakó Társulás részére a 85.- forint/fő önkormányzati hozzájárulást biztosítjuk. A lejárt határidejű határozatokról ennyiben kívántam beszámolni. Most a két ülés között eltelt időszakról szeretnék beszámolni. Bizonyára emlékeztek arra, hogy a Tótkomlósi Állati Hulladék Lerakó szerződése a működtetésre lejárt. Ez újra meg lett hirdetve. A döntőbizottságba engem is beválasztottak. December 20-án került sor e kérdés eldöntésére. Három ajánlat tétel érkezett be. Ezek közül egy a Tótkomlósi Kommunális Üzemtől, aki eddig is a szolgáltató volt. Egy a Hódmezővásárhelyi Városüzemeltetéstől illetve egy pályázat érkezett a mezőberényi Tappe Kft.-től. Az üzemeltetési és beszállítási díjakat a legkedvezőbben a jelenlegi szolgáltató ajánlotta, így vele lesz megkötve ezen feladat ellátására a szerződés 2012. december 31-ig. Tavaly december 21-én a Békés- Megyei Munkaügyi Központ tartott egy tájékoztatót az idei évi közfoglalkoztatással kapcsolatban. Megváltoztak a korábbi keretek. Eddig közfoglalkoztatási tervet kellett készíteni az önkormányzatoknak, amelyet a testületnek kellett elfogadnia. Ezt a munkaügyi központ hagyta jóvá. Ez most alapvetően megváltozott. Különböző címen járó juttatások elnevezésben is változtak. 2011. január 1-től úgynevezett bérpótló juttatást kapnak azok, akik korábban rendelkezésre állási támogatásban részesültek. Én már akkor jeleztem a munkaügyi központ felé, hogy mi a közfoglalkoztatást csak 2011. március 1-gyel szeretnénk megvalósítani. Ezt követően január 7-én az Orosházi Munkaügyi Kirendeltségen voltam és ott tisztáztuk, hogy milyen forrás lehetőséggel számolhatunk, hiszen megyékre le lettek osztva az ilyen célú költségvetési pénzek. Megjegyzem, a tavaly ilyen célra fordítható pénzeknek a fele sem áll rendelkezésre az idén. A munkaügyi központ tájékoztatása szerint tizenhét fő négy órás és egy fő nyolc órás munkaerő foglalkoztatására lesz lehetőségünk 2011-ben. Ezzel kapcsolatban egy külön határozat elfogadására is sort kell kerítenünk, amelyben a testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, hogy a pályázatot előkészítse és beadja. A pályázatba én javaslom, hogy tíz fő rövid időtartalmú négy órás és egy fő nyolc órás hosszú időtartalmú munkavállaló foglalkoztatása szerepeljen. A rövid időtartalmú foglalkoztatás napi négy óra lehet és kettő és négy hónap közötti időszakra lehet pályázni. Magam részéről a négy hónapos időtartamot javaslom. Az egy fő esetében pedig a nyolc órás munkaviszonyt tíz hónapos szerződéssel. A rövid foglalkoztatásnál a keret adott, hiszen a költségek 95%-át biztosítja a munkaügyi központ. A nyolc órás munkavállaló esetében tágabb a lehetőség, hiszen ott 70 és 100% közötti az elnyerhető támogatás mértéke. Itt az adott település pénzügyi helyzetét veszik alapul a döntésnél. Javaslom, hogy Kardoskút ez esetben a 90%-os támogatást igényeljen. A fennmaradó 10%-ot pedig önrészként szerepeltessük. Jelenlegi nyilvántartásunk szerint 18 főnél több ember van, aki szóba kerülhet a településen az adott munkára. Egy igen komoly kitétel is van 2012-re vonatkozóan, hiszen az a munkavállaló, aki az elmúlt évben nem tud 30 napos munkaviszonyt igazolni, az elesik a juttatástól. Gyakorlatilag nem zárható ki az a lehetőség, hogy kénytelenek leszünk akár saját forrásból is alkalmaznunk ilyen személyt, hogy a későbbiekben a juttatástól ne essen el. Ennek többsége csak 2012-ben válik aktuálissá. Bízzunk benne, hogy javulni fog a munkához jutás esélye és többen addigra el tudnak helyezkedni. 2011. január 20-án DAREH közgyűlés volt, illetve ugyanezen a napon az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak is volt ülése. Egymást követően voltak az ülések, hiszen a résztvevők köre majdnem megegyező. A DAREH taggyűlése elfogadta a 2011-es költségvetéséről szóló előterjesztést. Felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a „Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás területén” című pályázati szerződését aláírja. Ebben a pályázatban mi nem vagyunk érdekeltek, hiszen nincs rekultivációra váró hulladéklerakónk. Ezt követően került sor az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadására.  Jelenleg ebbe a társulásba tizenhat település tartozik bele 77086 fővel.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Ramasz Imre: javaslom, hogy térjünk vissza a közfoglalkoztatáshoz kacsolódó határozatra. Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat 2011. március 1-gyel kezdődően tíz fő rövid időtartalmú és egy fő hosszú időtartalmú munkavállaló foglalkoztatására a korábbiakban javasolt időtartamban, illetve a hosszú időtartalmú munkavállaló esetében a 90%-os támogatási igénnyel az kérem szavazzon erről. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a testület a határozatot.

1., 2011. évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása

 

Ramasz Imre: egy alkalommal már a költségvetés 2011. évi tervezetével már foglalkoztunk a koncepció keretében. Ahhoz képest bizonyos történések voltak. Időközben elfogadásra került a Magyar Köztársaság költségvetése. Lezárásra került a 2010-es év önkormányzati szinten pénzügyileg és pontosításra került a 2010-es évi pénzmaradvány. Ahogy az anyagból kiderülhetett számotokra, ez igen kedvezőtlen változást hozott. A korábbiaktól lényegesen elmarad összegszerűségében. Ennek ellenére amit előkészítettünk a koncepcióhoz lényeges módosítást nem eszközöltem. Minden intézménynél megjelenik a cafeteria változása. A 2011-es költségvetési törvényben lekorlátozták a költségvetési szerveknél adható cafeteria összegét bruttó 200.000.- forint/éves összegben. Ez került be a tervezetbe. Javaslom az előterjesztés megvitatását. Kérem az ügyrendi bizottság álláspontját.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság a napirendet megtárgyalta. Egyszer már a koncepció alap dolgaival egyetértettünk és számottevő változás azóta nem következett benne. Sajnálattal megállapítva azt, hogy kevesebb lett a megtakarítás, a koncepciót elfogadásra javasoljuk. Szem előtt kell tartani, hogy az esetleges évközi változtatásoknál szigorúbba nézzük meg, hogy bírunk-e azzal a plusz kiadással vagy pedig esetlegesen nem. A polgárvédelemnél megemelt összegről mit kell tudnunk?

Ramasz Imre: az eredeti összeg 100.000.- forint volt és ezt emeltük meg 400.000.- forintra. Gyakorlatilag a belvízvédelmi terv elkészítése miatt szükséges. Egy új tervet kell készítenünk. Ennek a pontos összegét még nem tudjuk. Ma egyeztettem a kivitelezésről, napokon belül kiderül a pontos költség. Ennek a tervnek a belterületre kell vonatkoznia. Szerencsére Kardoskúton nincs belterületen különösebb belvíz gondunk. Várom a további véleményeket, javaslatokat.

Varga Pál: magam részéről a véleményemet tudom elmondani. Az előzetesen megtárgyalt koncepcióhoz képest most nem sok érdemi változás van a jelenlegiben. Sajnálattal vesszük tudomásul a pénzeszközök csökkenését a várthoz képest. Úgy gondolom, hogy egy olyan pontja sincs a költségvetés tervezetének, amely elrugaszkodott lenne a földtől vagy túlzásokba esne. Egy ésszerű gazdálkodás mellett nem okozhat gondot az idei év végig vitele, szigorúan a realitások mentén haladva. Talán még jobban át kell azonban gondolnunk majd a döntéseinket.

Mórocz Lajos: bizottsági ülésen felvetődött, hogy a gyógyszertár előtti részen ki kellene alakítani parkolókat. A járdaépítésnél feljövő lapokból ki lehetne ezt alakítani. Ne a sárba kelljen állni az ott megálló autókkal. Illetve Pusztai képviselő társunk felvetette, hogy az Árpád és Béke utca közötti részen nem kellene végig parkoló.

Ramasz Imre: a gyógyszertár előtti részen – bontott anyagból a járdaépítésre betervezett összeg terhére – megoldható ez a javaslat. A parkoló építésnél pedig vegyük azt alapul, hogy a felhasználható összeg maximumát öt millió forintban határoztuk meg. Ami ebbe a keretösszegbe belefér azt valósítsuk meg. De ennél feljebb semmi képen ne menjünk.

Gombkötő Lajos: a gyógyszertárnál két, esetleg három parkoló elegendő. Ennél többet nem tartok szükségesnek. Parkolókkal kapcsolatban annyit mondanék, hogy amikor ezt terveztük, még nem tudtuk, hogy ekkora pénzelvonás lesz a költségvetésben. Ezek tudatában egy hat férőhelyes parkolót javasolnék. A Pali által elmondottakkal teljes mértékben egyetértek. Ez az év kivitelezhető pénzügyi gondok nélkül.

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

2., Március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése

Ramasz Imre: viszonylag időben kerül a testület elé az ünnep előkészítése így van rá megfelelő idő. Előzetesen Borikával egyeztettem. Az a javaslatunk, hogy 2011. március 14-én este 18 órától a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárban illetve ezt követően a Március 15. téren tartsuk a megemlékezést. Korábbi hagyományoknak megfelelően az ünnepség bent lenne, majd a koszorúzás az emlékműnél. Ezt követően pedig egy tábortűz gyújtására kerülhet sor. Fáklyáink vannak raktáron, egy megfelelő időjárás esetén erről is lehet szó. Az ünnepi megemlékezés előadójának személyéről is kell döntenünk. Átadom a szót Borikának, hogy az előzetesen már megtett lépésekről tájékoztassa a testületet.

Pappné Neller Borbála: polgármester úrral előzetesen már beszélgettünk ez ügyben. Felvetődött, hogy kérdezzem meg Verasztó igazgató urat, hogy az iskola tudna-e készülni egy ünnepi műsorral. Igazgató úr nem zárkózott el a felkéréstől. Felvetődött a megbeszélésünk alkalmával, hogy esetleg változatosabb lenne, ha nem mindig a helyi iskola adna műsort. Abban maradtunk, hogy a március 15-i ünnepséget nem a helyi iskola vállalná, hanem egy tagintézményt kérünk fel. Ennek ismeretében én megkerestem a Vörösmarty Tagintézmény színjátszó körének vezetőjét. A tanárnő annyit mondott, hogy megkérdezi az igazgatónőt és a gyermekeket, hogy megvalósítható lesz-e ez a felkérés. Azt tudtam, hogy sokan vannak ott a gyerekek, de tegnap szembesültem vele, hogy negyven fős a csoport. Húsz perc körüli a műsoridő. Tavaly Békéscsabáról voltak nálunk színészek. Ennek a bekerülési költségén az idén meg tudjuk hívni a Vörösmarty Tagintézmény negyven tanulóját, buszt bérelve részükre és egy kis vendéglátásban is részesíthetjük őket. Folynak az egyeztetések. Ők Orosházán március 15-én fognak szerepelni. De ha esetleg más ötlet van, akkor az irányban is vizsgálódhatunk.

Mórocz Lajos: én úgy tudom, hogy működik a faluban egy színjátszó csoport. Milyen stádiumban vannak?  Esetleg fel lehetne kérni őket egy kis előadásra.

Pappné Neller Borbála: bennem is megfogalmazódott már ez a lehetőség. Néztem is ehhez kapcsolódó darabok szövegkönyveit. Jelenleg a színjátszó kör öt darabot próbál. Nem tartom kizártnak, hogy már előre tudva a felkérést, nem vállalnánk egy ünnepi műsort. Jelenleg intenzíven készülünk egy tavaszi bemutatóra, amelyet megzavarna egy ünnepi műsor gyakorlása. Olyan szinten vannak a darabok, hogy az ötből három darabot biztosan előadunk.

Ramasz Imre: olyan kezdeti stádiumban vannak még, hogy némi önbizalmat kell előbb szerezniük. Nyilván a későbbiekben számíthatunk majd rájuk e téren. Az iskolára visszatérve: azért azt látni kell, hogy egy ilyen kis létszámú iskolában nehéz találni szereplésre való gyermeket. A megbeszélések közben kiderült, hogy nem veszik rossz néven, ha nem őket kérjük fel. Színészekre az idén nem gondolnék, a tagintézmény meghívását viszont jó ötletnek tartom.

Gombkötő Lajos: magam részéről támogatom a tagintézményt meghívni. Helyben kicsi a létszám. A hozzáállással is baj van. Egyszerűen nincs gyerek, akivel ezt meg tudják oldani. A színjátszó kört is fel lehet majd a későbbiekben kérni. Mind a negyven fő jönne Orosházáról?

Pappné Neller Borbála: igen, ez a darab ennyi főt igényel. Az orosházi előadáson még lovasok is lesznek a háttérben. Ezt itt nálunk persze nem valósítjuk meg. A tanárnő örömmel vette a felkérést, rajtuk nem múlik.

Ramasz Imre: az ünnepi előadó személyére van-e javaslat, esetleg önként vállalkozó? Véleményem szerint indokolt a korábbi évek gyakorlata, hogy a politikától maradjunk távol. Persze ha a testületből valaki más javaslattal él azt is megvitathatjuk.

Pusztai Ádám: három ember jutott az eszembe ünnepi előadó tekintetében. Korábban már megkértük egyszer a múzeum igazgatóját, Rózsa Zoltánt egy ünnepi beszéd elmondására. kardoskúti gyökerei vannak, és nem zárkózott akkoriban el tőle, csak az időpont nem volt neki megfelelő. Második gondolatom az iskola igazgatója, Verasztó József lenne. Így mégsem maradna ki teljesen a helyi iskola az ünnepből. Harmadik gondolatom Seres Péter volt, aki a környezetünkben tevékenykedő személy.

Gombkötő Lajos: Verasztó Józsefet javaslom felkérni.

Varga Pál: én is Verasztó Józsefet javaslom, mint igazgatót felkérni.

Mórocz Lajos: Pali is mondhatna beszédet, mint új testületi tag.

Varga Pál: én még fiatalnak tartom magam egy ünnepi beszéd elmondásához, de azt megígérem, hogy a négy év alatt el fogok vállalni egy beszédet, ha a testület felkér.

Mórocz Lajos: magam részéről javaslom első körben Verasztó Józsefet felkérni, illetve ha ő nem vállalja akkor Rózsa Zoltánt megkeresni.

Ramasz Imre: akkor ebben a sorrendben keressük meg felkérésünkkel az ünnepi beszéd előadóját.

Pusztai Ádám: fáklyás felvonulás?

Ramasz Imre: megfelelő időjárás esetén legyen.

3., Falugyűlés időpontjának és napirendjének megállapítása

Ramasz Imre: a kétkörös költségvetés közötti időpontban szoktuk megtartani a falugyűlésünket. Elsősorban azért, hogy tájékoztassuk a településünk lakosságát a megelőző év tényeiről, illetve a következő év elképzeléseiről. Borikával ez ügyben is egyeztettünk. Február 9-én 18 órai időpontra tennék javaslatot. Ez az időpont zavarja a legkevésbé a művelődési házban zajló tevékenységeket. Gondolkoztam azon, hogy előbb-utóbb a csatornázással kapcsolatban is el kell kezdenünk a lépéseket. Ez a téma azonban önmagában kitesz egy falugyűlést. Hosszabb előkészítő munka kell neki, hiszen a témában meg kell majd hívnunk előadókat. A források gyűjtését, előtakarékosságot is hamarosan meg kell kezdeni. Nagyon sokáig nem lehet halogatni ezt a kérdést, de még most sem világosak a határidők. A mi nagyságrendünk okán ki van tolva a határidő. És valószínűnek tartom, hogy ez még bővülni is fog. A talajvíz megemelkedése miatt most még jobban előtérbe kerül ez a gond. Drága a szippantási díj is. A későbbi időpontban erre a kérdésre is feltétlen vissza kell térnünk. A következő testületi ülésünk időpontjára, a falugyűlésen a lakosságtól felmerülő reális igények is bekerülhetnek a végleges költségvetésbe.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a falugyűlés időpontját és annak témáit.

4., Bejelentések, interpellációk

dr. Mészáros Erzsébet: az első bejelentésem az egy korábbi határozat – polgármester úr költségtérítésével kapcsolatos határozat –  módosítására, illetve egy ahhoz kapcsolódónak  a visszavonására vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Kifogásolták, hogy a költségtérítésről szóló határozatban csak százalékosan határozta meg a testület a költségtérítés mértékét, mégpedig az illetmény 30%-ban, összegszerűen nem. Tehát itt egy módosításra van szükség. A másik pedig a költségátalány egy részéről történő lemondásról és az összeg polgármesteri alapba történő helyezéséről szóló határozat, mely Alkotmányt sért. A Kormányhivatal január 31-ig adott határidőt ennek orvoslására. Én ezen határozat visszavonását kérem a  testülettől.  Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a szóban forgó javaslatot. Kérem ismertessék az álláspontjukat.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság a határozat azon részével, hogy összegszerűsítsük, egyetért. Tehát a 30% mellé odatesszük, hogy az 104.355.- forint. Az ügyrendi bizottság továbbra is amellett döntött, hogy az illetményének 30%-át kapja költségtérítésként meg a polgármester úr. Továbbá az a nemes gondolat, hogy a költségtérítésének 10%-át a polgármesteri alapba helyezi, továbbra is támogatásunkat bírja. Azért, hogy az a lehetőség megmaradjon, hogy bizonyos területekhez anyagilag polgármester úr saját körében hozzájárulhasson javasoljuk egy polgármesteri alap létrehozását. Ennek az alapnak az éves összegét 350.000.- forintban javasoljuk elfogadni. Erre lehetőségünk van, és bizonyos területek gondjait – amelyek számunkra talán rejtve maradnak –  polgármester úr tudja segíteni.

Ramasz Imre: én ebben a döntésben nem szeretnék részt venni. Kérem a döntésből való kizárásomat. Átadom a szót az alpolgármester úrnak.

Gombkötő Lajos: aki egyetért polgármester úr döntésből való kizárásával az kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan kizárta Ramasz Imrét a döntéshozatalból.

Gombkötő Lajos: aki egyetért azzal, hogy továbbra is az illetményének 30%-át, 104.355.- forintot kapjon a polgármester költségtérítésként az kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan az illetményének 30%-át állapította meg a polgármesternek mint költségtérítés.

Gombkötő Lajos: aki egyetért azzal, hogy 2011. január 1-gyel vonja vissza a Képviselő-testület a 222/2010-es határozatát, az kérem kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 2011. január 1-el visszavonta a 222/2010-es határozatát.

Gombkötő Lajos: aki egyetért a polgármesteri alap létrehozásával a 2011-es költségvetésben,  évi 350.000.- forintos összegben  és ennek felhasználásáról az előzetesen megállapított keretek között a polgármester saját hatáskörében dönthet, az kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött a polgármesteri alap létrehozásáról, évi 350.000.- forint keretösszegben a költségvetési tartalék terhére.

Ramasz Imre visszaveszi az ülés vezetését.

dr. Mészáros Erzsébet: következő bejelentésem a cafeteria rendszerhez kapcsolódik. Az éves keretösszeg meghatározásának határideje a 305/2009. kormányrendelet szerint február 15. Ezt követően lehet a dolgozókat erről nyilatkoztatni. Az említett kormányrendelet, illetve a Ktv-ben lévő szabályok ugyan változatlanok, de az éves költségvetési törvénybe beépült, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók éves cafeteria kerete 2011-ben nem haladhatja meg a bruttó 200.000.- forintot. Ennek az összegnek a figyelembevételével készítettem el a kiosztott határozati javaslatot. A létszámokat figyelembe véve, illetve a hat és négy órában foglalkoztatottaknál ez az összeg időarányos. Ennek a tételnek a költségvetési vonzata 3. 650. 000.- forint. Ezen összeg elfogadását kérem a testülettől.

Ramasz Imre: a költségvetési koncepció megtárgyaláskor erről esett már szó. Ez egy behatárolt nagyságrend. Arra ugyan lenne lehetősége a testületnek, hogy valamivel ennél kevesebbet állapítson meg, de én úgy gondolom, hogy már ez magában egy nagy visszalépés. 2005 óta nem történt illetményalap emelés sem.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Mészáros Erzsébet: a Kardoskúti Hírmondó, mint időszaki lap megalapítása megtörtént. Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása is megtörtént. December hónapban elküldtem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Lapnyilvántartó Osztályának az időszaki lap nyilvántartásba vételéhez való kérelmet. Ezt követően e-mailben tájékoztattak, hogy kérelmünket a nyilvántartásba vételről nem tudják teljesíteni. Indoklásként az írták, hogy a lap kiadója nem lehet a polgármester. Az impresszumban ugyanis ő lett feltüntetve és ez összeférhetetlenségi helyzetet eredményez. A törvényi passzusok őket is, de minket is igazolnak. Miután telefonon is felvettem velük a kapcsolatot azt a választ kaptam, hogy hiánypótlásra nem adnak lehetőséget, mivel időközben született egy média törvény. Teljes egészében meg kell ismételni a lap nyilvántartásba vételi kérelmét. Ezt a sajátos helyzetet, hogy itt egy kistelepülésről van szó és sem polgármester sem képviselő nem lehet a lap kiadója, de ugyanakkor nincs is lap kiadásra jogosult szervezetünk azzal javasolták feloldani, hogy a kiadói jogokat teljes egészében ruházzuk rá a művelődési házra. Ezt egy megállapodásban kell rögzíteni, amit a bejelentési kötelezettséget kérő iratok mellé csatolni kell. Én ennek megfelelően előkészítettem egy megbízási szerződést. Mivel új médiatörvény van és a kiadói jogokat is átadja a testület a művelődési háznak, akkor ez természetesen érinti a korábban elfogadott  SZMSZ-t is. Ebben elég széles jogkört adtunk a lapalapító és kiadó Képviselő-testületnek, ennek megfelelően az SZMSZ is módosításra kerül. Ha végigolvassák az új SZMSZ-t akkor kiderül, hogy a Képviselő-testületnek, mint lap alapítónak tulajdonképpen csak a neve maradt meg, joga szinte semmi. A jogszabályi elvárásoknak véleményem szerint megfelel.

Pusztai Ádám: a jobb kéz és a bal kéz esete jutott az eszembe. Az egyik hivatal elfogadta, a másik nem. Egyetlen egy gondolat jutott az eszembe. Borika a kiadásért felelős személy és a felelős szerkesztő is egyben. Ez a kettő mehet együtt?

dr. Mészáros Erzsébet: véleményem szerint igen.

Ramasz Imre: nagy köszönet Erzsikének, mert sokat dolgozott ezen a témán. Nem is tételeztük fel akkoriban, hogy ennyire ingoványos területre tévedünk. Javaslom, hogy az Erzsike által előterjesztett határozatát fogadjuk el. A elfogadásig már ne háborgassuk az alapító okiratokat. Ha megvan az engedély, akkor helyre tesszük az alapító okiratokat is. Aki egyetért azzal, hogy megbízzuk a Móra Ferenc Művelődési Házat a felelős kiadói feladatok ellátásával és az SZMSZ javasolt módosításával, az kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy a Kardoskúti Hírmondó időszaki lap felelős kiadásával megbízza a Móra Ferenc Művelődési Házat. Illetve egyetért a határozatban feltüntetet változtatásokkal.

Ramasz Imre: egy előterjesztés érkezett hozzám Tibáné Hamvasi Zsuzsannától. Biztosan emlékeztek arra, hogy korábban felvállaltuk a méhnyakrák elleni védőoltás támogatását. Ezzel kapcsolatban egy szerződés köttetett egy céggel. Ennek a módosítását kezdeményezték most. Tulajdonképpen az árat illetően kedvező változás van, hiszen ha jól emlékszem 25.000.- forint volt kereken a korábbi vakcina összege és ez most 19.900.- forintra csökkent. Ugyanakkor viszont a mi eredeti álláspontunk az volt, hogy korhatárhoz kötöttük az ingyenes vakcinához jutást. Ehhez Zsuzsa készített egy névsort amelyben az előző határozatunkban megállapított 10 és 14 éves közötti ifjú hölgyek esetében átvállaljuk. Tíz ilyen van jelenleg. Ez gyakorlatilag közel 600.000.- forintos költséget jelent, hiszen háromszori oltás jelenti a teljes védettséget. Korábban csak állásfoglalás történt arról, hogy az ebből a korosztályból kiesők, de akik fel szeretnék mégis venni a védőoltást részben vagy egészben szociális kölcsön juttatásával nyújtanánk nekik segítséget. Ez a lista szerint tíz fő. Azt javaslom, hogy a korábbi határozatunknak megfelelően a 10 és 14 éves kor közötti gyerekeknek továbbra is ingyenesen biztosítsuk az oltóanyagot. Továbbá megkérjük Zsuzsát, hogy azon gyermekek szüleit, akiknek gyermekei kiesnek a 10-14 éves korosztályból, de szeretnék beadatni a gyermeküknek a vakcinát  nyilatkozzanak arról, hogy igénylik-e a szociális kölcsönt és ha igen, mekkora mértékben. Ezután tisztázódhat, hogy mekkora összeget kell biztosítanunk a költségvetésben. Aki ezzel az előzetes elvekkel egyetért, az kérem szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött arról, hogy a 10-14 éves korosztály számára ingyenes biztosítja a méhnyakrák elleni védőoltást. A 14-19 éves korosztályból igénylők szüleinek pedig ha igényt tartanak rá, szociális kölcsön formájában nyújt ehhez támogatást.

Ramasz Imre: tavalyi pályázatokkal kapcsolatban elszámolási kötelezettségük van a nyertes pályázóknak az összeg elszámolásával. Ilyen elszámolást nyújtott be a Kardoskúti Önvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület. 150.000.- forintos támogatást nyújtottunk részükre. Tételesen, szabályszerűen benyújtották az elszámolást. Valamennyi számláról másolatot készített és hitelesítette azt. Az egyesület a rendeletbe foglaltaknak megfelelően elszámolt. Kérem, hogy ezt az elszámolást a testület fogadja el.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Kardoskúti Önvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület elszámolását.

Ramasz Imre: szintén pályázatuk alapján támogattuk tavaly a Kardoskút Községért Közalapítványt. Megítélésem szerint a közalapítvány nem megfelelően számolt el most a részükre bocsájtott 100.000.- forintos támogatással. Beszámolójukból nem derül ki pontosan, hogy kinek mekkora összegben nyújtottak a tavalyi évben támogatást. Javaslom, hogy a testület hiánypótlásra kérje az alapítványt. Az idei évre is benyújtották pályázatukat amelyben 300.000.- forintos támogatást kérnek.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött arról, hogy a Kardoskút Község Közalapítvány elszámolását pontosításra visszaadja.

Ramasz Imre: érkezett egy megkeresés a Mezőségi Őrzőkör Alapítványtól. Ők egy erdélyi „Bástya Egyesület” munkáját támogatják. A kérésük az, hogy havonta egy forinttal támogassuk őket a település lakóinak száma alapján. A kérelem nem felel meg a rendeletünkben támasztott követelményeknek. Elutasítást javaslok.

A Képviselő-testület egyhangúlag elutasítja a kérelmet, mivel a formai követelmények nem felel meg.

Ramasz Imre: kérelem érkezett az általános iskola Szülői Munkaközösségétől. 50.000.- forintos kérelmet nyújtottak be, amelyet a farsang megrendezéséhez kérnek. Megmondom őszintén én ezt egy kicsit sokallom. A korábbi években is minden alkalommal támogattuk az iskolai farsangot. 30.000.- forintot javaslok megállapítani részükre. A pályázat egyébként megfelel a formai követelményeknek.

Gombkötő Lajos: 30.000.- forintot javaslok.

Mórocz Lajos: én évekig voltam SZMK vezető. Mi is mindig kértünk pénzt. Tudom, hogy sokba kerül egy farsang. Ha jól szervezik meg a szülők, akkor ki lehet jönni a támogatott összegből. Ezt az összeget én is sokallom.

Pusztai Ádám: a jó tanulókat szokták könyvvel jutalmazni, illetve kirándulásokra is szoktak a bevételből a szülők költeni. Nagy bevételek sosem voltak. Éppen, hogy kijöttek a bejövő pénzekből. A 30.000.- forintot mindenképpen javaslom számukra.

A Képviselő-testület egyhangúan 30.000.- forintos támogatást nyújt a Szülői Munkaközösség részére a farsang megszervezéséhez.

A testületi ülés zárt keretek között, szociális kérelmekkel folytatódott.

Függöny

110129_kelemen_laszlo_amator_szintarsulat_eloadas_rj_001
További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

Ismét egy színvonalas, mókás előadást láthatott a közönség szombaton este a csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színtársulattól. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka című bohózatát láthatták az érdeklődők 4 felvonásban. A két órás előadás sokszor könnyeket csalt a nézők szemébe, de nem a meghatottságtól, hanem a nevetéstől sírtak. A gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték a vicces jeleneteket, hiszen egy összeszokott társulat sokat gyakorolt, és zseniálisan előadott színjátékát láthatták. Ádók István, a csanádpalotai művelődési ház vezetője elmondta, a társulat tagjai hetente kétszer próbálják a darabokat, nem sajnálva a szabadidejüket munka és tanulás után. A színjátszók elmondása alapján a befektetett munka mindig megtérül, hiszen a közönségtől kapott taps és elismerés nekik mindennél többet jelent. Kezdetben csak a környékbeli településekre látogattak el előadásaikkal, mostanra viszont már a határon túlról is érkeznek felkérések. A csoport sikerét bizonyítja, hogy több településen is visszatérő vendégszereplők, nem véletlen tehát, hogy Kardoskúton is többször láthattuk már és reméljük, látjuk még őket.

 Köszönjük Nekik a színvonalas és hangulatos estét!
110129_kelemen_laszlo_amator_szintarsulat_eloadas_rj_032

Pótszilveszter a nyugdíjas klubban

110125_nyugdijasok_potszilvesztere_rj_005
További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub vacsorás összejövetellel köszöntötte az idei esztendőt, búcsúztatta a régit. A klubtagság Zsigovics Imréné Erzsikét kérte fel főszakácsnak, aki Tóth Sándorné Marika segítségével készítette el a vacsoránkat. Amíg a konyhában készült a gulyásleves és a túrós csusza, addig fiatalabb kezek is besegítettek az előkészületeknél.

ifi_klub_terit

A nemrégiben alakult Ifi Klubból négy fiatal segítkezett a beterítésnél. Öröm volt számunkra megtapasztalni segítőkészségüket.  Az összefogás ereje szerencsére ragadós, mert az Ifisek a nyugdíjasok példáját követve maguk is tartanak majd egy vacsorás összejövetelt február első szombatján. Az este a szokásoknak megfelelően most is jó hangulatban telt el.

Videó összeállítás az estéről:

Táncos szülői értekezlet

110124_tancvizsga_rj_029
További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

Összevont szülői értekezletet tartott az általános iskola 2011. január 24-én a művelődési ház nagytermében. Verasztó József igazgató értékelte röviden az elmúlt félév teljesítményét. Az előzetesen kitűzött cél, miszerint a diákok magatartásán kell javítani, sikerült. Ez nem azt jelenti persze, hogy már nincs mit javítani, de kirívó esetek nem történtek. Félévi jegyeken egy osztálynak sem sikerült egy egészet javítani, így nem tudott az iskola bekapcsolódni a „Javíts egy jegyet” pályázatra, ahol egy 4 napos kiránduláson vehetett volna részt a javító osztály. Országos probléma a gyermeklétszám csökkenés, amely most talán a kardoskúti iskolának előnyére válhat.

Orosházán ugyanis a költségvetési megszorítások miatt várhatóan fel fogják duzzasztani az amúgy is nagy létszámú osztályokat. Kardoskúton ezzel szemben maradnak a kis létszámú osztályok, ahol személyre szabottan lehet foglalkozni a tanulókkal. Itt minden diák nagyobb esélyt kap a szereplésre, tudása bemutatására mint egy nagy létszámú osztályban. Itt a hiányosságok is hamarabb előbukkannak és lehet velük időben foglalkozni. Ezeket az érveket fogja felsorakoztatni igazgató úr a hamarosan megrendezésre kerülő iskolák bemutatkozására megrendezett fórumon. Már most jelentkezett olyan érdeklődő, aki elgondolkozott azon, hogy Orosházáról inkább Kardoskútra járatná a gyermekét. A gyermeklétszám növekedéséhez az is hozzájárulhat a jövőben, hogy az önkormányzat idei költségvetésében betervezett egy kisbuszt, amellyel az állami gazdaságban élő gyermekeket Kardoskútra szállítanák óvodába, iskolába. A szülői értekezlet folytatásaként a február 12-én megrendezésre kerülő farsang részleteinek megbeszélésére került sor. A farsang zárásaként diszkóra fog sor kerülni 21  órától, amelyen már az általános iskolások nem vehetnek részt. Az Ifi Klub vállalta, hogy a rendezvény végén kitakarítja a müv. házat. Legvégül pedig következett az a program, amely miatt tulajdonképpen rendhagyó módon a nagyteremben tartották a szülői értekezletet: a táncbemutató, amely egyben vizsga is volt. A helyi diákok mellett orosházi táncosok is szerepeltek. A fél órás műsor teljes egészében megtekinthető a weboldalunkon.

Dőltek a fák

biliard_2011_01_fokep
További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: RJ.)

Egy napjainkban méltatlanul háttérbe szorult sportágban, a „120-as magyar biliárd”-ban hirdetett versenyt január 22-re a Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány a Móra Ferenc Művelődési Házzal karöltve. Már maga a versenyre való felhívás is hozott magával eredményt: minden délutántól késő estig biliárdozó emberekkel volt teli a müv. ház előtere. Készültek a megmérettetésre kortól függetlenül, hiszen a középiskolástól a nyugdíjasig volt résztvevő. A versenyre végül tizenöten adták be a nevezésüket. Mivel páratlan volt a nevezők száma így egy főt – Kis Bálintot – a sportágban elért eredményei alapján kiemeltük a versenyből és előnyerőként rögtön bekerült a legjobb hatba. Két helyszínen, két hetes csoportban zajlottak a versenyek. Minden csoport első két helyezettje jutott tovább, illetve a két csoport legjobb harmadikja. A csoportok továbbjutói:

1., csoportból továbbjutott (müv. házban játszók)

1., Varga Pál 5 győzelem
2., Mórocz Sándor 5 győzelem

3., Mocsári András 4 győzelem
4., D. Tóth Máté 3 győzelem
5., Farkas Ferenc 2 győzelem
6., Kovács Szabolcs 1 győzelem
7., Kincses Benjamin 1 győzelem

2. csoportból továbbjutott (Seres Péternél játszók)

1., Seres Péter 5 győzelem
2., Károlyi László 5 győzelem

3., id. Kincses Benjamin 3 győzelem
4., Mocsári Péter 3 győzelem
5., Mocsári Zoltán 3 győzelem
6., Debreczeni Csaba 2 győzelem
7., Verasztó József 0 győzelem

Legjobb harmadikként továbbjutott: Mocsári András 4 győzelem

Három közé jutásért:

Varga Pál – Kis Bálint 1-2
Mocsári András – Seres Péter 0-2
Mórocz Sándor – Károlyi László 2-0

Döntő:

Seres Péter – Kis Bálint 1-0
Seres Péter – Mórocz Sándor 1-0
Kis Bálint – Mórocz Sándor 1-0

Végeredmény:

1., Seres Péter
2., Kis Bálint
3., Mórocz Sándor

Mivel szép számban indultak a versenyen a résztvevők, így a díjkiosztóra – a kora reggeli kezdés mellet is – kora este kerülhetett sor. A nap folyamán több mint ötven parti zajlott le, gyönyörű játékoknak lehettünk szemtanúi. Valószínű, hogy a 120-as biliárd ismét jobban előtérbe kerül a mindennapokban. A következő verseny időpontja is már körvonalazódik a tervek között.

Selejtező mérkőzések:

selejtezo_muvhazl_2011_01_22

selejtezo_seres_peternel_2011_01_22

110122_biliard_verseny_rj_001

110122_biliard_verseny_rj_008

Megalakult az Ifi Klub

110115_ifi_klub_csoportkep_rj

Egy régóta tervezgetett dolog végére került pont a mai délután: húsz taggal megalakult a Kardoskúti Ifi Klub. A művelődési ház „lila terme” szépen lassan megtelt az érdeklődő fiatalokkal, akik a megbeszélésre érkeztek. Egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetés vette kezdetét, ahol nemsokára megválasztották a klub vezetőjét, Kincses Benjamin személyében.

110114_ifi_klub_alakulas_rj_benji1Kincses Benjamin: „Az Ifi Klub létrehozását azért gondoltuk ki, mert megvan a már jól összeszokott társaságunk és ezt szeretnénk kiszélesíteni. Szinte minden nap együtt vagyunk a barátokkal a műv. házban. Netezünk, pinyózunk, biliárdozunk vagy csak úgy beszélgetünk. Arra gondoltuk, hogyha már úgyis együtt vagyunk, akkor miért ne csináljuk ezt úgy, hogy „értelme” is legyen az együtt töltött időnek. Tervezünk programokat, amiket közösen szeretnénk véghezvinni. Gondolok itt többek között például kerékpár túrára, szalonnasütésre, kirándulásra. Fontosnak tartom a közösség összetartó erejét erősíteni. De nem csak az élet könnyű oldalán szeretnénk állást foglalni. Ki fogjuk majd a részünket venni a komoly munkából és a falu életéből is. Ehhez kapcsolódó terveink egyike például a tavaszi szemétszedő akciónk a községben. Falunapi programok lebonyolításában is szeretnénk segíteni. Lesz tagdíjunk, ami pár száz forint. Ezt azért gondoltuk, hogy legyen, mert a programjaink egy részét tudjuk majd ebből fedezni. Várjuk továbbra is mindazon fiatalokat, akik szeretnének közénk tarozni. Bízom benne, hogy egy jó közösség fog kialakulni és jókat fogunk együtt szórakozni. Ezúton is megköszönöm a bizalmat, hogy engem választott a csapat klubvezetőnek.”

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk a klubnak! Biztos vagyok benne, hogy lesz mit írni még ebben a témában…


Fotók: Rajki Judit

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főelőadó, Skorka Pálné jegyzőkönyv vezető.

 Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:
 1.,Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.
2.,2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése és elfogadása

3.,Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet előterjesztése, megvitatása és elfogadása
4.,2011. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása

5.,Bejelentések és interpellációk

Ramasz Imre jegyzőkönyv hitelesítőknek Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőket javasolja a polgármester, akiket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad. A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról.

Ramasz Imre: lejárt határidejű határozat a 256/2010-es, amelyben a testület megbízta dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy a Kardoskúti Hírmondóhoz kapcsolódóan a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását készítse elő. Ezt Erzsike elkészítette és a képviselőknek kiadta. Megbíztuk továbbá azzal, hogy a lap szervezeti és működési szabályzatát készítse elő. Ehhez kérte a testület, hogy nyújtson segítséget Pappné Neller Borbála és Varga Pál. Mind a két anyag elkészült és a mai napon megvitatásra kerül. Lejárt határidejű határozatokról ennyit mondanék el. A két ülés közötti időszakról az alábbi tájékoztatást adom. December 8-án Szentesen vettem részt a Délalföldi Ivóvízjavító Konzorciumnak az ülésén. Megválasztásra kerültek a tisztségviselők majd beszámolók hangzottak el az elmúlt időszak munkájáról. Fontos információ, hogy korábban a konzorciumi tanács elnöke határozott ígéretet fogalmazott meg a tekintetben, hogy a helyi önkormányzatok részére az ivóvízjavító program keretében az önerőt a Magyar Köztársaság kormánya biztosítja. Ezen a téren már most visszalépés történt. A 2011. évi költségvetésbe ilyen célra forrás nem került betervezésre. A jövő évben még nagyon minimális felhasználás lesz, hiszen örülünk neki, ha 2011 közepére a pályázat beadásra kerül. Tehát számolnunk kell azzal, hogy az önerőt a települési önkormányzatoknak elő kell teremteni. December 9-én volt a DAREH gyűlése. Elsősorban itt is a tisztségviselők megválasztásra, illetve újraválasztására került sor. Kicsit megkésve, de elfogadásra került a 2009. évi költségvetés. 2010. december 10-én volt egy kistérségi társulási ülés. Első napirendi pontként a megyei belvízvédelmi helyzetről kaptunk tájékoztatást. Szerencsére Kardoskutat nem fenyegeti a belvízveszély. Külterületen jelentős földterületek víz alatt vannak, de a belterületen nincs veszély és remélhetőleg nem is lesz. Megtárgyaltuk és elfogadtuk a jövő évi költségvetési koncepciót. Fejlesztésre és tartalékra egyetlen forint sem lesz. A mai napon Békéscsabán vettem részt a Békés Megyei Vízművek közgyűlésén. Itt elsősorban az aradi vízátadással kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kiértékelése történt meg. Mint tudjuk, itt arról van szó, hogy Aradról arzén mentes, tiszta ivóvizet kapnánk. Olyan mértékben kerülne keverésre a kapott és a helyben lévő víz, hogy ezáltal alámennénk az EU által szabott határértékeknek. Ez olcsóbb megoldást jelent, mint egy víztisztító üzemeltetése. Döntöttünk egy közös gazdasági társaság létrehozásáról is. Ez egy részvénytársaság lesz, 50-50 százalékos román és magyar részvénnyel. Harmadik napirendben egy tájékoztató hangzott el a vagyonkiadással kapcsolatos problémák kezelésére. Nem minden közművagyon van a helyén. Jelenleg egy olyan törvényalkotási stádium van folyamatban, amely tisztázhatja az e témában felmerülő kérdéseket. Ennyit kívántam a két ülés közötti időszakról elmondani.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

1.,Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.

Ramasz Imre: rátérünk az első fő napirendi pontunkra. Erzsike összeállította az ehhez tatozó anyagot és azt kiadta részetekre. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése akkor azt most tegye meg.

dr. Mészáros Erzsébet: köszönöm, nem kívánok kiegészítéssel élni.

Mórocz Lajos: részletes, minden területre kiterjed a beszámoló.

Pusztai Ádám: ha egy kívül álló ember ezt a beszámolót elolvassa, akkor az tűnik ki belőle, hogy milyen rengeteg munka van. Ha ezeket a feladatokat egy gyakorlott ember végzi, még akkor is biztos vagyok benne, hogy nem unatkozik a munkaidejében. Ezért a munkáért csak köszönet jár az itt dolgozóknak.

Gombkötő Lajos: köszönöm az írásos beszámolót, elfogadásra javaslom.

Ramasz Imre: javaslom elfogadásra a beszámolót amellett, hogy köszönjük meg a hivatal irányítójának, dr. Mészáros Erzsébetnek és a hivatal apparátusának az elvégzett munkát.

2.,2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése és elfogadása

Ramasz Imre: írásban az anyagot megkaptátok. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy minden gond nélkül a 2011-es gazdasági évet végig tudjuk vinni. Egy kiegészítéssel szeretnék mindössze élni. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a koncepciójában biztosítson előirányzatot a településrendezési terv felülvizsgálatára. Ennek a kalkulált nagyságrendje körülbelül öt millió forintot jelentene, amelyet a tartalék terhére terveznénk be. Ennek az oka az, hogy a Körös- Maros Nemzeti Park jelentkezett, hogy fejlesztési elképzeléseihez szükséges a rendezési terv módosítása, hiszen bizonyos állattartó épületek építését csak olyan területen tudja megvalósítani, ahol jelenleg építési tilalom van. Gyakorlatilag egy évvel kell korábbra hoznunk a település rendezési tervünk felülvizsgálatát, hiszen ezt 2012-ben amúgy is el kellene végeznünk.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság ezt megelőzően foglalkozott a koncepcióval. Polgármester úr kiegészítésével együtt azt egyhangúan elfogadásra javasolja.

Ramasz Imre: egy vitatott dolog lehet a koncepcióban, mégpedig az útépítés kérdése, amelyről nem esett szó az ügyrendi bizottság ülésén. Az Árpád sor és a Béke utca közötti út kiaszfaltozása is szerepel a koncepcióban. Rossz időjárási körülmények között saras, állandóan áll a víz rajta. Ha a település képén változtatni akarunk, akkor azt a területet is rendbe kell tenni. Véleményem szerint néhány parkolót is lehetne ott kialakítani. Illetve többen felvetették a kerékpártárolónak a kérdését. Akik busszal utaznak tovább, azok kerékpárral jönnek ki és a boltnál kell hagyják a kerékpárjukat. Ki lehetne alakítani egy kulturált, nem fedett tárolót részükre. Gyakorlatilag rendeznénk azt a területet. A korábbi testület úgy ítélte meg, hogy nem tartja ezt szükségesnek. Így nem került megvalósításra. Mivel az anyagi lehetőségeink adottak, úgy gondolom, hogy most meg kellene ezt tennünk. Nagyjából öt millió forintba kerülne ez a beruházás. Kérném a véleményeteket.

Mórocz Lajos: tetszik az ötlet, főleg a parkolók. Kiszélesítettük a főutcát, de nagyon közel vannak ott a fák. Ha vannak rendezvényeink, nagyon nincs parkoló és nincs hol megállni. Az egyik oldalon akár végig lehetne parkolókat létrehozni. A kis boltot is aki meg akarja közelíteni, könnyebb lesz a dolga. Támogatom az elképzelést.

Ramasz Imre: ebben a tervezett ötmilliós összegben hat darab parkolóval lett számolva.

Gombkötő Lajos: Mindenképpen jó ötletnek tartom az út rendbetételét. Támogatom a kerékpártárolót is.

Varga Pál: a szóban forgó rész az egy központi területe a községnek. Ha már hozzá van nyúlva, akkor szerintem is több parkolót kell kialakítani. Járdaépítés kapcsán lenne egy kérdésem. A tavalyi évben is esett szó az átmenő forgalom kapcsán az Árpád sor egységesítéséről. Ott még érzek tennivalót. A lángossütő előtti részen ki lettek szedve a fák, ott most kopasz a terület. A buszokhoz akik mennek, nem a kerékpárúton kellene közlekedniük ha az Árpád soron végig lenne járda.  Szerepel a koncepcióban a kisbusz beszerzése, amelynek örülök. Ehhez kapcsolódik a garázs bővítése, hogy a két autónak legyen fedett helye. Elfogadásra javaslom.

Mórocz Lajos: a gyógyszertárral szemben elkészült az új járda. Az ott található árokra egy védőkorlátot feltétlenül csinálni kellene, mert így balesetveszélyes. Illetve a nagypályán található vashidat vagy megcsinálni vagy leszerelni kell.

Ramasz Imre: a vashíd nem lesz megcsinálva, el lesz szállítva. A gyógyszertárral szemben lévő árokra minden további nélkül lehet egy korlátot tenni.

Mórocz Lajos: a gyógyszertárnál van kerékpártároló?

Ramasz Imre: már beszereztük, de a kedvezőtlen időjárás miatt még nem helyeztük ki.

Gombkötő Lajos: a korlátot vállalom, hogy elkészítem, ha megveszi az önkormányzat a vasanyagot.

Ramasz Imre: megmondom őszintén, hogy én fából gondoltam oda korlátot.

Gombkötő Lajos: értem. Ebben az esetben nem tudom elvállalni. Vasból szívesen segítettem volna.

Ramasz Imre: úgy érzem, hogy a véleményetek az, hogy bátrabban foglalkozzunk a parkolók számával.

Mórocz Lajos: feltétlen maradjon a parkolók és a járda között virágos terület.

Ramasz Imre: nem ebből a forrásból, de azt a részt is meg kell újítanunk. Az ott található rózsák már öregek. Jelentős földmunka lesz, annak keretében azt a részt is fel lehet újítani. Mindenképpen meghagyjuk a rózsasort, csak megújítjuk.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.

3.,Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet előterjesztése, megvitatása és elfogadása

Ramasz Imre: az úgynevezett „holt” időszakban is vannak kötelezettségeink illetve érkeznek hozzánk bevételek. Ezeket valamilyen formában fogadni kell. Egy áthidaló időszakot foglal magába a rendelet tervezet. Erzsike elkészítette és részetekre kiadta az ehhez kapcsolatos anyagot. Tulajdonképpen arról van benne szó, hogy a testület felhatalmaz engem, hogy a költségvetés elfogadásáig működtetni tudjuk az önkormányzatot.

dr. Mészáros Erzsébet: az államháztartási törvény alapján kell ezt a rendeletet megalkotni abban az esetben, ha a testület a költségvetést január 1-ig nem fogadja el. Több kötelező tartalmi elemet is bele kell építeni a rendeletbe. Meg kell határozni például a felhatalmazás terjedelmét és időtartamát. A költségvetési rendelet hatálybalépése legkésőbb 2011. február 28.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság megtárgyalta az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. Az önkormányzat és intézményei február 28-ig történő működtetéséhez ezt szükségesnek látta és egyhangúlag támogatja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a 15/2010-es számú ÖKT. rendeletét az átmeneti gazdálkodásról.

4.,2011. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása

Ramasz Imre: a munkatervet elkészítettük és azt részetekre megküldtük. Az első testületi ülésünkön irányelvként határoztuk meg, hogy minden hónap utolsó csütörtökén testületi ülést tartunk. Ennek megfelelően készítettük el az anyagot. Egy szabad hónap van, a július.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 2011. évi munkatervet.

Bejelentések, interpellációk.

dr. Mészáros Erzsébet: elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006-os ÖKT. rendelet módosítása, amely a gyermekétkeztetés díjairól szól. A Gál és Márta Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel van az önkormányzatnak szerződése. A hatályos szerződésünk szerint az áremelési javaslatát 90 nappal az emelést megelőzően köteles közölni. Ahhoz, hogy a most ő általuk kért emelést már január 1-el alkalmazni tudják, módosítani kell a szerződésünket. Ehhez elkészítettem egy határozati javaslatot. Amennyiben ezt elfogadja a testület, akkor az emelést 30 nappal megelőzően kell nekik bejelenteniük. Amennyiben nem fogadja ezt el a testület, akkor marad a 90 napos határidő és csak március 1-el lehet nekik emelni az étkeztetési díjakat. A vállalkozó egyébként átlagban 6%-os emelést alkalmaz.

Ramasz Imre: bizonyára emlékeztek, hogy egy alkalommal már kérték az előző testülettől a 90 napos határidőt 30 napra csökkenteni. Az akkori testület elutasította a kérelmet, így csak év közben tudták alkalmazni az áremelést. Kérdésemre, hogy miért ilyen későn adták be az áremelési szándékukat azt a választ kaptam, hogy sajnos nem gondoltak rá időben. Az emelés a várható inflációt minimálisan haladja meg. Azonban azt tudjuk, hogy az élelmiszerek ennél nagyobb mértékben fognak emelkedni. Magam részéről reálisnak és elfogadhatónak tartom az emelést. Javaslom, hogy ne csak a térítési díj emeléssel értsünk egyet, hanem tegyük számukra lehetővé, hogy már január 1-el alkalmazhassák az áremelést. Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem az elnökét, mondja el a bizottság álláspontját.

Pusztai Ádám: az áremelés mértékével egyet értettünk és azt elfogadására javasoljuk.

Gombkötő Lajos: a 6%-os emelést reálisnak tartom. Elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta, hogy három hónap helyett egy hónapos időtartammal korábban kelljen kezdeményezni a térítési díj módosítását. Továbbá a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet tervezet és megalkotta a 16/2010-es számú ÖKT. rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006-os számú rendeletének módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: következő előterjesztésem az a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célkitűzésekről szól. Egy terjedelmesebb anyagot állítottam össze ebben a témakörben. Várom a kérdéseket.

Pusztai Ádám: az utolsó bekezdésben található egy szó, hogy lakosságbarát. Én azt javaslom, hogy a lap alján található mondatba is tegyük be, mégpedig abba a részbe, hogy a lakossági panaszbejelentések lakosságbarát, gyors és szakszerű ügyintézése. Ez szerintem ide is beleillik. Ez egy olyan követelményrendszer, amire lehet támaszkodni az önkormányzatnál dolgozó emberek munkájának megítélésekor. Támogatom az elfogadását.

A Képviselő-testület – a módosításokkal együtt – egyhangúan elfogadta a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célkitűzésekről szóló előterjesztést.

dr. Mészáros Erzsébet: a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításához kapcsolódik a következő előterjesztésem. Itt tulajdonképpen egyes szakfeladatok kerülnek törlésre a jogszabály változása miatt. Az egyes számú melléklet tartalmazza ezeket. Az elmúlt testületi ülésen felmerült új szakfeladat került bele, a folyóirat, időszaki lap kiadása illetve a családsegítés. Ez utóbbi eddig nem működött Kardoskúton. Most a normatíva igénylésnél derült ki, hogy működési engedély nélkül, de csak normatívát lehet rá igényelni. Az ellátás módját a testület határozza majd meg januárban.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Kardoskút Község Önkormányzata polgármesteri hivatala alapító okiratának módosításáról tett előterjesztést.

dr. Mészáros Erzsébet: az alapító okirat módosításához szorosan kapcsolódik a következő előterjesztésem. Feladatul kaptam, hogy a Kardoskúti Hírmondó szervezeti és működési szabályzatát készítsem el. Ehhez Palitól kaptam egy segédanyagot, amelyet átdolgoztam és ennek eredményét megkapták a testületi tagok.  Megpróbáltam tényleg a helyi újságra megírni, de majd az észrevételeket várom, hogy mi maradt ki.

Ramasz Imre: nem kevés munkát fektetett bele Erzsike az anyag elkészítésébe. Egy egyeztetést is tartottunk előzetesen ezzel összefüggésben, végül is így alakult ki ez az előterjesztés.

Pusztai Ádám: az SZMSZ végére egy mellékletet gondoltam még hozzátenni, amely tartalmazza  az alá és fölé rendelési viszonyokat a szerkesztőségen belül. Illetve azt a részt, hogy : „a szerkesztőség tagjai elvégzett munkájukért díjazást nem kapnak„, megtartanám, de az önkormányzatnál illetve intézményeinél dolgozók munkaköri leírásában feltétlenül szerepeltetni kell ezen túl, hogy az időszaki lap elkészítésével kapcsolatos feladatok részét képezik a munkájuknak. Van ugye egy felelős szerkesztő, akinek rengeteg feladata és felelőssége van. Neki sincs ezért semmi juttatás?

dr. Mészáros Erzsébet: senki nem kap ezért a munkáért juttatást.

Varga Pál: előzetesen egyeztetések voltak ebben a kérdésben. Az SZMSZ tartalmával teljes mértékben egyetértek és azt elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: az SZMSZ részletesen kiterjed a lapkiadás minden részletére. Köszönöm szépen a munkát.

Gombkötő Lajos: a kéziratok dokumentált, visszakereshető őrzése az mit jelent? Meddig kell megőrizni?

dr. Mészáros Erzsébet: hat hónapig kell megőrizni a sajtótörvény szerint.

Gombkötő Lajos: köszönöm, elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással – az említett módosításokkal együtt – elfogadta a Kardoskúti Hírmondó időszaki lap SZMSZ-ét.

Ramasz Imre: ezek után szeretnék javaslatot tenni a felelős szerkesztő személyére. Előzetes konzultációkat folytattam ebben az ügyben és ezek után felelős szerkesztőnek Pappné Neller Borbálát javaslom.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Kardoskúti Hírmondó felelős szerkesztőjének Pappné Neller Borbálát.

Ramasz Imre: eredményes, jó munkát kívánok!

Pappné Neller Borbála: köszönöm szépen, igyekszem majd megszolgálni a bizalmat.

Ramasz Imre: javaslatot teszek a szerkesztőség tagjainak személyére. Őket az imént elfogadott SZMSZ szerint már a felelős szerkesztő fogja felkérni erre a munkára. Előzetes egyeztetések alapján a szerkesztőség tagjainak sorába javaslom dr. Mészáros Erzsébetet, Pappné Neller Borbálát, Rajki Juditot, Varga Pált és Verasztó Józsefet. Előzetesen Buzai Csaba neve is felmerült, de Csaba ténylegesen nem kíván a szerkesztőség munkájában részt venni, sűrű elfoglaltságai miatt. Viszont a munkába besegít, mint olvasószerkesztő. Részére a nyomdakész anyagot átküldi Pali e-mailben és ő átnézi stilisztikailag és helyesírásilag. Most ismertétek meg ezeket a neveket. Lehet, hogy merültek fel kérdések bennetek. Mondjatok véleményt akár személyre szólóan. Ez a kör nyílván bővülhet az idő folyamán, de ez a mag. Ennek előkészítésében Pali nagy szerepet vállalt és most megkérlek, hogy indokold a személyekre történt választás okát.

Varga Pál: az újság előkészítő munkálatai, illetve a szerkesztőség összeállításának folyamán azt vettük figyelembe, hogy olyan tagokat próbáljunk bevonni a munkába, akik ténylegesen kiveszik a részüket az újság készítéséből. Cikket írnak, fotóznak és ötletelnek. Ellátják az újságot anyaggal. Az általános iskola termeli a híreket. Mindig történik valami. Verasztó József eddig is tevékenyen kivette a részét a weboldallal kapcsolatban. Írt cikkeket és vannak jó ötletei. Ezért gondoltam, hogy az általános iskola és esetleg az óvoda részt azt ő szerkeszthetné. Első szóra elvállalta, örült a felkérésnek. Rajki Judit nagyon jó fotós. Az orosházi médiánál dolgozik jelenleg. Délutánonként van neki szabadideje, amiből szívesen áldoz a helyi újság számára. Örömmel vállalta ő is a felkérést. Jönni fog a rendezvényekre, fotózik és cikkeket is ír majd. Örömmel vettük, hogy Erzsike is elvállalta a felkérést. Az újságban megjelent cikkeket jogilag tudja átnézni, korrigálni ha kell. Buzai Csabi a két kisgyerek mellett nem tud eljönni a szerkesztőségi ülésekre, de otthonról távsegítséggel bekapcsolódik a munkánkba. Volt két megbeszélésünk rövid időn belül a szerkesztőségi tagokkal. Projektorral kivetítve, közösen szerkesztettük véglegesre a karácsonyi számot. Véleményem szerint a szerkesztőség összetétele biztosíték a jó munkára. A karácsonyi számban nem fértünk bele a tizenkét oldalas keretbe, tizenhat oldalasan jelenik meg most az újság, sajnáltunk volna bármit kihagyni belőle. Sok volt a hír.

Mórocz Lajos: jó munkát kívánok! Mikor kerül a postaládákba az újság?

Varga Pál: későn kaptunk meg anyagokat, így későn tudtam vinni a nyomdába. Tegnap még fél 3-kor szerkesztettük az újságot és háromra nyomdában voltam vele. Ígéretet kaptunk rá, hogy december 21-re készen lesz az újság. Karácsonyra a ládákban, naptárral a közepén.

Gombkötő Lajos: biztosan sok munka lesz vele, jó munkát kívánok én is.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségének összetételét.

Varga Pál: karácsony előtti napokban egy főzést szervezünk. Az előkészítő munkák már megkezdődtek. 350 adag gulyásleves megfőzésére kerül sor helyben, a művelődési ház udvarán. A különböző engedélyek beszerzése megtörtént. Főállatorvos úrtól megérkezett a főzés tudomásulvétele. Helyi, illetve orosházi vállalkozókat és magánembereket kerestem meg, hogy támogassák elképzelésemet. A teljes költségvetéshez jelenleg még hiányzik pénz. Ha képviselőtársaim közül bárki úgy gondolja, hogy erre a célra tud szánni pénz vagy munkájával hozzá tud járulni a főzésnél, illetve az előkészületeknél, azt megköszönjük. Magát a főzést Szabó László helyi vállalkozónk vállalta fel. Ő lesz a főszakács. Tartalmas leves lesz.

Ramasz Imre: december 22-én, szerdán lesz a főzés. A korábbi években ebben az időszakban a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványnak nyújtottunk támogatást, akik cserébe ételt osztottak Kardoskúton. Pali megkeresett engem, hogy az idén megszervezné ezt és az alapítványt így kihagytuk. Az alapítványtól időközben már kerestek, de közöltem, hogy az idén helyi szervezésben valósul meg az ételosztás. Tudomásul vették és örültek neki. Teljes mértékben Palinak az érdeme és kezdeményezése az ételosztás. Mint települési képviselő, alaposan kiveszi a részét ennek a szervezésében. Elismerésemet fejezem ki a munkáért előre is.

Mórocz Lajos: milyen segítségre gondolsz előtte nap?

Varga Pál: zöldségpucolás és az egyéb előkészületek. A hússal nincs dolgunk, mert azt konyhakészen, összedarabolva kapjuk a Gyopárhús Bt.-től a szükséges állatorvosi iratokkal együtt.

A testületi ülés zárt keretek között szociális kérdésekkel folytatódik.

Belvízhelyzet

110109_feherto_jeges_belviz_rj_031

Országosan a települések 40 %-a erősen, mintegy 80 %-a valamilyen mértékben veszélyeztetett a vizek kártételeitől. A települések alig 20 %-áról mondhatjuk el, hogy területén vízkárral nagy valószínűség szerint nem kell számolni.  A Tisza előző árhulláma az év első napjaiban az Alsó-Tiszán is tetőzött.

A karácsonyi csapadék és hóolvadás következtében elindult utóárhullám a Tiszán január negyedikén Tiszaroffnál került tetőzés közelébe. A Körösök apadnak. Az apadás a következő napokban folytatódni fog. Területünkön a mértékadó csongrádi vízmércénél a közeledő tiszai árhullám valószínűleg már nem okoz újabb áradást, de a vízszint a hét végéig valószínűleg még a II. fokú készültségi szint fölött marad. A Maros román szakaszán továbbra is észlelhetők kisebb hóolvadásos vízszintemelkedések. Az apadás január első napjaiban Makónál is megállt, de jelentősebb áradás nem várható, tudtuk meg a Szegedi Vízügyi Igazgatóságtól. Megyénkben a belvízhelyzet várhatóan a száraz, enyhe időjárásnak köszönhetően javulásnak indul. Mivel rengeteg a víz minden felé, így látványos javulás abban az esetben történhet, ha huzamosabb ideig csapadékmentes lesz az időjárás.

110109_feherto_jeges_belviz_rj_027

Térségünkben a következő időszakra várható időjárás:

idoj

Megszakítás