III. Tökös Buli

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idén is jól elvoltunk a kisebb-nagyobb tökökkel a pénteki tökfaragó bulin. A községből – mint az elmúlt két évben is- gyermekek és felnőttek egyaránt eljöttek  erre a jó hangulatú estére. Harminc „ügyes kezű” fogott neki nagy buzgalommal a tökök kifaragásához, mindenki a saját ötletét és kreativitását bevetve, hogy majd a zsűri az ő tökjét ítélhesse a leg-leg…- nagyobb, – kisebb, – vidámabb, – rémisztőbb vagy éppenséggel a különdíjazott alkotásnak. A faragás jól haladt, közben elkészítettük saját dióba öntött mécseseinket is, hogy az esti sötétségben még egy pillantást vethessünk az érdekes tökfigurákra. Az idén a legfiatalabb résztvevőnk a 2 éves Gál Dávid volt, a legidősebb Gojdár Imre bácsi (a kor csak az oklevélnél számít…). Őket külön is köszöntöttük a többi résztvevő közül. A „legek” alkotói 2008-ban, akik így egy tökös kerámiafigurával is gazdagodhattak: Miszlai Laura, Gál Szilárd, Lunczner Gyuszi, Kalapári Anna és Gálné Kabódi Anita. A díjakon felül minden résztvevő egy szép oklevelet kapott emlékül.

Beszámoló a testületi ülésről

Fotó: VP.

Jelen vannak:
-Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke
-Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató
-Csete Zoltán Kardoskúti ZRT. elnökigazgató
-Szemenyei Sándor képviselő jelölt
-Ramasz Imre polgármester
-Dr. Mészáros Erzsébet jegyző
-Gombkötő Csabáné képviselő
-Pusztai Ádám képviselő
-Kulima István képviselő
-Mórocz Lajos képviselő
-Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető
-Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
-Varga Pál közalkalmazott

Letölthető anyag:

muvhaz_beszamolo_2008

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Gub András és Gombkötő Lajos képviselők igazoltan vannak távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gombkötő Csabánét és Kulima Istvánt javasolja, akiket a testület egyhangúan elfogad. Az ülést megnyitja.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke: Mivel az előző testületi ülésen Verasztóné Szabó Irén betegsége miatt lemondott képviselői mandátumáról, így a listán az őt követő Szemenyei Sándor lép a helyébe az eskü letétele után.
Ramasz Imre megkéri a megjelenteket, hogy az eskü idejére álljanak fel. Felolvassa az eskü szövegét, amelyet Szemenyei Sándor utánamond és így hivatalosan is szavazattal bíró önkormányzati képviselő lett.


Szemenyei Sándor

Családi állapot: nős
Iskolai végzettsége: olajipari
Munkahelye/beosztása: nyugdíjas

Cél, amely a ciklus alatt szeretnék, ha megvalósulna:
Kardoskút települést szolgálni

“Sajnálom, hogy „ilyen áron” léptem a testületbe. Irénkének jó egészséget kívánok. A jövőben minden erőmmel a település javát fogom szolgálni a testületben hozott döntéseimmel”

Ramasz Imre köszönti a testület új tagját és jó egészséget kíván a munkához. Ismerteti a kitűzött napirendi pontokat:

I.Tájékoztató jelentés a ZRT. településünkre kiható hatásáról.
Előadó: Csete Zoltán elnökigazgató

II. Beszámoló Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárban végzett 2008. évi közművelődési tevékenységekről, rendezvényekről.
Előadó: Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgat

III. 2008. III. negyedévi pénzügyi beszámoló.
Előadó: Ramasz Imre

IV. 2009. évi belsőellenőrzési munkaterv elfogadása

V. Bejelentések

VI. Zárt ülés

Ramasz Imre felkéri Csete Zoltán elnökigazgatót, tartsa meg tájékoztatóját.

Csete Zoltán ZRT. elnökigazgató: Köszönti a megjelenteket és köszöni a meghívást.

Tavaly november 22-én tisztújítás történt a ZRT vezetésében. Ezután az új igazgatóság felállt. Bízik abban, hogy az elődök munkáját fogják továbbvinni fiatalos lendülettel. A 2007-es év rendkívül gyenge év volt. A fő ágazat – a sertéstenyésztés- is rossz évet zárt. Aszályos volt a 2007-es év ezért az állattenyésztés számára kevés volt a megtermelt takarmány. Vásárolni kellett a megtermelt mellé. Nyugodtan el lehet mondani, hogy 80, de akár 100%-os is volt az áremelkedés az energia illetve a gazdálkodás más területein is. Bíztató képet festett az év végére a szarvasmarha és a tej felvásárlási ára. A sertéssel viszont további gondok jelentkeztek. Próbálnak az ágazattal nullára kijönni, ami nagy eredmény lehetne. 2008-ra előre lehetett tudni a költségeket. Tudtuk, hogy minden sokkal drágább lesz. Fájó lépéseket kellett hozni az újonnan felálló igazgatóságnak. Csak akkora állattartást lehet finanszírozni amennyit a növénytermesztés elbír. A hízó marha havi egymillió mínuszt-deficitet termelt. Ezt az állományt fokozatosan leépítettük. Nem engedhetünk meg ekkora mínuszt. A sertéságazatban is leépítések történtek. Az apácai sertéstelep bezárásra került. Az ott dolgozó 11 fő elbocsátásra került. Számukra felajánlottuk a kardoskúti munkavégzés lehetőségét, de nem éltek vele. Az 1000 darabos sertésállomány 500 darabra csökkent. További létszámleépítések történtek összességében egy 20 fővel lett kevesebb a dolgozói létszám. Az elbocsájtott dolgozók terheit minden lehetséges módon próbáltuk enyhíteni. Mindenkinek ki lett fizetve a végkielégítés és a felmondási idő is be lett tartva. 5 fős úgynevezett „gyalogbrigádot” hoztunk létre. Csak kardoskúti lakosokból áll. Határozott munkaszerződéssel alkalmazzuk őket. Az idén május 1-től november 30-ig. Ezentúl minden évben szeretnénk ezt a brigádot megalakítani. Az ő munkájuknak köszönhetően sokat változott például a major tisztasága, rendje.  Jövőre március 1-től október 31-ig fognak dolgozni és lehetséges, hogy emelünk a létszámon 8-10 főre. Továbbra is csak Kardoskúti személyek jönnek számításba. A tisztújítással egy időben generációváltás is történt. Fiatalok vették át a helyet az idősektől. A fiatalság és a fiatalos gondolkodás előnyös lehet. Több nagy beruházás is a tervek közt szerepel. Például a közeljövőben pályázunk egy új szárító létrehozására 170 millió forint értékben. Minden energiánkat a fejlesztésre kell koncentrálni. A dolgozói állomány jelenleg 110 fő körül mozog. További leépítést nem tervezünk. A hármas gazdálkodási irányvonalat szeretnénk a jövőben is megtartani: sertéstenyésztés, szarvasmarha és növénytermesztés. A cég igen jelentős bevétellel gyarapodott az idén. Így természetes, hogy a jövőben is segíteni fogja a kardoskúti kezdeményezéseket. Továbbra is segítséget nyújt a polgárőrség működéséhez. Az iskolatej akciót is támogatják ez évtől és a jövőben is lehet erre számítani. Valamint egyéb rendezvényeket is támogatnak amennyiben érkezik erre kérés. Megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket.

Mórocz Lajos: A vágóhídnak köztudottan sok a tartozása többfelé. A ZRT. a feléje fennálló tartozásból tudott e valamennyit behajtani?

Csete Zoltán: A vágóhíd összesen 13 millió forinttal tartozik a ZRT-nek amelyből összesen 68.000.-Ft. jött vissza. A többi fennálló tartozásnak esélye sincs, hogy visszajöjjön. A TQ vágóhíd ellen összességében 300 millió forint tartozás van. 0 az esélye a végrehajtásból történő kifizetésnek. El kell könyvelni sajnos veszteségként.

Mórocz Lajos: Számíthat e Kardoskút a jövőben is a ZRT segítségére a hó eltakarításban?

Csete Zoltán:
A gépparkunk rendelkezésére áll a községnek. A tél beálltával ügyeletet tartunk és természetesen dúrni fogjuk a település utcáit.

Gombkötő Csabáné: A ZRT. dolgozói állományán belül lennék kíváncsi a vezetők és fizikai dolgozók arányára.

Csete Zoltán: A 110 főből 2 felsővezető, 10 vezető, 9 irodai munkatárs. A többiek fizikai állományban dolgoznak. Településenkénti elosztásban: Tótkomlós 5-6 fő, Pusztaföldvár 5-6 fő, Orosháza 20 fő körül, Nagyszénás 2 fő. A fennmaradó létszámot kardoskúti munkavállalók teszik ki.

Gombkötő Csabáné: Fűszer vagy gyógynövénytermesztésben nem gondolkodnak e jövőben?

Csete Zoltán:
Igen messze áll a ZRT. gazdálkodása a BIO gazdálkodástól. Az egyik alapvető követelménye a BIO gazdálkodásnak az egybefüggő táblák. A mi helyzetünkben daraboltak a táblák. De bővíteni kell mindenképpen a termelt növények fajtáját. Szóba került és termelni is fogunk pl.: energia füvet, ét és olajnapraforgót, repcét és mákot. A ZRT. bérel a faluhoz közel eső földterületet, amely igen közel vannak lakóházakhoz. Az elmúlt évben sajnálatos esemény történt. A permetezés közben a széljárás miatt termőföldre juttatott permet elérte a lakóházak kertjeit és ott károkat okozott. Az érintett ingatlanok tulajdonosaitól elnézést kértünk és természetesen kárpótlást fizettünk részükre. A jövőben nem permetezünk a lakóházakhoz közel eső területen.

Szemenyei Sándor: Mentalitásváltás is történt a ZRT. vezetésében. Partnerként állnak most a helyi termelőkkel szemben.. A földhaszonbér bérleti díjának megemelése is pozitív döntés.

Csete Zoltán:
2700 hektárból 1800 hektár a haszonbérben művelt föld. A bérelt földek területe évről évre csökkent. Ezt megállítandó emeltük meg a föld haszonbérleti díját, bízva abban, hogy ennek hatására még többen a ZRT-t bízzák meg a földjük művelésével.

Kulima István
: A ZRT. dolgozójaként belülről látom a változást. Rugalmas gondolkodást hozott a vezetőváltás. Fejleszteni kell minden területen. És talán a bérek is emelkedni fognak ezután. 3-4 éven belül már látható eredménye is lehet ennek a szemléletváltásnak. Bíznunk kell a jövőben.

Csete Zoltán: A bérekhez hozzátartozik, hogy a környék mezőgazdasággal foglalkozó cégei közül a ZRT. igencsak elöl jár a bérekben. Jelenleg az átlagkereset 160.000.-Ft/hó. Természetesen törekedni kell mindig a nagyobb bevételre és így növekedhetnek a bérek is. A szemléletváltáshoz még annyit: nem kell elvetni az idősek tudását!

Ramasz Imre megköszöni Csete Zoltán tájékoztatóját és sok sikert kíván a ZRT vezetésének a jövőre nézve.

A 2. napirendi pont következik, a művelődési ház 2008-as beszámolója.

Ramasz Imre megkérdezi Pappné Neller Borbálát, hogy a testület részére korábban beadott írásos anyagát szeretné e szóban kiegészíteni.

Pappné Neller Borbála: A lényegi dolgokat leírtam a beszámolómban. 3 részre bontottam a beszámolót: 1. szakkörök, művelődési házban folyó tevékenységek 2. könyvtár, 3. pusztaközponti olvasókör.

2008-ban minden rendben zajlott a művelődési ház életében. Folynak a szakköri munkák, alkotói klubok. A rossz idő beköszöntével az iskolások a nagyteremben tornáznak délelőttönként. A könyvtár életében változást talán a jövő év hozhat, amikor is beindulhat a könyvtári szolgáltató rendszer keretein belül kezdeményezett mozgókönyvtár. Új színfolt volt az idén a közös rendezésben a Körös-Maros Nemzeti Parkkal megtartott Fehértó-napja, ahol az elmúlt évekhez képest újdonságnak számító kulturális műsorok is színesítették a napot. A visszajelzések csak pozitívak voltak. Távolabbi célom az olvasókörnél az udvar parkosítása, otthonosabbá tétele szalonnasütő hely illetve grillezési lehetőség kiépítésével. Az olvasókör rendezvényekre való kibérlésére is egyre nagyobb igény jelentkezhet a jövőben, ami hozzájárulhat a kiadások mérsékléséhez. Az idei évben a művelődési házban még egy kulturális műsort,  és egy kiállítást tervezek megrendezni. A tavalyi évekhez hasonlóan egy közös karácsonyi ünnepség a község lakóival zárná a ház ez évi életét. Pályázati lehetőségeket is figyelemmel kísérem. Az Egészséges Településekért Alapítvány most decemberi kiírását figyelve tervezünk pályázatot beadni valószínűleg Pusztaföldvárral összefogva. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. Égető probléma a házban a nyílászárók cseréje, amit hamarosan meg kell ejteni amint pályázati lehetőség nyílik rá. Köszöni, hogy meghallgatták, várja a kérdéseket, észrevételeket.

Ramasz Imre: köszöni a szóbeli kiegészítést. A művelődési házban pezseg az élet. Látszik, hogy sok munka van belefektetve. A jövő évi költségvetés még most kezd kialakulni. A várható megszorítások ellenére bízik abban, hogy  a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb pénzt tudják a művelődésre szánni. Valószínűleg kevesebbet mint az idén

Mórocz Lajos: annyira részletes az írásbeli beszámoló, hogy nem hagy maga után kérdést. A nyílászárók valóban nagyon rosszak. A mihamarabbi cseréjét ő is támogatja. Sok sikert kíván a munkához.

Kulima István: valóban pezseg az élet a házban. Nagyobb településen nincs ennyi lehetőség a kikapcsolódásra, mint Kardoskúton. Megköszöni az ebbe fektetett munkát és további sok sikert kíván a jövőre nézve.

Szemenyei Sándor: az írásos beszámoló alapján csak gratulálni tudok. Jó döntés volt őt választani a ház vezetésére. Megköszöni a befektetett munkát. Egy kérdés merült fel: az olvasókörnél lesz e alkalmazva gondnok?

Pappné Neller Borbála: egyelőre nem tervezünk gondnokot alkalmazni. A szolgálati lakásban pillanatnyilag van lakó, aki felügyeli az olvasókört és környékét. Jelenleg nincs annyi rendezvény még, hogy egy személyt erre felvegyünk. Természetesen, ha a jövőben lesz rá lehetőség, akkor nincs ez sem kizárva.

Ramasz Imre: ha az olvasókörben a jövőben rendszerességgel lesznek programok, akkor el lehet gondolkozni egy gondnok személyén. Jelenleg a közmunkások segítségével oldjuk meg a feladatokat. Ez majd ki fog alakulni a jövőben.

Pusztai Ádám: a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken kívül nagy pozitívum, hogy megmozgatja az iskoláskorú gyermekeket is a művelődési ház programjai. A kézműves szakkör nagyon pozitív foglalkozás. Fejleszti a gyerekek kézügyességét. Az iskolai órai foglalkozások hasznosságát dicsérte.

A testület egyhangúan elfogadta a művelődési ház éves beszámolóját. Kifejezi köszönetét a kultúráért végzett munkában és sok sikert kíván a jövőben is.

Következő napirendi pont a III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása.

Ramasz Imre:
Az írásos anyag kiment időben a képviselőknek. Le van írva benne minden, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Várja az észrevételeket, kérdéseket.

Pusztai Ádám:
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót. Időarányosan megfelelő, takarékos gazdálkodást mutat. Aggályosnak találtam viszont a 6.sz. melléklet 3. sorát ahol is az általános iskola átadott pénzeszköze 2 hónapra van megállapítva. Javaslom, hogy ne kettő, hanem öt hónapra legyen időarányosan feltüntetve. Igaz, hogy ez borítja a költségvetési számokat, de így nem fog törvényességi aggályokat felvetni. A fennmaradó pénzeszközt a tartalék javára kell írni.

Ramasz Imre: Az iskola ez évben 3,370,000Ft/hó költségbe kerül az Önkormányzatnak. Jövőre valószínűleg ismét újra kell számolni majd a főösszegeket. Javaslom, hogy a kiegészítő indítvánnyal együtt fogadja el a testület a beszámolót.

A testület egyhangú szavazással a módosításokkal együtt elfogadta a III. negyedéves pénzügyi beszámolót.

A 2009. évi belső ellenőrzési tervet a testület egyhangúan jóváhagyta.

Bejelentések:

Ramasz Imre:
Verasztóné Szabó Irén ügyrendi bizottsági tag volt. A helyére választani kell valakit a testületből. A képviselőkkel előzetesen egyeztettem a lehetséges jelöltekről. Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személye vetődött fel. Ha van valakinek más javaslata, kérem, jelezze.

Egyéb javaslat nem érkezett így titkos szavazás következett Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személyére.

Az eredmény:

6db. szavazatból 1db. érvénytelen, 1db. Gombkötő Csabáné, 4db. Mórocz Lajos.

Pusztai Ádám:
a testület titkos szavazással az ügyrendi bizottságot Mórocz Lajos személyével egészíti ki.

Ramasz Imre: a három ügyrendi bizottsági tag közül – Pusztai Ádám, Kulima István, Mórocz Lajos- egy elnököt is választani kell, nyílt szavazáson. Előzetes javaslatok alapján Kulima Istvánt javaslom a bizottság elnökének.

Egyhangú szavazással az ügyrendi bizottság elnöke Kulima István lett.

Kulima István: megköszöni a bizalmat és a jövőben is igyekezni fog megfelelni az elvárásoknak.

Mórocz Lajos: megköszöni, hogy bizottsági tagnak választották.

Ramasz Imre folytatja a bejelentéseket:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel ezt a törvény lehetővé tette- a legalább 1500 fő feletti gyermeklétszámmal rendelkező és több településen levő intézménnyel rendelkező iskolák esetében főigazgatót nevezhet ki és ezt meg is tette. A tagintézmények vezetői az igazgatói címet kapták. Tehát a kardoskúti tagintézmény vezető igazgatói címének használatához kérik a beleegyezésünket.

A testület egyhangú szavazással beleegyezik az igazgatói cím használatához.

Ramasz Imre:
Orosháza Város Önkormányzata az oktatási intézményeiben dolgozóknak 4000ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít. Az egyenlő bánásmód szerint a kardoskúti tagintézményben dolgozóknak is biztosítanunk kell ezt. Ez az idei évben 140.000.-Ft. többletkiadással jár. Valamint az igazgató címmel járó vezetői pótlékot -20.000ft /hó- is javaslom megszavazni visszamenően 5 hónapra.

Egyhangú szavazással döntött a képviselőtestület, hogy a kardoskúti tagintézményben dolgozók kapjanak havi 4000ft/hó étkezési hozzájárulást illetve a vezetői pótlék 5 hónapra visszamenően legyen kifizetve.

Ramasz Imre: előző testületi ülésünkön tájékoztattalak benneteket, hogy a Kardoskút Községért Alapítvány két tagja beadta lemondását 2008. december 31-el. A helyük betöltésére várok neveket tőletek, akiket ez után felkeresek levélben, hogy vállalnák-e ezt a tisztséget.

A testület 10 főt jelölt, meg akiket levélben fog megkeresni Ramasz Imre.

Ramasz Imre bejelenti a testületnek, hogy november 3-14-ig szabadságon lesz. A testület tudomásul vette.

Ramasz Imre: Menyhárt Krisztina a béke utcai szolgálati lakást „szolgálati lakás” jelleggel bérelte. Mivel szeptember 1-től már nem az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója, így nem jogosult a szolgálati lakásra, hanem „bérlakás” – ként bérelheti tovább az ingatlant. Így a bérleti díj körülbelül 20%-al növekszik.

Gombkötő Csabáné: mivel az iskola is megkapja mindazt az anyagi javat, mint eddig is, így javaslom, hogy módosítsunk rendeletet és továbbra is mint „szolgálai lakás” Menyhárt Krisztina is kaphassa meg.

Kulima István: nem javaslok határozatmódosítást. A szerződést meg kell változtatni „bérlakás” szerinti bérlésre. Nem tehetünk kivételt senkivel.

A testület egyhangú szavazással „bérlakássá” módosítja a szerződést.

Ramasz Imre: Az Új Magyarország pályázaton indulhatunk a jövőben faluközpont szépítéséért. Most még csak gondolkodjuk el, hogy belevágjunk e az 50 milliós beruházásba amely 20% önerőt kíván az ÁFA miatt. Valamint tervezési, pályázatírói és egyéb díjjal is jár. Tehát van költsége. Mit látna jónak a testület létrehozni. Településközpontra lehetne költeni a pénzt tehát a Március 15 térre. Várom az ötleteket a következő testületi ülésre.

Az ülés zárt üléssel folytatódik.

Az idén is „elkolbászoltunk”

A napokban ellátogattunk a nyugdíjas klub egy kisebb csoportjával Békéscsabára, a Kolbászfesztiválra. Lassan már mi is számolgathatjuk az évfordulókat: a csabaiak 12. alkalommal rendezik meg ezt az országos hírű fesztivált, mi pedig már 3. éve, hogy folyamatosan részt veszünk rajta. Október 24-én a nyugdíjasok számára – szokás szerint- megyei találkozót is szerveztek, ahol kulturális műsorokkal várták az idősebbeket a Városi Sportcsarnokba. Most is több ezren jöttek el a környék nyugdíjasai közül. A jókedv, a sokféle sült illata és a vásári forgatag jellemezte ottlétünkkor a fesztivált. Rengeteg kiállító mutatta be termékeit, mindenféle ételt-italt kóstolhattunk a nap folyamán, és akinek volt még mindemellett ideje és rászánta magát, az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálaton is részt vehetett. Az idén is itt volt Benke Laci bácsi, sokunk találkozott Nagy Bandó Andrással és lányával, akik a könyveiket dedikálták a könyvbarátoknak. A csoportból néhányan délután felé felültek a Dotto-ra és részt vettek egy kis városnéző úton, majd azután még egy utolsó körút a sátrak között, s indultunk haza. Most is igaz lett, hogy jó néha kikapcsolódni a szürke hétköznapokból. Élményekkel, természetesen kolbásszal és egyéb finomságokkal megpakolva tértünk haza Kardoskútra.

Ünnepi megemlékezés

Este 6 órakor fellobbantak az emlékezés gyertyái a Móra Ferenc Művelődési Ház színpadán, melegséggel töltve meg a termet és a szíveket. Szép számú nézőközönség előtt a kardoskúti tagintézmény tanulói a himnusz után megkezdték az ünnepi műsort versekkel, prózákkal felidézve az 56-os történéseket. Műsorukat színesítvén 3 rövidfilm is levetítésre került a versek között, amelyek többek szemébe könnyet csaltak. Szép műsornak lehettünk szem és fültanúi, köszönet érte Menyhárt Krisztina tanárnőnek. Az iskolások műsorát követte Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató ünnepi beszéde. Az estét a hősök emlékművénél koszorúzás zárta ahol a képviselő-testület jelenlévő tagjai és a megjelentek fejet hajtottak a hősök emléke előtt.

Zenés est a nyugdíjas klubban

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Október elseje az Idősek Világnapja. Az idén is vacsorás estet rendeztünk a nyugdíjas klubbal ezen alkalomból a művelődési házban. Kedd délután mindenki kiöltözve, süteményekkel, tombolatárgyakkal megpakolva érkezett meg a nagyterembe. Itt már javában zajlott a közös készülődés, az udvaron pedig rotyogott a bográcsban a finom marhapörkölt. Ádász Feri most sem mutatott különösebben mást mint szokott, hiszen a pörkölt remekül sikerült! Az est meglepetése – az idei újdonság- az volt, hogy vendégzenész is érkezett a klub rendezvényére, mégpedig Fejes Sándor Székkutasról. A zeneszó jókedvet csalt a terem falai közé, s a nyugdíjasok táncra is perdültek. A jó hangulat egészen éjfélig tartott, a közös szórakozás jó alkalom volt arra, hogy kikapcsolódjon mindenki a hétköznapok egyhangúságából. A találkozón új klubtagunk is lett, Tóth Ernőné Rózsika, aki ebben a hónapban költözött ki Kardoskútra. A vacsora előtt megköszöntöttük a 2008-ban évfordulós szülinaposainkat is egy kis jelképes ajándékkal. Idei ünnepeltjeink: Csongrádi Pálné, Gojdár Imre, Hopka Ernő, Kalapáti Anna, Jámborcsik Pálné, Kecskeméti Imréné, Ádász Ferenc és Barna Imre Lászlóné. Isten éltesse őket jó egészségben közöttünk még nagyon sokáig!

Ízek fesztiválja könyvátadó ünnepség

Ünnepélyes keretek között, ám mégis közvetlen hangulatban vehette át Kardoskút község lakossága a tavalyi receptgyűjtő felhívás után az „Ízek Fesztiválja” c. könyvet. A könyv megjelenését és a tavaly elindult tankonyha programot a budapesti székhelyű Egészséges Településekért Alapítvány támogatta. Meghívott vendégeink Orovecz Ildikó a könyv ajánlójának szerzője, Ramasz Imre polgármester úr, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő voltak. Jómagam házigazdaként – egyben a könyv szerkesztője és a fesztivál egyik szervezője- a meghívott vendégekkel közösen visszaidéztük az elmúlt hosszú időszakban történt főbb eseményeket: a pályázathoz szükséges előkészítési munkálatokat: mint a község egészségtervének elkészítése kérdőívezéssel majd ennek összesítése, ehhez kapcsolódva a helyi tankonyha program feltételeinek biztosítása és a konyha felújítása, illetve a közös program megszervezése a négy település részvételével. A sok munka meghozta gyümölcsét, reméljük a megszerveződött Életmód Klub folyamatosan tud majd tovább működni Tibáné Hamvasi Zsuzsanna szakmai vezetésével, s a könyvet, amely nem csupán receptes könyv haszonnal forgatja majd mindenki, aki kezébe veszi. Ramasz Imre polgármester úr kifejezte reményét, hogy a tavalyi fesztiválhoz hasonlót tudunk majd a jövőben szervezni, ha sikeresen pályázunk egy következő pályázati lehetőségnél. A község lakói, akik megtisztelték rendezvényünket, ingatlanonként egy-egy szép ajándékkönyvvel térhettek haza otthonukba.
Ismét ízesebb lett Kardoskút, gazdagodtunk egy újabb tetszetős kiadvánnyal!

Fotógaléria ide kattintva érhető el…

Nézze meg újra az elhangzott köszöntőket:

Neller Borbála

Ramasz Imre

Oravecz Ildikó

Nagyotmondó Tóbiás

Pénteken kora délután a BIBUCZI együttes játszott az általános iskolás gyerekeknek. A vidám, a közönség hangját is hallató történet tele volt énekszámokkal, humoros ám mégis tanulságos jelenetekkel. Mindeközben a főszereplőt a nagyszájú, dicsekvő Tóbiást megleckéztette Varjú Vilma, a gazda, Fülöp nyuszi és a király. Így a mese végén már térdepelve kért a gyerekektől segítséget a megszeppent vándor.  A sok móka és kacagás közben az egy óra hamar eltelt. Reméljük hamarosan újra találkozhatunk Kardoskúton kedves zenészbarátainkkal!

Vidám műsor a legkisebbeknek

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Gyermekműsorral kezdődött az őszi program a művelődési házban. Csütörtök délelőtt a hódmezővásárhelyi Léghajó Színház két művésze jött el szórakoztatni a község legkisebbjeit. „A három kívánság” című népmese zenés feldolgozását láthattuk, hallhattuk Tomi és Anita előadásában. A gyerekek nagyon élvezték a műsorhoz kapcsolódó közös éneklést, táncolást is. Ezek után mindenki jókedvűen térhetett vissza az óvoda- illetve az iskolai falai közé.

Felújítások, fejlesztések

Megkezdődött a Petőfi utca útfelújítása

szeptember 23-án reggel megkezdődött a Petőfi utca teljes hosszának útfelújítása. Öt méter szélességig ki lesz bővítve a főutca szilárd burkolata. Az első mozzanata a felújításnak az útpadka kiszélesítése. A kapubejárókat az utolsó pillanatig szabadon hagyják és a tervek szerint három nap alatt végeznek az aszfaltozási munkákkal. A szélesítés miatt viszont alapos előkészítés kell, hogy megelőzze az aszfaltozási munkákat. Az út átadása a tervek szerint október utolsó hete.

Üvegszál a falu határában

A község internet és kábeltévé ellátottságát javítandó beruházás a végéhez közeledik. Az Orosháza és Kaszaper között húzódó üvegszálra hamarosan a község bármely ingatlana rácsatlakozhat. A hálózat kiépítése már a “kőolajos út” felől a Kardoskút táblánál tart. A táblától 100m-re jön fel az üvegszál az újonnan telepített oszlopokra és onnan már egyenes út vezet a faluban előzetesen már kiépített kábelhálózatra. Szabó Ferenc – a szolgáltató cég ügyvezetője – kérdésemre elmondta, hogy maximum egy hónapon belül elérhető lesz a szélessávú internet és kábeltévé a település bármely ingatlanán. A kábeltévé részletes csatornakiosztásról és a csatlakozás anyagi feltételeiről hamarosan mindenki szórólapokról, plakátokról valamint a község honlapján megjelentetett hirdetésből tájékozódhat. Azt lehet már előre tudni az internet sebességéről, hogy a legnagyobb elérhető sávszélesség 4 megabit lesz ami – a mostani jobb esetben 256kbyte- jelentős sebességnövekedést eredményez a településen.

Pécsett jártunk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub tagjaival az idén pécsi kirándulást szerveztünk. A csoporthoz a község lakóiból is csatlakoztak utazni vágyók, így közel 50 fővel látogattunk el Baranya megyébe.  Az elmúlt napok időjárása a vénasszonyok nyarára nem igazán emlékeztetett, ám szerencsére ott elkerültük az esős rossz időt szeptember 22-én, szombaton. Kora reggel indultunk neki autóbusszal a hosszú útnak. Délelőtti programunk a híres Zsolnay Porcelángyár megtekintése volt. Idegenvezetőnk kalauzolásával a gyár külső kertjét és annak szebbnél szebb alkotásait tekintettük meg, miközben a család és a gyár történetét is megismerhettük. Ezután a mintabolt felé vettük az irányt, ahol a gyönyörű kézzel festett készletek, vázák és más kisebb remekművek sorakoztak a polcokon. Délidőben a városközpont egyik hangulatos pinceéttermében megebédeltünk, majd a nézelődést a Tímár Ház várostörténeti kiállításával folytattuk. Ezután a Széchenyi tér felé vettük utunkat. Nem hagyhattuk ki a híres Dzsámit sem, ahonnan a téren lévő hangos forgatag csalt ki Bennünket. Itt az Európai Kulturális Örökség Napok keretén belül külföldi tánccsoportok tartottak vidám felvonulást és rövid bemutatót. A különleges népviseletek és öltözékek, hangszerek láttán egy jó darabig nem is mozdultunk ki a térről. A sokféle látnivaló közül alig tudtuk eldönteni hova is menjünk. Később a közeli sétány felé indultunk el. Megnéztük felülről az üveglapokkal fedett különleges alaprajzú Cella septichora-t, azaz a hétkaréjos sírépítmény falait is az Ókeresztény Sírkamráknál. A közeli sétányon szinte vásári forgatag fogadott Bennünket: árusok, bazárosok kínálták portékáikat illetve borászok finom nedűjüket a Pécsre látogatóknak. A Janus Pannonius utcában megcsodáltuk azt a több száz lakatot, amiket szerelmes párok emlékként csatolgatnak egymáshoz. Kíváncsian nézegettük a kis lakatok feliratait is. A nap gyorsan telt, igazából csak csemegézni lehetett e pár órában Pécs városának kulturális életéből, amely 2010-re méltán kiérdemli az Európa Kulturális Fővárosa címet. Számtalan lehetőség áll a látogatók rendelkezésére a városban és környékén. Hazafelé tartva utunkat Villány felé vettük, ahol ki-ki saját igénye szerint kóstolgathatott, vásárolhatott Magyarország leg délibb bortermő vidékének finom borfajtái közül. A hazaút néhány órája sem telt el szótlanul és persze énekszó nélkül a buszon. A társaság az éjjeli órákban jókedvűen ért Kardoskútra. Köszönet illeti az önkormányzatot a kiránduláshoz nyújtott anyagi hozzájárulásért, amelynek segítségével így többen kedvezményesen eljuthattak Magyarország ezen szép, tőlünk kicsit távolabb eső részére is!

IX. Fehértó Napja

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az előrejelzésekhez képest sokkal barátságosabb idő köszöntött a Kardoskút-Pusztaközpontra látogatókra 2008. szeptember 13-án.  Igaz a szél nem pihent ezen a napon, ám mégsem tántorította el a kerékpárral érkező kardoskúti lakosokat és az ország több pontjáról hozzánk ellátogatókat, hogy kíváncsiságuknak eleget téve az idei Fehértó Napján megnézhessék közelről is „természeti csodánkat”. Az MTV csatornáin át már többen láthattak a tó környékéről és annak gazdag élővilágáról pillanatképeket az elmúlt napokban sugárzott beharangozókból is, ám mégis az igazi szemlélődés adja meg a teljességet. A rendezvény megújult az előző évekhez képest, hiszen Kardoskút Község Önkormányzata és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 2008-ban közösen vállalta fel a szervezést és a szakmai programok mellett délidőtől zenés-táncos műsorok is várták az érdeklődőket. Nem maradhatott el viszont a megszokott versengés a gyermekek részéről: 6 iskola csapata nevezett már kora délelőtt, hogy ki-ki gyalog vagy kerékpárral körbejárva a játék állomáshelyeit érdekességeket és hasznos tudnivalókat gyűjthessenek be magunknak a kvízjátékra. A délelőttre meghirdetett kézműves játszóház is sikeres volt, hiszen még ebéd után is szorgos kezek munkálkodtak a múzeum folyosóján. Az épületben az állandó tárlat mellett természetfotókból is láthattak az érdeklődők egy színvonalas szép kiállítást. Ebéd körül egyre többen foglalták el helyeiket a finom szürke marha-pörkölt kíséretében a színpad előtt, ahol Labozár Antal és zenekara szórakoztatta a közönséget. A délutáni órákban láthattunk néptáncot az orosházi Uzsoki utcai ovisok és a vásárhelyi Árendás Néptánc Együttes jóvoltából. Talpalávalót húzott a Tekergők Népzenei Együttes. A nap folyamán kiderült, hogy a közönség soraiban is vannak tehetséges táncos lábú- és hangú vendégek, hiszen sokan együtt nótáztak, s a vidám zeneszó mellett táncra is perdültek. A tavalyi évben felújított Pusztaközponti Olvasókör köré szerveződött rendezvény méltó helyet adott a kulturális programoknak e szép napon. Örömünkre szolgált az, hogy rengeteg idősebb korú is visszajött Kardoskút-Pusztaközpontra megnézni gyermekkorának színhelyét és magát az épületet is, amelyben régen iskola is működött. Jó volt látni a fürkésző tekinteteket és azt, hogy mosolygó arccal nézték a korabeli fotók másolatait is az olvasókör nagytermében, amelyek visszaidézték számukra a régmúltat, a réglátott ismerős arcokat. Ugyancsak az olvasókör adott helyet és itt látható a restaurálás után kiállított nagyméretű „emléklap” is, amely a Pusztaközponti Olvasókör szomszédságában álló Barackosi Olvasókör megalakításakor készült eredeti dokumentum. A tartalmas nap után reméljük, hogy a szép látnivalók sokasága és a vidám hangulat a jövőben is ilyen nagyszámú érdeklődőt fog Pusztaközpontra vonzani.

I. Utca Ünnep

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

2008. szeptember 5-én megrendezte a Móricz Zsigmond utca az Első Móricz Zsigmond utcai Utcaünnepet. A rendezvény este hatkor kezdődött közös szalonna-, kolbász sütéssel, amin részt vett az utca apraja-nagyja. Az est rengeteg nevetéssel és közös énekléssel zárult éjfél után. A nap főszervezője Zsigovicsné Erzsike volt, reméljük, hogy hagyományt teremtettünk ezzel az estével.

Iskolai évnyitó

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az elmúlt nyár sok kétsége és indulata után első tanévét kezdi az Orosháza Város Általános Iskolája Kardoskúti Tagintézménye. A hosszú megnevezés mögött alapos átszervezés és változás áll. Prominens vendégek tették tiszteletüket a tanévnyitón. Pusztainé Szabó Margit iskolaigazgató, Németh Béla Orosháza polgármestere illetve Ramasz Imre Kardoskút polgármestere. Hajdúné Nagy Ilona tanárnő a himnusz elhangzása után felolvasta Németh Béla köszöntőjét. Ezután Ramasz Imre beszédében köszöntötte a gyerekeket. Mondandójában kitért azokra a szülőkre akik nem bíztak abban, hogy az önkormányzat igenis szívén viselte és ezentúl is viselni fogja helyi iskola sorsát. Nekik azt üzente: bízni kellett volna! Verasztó József megbízott tagintézmény-vezető vette át ezek utána a  szót. A három első osztályos tanulót köszöntötte és megkérte őket, hogy az udvaron előzőleg elültetett fát jelképesen most ültessék el, hiszen ez az ő fájuk. Gondozzák, neveljék. Bemutatta azt a kilenc jelenlevő áttanító pedagógust, aki ebben az évben a kardoskúti iskola falai között próbálja saját tantárgyát minél jobban átadni a gyerekeknek. Az ünnepség a szózattal zárult.

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő ülését.

Az ülés napirendje:

Beszámoló a Kardoskúti Általános iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2007/2008-as tanévében végzett munkájáról.

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Ramasz Imre polgármester, dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése. Előadó: Ramasz Imre polgármester

Bejelentések

A testületi ülésen vendégként megjelent Pusztainé Szabó Margit kapta meg a szót napirend előtti hozzászólásra.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Az iskola tagintézménnyé válása után kötött a két önkormányzat egy együttműködési megállapodást és ebben az szerepel, hogy az új igazgató kikéri a képviselő-testület véleményét a tagintézmény vezető kinevezéséről. Ezt én nem tettem meg. Ennek elsősorban technikai oka van és nem az, hogy már a megállapodás elején nem tartom be a szabályokat. Az alapító okirat elfogadásának csúszása miatt kellett kineveznem Verasztó József igazgató urat a jogfolytonosság végett. Tudtam, hogy ez teljesen szabálytalan, de technikailag így lehetett megoldani. Közös megegyezéssel szeptember 1-el visszavonom Verasztó József vezetői megbizatásását. Szeptember 1-én kikérem a nevelőtestület véleményét és amennyiben megerősítik igazgató úrral szembeni bizalmukat, szeptember 2-től ismét kinevezem tagintézmény vezetőnek. A jövőben mindenben kifogom kérni az Önök véleményét.

Ramasz Imre polgármester: Annyiban egyetért igazgató asszonnyal, hogy nagyon szűk volt az idő. Rendkívül sok munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy szeptember 1-el megkezdődhessen a tanév.  A képviselő-testületnek egyetértési joga van a kinevezéssel kapcsolatban. Az elmondottak megfelelnek a valóságnak. Mindenképpen kell tagintézményvezető az intézménynél. Személy szerint a kardoskúti munkavállalók véleményére lett volna kíváncsi. Bízik abban, hogy egy határozott központi irányítás nyomán minőségi változás fog bekövetkezni a helyi iskolában.

Gub András képviselő: Verasztó József jelenleg megbízott vagy kinevezett igazgatója a tagintézménynek?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Szeptember elsejéig megbízott. Onnantól kezdve újra megbízom, ha a nevelői testület megerősíti a döntést.

Gub András képviselő: Támogatom a megbízást. Nagyon elégedett vagyok Verasztó József munkájával.

Gombkötő Lajos képviselő: Mi már egy évvel korábban megbíztuk őt a tantestülettel egyhangúlag. Nem hiszem, hogy az elmúlt évben bárkinek is változott volna a véleménye. Támogatom a megbízást.

Gombkötő Csabáné képviselő: Igazgató úr közel kettő évtizedig látta el az igazgatóhelyettesi pozíciót. Mindenképpen megelőlegezem neki a további bizalmat is. Támogatom a megbízását.

Mórocz Lajos képviselő: A megbízás határozott vagy határozatlan időre szól?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: A megbízás határozatlan időre szól de bármikor visszavonható alapos indokkal.

Mórocz Lajos képviselő: Javaslom a megbízást.

Pusztai Ádám képviselő: Munkatársak voltunk, megértettük egymást. Az elé kerülő akadályokat mindig megoldotta. A lehetőségek közül a humánus utat választotta. Támogatom a megbízását.

Kulima István képviselő: Egyetértek az előttem szólókkal. Különösebben nem kommentálom,  támogatom a megbízást.

Ramasz Imre polgármester: Őszinte leszek. Voltak bizonyos fenntartásaim az átszervezések időszakában Verasztó József bizonyos cselekedeteivel. Amit részben megbeszéltünk és részben megértek. De továbbra is helytelennek tartom jelenleg is. Lett volna más megoldása is a helyzetnek ami nem korbácsolta volna fel ennyire az indulatokat. Mivel a helyi munkavállalói kör nem változott ezért a rendelkezésre álló állomány közül jó döntés megbízni Verasztó Józsefet. A lehetőségeink határáig addig leszünk, hogy a helybeli oktatást minél tovább megtartsuk. Törekedj az oktatás színvonalának magas szinten tartására.

A testület egyhangú szavazáson egyetért azzal, hogy az iskola igazgatója tagintézmény vezető megbízást adjon Verasztó Józsefnek.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Munkám során azon leszek, hogy a kardoskúti iskolát ne elsorvasszuk hanem kivirágoztassuk, fejlesszük. Azon leszek, hogy a szülők a helyi iskolába írassák a gyermekeket. A törvényesség és a szakszerűség lesz jellemző a munkára.

Ramasz Imre a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között eltelt időszakról számol be:

Mozgókönyvtár létrehozásáról született megállapodás de jelenleg még nem indult meg a szolgáltatás technikai akadályok miatt.

Az óvoda vezetésével Molnár Sándornét bíztuk meg 2008. augusztus 1. napjától 2009. július 31-ig.  Majd ezután pályázat kerül kiírásra és ezt követően nem megbízott hanem kinevezett vezetője lesz az intézménynek a pályázat elbírálása után.

Döntöttünk arról, hogy testvértelepüléseink számára átadunk ingyenes használatra egy laptopot és egy projektort. Ez legutóbbi erdélyi látogatásunkkor átadásra került a homoróddaróci általános iskolának.

Döntöttünk továbbá arról, hogy az óvoda 2008. 06. 30-ig kettő csoporttal működik 3 óvónő és 2 dajka közreműködésével. Ekkor döntöttünk arról is, hogy a 2008/2009-es tanévben egy óvodai csoport fog kialakításra kerülni és ennek megfelelő személyzet lesz alkalmazva a gyermeklétszám csökkenése miatt.

A két testületi ülés közötti időszakban rengeteg egyeztetés történ az iskola átadása kapcsán. Bizottsági ülések, egyeztetések zajlottak.

Kistérségi társasági ülésre kettő alkalommal került sor az elmúlt időszakban. Pedagógia szakszolgálatról volt szó. Ebben a feladatban eddig Kardoskút nem vett részt, de ezentúl szeretnék bekapcsolódni a szakszolgálati ellátásba.

Kistérségi pályázati beadásról döntöttünk – gyermekvédelmi akciók támogatására – közel 20 millió forint értékben.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Következő napirendi pontban elsőként Verasztó József beszámolója következik.

Verasztó József mb. igazgató: Összességében amit elmondhatok, hogy a munkaterv 90%-a megvalósult az elmúlt tanévben. Köszönhetően a jó kapcsolatnak a szülőkkel, pedagógusokkal és a fenntartóval. Az, hogy az átmenet miatt feszültségek keletkeztek és a bizonytalanság sokáig uralta a hangulatot az a dolgok természetes velejárója. Azt gondolom, hogy a tűréshatárt nem lépte át. Kiegészítésem ennyi lett volna. Várom a kérdéseket.

Mórocz Lajos képviselő: Olvastam az írásos anyagban, hogy 4 tanuló pótvizsgára szorult. Ezek szellemileg visszamaradott diákok vagy csak a hozzáállásuk nem megfelelő?

Verasztó József mb. igazgató: Amikor buktatni kell az nem csak a diák hanem a pedagógus és a rendszer kudarca is. A négy diák közül a javítóvizsga kettőnek sikerült. A négyből egynek a képességek hiánya az oka. A másik háromnak viszont a nem megfelelő hozzáállás a

munkához.

Pusztai Ádám képviselő: Mivel szinte az egész évet az intézményben töltöttem és most élnék észrevételekkel nem akkor, hibát követnék el. Biztosan, nyugodtan állíthatom, hogy a megelőző évekhez hasonlóan állja a versenyt az iskola. Vannak területek ahol jobban is teljesít mint előtte.

Molnár Sándorné kapja meg a szót. Az óvodai munka írásos beszámolójához fűzhet szóbeli kiegészítést.

Molnár Sándorné óvodavezető: Az írásban leadott beszámolómat annyival szeretném kiegészíteni, hogy polgármester úrral egyeztetve az idei felújítási munkánkat elhalasszuk egy évvel és jövőre egy komplettebb felújítást tervezünk. Viszont minimális külső rekonstrukció elkelne az épületnél. A munka már megkezdődött az óvodában. Megfelelő eszközökkel és felkészült személyzettel várjuk a lurkókat.

Ramasz Imre átadja a kérdezés jogát a képviselőknek de ezzel senki nem él.

Ramasz Imre polgármester: Mindenképpen egy korszak lezárult. 2008. szeptember 1-től szegényebbek lettünk egy intézménnyel de gazdagabbak egy másik intézménnyel hiszen az óvoda önálló intézményként tovább működik. Nem öröm ez számunkra. Megéltük azt amit megéltünk. Azt kérem mindenkitől, hogy a jelenlegi formában is segítse mindkét intézményt. Bízzunk abban, hogy lesznek még lehetőségeink a változtatásra.

Egyhangú szavazással elfogadja a testület az elmúlt tanév beszámolóját.

Verasztó József zárszóként megköszöni a bizalmat a testületnek. Mindent megtesz a jövőben is, hogy megfeleljen a kihívásoknak.

Következő napirendi pont a féléves költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.

Az írásos beszámoló mindenki részére időben el lett juttatva. Szóban nem kíván kiegészítéseket tenni polgármester úr. Várja a kérdéseket.

Pusztai Ádám az ügyrendi bizottság tagjaként elmondja, hogy a beszámoló számszaki adatai megfelelnek a valóságnak. Az ügyrendi bizottság javasolja a féléves beszámoló és a hozzá tartozó határozati javaslat módosításának elfogadását.

Gombkötő Csabáné képviselő: Két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az első, hogy miért olyan kevés az iparűzési adó eddig befolyt összege. A másik, hogy járdafelújításra egymillió forint lett megszavazva. Ez fel lett e már használva?

Tóth Józsefné előadó: Iparűzési adónál a 2007 évben beadott 2006 évi bevallások alapján történik az előleg fizetés. Ez alapján lett beállítva az előirányzat. Közben szűnnek meg vállalkozások. Eltelepülnek vállalkozások. Valamint 7 millió forintot utaltunk vissza túlfizetésként egyes cégeknek. Ez is csökkentette a teljesítést. Minimális a hátralékos adózó az iparűzés terén.

Ramasz Imre polgármester: Minden évben így szokott lenni, hogy az év első felében kevesebb befizetések történnek. Az év vége felé realizálódnak a befizetések. Nem irreális az a 120.000.000 forintos iparűzési adó amit beterveztünk. A járdafelújítás még nem történt meg. Meg kell hirdetni, ajánlatokat bekérni és értékelni. Az ősz egyébként is kedvez a megvalósításnak. Három helyen fog megvalósulni járdafelújítás: az orvosi szolgálati lakás melletti részen a József Attila utcán, szemben vele a “Fehér ház” melletti részen, valamint a gyógyszertár előtti részen. Összességében úgy ítélem meg, hogy a gazdasági évet végig tudjuk vinni komolyabb gond nélkül.

A testület egyhangú szavazással elfogadta a  2008 évi költségvetés féléves beszámolóját.

Harmadik napirendi pont az október 23-i ünnepség előkészítése.

Ramasz Imre polgármester: alapvetően két koncepcióban gondolkodtam az ünnepséget illetően. Az első variáció a szokásos keretek között lezajló ünnepség október 23-án este 18.00 órától a művelődési ház nagytermében és ezután koszorúzással zárnánk a Március 15 téren az ünnepséget. A második variációt egy későbbi döntés is befolyásolja. Gondoltam arra ugyanis, hogy ha az eredeti befejezési időpont szerint a Petőfi utcai útfelújítás október 20-ra elkészülne akkor egybe lehetne kötni az október 23-i ünnepséget egy ünnepélyes útavatással.

Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató:
Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolát kérnénk fel egy ünnepi műsor elkészítésére. Viszont vagy már az idén, esetleg jövőre lehetne hívni egy-két művészt akik ünnepi műsorukkal emelnék a rendezvény színvonalát. Valamint az elmúlt évekhez hasonlóan egy fotómontázs is levetítésre kerülhet.

Gombkötő Lajos képviselő: Véleményem szerint nem biztos, hogy szerencsés egy útátadást az október 23-i műsorhoz kötni. Amikor elkészül az út akkor legyen egy különálló ünnepség keretében felavatva. Javaslom, hogy a szokásos keretek között ünnepeljünk.

A képviselőtestület egyhangú szavazással az október 23-i ünnepség szokott keretek közötti megtartása mellett szavaz 2008. október 23-án este 6 órai kezdettel. Egyben felkéri Pappné Neller Borbála művelődési ház vezetőt az ünnepség megszervezésére és az ünnepi beszéd elmondására.

Előterjesztések következtek:

Egyhangú szavazással döntött a testület, hogy az idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz.

A Kardoskút Községért Közalapítvány két tagja lemondását nyújtotta be a testületnek. Időközben olyan törvények láttak napvilágot, amely a másik három tagnak is megkérdőjelezik az alapítványban betöltött szerepét összeférhetetlenség miatt. A testület megállapodott, hogy a következő ülésen javaslatot tesznek a megüresedett helyek betöltésére.

Két kérelem érkezett a testülethez. A polgárőrség 200.000 Ft. támogatást kért amelyből a NIVA terepjárót műszakiztatnák le, valamint üzemanyagra költenék az esetlegesen fennmaradó részt. A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub is kérelemmel élt a testülethez: az éves “nagykirándulásokhoz” amelyen az idén Pécs és környékének nevezetességét tekintik meg, kérnek 150.000.- Ft-ot a buszköltség fedezésére.

A testület mindkét kérelmet egyhangú szavazással támogatta.

Következő sarkalatos pontja az ülésnek a Petőfi utcai útfelújítás. Jelentős lépés ez a település életében. A főút egészének szélesítésére nyertünk pályázatot amely kivitelezésére ki is írta az önkormányzat a pályázatot. Három ajánlat érkezett a kivitelezésre. Az ajánlatokat egy öt fős bizottság értékelte. A beadott pályázatokat tételesen átnézték, mennyire felelnek meg a felhívásnak. A bizottság javaslattal él, viszont a testületnek kell a döntést meghozni és felhatalmazni a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.

A bíráló bizottság a következő megállapítást tette: a 3 beadott pályázatból 2 érvényes, ebből az egyik formai hibát tartalmaz. Egy pályázat érvénytelen. A 2 érvényes pályázatból a kedvezőbb árat ajánló cég a Colas-Debrecen Útépítő Zrt.

A bizottság két javaslatot tesz:

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja.
b. A közbeszerzési eljárás nyertese a Colas-Debrecen Útépítő Zrt. Az építési szerződés megkötésére meghatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Ramasz Imre polgármester: Nehéz helyzetben vagyunk. A legalacsonyabb érvényes árajánlatot tevő Colas-Debrecen Útépítő Zrt. ajánlata is meghaladja a pályázati összeget ami valamivel több, mint 39 millió forint. Kockázatos kihirdetni győztesnek a ZRT.-t mivel meghaladja az árajánlat a rendelkezésre álló összeget és ez törvényileg aggályos. A járható út az az lehet véleményem szerint, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást és azonnal egy újabbat írunk ki, rövid beadási határidővel. Így talán nem csúszunk sokat és az útfelújítás október 30-ig megvalósulhat.

Mészáros Erzsébet jegyző: A közbeszerzésben érvénytelennek nyilvánított pályázat oka az aláírás. A felhívásban cégszerű aláírást kértünk de az ajánlattevő meghatalmazottal írta alá. Így nem lehet elfogadni törvényileg a beadott pályázatot. A döntés a testületé.

Ramasz Imre polgármester: Telefonon beszéltem a műszaki ellenőrzést végző szakemberrel. Ő azt mondta, hogy ha a kivitelező cég  egy komolyabb gépparkkal, több helyen egyszerre végzi a felújítást akkor reális lehetőség van arra, hogy október 25 körülre elkészüljön az aszfaltozás. Természetesen az időjárást nem lehet előre látni. Időnk van, de a jövő évi kivitelezés aggályos az út melletti fák vegetációja miatt.

Kulima István képviselő: Szerintem írjunk ki új közbeszerzési eljárást. A testület ne vállaljon fel olyat amit nem muszáj főleg ha az törvényileg aggályos. Az 1-1,5 hét csúszás nem lehet akadály.

Gub András képviselő: Javaslom az új közbeszerzési eljárás kiírását minél hamarabb.

A képviselőtestület egyhangú szavazással érvénytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást. Egyben döntött egy új eljárás kiírásáról. Valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy érvényes, költségkeretbe beleférő, határidőt vállaló, legalacsonyabb ajánlattevővel kösse meg a kivitelezési szerződést.

Ramasz Imre polgármester: A testületi ülés elején elmondtam, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselőtársunk jelezte, hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A tegnapi nap folyamán egy levelet juttatott el részemre amelyet megkért, hogy ismertessek a testület előtt:

Tisztelt Képviselő-testület

Bejelentéssel élek a testület felé, hogy lemondok képviselő-testületi tagságomról. Indokom: előreláthatólag hosszú ideig kezelés sorozaton kell átesnem. Úgy gondolom, hogy hiányzásaimmal nem hátráltathatom a testület zavartalan munkáját. És így én sem tudok eleget tenni képviselői feladataimnak. Kérem bejelentésem tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Verasztóné Szabó Irén
Kardoskút, 2008. augusztus 27.

A képviselő-testület hangsúlyosan kiemelve: elismerve Verasztóné Szabó Irén képviselői munkáját, bizottságban végzett munkáját egyhangú szavazással tudomásul veszi lemondását. Megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a mandátum betöltésével kapcsolatos előterjesztését.

Pusztai Ádám képviselő kér szót: 16 évvel ezelőtt amikor a szolgálati lakásba költöztem itt Kardoskúton sem volt már új a kazán a háznál. Az idők folyamán az állapota csak romlott. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy a kazán cseréjéhez 150.000.-Ft-ot megszavazni szíveskedjen.

A képviselő-testület egyhangú szavazással a kazán cseréje mellett döntött.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt ülés keretében folytatódott.

Miss. Marlies volt a vendégünk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Kedves és aranyos jelenséggel találkozhattunk szerda este a művelődési házban. A világ legalacsonyabb hölgye Miss. Marlis járt Kardoskúton, hogy kisebbeknek-nagyobbaknak megmutassa bűvész trükkjeivel fűszerezett műsorát. Kísérője nem volt a 65 cm-es hölgynek, bár nem is egyedül jött autójával, hiszen hűséges kedvencei elkísérték és vele volt a 1,3 m-es kígyója is. A műsorban kutyával és kígyóval szerepelt a kíváncsi közönség előtt, aki nagy örömmel fogadta. Ami nagyon megható volt, hogy – a szokásostól eltérően- a műsor végén nem széledt szét a nagyérdemű, hanem a művésznő mellett maradt. Sokan közös fotózásra kérték fel Miss. Marlist és közben kérdések záporoztak feléje. Az biztos, hogy nem mindennapi életet él és még ha azt mondanánk, hogy a gyerekek világa közelít hozzá, az sem lenne igaz, hiszen felnőttként él miniatűr világában.