Zenés, vacsorás est a nyugdíjas klubban

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idei év első vacsorás estje zajlott február 20-án este a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klubban. A klubtagok szép számmal megjelentek a művelődési ház nagytermében ahol a terített asztal fogadta Őket. Sajnos páran betegség miatt nem lehettek jelen, nekik jobbulást kívánunk ezúton is. Az előző vacsorás esthez hasonlóan a zenét a székkutasi Fejes Sándor szolgáltatta. Jó hangulatban, közös énekléssel, tombolahúzással és tánccal záródott az este.

Vidám farsang az általános iskolában

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Érdemes volt jelmezes létszámhoz kötni a farsang megrendezését, mert a bál napjára sokan kaptak kedvet a beöltözéshez. Óvodások és felnőttek is voltak a jelmezesek között. Ötletes, eredeti és humoros alakok vonultak körbe a nézők előtt. Láthattuk Máriót, a harmonikást, a gonosz kis ördögöt, hercegnőket, bohócokat, köztisztasági alkalmazottakat, Piroskát és a vadászt, képviselőt és csavarhúzót. A zsűri a már megszokott kategóriákban értékelte a felvonulókat. Díjat kapott a legszebb, legcsúnyább, a legfelismerhetetlenebb a legötletesebb a legjobb csoport. Támogatók jóvoltából összeállított, zsákbamacskának szánt csomagok hamar gazdára találtak, ha sikerül a találós és egyéb kérdésekre válaszolni. A tánc előtti játékok vidám perceket okoztak a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Tavaszt idéző időben került sor a telet jelképező rongybábú meggyújtására. A farsangnak gyógyító ereje is van. Ez abból is látszik, hogy az egész héten betegeskedő tanulók péntek délutánra hírtelen meggyógyultak. Akiket betegség tartott távol a farsangi mulatságtól azoknak gyógyulást kívánunk, akik saját maguk döntése alapján maradtak távol azokat pedig sajnálhatják, mert vidám óráktól és élményektől fosztották meg magukat. Az iskola közössége nevében köszönjük a segítségét a szülőknek, valamint tanítványainknak, szervezésben és lebonyolításban szerepet vállaló kollégáknak és minden jó szándékú közreműködőnek: Verasztó József igazgató

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a kardoskúti általános iskola tanulóinak rendezett farsangi ünnepség megszervezéséhez, színvonalának emeléséhez, anyagiakkal és önzetlen munkájukkal. Külön köszönet illeti a Kardoskúti Agrár ZRT.-t illetve Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.
Szülői Munkaközösség

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 2-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála a művelődési ház igazgatója, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető, Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gub András előre nem jelezte távolmaradását, így ő igazolatlanul hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor személyében, akiket a testület egyhangú szavazással elfogad. Ezután ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a testület ismételt szavazással egyhangúan elfogad.

Ramasz Imre ismerteti a két testületi ülés között lejárt határidejű határozati javaslatokat.

A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta

1 napirendi pont: a 2009. évi költségvetés tervezetének ismertetése, első fordulóban történő megvitatása.

Ramasz Imre: 2008 novemberében már elfogadta a testület a 2009-es év költségvetésének koncepcióját. Számítunk még közel 24 millió forint bevételre is, amelyet e költségvetési tervezetben még nem szerepeltetünk. Ezek a bevételek pl. a Petőfi utca útfelújításából visszajuttatott pályázati pénz illetve adó visszatérítések. A költségvetési koncepció elkészítésénél az ezt megelőző időkben felmerült dolgok kerültek beépítésre. Az elmúlt év decemberében jelentős, 20 milliót meghaladó iparűzési adóbevétel jelent meg számlánkon, amelyet a MOL Nyrt. fizetett be. Az olajipari cégnek az elmúlt időben magas árbevételei voltak – köszönhetően a magas olajárnak- így magasabb iparűzési adót fizetett be. A jövőre nézve viszont nem lehet erre alapoznunk, így alacsonyabb iparűzési adóbevétellel számolunk.

Szemenyei Sándor: A kiküldött költségvetési tervezetben nekem két dolog nem világos. Az első az óvodánál a nyílászárók cseréje az pontosan mit takar? Ha csak toldjuk, foldjuk az nem megoldás. Új nyílászárókat kellene betenni esetleg nagyobb költségvetéssel. A második tétel, amely nem világos számomra az a járdaépítés a Petőfi utcában 300.000 forint értékben. Át kellene véleményem szerint ezt az összeget csoportosítani a művelődési ház cserepeinek rendbetételére. Az a tető meglehetősen rossz állapotban van. Inkább arra kellene költeni.

Ramasz Imre: Az óvodánál betervezett hét millió forint az összes nyílászáró cseréjére, külső homlokzat szigetelésére és annak festésére szól. Egy komoly felújításra gondoltunk. Az árajánlatkérés egy teljes körű külső felújításhoz lesz bekérve. Természetesen a nyílászárók újak lesznek és ezeknek a cseréjével járó belső javítási munkák is el lesznek végezve. A járdafelújításokra elkülönített összeg az idén jelentősen alacsonyabb az előző évekhez képest. Ennek az oka az, hogy önkormányzati ingatlanaink előtt nincs szükség nagyobb járdafelújításra, hiszen a megelőző években ezeket felújítottuk. Az idei költségvetésben 300.000 forint szerepel, amelyet a Petőfi utcának a fodrászüzlet melletti részén 80-100 méter új járdaépítésre fordítanánk. Ami a művelődési ház tetőszerkezetét illeti, valóban egészen rossz állapotban van. De egy felújítás az több millióba kerülne. Idei költségvetésünkbe beterveztünk 3 millió forintot, – amelyet egy település központ felújítására kiírt – LEADER pályázatra való felkészülésre szánunk. Ezen pályázat keretein belül talán be tudnánk vonni a művelődési házat is. 28 millió forintot pályázhat meg Kardoskút. Ebből a pénzből helyi vállalkozások is részesülhetnek. A Március 15. tér képét lehetne oly módon javítani, hogy egy egységes utcaképet alakítanánk ki. Nyílászárók cseréje a polgármesteri hivatalnál és a művelődési háznál. Kerítés, járda illetve többek között a zöld területek megújítása. Sok előkészítő munkát igényel a pályázatra való felkészülés, amelyet május 1. és 31. között kell beadni. A művelődési ház terén ebben tudnánk előre lépni. Ezen pályázat kivitelezése kedvező elbírálást követően valószínűleg a jövő évben valósulhatna meg. Mind a művelődési ház, mind a hivatal 50 éves. A nyílászárók elöregedtek, javíthatatlanok. Energiatakarékosság miatt is sürgető e probléma mihamarabbi orvoslása. Azt javaslom, hogy a művelődési háznál jelentkező hibák kijavítására szavazzon meg a testület további 500.000 forintot a dologi kiadásokhoz.

Mórocz Lajos: A művelődési ház szolgálati lakás részén a kapubejáró nagyon rossz. Olyannyira kátyús, hogy egy alacsonyabb autó fennakad. Meg kellene oldani e probléma javítását pl. kohósalak feltöltésével.

Ramasz Imre: az 500.000 forint dologi kiadás emelése fedezni fogja a bejáró javítását is.

Kulima István: a Petőfi utca díszburkolata javításra szorul. Sok panasz érkezik a minőségére. Egy díszburkolatnak nem így kellene kinéznie. Sok helyen mozognak a kövek. Véleményem szerint balesetveszélyes.

Ramasz Imre: Véleményem szerint nem olyan mértékű a hiba, hogy azonnali javításra szorulna. Tudjuk, hogy a hiba a járda szélesítéséből adódott. A nem megfelelő alap miatt megsüllyedt.

Mórocz Lajos: Egy szakember véleményét kell kikérni, hogy mit lehetne tenni.

Ramasz Imre: Kérünk egy árajánlatot a javításra és ennek tudatában később döntünk.

Gombkötő Csabáné: Az idei költségvetés tervezetben nem látok pénzt elkülönítve a Petőfi utcai „Brigádház”-ra.

Ramasz Imre: Valóban, az idei évben nem terveztünk be külön pénzösszeget erre a célra, mivel kihasználatlan az ingatlan és különösebb felújítást nem igényel. Várom az ötleteket, hogy miképpen lehetne ésszerűen kihasználni az üresen álló ingatlant.

Gombkötő Csabáné: Az elmúlt években én javasoltam többek közt egy idősek otthonát létesíteni benne.

Ramasz Imre: Kardoskút az iparűzési adónak köszönheti azt ahol tart. Sorra csődölnek be az önkormányzati fenntartású intézmények. Jelenleg egy szociális otthon létráhozásának például nagyon sok kritériuma van, nem beszélve egy ilyen intézmény fenntarthatóságáról. Ha egy olyan ötlet lenne, amely hosszú távon is finanszírozhatónak látszik, akkor vágjunk bele. Ha lenne egy vállalkozó, aki pl. tíz helybeli munkanélkülit foglalkozat, még ha nem is fizet iparűzési adót, azt mondom, jöjjön. De nincs sajnos jelentkező. A tartalékunk terhére dönthetünk úgy, hogy a Petőfi utcai pályázati pénzt elkülönítjük egy esetleges szociális otthon létrehozásának lehetőségére, de ennek nem látok rövid távú realitását.

Kulima István: Az épület állagmegóvására esetleg elkülöníthetünk pénzeszközt.

Gombkötő Csabáné: Bízni kell a jövőben és abban, hogy rendelkezésünkre fog állni az iparűzési adó. Valamit tenni kell. A környező településeken egyre több helyen térnek át az alternatív fűtésre és energia felhasználására. Mi nem lépünk. A közmunkásokkal is olyan munkát kellene végeztetni, amely produktív. Öregszik a település. Az idősek otthonát igenis át kellene komolyan gondolni. Később fogjuk majd bánni, hogy addig nem léptünk, amíg tehettük volna.

Ramasz Imre: Az önkormányzat, rendelő és óvoda kazánjai harminc évesek. Gáz- vegyes tüzelésű kazánokat nem igazán lehet már kapni. Ha áttérnénk a fatüzelésű kazánokra az intézményeknél, akkor minimum egy fő kazánfűtőt alkalmazni kell. A megtakarítást én megkérdőjelezem.

Gombkötő Lajos: Sokat gondolkoztam és számoltam. Az alternatív tüzelésre való áttérés véleményem szerint egyre drágább. Előnye talán a biztonság, hogy nem zárják el a csapokat. Az árkülönbözetet elvinné annak a két fűtőnek a bére és annak járulékai, amelyet fizetni kellene. A nemrégiben kialakult gázválság véleményem szerint nem ismétlődik meg. Emiatt váltani felesleges. A „brigádház” szociális otthonná alakítását a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartja javasoltnak. A közmunkásokkal kapcsolatban az a meglátása, hogy például önkormányzati földeken lehetne velük erdőt telepíteni és azt gondozni. Ez produktív munka lenne.

Ramasz Imre: Maradjunk annyiban, hogy jelenleg nem foglalkozunk érdemben ezzel a kérdéssel. Ha bárkinek ésszerű ötlete támad a hasznosítással kapcsolatban, akkor visszatérünk rá.

Mórocz Lajos: A „brigádház”-nál az emeleten található egy lakás is. Ezt nem lehetne kiadni és a befolyó lakbért az állagmegóvásra fordítani?

Ramasz Imre: Mivel az ingatlanon ipari áram található és az egész komplexum egy vállalkozásra lenne inkább alkalmas így magasabbak a közüzemi díjak is. Ez idáig nem merült fel igény a lakás bérletére.

Gombkötő Csabáné: Budapesten elindult egy bolthálózat lánc. Ez a hálózat a termelőktől szerzi be a termékeit és minimális árréssel dolgozik. Szociális boltnak is nevezik. Ez irányban is lehetne hasznosítani, ha nem is a „brigádházat” de pl. a művelődési házban található – régen virágboltként működő – helyiséget vagy a tekepályát.

Szemenyei Sándor: Erre egy ekkora településen nincs vállalkozó.

Ramasz Imre: Kardoskúton a vásárlóerő csekély lenne egy üzletlánc számára.

Mórocz Lajos: Pályázatok nincsenek kiírva?

Ramasz Imre: Nagyon kevés pályázat van jelenleg kiírva, amelyeknek Kardoskút megfelel. Főként hátrányos helyzetű településekre írnak ki pályázatokat, amelyek szerencsére mi még nem vagyunk. Útfelújításokhoz várunk pályázatot. Például a Munkácsy sori aszfalt keresztrepedéseinek kijavításához és a Mikszáth utca aszfaltozásához.

A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadta a 2009. évi költségvetés tervezetét.

2. napirendi pont: Falugyűlés időpontjának, napirendjének előterjesztése és elfogadása.

Ramasz Imre: A művelődési ház vezetőjével előzetesen egyeztetve a falugyűlés időpontjának 2009. február 11-ét, szerdát javaslom. Este 6 órai kezdettel tartanánk meg a falugyűlést. Az előző évekhez hasonlóan egy beszámolót tartok az elmúlt időszak eseményeiről a megjelenteknek. Ismertetem a 2009-es költségvetési tervezetet illetve lehetőséget adunk a falu lakosainak, hogy a felmerülő igényeiket ismertessék, és ezt a későbbiekben beépítsük a költségvetésbe. Ez évben külön meghívóban fogom kérni az intézményvezetőket, hogy jelenjenek meg a falugyűlésen. Az intézményükkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre megadhassák személyesen a választ.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a falugyűlés időpontjának és napirendjének előterjesztését.

3. napirendi pont: a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról beszámoló.

Ramasz Imre: Tavaly az iskola átadásánál alaposan jártunk el így nem sok változtatást kell most alkalmaznunk. Igény merült fel az igazgatói szoba igen régi bútorzatának korszerűsítésre. Idővel majd látjuk a finanszírozás előrehaladtával, hogy mennyi forrás marad e célra. Biztos vagyok benne, hogy bele fog férni a költségvetésbe. A tavalyi évről minimális pénzmaradvány keletkezett az iskolánál, amely átjött az idei év költségvetéséhez. Orosháza Város Önkormányzata korrekt módon elszámolt az iskolát érintő pénzügyekkel.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Közoktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás felülvizsgálatáról  szóló beszámolót.

4. napirendi pont: bejelentések.

Ramasz Imre: A házi segítségnyújtást mi annak idején nem hoztunk létre, mivel erre Kardoskúton nem volt igény. Törvény kötelez bennünket, így létre kell hoznunk. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Több lehetőség van ezen a téren. Például más önkormányzatokkal feladat ellátási szerződést kötni. Orosháza nem vállalja a feladat ellátást. Tótkomlós az első megkeresésemre még hajlandóságot mutatott, de a későbbiekben elzárkózott ettől. Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő partnernek látszik a kérdésben, de még most körvonalazódnak a feltételek. Több nyitott kérdés is van még, amelyek tisztázása után lehet csak folytatni az érdemi egyeztetést a védőnővel. Testületi döntés kell a kistérség részére tőlünk, hogy a támogatásokat le tudják hívni. A környező településeken már működik a házi segítségnyújtás. Dönthetünk egy közeli településen működő civil szervezet megbízásával is, de véleményem szerint szerencsésebb egy helyi embert megbízni ezen feladattal. Annál is inkább mivel jobban ismeri a helyieket.

Dr. Mészáros Erzsébet: Három lehetőségünk van. Ezen lehetőségek vizsgálati sorrendjéről kell döntenie a testületnek. Az első lehetőség, hogy megbízza a testület Tibáné Hamvasi Zsuzsannát a feladat ellátással. A második lehetőség, hogy az önkormányzat saját hatáskörében végzi a feladatot saját emberrel. Harmadik lehetőségként megbízhat a testület egy civil szervezetet a feladat ellátással.

Ramasz Imre: A leggyorsabb megoldás a „Misszió Társulás”-sal szerződést kötni. Ők jelenleg Gerendáson látják el a feladatot. Véleményem szerint azonban először a helyi emberben kell gondolkodni.

Szemenyei Sándor: Milyen feladatot kell ellátni pontosan?

Dr. Mészáros Erzsébet: A magatehetetlen, mozgássérült embert orvoshoz vinni, bevásárolni neki vagy takarítani például. Mindezt napi négy órában.

Gombkötő Csabáné: Vannak helyben egészségügyi végzettségű munkanélküliek. Velük is kellene számolni.

Pusztai Ádám: Vagy Tibánénak vagy az önkormányzatnak kell felvállalni a feladat ellátást. Mindkét esetben alkalmazottat kell alkalmazni, hiszen egy személyben ezt nem lehet elvégezni.

Ramasz Imre: Rögzítsük tehát határozatban, hogy a feladat ellátás lehetőségét a következő sorrendben vizsgáljuk:

1.Tibáné Hamvasi Zsuzsanna személyében
2.Közösségi Misszió” megbízatásával
3.Önkormányzati hatáskörben

A testület egyhangú szavazással elfogadta a határozati javaslatot.

Ramasz Imre: A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság egy levelet juttatott el hozzám, amelyben közli a testülettel, hogy nem áll módjában elfogadni a 19,000 forintos haszonbérleti díj emelést. Az emelés aranykoronánként 100 forint. Nem egy megterhelő összeg, mégis azt javaslom, hogy tekintsünk el ettől és a tavalyi áron adjuk bérbe a területet újabb egy évre a vadásztársaságnak.

Szemenyei Sándor: Nem a 100 forintról van szó, hanem az elvvel. Nem hiszem el, hogy nem tudják kigazdálkodni ezt a csekély mértékű emelést.

Kulima István: Sajnos a kényszer visz rá bennünket a tavalyi áron történő bérbeadásra.

A képviselő-testület 2 tartózkodás mellett igennel szavazott az alacsonyabb földhaszonbérleti díjról.

Ramasz Imre: Az általános iskola szülői munkaközössége 20.000 forint összegű támogatási kérelmet nyújtott be a Kardoskút Községért Közalapítványhoz. Mivel az alapítvány a tagi változások miatt jelenleg nem hozhat döntést, így a testület elé tárom a kérést. Farsangi rendezvény lebonyolításához kérik az anyagi segítséget. A beadott pályázat megfelel a kritériumoknak. Javaslom, hogy támogassuk falunk gyermekeit ezen összeggel.

A képviselő testület egyhangú igen szavazattal 20.000 forint támogatást nyújt az általános iskolai farsanghoz.

A testületi ülés 5 perc szünet után szociális kérvények tárgyalásával zárt ülés kereteiben folytatódott.

Színielőadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az első magyar színigazgató, a Kelemen László nevét viselő csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színjátszó Társulat vendégszerepelt községünkben a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A kellemesnek ígérkező szombat este programja többeket is elinvitált a művelődési ház színháztermébe. A társulat tagjai már harmadik alkalommal jöttek el Kardoskútra egy igazi könnyed „örömjátékra”. A színészek ilyenkor nem csupán a nézőket, hanem saját magukat is megörvendeztetik a közös játék élményével. Elismerésünket fejezzük ki előttük, hiszen a mai rohanó, elszemélytelenedő világban ritkán találunk ilyen baráti társaságokat, akik időt, egyéb áldozatot is vállalva együtt hoznak létre valamit, ami szép, jó és örömteli. A közös játék és az együtt alkotás kedvéért még munka illetve tanulás után is veszik a fáradságot, hogy lelkesen újabbnál újabb színdarabokat tanuljanak meg, hogy ezekkel járják nem csupán a környékbeli településeket, hanem Magyarországon túlra is elvigyék kincseinket, a magyar színjátszás örökét. Így őrizve meg a településükhöz kötődő, Kelemen Lászlónak (1762-1814) a nevét, aki híres színész, fordító, majd színigazgató volt a maga korában, s aki miután felhagyott a színészettel, halála előtt több mint 10 évig volt Csanádpalotán kántor, ügyvéd és iskolamester. A társulat kardoskúti fellépésén két vígjátékot láthattunk. Az ismerős arcok mellett a fiatalabb generáció szárnypróbálgatásai is megmutatkoztak, amely dicséretes dolog. Jó lenne, ha minél több településre eljutna az a nemes egyszerűség és jókedv, ami ezekből a kedves emberekből árad. Közelebb hozva egy kicsit egymáshoz a mai kor emberét a régmúltat megidéző színi világgal, s a többnyire örök érvényű tanulságokat felvonultató történetekkel, az emberi mivoltunkat bemutató jelenetek sokaságával, amiket a színdarabok elénk tárnak.

Szép estét varázsoltak nekünk. Reméljük, a közeljövőben újra találkozhatunk velük!

Megyejárás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idei év első rendezvénye az „Otthonunk Békés megye” programsorozat helyi állomása volt. A megyejárás lényege, hogy Békés megye településeit folyamatosan végigjárja a rendezvény és az adott településen bemutatja a többi település nevezetességeit, értékeit, illetve bemutatkozási lehetőséget kapnak az adott településeken működő civil szervezetek. 2009. január 8-án ért hozzánk a megyejárás. Reggel fél 9-kor ismerősöket köszönthettek a gyerekek a művelődési ház színpadán, hiszen a nemrégiben nálunk járt Tomanek Gábor színművész és barátainak gyermekműsorával kezdődött el a rendezvény. Vidám, hangulatos másfél órát varázsoltak a művészek a gyermekeknek. 10 órától Farkas Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitó beszédében méltatta a megyei intézmények fontosságát a kistelepülések életében majd ezután Ramasz Imre Kardoskút polgármestere köszöntötte a megjelenteket és megtartotta ünnepi beszédét. Az ünnepség keretében  Farkas Zoltán felkérte Laduver Ferencet – Magyarbánhegyes polgármesterét-, hogy a 6×6 méteres megyetérképen helyezze el településének tábláját, hiszen a megyejárás következő állomása Magyarbánhegyes lesz. Ramasz Imre és Farkas Zoltán közben közösen elhelyezték ujjlenyomatukat a megyetérképen. Tirják László a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója tartott ezt követően egy vetítéssel egybekötött beszámolót a terület környezeti gazdagságáról. A megjelenteket ezután a művelődési ház előterébe invitálták,  ahol Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatója megnyitotta a Megyetörténeti kiállítást. A nap következő programja Kardoskút Község Képviselő-testületének soron kívüli ülése volt, ahol a megyei önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai voltak napirenden. A helyi képviselőkön kívül voltak még meghívott vendégek: Farkas Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Biri István Megyei főjegyző, Dr. Kovács József a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának főigazgató főorvosa, Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója, Balogh József Békés Megyei Önkormányzat Térségi Tanácsosa, Krattinger Márton Békés Megyei Önkormányzat Titkársági és Jogi Osztály munkatársa. A kulturális műsorok a művelődési házban a testületi ülés ideje alatt is folytatódtak. Bemutatkoztak többek között az orosházi tanulók streetball műsorral, a Békés Megyei Jókai Színház színművészei és Színiiskolájának növendékei. A nap folyamán még Andrékó Pálné helyi kézműves illetve a nemzeti park kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.

Utcakarácsony

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

December 23-án összegyűlt a Móricz Zsigmond utca apraja-nagyja köszönteni a Karácsonyt! A hideg, szeles idő ellenére meleg hangulatban töltöttek el együtt egy órácskát az utca lakói. Szép, boldog Karácsonyt kívánok!

A község karácsonya

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

December 20-án, szombaton karácsonyi hangulatban találkozhattak egymással a község lakói a művelődési házban megrendezett ünnepségen. A község karácsonyfája mellett örömmel láttuk „vendégül” a Szentföldről hozzánk is elérkezett „Szeretet lángot”. Nincs is szebb annál, mintha békésen, szeretetteljesen készülünk a közelgő ünnepre, amely a nagy sürgés-forgás közepette sajnos egyre inkább elveszíti eredeti üzenetét. A készülődésünkhöz az ünnepi műsor adott megfelelő alaphangulatot: a versek, a karácsonyi dallamok és zeneszámok, a gyerekek színdarabja örömet csaltak a szívünkbe. Aki eljött a szíves invitálásra, az részese lehetett mindennek.

A hangulatos összejövetelt a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. támogatta.

Zenés irodalmi műsor

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Pénteken délben ismerős művészek előadásában (Tomanek Gábor, Mészáros András) vidám, hangulatos irodalmi műsor aktív szereplői lehettek az óvodás és iskolás gyerekek. Különösen az óvodások és az alsósok voltak elemükben. Szívesen jelentkeztek szereplőnek, lelkesen válaszolták meg a találós kérdéseket. A műsor után Orosháza Város Általános Iskolájának főigazgatónője Pusztainé Szabó Margit köszöntötte az intézményvezetés nevében a kardoskúti óvodásokat és az iskola Kardoskúti Tagintézményének tanulóit, tanárait.

A szeretet lángja

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

December 14-én érkezett Magyarországra a Szentföldről, Betlehemből a „Szeretet lángja”. Az eseményről a Duna Televízió élőben számolt be. A lángot Dr. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, valamint Cselényi László a Duna Televízió elnöke fogadta közösen a Duna TV Székházában. Békés megyébe Dr. Prozlik László Gádoros Nagyközség polgármestere – aki egyúttal a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja is – hozta el, hogy a láng minél több település lakójához eljuthasson. Kardoskút Község a lángot több más településsel együtt december 19-én, péntek délelőtt vette át – a helyi óvodások karácsonyi műsorát követően – a Gádorosi Polgármesteri Hivatalban.

Aki községünkből szeretné a betlehemi „Szeretet lángját” otthonába elvinni, barátai és ismerősei körébe átadni, az a művelődési házban tartandó szombati délutáni karácsonyi ünnepség után saját mécsesben hazaviheti.

A Móricz Zsigmond utca karácsonyfája

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az utca apraja-nagyja közösen feldíszítette az Utca Karácsonyfáját. Mindenki hozott valamilyen díszt, a fiatalok létrára pattantak, az ügyes nagymamák kreatívan díszeket készítettek, a fiatalok kötözgettek és hamarosan készen állt a ragyogó fa. Karácsony estéjén összegyűlünk majd a fa alatt és egy kis közös ünnepléssel kívánunk egymásnak boldog ünnepeket!

A Polgárőrség éves közgyűlése

December 12-én tartotta meg a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület a 2008. évet értékelő közgyűlését a művelődési házban. Ádász Ferenc elnök beszámolójában kitért az egyesületben történt személyi változásokra, a bűnmegelőzésben és a tényleges tettenérésben, illetve a rendőrséggel közösen végzett járőrözések eredményeire. Munkájukat számadatokkal is alátámasztotta, amelyekből megtudhattuk, hogy hány alkalommal, mennyi szolgálati időt teljesítettek a helyi polgárőrök községünk lakóinak, intézményeinek, kereskedelmi egységeinek és a Kardoskúti Zrt. területeinek védelmében. A megjelent meghívottak Papp Péter az Orosházi Rendőrkapitányság részéről, illetve Csete Zoltán elnök-igazgató Kardoskúti Zrt. részéről reagált a beszámoló kapcsán felmerült kérdésekre, témákra. A közgyűlés 2. napirendi pontjában Ádász Ferenc elnök ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét, az éves kiadási és bevételi oldal tételeit. Örömmel tudatta a tagtársakkal és a megjelentekkel, hogy az idén sikerült felújítani a használtukban lévő Lada Niva szolgálati autót és az NCA-tól is nyertek 200.000 Ft-ot. Az Önkormányzatnak, a Kardoskúti Zrt.-nek és azoknak a magánszemélyeknek is köszönetet mondott, akik felajánlásaikkal, adományaikkal segítették a polgárőrség munkáját. Szemenyei Sándor képviselő tiszteletdíját teljes egészében felajánlotta a polgárőrség javára. A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult.

Az elnök írásos beszámolója ide kattintva tekinthető meg…

Folytatódik az Életmód Klub

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

December 11-én délután ismét lelkes csapat indult el a művelődési ház konyhája felé. Már régebben is hírt adtunk a honlap olvasóinak a klub működéséről, most arról számolhatunk be, hogy a sikeresen megvalósult tankonyha-programunk után az életmód klub anyagi forrásokhoz jutott a Kardoskút Községért Közalapítvány jóvoltából. Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő kérelme 40.000 Ft-hoz juttatta a klubot az elkövetkező közel fél évre. A mostani alkalommal a közeledő ünnepekre helyeztük a hangsúlyt a menüsor összeállítása során, így reméljük, mindenki hasznosítani tudja majd az itt kipróbált ételeket, süteményeket saját otthonának asztalán is.  Nagy örömünkre szolgálna az, ha még többen bekapcsolódnának a csoport munkájába, így szívesen indítunk még egy újabb csoportot megfelelő létszám mellett. Az még nagyobb meglepetés lenne számunkra, ha a környék jó szándékú vállalkozói, cégei közül valaki(k) felajánlást tennének számukra, hogy az iskolások és óvodások körében is egy-egy foglalkozást megtarthassunk. A tavalyi évben is örömmel jöttek a gyermekek a tankonyhánkra. A jövő évben folytatjuk az egészséges – cukor- és zsírmentes- ételek, sütemények elkészítési fortélyainak elsajátítását.

Érdekesség képen az ünnepi menüsor az alábbi volt:

Tárkonyos raguleves
Kakukkfűvel készült, egészben sült bőrös malac
Margarinon párolt, bazsalikomos, tepsis burgonya
Karácsonyi kalács mákkal, almával és túróval töltve
Aszalt gyümölcskenyér

Beszámoló a testületi ülésről

Fotó: VP.

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Gombkötő Csabáné képviselő
Gombkötő Lajos képviselő
Mórocz Lajos képviselő
Kulima István képviselő
Gub András képviselő
Szemenyei Sándor képviselő
Pusztai Ádám képviselő
Bódi Jánosné meghívott vendég
Kocsis Péterné meghívott vendég
Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
Varga Pál közalkalmazott

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy lejárt határidejű határozat nincs. A két ülés között tett intézkedésekről, történésekről az alábbiakat kívánja a testület elé tárni: informális megbeszélés volt az ivóvíz projektről. Jelenleg Kardoskút több településsel közösen társulásban vesz részt. Ehhez a társuláshoz kíván csatlakozni a Mezőkovácsházi kistérség is. A társulás véleménye az, hogy nem szerencsés bevenni a Mezőkovácsházi kistérséget, mivel ez jóval megnövelné az ellátandó területet és nem biztos, hogy érdeksérelem nélkül mennének a dolgok. A társulásba delegálhat Kardoskút is egy főt, aki részt vehet a projekt megbeszélésein és informálhatja a döntésekről a testületet. Ramasz Imre elmondja, hogy ő Gombkötő Lajos képviselőre gondolt és megkérdezi őt, hogy vállalná e ezt a feladatot.

Gombkötő Lajos megköszöni a bizalmat, de nem adna azonnal választ. Gondolkodási időt kér.

A testület egyhangúan elfogadta a polgármester beszámolóját.

  1. napirendi pont: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2008. évi tevékenységéről.

Ramasz Imre: az írásos anyagot megkapták a testületi tagok. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Várja a testület kérdéseit, észrevételeit.

Szemenyei Sándor: a 2008. évi iparűzési adóbevételekről szeretnék szót ejteni, itt is elsősorban az őstermelőkről. Ha valakinek két településen is van földje, akkor mind a két érintett önkormányzat felé be kellett adni a bevallását. Az őstermelő és a családi vállalkozó két külön dolog. A családi vállalkozásban a 2 hónapos családtagot is be lehet vonni a vállalkozásba. Az őstermelőknél 2,5 millió forint bevétel a bevallás alsó határa. Az idei évtől a nulla forintos bevallásokat is be kellett volna adni az őstermelőknek, de erre senki nem figyelmeztette őket. Nagyon sokan nem érték el a 2,5 milliós bevételt ezért nem adtak be bevallást.

Dr. Mészáros Erzsébet: az adóbevallást kötelezően be kell adni, még akkor is ha nulla forint szerepel rajta. A jövőben megkeressük az őstermelőket és felhívjuk erre a figyelmüket.

Ramasz Imre: amíg Kardoskúton 2,5 millió a bevallás alsó határa addig Orosházán 500.000.Ft. Ennek következtében náluk több a bevallás – értelem szerint a bevétel is- és ott bukott ki először, hogy nem érkeznek 0ft-os bevallások. A jövőben figyelnünk kell erre is.

Szemenyei Sándor: esetleg a jövőben meg kell fontolnunk, hogy lejjebb vigyük a bevallás alsó határát és így nagyobb bevételre tehetne szert az önkormányzat.

Ramasz Imre: nem tartaná szerencsés dolognak a bevallás alsó határának lejjebb vitelét. Nem adna annyival több bevételt, mint amilyen arányban esetleg vonzza a vállalkozásokat.

Kulima István: a bevalláshoz kapcsolatos nyomtatványokat megkapják az érintettek?

Dr. Mészáros Erzsébet: természetesen kiküldjük részükre.

További kérdések hiányában a testület egyhangúan elfogadta a beszámoló jelentést.

2. napirendi pont: az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet megvitatása és elfogadása.

Ramasz Imre: az írásos anyag rendelkezésetekre állt, tanulmányozhattátok. Az önkormányzatnak kiemelt fizetési kötelezettsége nincs. Minden évben egy áthidaló megoldásként rendeletet kell alkotnunk az átmeneti gazdálkodásról. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a tervezetet.

Kulima István az ügyrendi bizottság elnöke: megtárgyaltuk a rendelet tervezetet. Módosítás nélkül elfogadásra javasoljuk a testületnek.

A testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet tervezetet. Majd a jövő évi munkaterv is egyhangúan elfogadásra került.

Bejelentések:

Dr. Mészáros Erzsébet: az ivóvíz ellátás díjainak megállapításához kettő rendelet tervezetet készítettem elő. Az első variációban a Békés Megyei Vízművek javaslata szerepel, amely 240,10Ft./m3. A másik tervezet 30.-Ft./m3 emelést tartalmaz tehát 270,10.-Ft./m3.

Ramasz Imre: az ivóvíz díjának megállapítása testületi hatáskörbe tartozik. A Békés Megyei Vízművek 2009. január 1.-től a rekonstrukciós díjakat nem építi be a víz árába, ezért ezt helyi szinten kell megállapítani. A vízművek javaslatot tett arra, hogy a kistérségek hozzanak létre társulásokat. Megszabták, hogy 100 milliós nagyságrendben gondolkodnak és minimum 15 településnek részt kellene venni, hogy működjön a  társulás. Valamint minimum 50.-Ft./m3 emelést kérnének. Mivel Kardoskúton nem túl réginek mondható a hálózat ezért irreális az 50.-Ft./m3 emelés. Továbbá nem javasolja, hogy Kardoskút tagja legyen egy ehhez kapcsolódó társulásnak, hiszen helyi anyagi erőből is meg tud birkózni egy esetlegesen felmerülő vízhálózati hibával.

Szemenyei Sándor: ha nem lépünk most be a társulásba és kilyukad egy fővezeték, akkor nekünk kell keresni vállalkozót a munka elvégzésére?

Ramasz Imre: továbbra is megcsinálja a vízmű ha utána álljuk a számlát. Egy időben átadtuk a hálózatot, de utána ismét az önkormányzat tulajdonába került. Jelenleg a Kardoskút-Orosháza vízhálózat gerinc Kardoskút tulajdona. Pontosan le van szabályozva, hogy egyes helyzetekben mik a teendők. Tehát semmi gondot nem okoz, ha nem vagyunk a társulás tagjai. Nem tudom elképzelni, hogy zökkenőmentesen működjön a társulás.

Szemenyei Sándor: nem javasolja a társulásba történő belépést.

Kulima István: mi van olyankor például ahol egy forráshiányos település is tagja a társulásnak. Más település befizeti a díjakat, de ő nem tudja. Több problémás területe lenne egy ilyen társuláshoz kapcsolódni. Nem javasolja a belépést.

Ramasz Imre: a díjemelés mértéke miatt sem szerencsés csatlakozni. A költségvetés jelenleg elbírja a rekonstrukciós költséget, amely évi 1,5-2 millió forint.

A testület egyhangúan kinyilvánítja szavazásával, hogy nem kíván a társulás tagja lenni.

Kulima István: az ügyrendi bizottság heves vitában végül is soknak találta a 30.-Ft./m3 vízdíjemelést ezért 261,5.-Ft./m3 vízdíjat javasol a testületnek szavazásra.  A lakosságra háruló terheket mérsékelni kell. A rekonstrukcióra fordítandó pénzeket az önkormányzatnak kell előteremteni.

Ramasz Imre: Erzsike két alternatívát állított fel. Én – vállalva a lakosság esetleges nemtetszését – a második, tehát magasabb emelést javaslom. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a lakosság nem ezt a mértékű vízdíjat fizeti. 129,8.-Ft./m3 a jelenlegi lakossági vízdíj és a 30.-Ft./m3 emelés után lenne nettó 159,8.-Ft./m3. Úgy ítélem meg, hogy a mi hálózatunkon is kell rekonstrukcióra számítani. 15 éves például a víztorony. Óvakodnék a túlzott óvatosságtól az emelés terén. A 30.-Ft.-os emelésnél is alig a fele jönne be a lakosságtól a rekonstrukciós költségeknek. Több forrást kell akkor az önkormányzatnak előteremteni más oldalról. A gazdasági válság ellenére ez a fokú emelés is csak háztartásonként nagyjából 300.-Ft.-os havi kiadásemelkedést jelentene. A vízhálózat romlik. Előre kell tekinteni és előre megteremteni a pénzeszközöket. Havi lebontásban biztosan nem nagy teher. Elmondtam az álláspontomat a döntés a testületé.

Szemenyei Sándor: elég fordított a helyzet. Ha valaki 2m3. vizet fogyaszt havonta annak is annyi az alapdíj, mint aki 10m3-t fogyaszt. A nagy fogyasztó jobban jár.

Kulima István: ma már nap, mint azt halljuk, hogy ezt emelnek, azt emelnek. A lakosság körében talán nem csapódik le annyira, ha kevesebb az emelés. A lakosság érdekeit kell a szemünk előtt tartani.

Pusztai Ádám: 300.000.-Ft. plusz bevételről döntünk. Lehet, hogy ennek a be nem szedése jobb közhangulatot teremt, mint a beszedésével keletkezett plusz bevétel aránya.

Ramasz Imre: 984.000.-Ft a plusz bevétel az emelés esetén.

Szavazás:

A 240,10.-Ft./m3 vízdíjat a testület egyhangúan elutasította.
Az ügyrendi bizottság által javasolt 261,5.-Ft./m3. vízdíjat a testület 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Ramasz Imre: a Békés Megyei Önkormányzat megyejárást rendez “Otthonunk Békés megye” címmel. 2009. január 8-án jönnek Kardoskútra. Kulturális műsorral egybekötött nyílt testületi ülés lesz aznap. A testületi ülésen részt vesznek a megye képviselői is.

Kettő kiegészítő napirendi pontot ajánlottak fel, amelyet mi választhatunk ki előre egy listáról:

– Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának ismertetője
– Megyei levéltár bemutatása
– Bemutatkozik a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
– A Munkácsy Mihály Múzeum bemutatása
– A Napsugár Bábszínház ismertetője
– Jókai Színház bemutatása
– Három Békés Megyei közoktatási intézmény bemutatkozása
– Szociális, ingatlan ügyek területéről ismertető
A testület e fenti listából a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának ismertetőjét és a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár bemutatkozását választotta kiegészítő napirendi pontnak.

Pappné Neller Borbála: a rendezvény a szervezők kérésére hétköznap kerül megrendezésre. 10 órakor megnyitó. A művelődési házban különböző kiállítások várják majd az érdeklődőket. E napon tanítási szünet lesz a településen ezért főleg a gyermekeknek kedvez a délelőtti kínálat. Este 17 óra körüli időben pedig egy színházi előadás lesz megtartva. A helyi értékeinket bemutatandó többek közt felkértem a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságát, hogy e napon egy kiállítást szervezzenek a látogatóiknak a Fehértóról, Andrékóné Katit egy kézműves foglalkozás megtartására, a helyi kötődésű Folkográfia zenekart egy kis zenei műsorra. A helyi fiatalokkal is rendelkező Street Ball klubnak is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk e napon.  A programok tervezés alatt állnak jelenleg.

Ramasz Imre: A testületi ülésen a Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke is jelen lesz. Bemutatják a közgyűlés munkáját.

Gombkötő Csabáné: nem szerencsés munkanapon tartani ezt a rendezvényt.

Ramasz Imre: az előző településeken is mindenhol munkanap tartottál ezeket a rendezvényeket. A délelőtt a gyermekeknek kedvez, de a kora esti színházba talán sok felnőtt is el tud majd jönni.

Dr. Mészáros Erzsébet: a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelettervezet három részben módosult

az állati hulladékkal kapcsolatban
2. a szilárd hulladék elszállítása 2009. január 1.-től heti rendszerességű lesz
3. a díjszabásokat rendeletbe foglaltuk

A rendelet tervezetet minden képviselő megkapta írásban. Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Kulima István:
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Ramasz Imre egyetért a bizottság álláspontjával.

Szemenyei Sándor: ahol gazdaság van, ott elhullott állat is. A szabályozás szigorú. Az állati hulladékkal kapcsolatos megoldás megkönnyíti az emberek dolgát. Javasolja elfogadásra.

Gombkötő Csabáné: az elszállítása hogyan történik az elhullott állatnak? Jönnek érte Tótkomlósról? Ez is díjmentes?

Dr. Mészáros Erzsébet: Az elhullott állatért eljönnek és elszállítják. A lakosoknak az első évben ingyenes lesz a szolgáltatás. Az önkormányzat állja a számlát. A következő években pedig a tapasztalatokra építve kikalkuláljuk az árakat.

A testület egyhangúan elfogadta a rendelet tervezetet.

Dr. Mészáros Erzsébet: kiosztásra került a gyermekétkeztetési díjak emeléséről szóló beadvány. A Gál és Társa Kft. 2009. április 1.-től megemelné az általa biztosított étkeztetések díját.

Ramasz Imre: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérdést. Kérem Kulima Istvánt, ismertesse az állásfoglalását a bizottságnak.

Kulima István: az Ügyrendi Bizottság javasolja az emelés mértékének elfogadást. A tavalyi évben nem történt emelés és a jelenleg beadott emelés is alig éri el a 10%-ot.

Gombkötő Csabáné: soknak találja a gyermekenként fizetendő közel 10.000.-Ft-ot. Abban a családban ahol több gyermek van ott még több lesz a kiadás ezzel.

Dr. Mészáros Erzsébet: 6000.-Ft. körüli összeget fizetnek a szülők, mert a többit az önkormányzat fizeti. A többgyermekes családokban valamint hátrányos helyzetű családokban nagyobb részt vállal az önkormányzat az étkezési díjakban.

Gombkötő Csabáné ennek ismeretében támogatja az emelés mértékét.

A testület egyhangú szavazással elfogadta az emelés mértékét.

Ramasz Imre: megkeresés érkezett a testület felé az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményének igazgatójától. Verasztó József azt kéri, hogy mivel megszűnt az ingyenes étkeztetés az iskolában ezért pár szülőnek gondot okoz a gyermek étkeztetésével járó kiadás. Rendeletmódosítást kér tőlünk. Személy szerint nem javaslok rendeletmódosítást. Igazgató úr hívja fel a szülő figyelmét, hogy amennyiben gondot okoz számára a gyermekének étkeztetésével járó kiadás, abban az esetben forduljon kérelemmel a szülő a testület felé. Annál is inkább sem javasolt a rendelet módosítása, mivel a jövőben megoldódni látszik a gyermekétkeztetés 100%-os átvállalása.

A testület egyhangúan elutasította a rendeletmódosítási javaslatot.

Ramasz Imre: az előző testületi ülésen már beszéltünk a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítvány kérelméről. Az akkor beadott kérvény nem felelt meg a formai szabályoknak. A testületi ülést követő napon felhívtam az alapítvány elnökét és elmondtam neki, hogy amennyiben a mai napra  szabályos beadvány érkezik a testület elé akkor tárgyaljuk a kérésüket. A mai napon megérkezett e-mailben a kérvényük és ígéretet tettek arra, hogy a holnapi nap folyamán írásban is leteszik kérelmüket. 100.000.-Ft.-ot kérnek. Karácsony előtti napokban osztanának Kardoskúton meleg ételt. Most kell arról döntenünk, hogy ha holnap megérkezik az írásos lepecsételt kérelem akkor támogassuk e a kezdeményezést.

Gombkötő Csabáné: az emberek várják a tavalyihoz hasonló meleg ételosztást. Soknak tartja a 100.000.-Ft.-ot. 30.000.-Ft.-ot javasol.

Szemenyei Sándor: három hete volt az alapítványnak az elmúlt testületi ülés óta, hogy a szabályoknak megfelelő beadványt nyújtson a  testület elé. Nem tette meg. Ha adni akarunk ennek ellenére akkor minimum 50.000.-Ft.-ot adjunk, hiszen sokba van ma már az ételbe való.

Kulima István: 60.000.-Ft.-ot javasol.

Gombkötő Csabáné: tavaly 60 embernek osztott az alapítvány meleg ételt. 30.000.-Ft.-nál maradna.

Ramasz Imre: az alapítvány tavaly a karácsony előtti napokban 400 adag meleg ételt osztott ki Kardoskúton valamint tartós élelmiszert is adtak a rászorulóknak. 50.000.-Ft támogatást javasol.

A testület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy ha a szabályoknak megfelelő írásos kérelem érkezik a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványtól abban az esetben 50,000.-Ft.-os támogatási szerződést írjon alá velük.

Ramasz Imre: az elmúlt napokban felhívtam telefonon az Orosháza-Kardoskút Széchenyi Vadásztársaságot a földhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatban, mivel velük egy évre szóló haszonbérleti szerződésünk van. A szántó bérleti díját 1000.-Ft./AK mértékben, amíg az erdő, rét-legelő haszonbérleti díját 0.-Ft./AK értékben kértem tőlük megfizetni a jövő évben. A vadásztársaság képviselője soknak találta az 1000.-Ft./AK árat. 700.-Ft./AK mértékű árat kért megállapítani a jövő évre haszonbérletre. Elmondta, hogy nehéz helyzetben van a vadásztársaság. Valamint kérte mérlegelni azt a testülettől a haszonbérleti díj számításánál, hogy az elmúlt időben a vadásztársaság aktívan részt vett a község életében. A falunapon részt vállal a programokban. Különböző rendezvényeken díjakat ajánlanak fel.

Pusztai Ádám: a vadásztársaságon kívül másnak ki tudjuk adni bérbe a területet?

Ramasz Imre: részben eléggé gyenge minőségű földekről van szó. De vannak olyan területek, amelyeket ki lehetne adni másnak is.

Mórocz Lajos: valóban sokat segítenek az elmúlt időben a rendezvényeken. Javaslom ezt méltányolni és a 700.-Ft/AK árat megállapítani a szántók esetében.

Szemenyei Sándor: 800.-Ft./AK árat javasol.

A képviselő-testület egyhangúan a vadásztársaság részére 800.-Ft./AK áron haszonbérletre kínálja a szántót.

Dr. Mészáros Erzsébet: az októberi testületi ülésen választanunk kellett a lemondott Verasztóné Szabó Irén helyébe tagot az Ügyrendi Bizottságba. Sajnálatos hiba csúszott az akkori szavazás eredményének elfogadásába mivel ehhez minősített többség kell. A létszám akkor nem volt teljes így a 4 igen szavazat nem elég a minősített többséghez. Ahhoz öt igen szavazat kell. Ezért most az akkori szavazás eredményét érvénytelennek minősítem és újabb titkos szavazásra kérem fel a testületet. A két jelölt most is mint októberben Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos.

A titkos szavazás eredménye: Mórocz Lajos 6 szavazat. Gombkötő Csabáné 2 szavazat.

Az ügyrendi bizottság tagja Mórocz Lajos lett.

A testületi ülésre behívják a két meghívott vendéget: Bódi Jánosnét és Kocsis Péternét.

Ramasz Imre: mint azt tudjuk a Kardoskút Községért Közalapítvány két prominens tagja 2008. december 31.-el beadta lemondását a testület elé amelyet az tudomásul vett. Ezúton szeretném megköszönni kettejük kiemelkedő munkáját egy apró figyelmességgel. Ha rápillantanak majd otthon ezekre a díszekre, jusson eszükbe az alapítványban végzett becsületes munkájuk.  További jó egészséget kívánok!

Bódi Jánosné megköszöni a testületnek a meghívást és az ajándékot. A jövőben is áll az alapítvány segítségére, ha tud.

A képviselő-testületi ülés – szociális kérdésekkel – zárt ülés keretében folytatódik.

Az E.ON mikulása ismét nálunk járt

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. országjáró lelkes munkatársai az idén is ajándékokkal és mikuláscsomagokkal halmozták el tanulóinkat. Iskolánk pedagógusainak ötlete válhatott valóra ezzel az ajándékcsomaggal. Több mint 100 000 Ft értékben jutottunk  a gondolkodási képességeket fejlesztő szellemi játékokhoz.(sakk, dominó, dámajáték, backgammon, puzzle, konstrukciós játékok, Rubik kocka, stb). A későbbiekben szeretnénk tervezett szabadidős tevékenységek keretében ezeket az eszközöket használni. Mivel virgácsot egyáltalán nem hoztak a vendégek, tanulóink megígérték nekik, hogy még jobbak lesznek, mint amilyenek most. A diákok és kollégáim nevében köszönöm nagylelkű segítségüket.

Az E.ON az óvodát is értékes, hasznos ajándékokkal lepte meg. Belső térben használható műanyag mászóka csúszdával illetve egy szép összerakható vár is volt a sok más ajándék mellett. A gyerekek azonnal birtokba is vették az új játékokat.  Másnap az általános iskola tanulói – a régi hagyományok szerint – meglepték az ovisokat a saját kis műsorukkal, ajándékaikkal.