Színészkedjünk

Szép számú érdeklődés mutatkozott a mai megbeszélésen a színjátszó kör iránt, így megegyeztünk: belevágunk. Egyenlőre heti két alkalommal, pénteken 16,30-18 óráig illetve szombaton délutánonként találkozunk a művelődési ház lila termében.  A kör vezetőjének Hegedűs Jánost választottuk, aki örömmel vállalta a felkérést. Segítségünkre lesz a kardoskúti születésű Hegedűs Ildikó is  – jelenleg  a Győri Nemzeti Színház színésze -, aki szakmai tanácsaival lát majd el bennünket. A lendület és akarás megvan, jöhet a munka.Természetesen szívesen várunk minden érdeklődőt továbbra is a színjátszó körbe, kortól függetlenül. Következő összejövetelünk 2010. november 12-én pénteken 16,30-kor lesz, amikor is helyzetgyakorlatokkal fogunk ismerkedni.

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Skorka Pálné jegyzőkönyv vezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főmunkatárs

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:

1., Családokért Szolgáltató betéti Társaság tájékoztatója az önkormányzat megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről.

2., Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

3., Bejelentések

Ramasz Imre javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre Pusztai Ádám és Gombkötő Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogad.

A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két testületi ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról:
156/2010-es számú határozat, amelyben arról döntöttünk, hogy a szeptember 18-án megrendezett Fehértó Napja alkalmából a Dottó kisvonatot 8 órás időtartamra megrendeljük és lehetővé tesszük ennek díjmentes igénybevételét a rendezvényen. Az időjárás nem kedvezett nekünk, de a Dottó a megrendelt időtartalmat kitöltötte. A számlát kiegyenlítettük.

182/2010-es határozatában döntött a testület, hogy a közös nemzeti ünnepünket október 23-a estéjén rendezzük meg. Az ünnepség szépen lezajlott. Köszönetet kell mondani Pappné Neller Borbálának a rendezvény megszervezéséért és dr. Mészáros Erzsébetnek az ünnepi beszéd megtartásáért.

186/2010-es határozatban döntöttünk, hogy 2011-ben is csatlakozunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz és az ehhez kapcsolódó anyagi forrásokat biztosítani fogjuk. Folyamatosan érkeznek a pályázatok. A következő testületi ülésen kell dönteni a beadott pályázatokról.

211/2010-es határozatban segítségnyújtásról döntöttünk 400.000.- forintos nagyságban a vörös-iszap károsultjai számára. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára 200.000- 200.000.- forintot átutaltunk.

215/2010-es testületi határozatban a képviselő-testület a polgármester részére egy havi jutalmat állapított meg az elmúlt négy éves munka elismeréseként. Ennek átutalása a mai napon megtörtént. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselő-testület. A következőkben rövid tájékoztatást adok a két testületi ülés között eltelt időszakról. Egy eseményről kell beszámolnom, hiszen az önkormányzati választások előtt igen visszafogott volt a tevékenység. Október 1-én került sor az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának ülésére, ahol tulajdonképpen a féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalására került sor illetve a központi orvosi ügyelet közbeszerzési bírálatára. A költségvetésről nagyon röviden annyit, hogy az eredeti előirányzat 134,362, 000.- forint volt. Ennek a teljesítése 147, 482, 000.- forintra változott. Mintegy tizenhárom-milliós összeggel nőtt a bevételi főösszeg. Ennek megfelelően a kiadási előirányzat is módosult. Maga a teljesítés időarányos teljesítést mutat, minimálisan magasabb csak a mutató. Összességében megállapítható, hogy a kistérség pénzügyei rendezettek. A gyermekjóléti központ SZMSZ módosításába egy apró tétel került be, mégpedig az, hogy a pszichológiai tanácsadó alkalmazása megbízásos jogviszonyban történhessen. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban korábban már tájékoztatást adtam a testület részére. A jelenlegi szerződésünk 2010. december 31 -ig szól a szolgáltatóval. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatódott. Több érdeklődőt követően egy pályázat érkezett be, mégpedig a Sani-Med Kft. pályázata, akik eddig is ellátták ezt a megbízást. Nem volt a társulási tanácsnak túl nagy mozgástere a döntést illetően, az eddigi szolgáltatóval kötünk újra szerződést 2011. január 1-től 2014. december 31-ig. Ennyit kívántam a két testületi ülés közötti időszakról elmondani.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Ramasz Imre: tisztelt Képviselő-testület. Rátérünk első fő napirendi pontunkra. Napirendi pontunk előadója Tibáné Hamvasi Zsuzsanna vállalkozó. Zsuzsa egy rövid írásos beszámolót beadott, kérem ha van szóbeli kiegészítése azt most tegye meg.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: köszönöm, szóbeli kiegészítésem nincs. Várom a kérdéseket.

Varga Pál: a házi segítségnyújtással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Olyankor mi a teendő, ha egy idős emberhez nem jön ki az ügyelet, mert nem annyira súlyos az állapota. Hétvége van, a betegszállító nem jön majd csak hétfőn. A családban nincs autó, hogy bevigyék az ügyeletre. Ebben az esetben Téged lehet keresni?

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: ez nem igazán tartozik bele a házi segítségnyújtásba. A mindennapjait kell folyamatossá tenni a rászorulónak, hétvégére nincs is házi segítségnyújtás. Napi négy órára szólhat a megbízás.

Varga Pál: akkor ilyenkor mi a megoldás véleményed szerint? Azt mondani, hogy mégis csak rosszul vagyok és mentőt kérek? Konkrét esetről beszélek most. Megkerestek ezzel a kérdéssel és nem tudtam rá válaszolni.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: be lehet vonni a jelzőrendszerbe esetleg az olyan idős embert akinél ilyen probléma merülhet fel. Vagy lehet nekem szólni ilyen esetben és én szólok be az ügyeletre. Nekem azért kijönnek. Nyolcan vannak jelenleg Kardoskúton a jelzőrendszerben.

Varga Pál: a jelzőrendszerbe jelentkezhetnek az emberek, vagy valaki kijelöli, hogy ki tartozhat ebbe bele? Véleményem szerint erről a jelzőrendszerről nem sokat tudnak a faluban. Nincs benne a köztudatban.

Ramasz Imre: ez egy korlátozott számú készülékkel rendelkező szolgálat. Tíz településen 265 készülék van. Normatíva alapon finanszírozza ezt az állam. Célszerű csak azoknak a figyelmét felhívni, akik ténylegesen rászorulnak. Ebből a felvetésből is látszik, hogy a szociális ellátás területén valamilyen irányba lépni kell. E területen előbbre kell lépni, hogy valóban segítséget tudjunk nyújtani. A család szerepét nem kell átvenni, de aki rászorult, annak segítséget kell tudni nyújtanunk.

Mórocz Lajos: azt tudom, hogy Orosházának van ügyeleti autója, de Tótkomlósnak is van?

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igen, van.

Pusztai Ádám: igaziból ez a rendszer elindult, de az itteni emberek visszahúzódása, saját bajainak elrejtése miatt nem tud még teljes mértékben működni. Élénkíteni kell ezt a rendszert, a köztudatba bevinni. Örülnék neki, ha valóban senkinek nem kellene ezt igénybe venni. De tartok tőle, hogy sokan nem is tudnak erről a lehetőségről. Nem ismerjük a konkrét helyzetet. Akár egy helyi újságba is belekerülhetne erről egy ismertető.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igazából a szemünk előtt van nap mint nap, hogy ki szorulna erre rá. Szabóné Ildikó a rendelőben látja, hogy ki az aki rászorul.

Pusztai Ádám: de kérni kell a szolgáltatást.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igen, kérni kell. Ezután egy bizottság dönt a kérelmezőnek a tényleges felvételéről a rendszerbe.

Ramasz Imre: hozzám Zsuzsa munkájával kapcsolatban semmi negatív észrevétel nem érkezett. Én elfogadom az általa végzett munka fontosságát. Véleményem szerint jól döntött a testület amikor szerződést kötött a Bt. -vel. További eredményes munkát kívánok. Javaslom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Ramasz Imre: következő napirendi pontunk a beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről. Ezzel kapcsolatban az írásos anyagot megkaptátok. Látható, hogy a pénzügyi helyzetünk megfelelő. Nincsenek anyagi gondjaink. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a költségvetés módosítását. Bizonyos feladatok teljesítéséhez előirányzatot kell biztosítanunk.

Pusztai Ádám: pár gondolat fogalmazódott meg bennem. A bevételeknél útfelújítás címen három millió forint bevétel jelentkezett. Ez mi lenne?

Ramasz Imre: a Mikszáth Kálmán utca útfelújításának elszámolása áthúzódott erre az évre.  Az idén érkezett meg ez az összeg.

Pusztai Ádám: az óvodai dolgozóknak betervezett jutalom mikor lesz kifizetve? Mert szeptember 30-ig nem történt meg a kifizetés. A többi intézménynél már megtörtént a kifizetés csak ott nem.

Ramasz Imre: megtörtént a kifizetés az óvodánál is. Azért nem akkor mint a többi intézménynél, mert abban az időszakban az óvoda vezetője külföldön tartózkodott és nem tudta aláírni. Azután következett a nyári szünet és elhúzódott. Időközben már kifizetésre kerültek ott is a jutalmak.

Pusztai Ádám: az egész kifizetésre került vagy csak a fele?

Ramasz Imre: mindenkinek csak a fele került kifizetésre, hiszen korábban a testület így határozott. Írásos beterjesztésemben leírtam, hogy a KIA kisteherautó lecserélését jelenleg indokolatlannak tartom. Az erre betervezett összeget javaslom az előre nem betervezett kiadásokra átcsoportosítani. Ilyen kiadás például az önkormányzat tetőcserepének cseréje vagy például az iszapkárosultaknak utalt 400.000.- forint. Ez az autó nem futott még 100.000 kilométert. Minimális összegért számítanák be egy új autó vásárlásakor, ha egyáltalán beszámítanák. Most decemberben műszaki vizsgára kell mennie. Egy kicsit többet kell most a felújítására költenünk, lesz rajta karosszéria munka is. De még így is megéri szerintem megtartani ezt az autót egyenlőre. Dönthet persze úgy is a testület, hogy marad az eredeti javaslat és lecseréljük. Én gondoltam arra, hogy ehelyett a csere helyett a jövő évi költségvetésben egy olyan járművet kellene beszereznünk, ami a szociális ellátásban jelentene komolyabb segítséget. Például egy kilenc személyes autó. Reményeim szerint a 2011-es év pénzügyi indulásánál nem lesz különösebb gondunk.

Gombkötő Lajos: a KIA lecserélést most én sem javaslom. Biztos vannak hibái, de javítani kell. Egy olyan autó vásárlását viszont támogatni tudok, amit a szociális területen is használhatunk. Távol élő idős emberek orvoshoz szállítása például.  Egy terepjáró vagy egy több személyes autót is támogatni tudok.

Mórocz Lajos: én is amondó vagyok, hogy ne cseréljük le most még a KIA-t, hanem költsünk rá. Esetleg terepgumikat feltenni rá, hogy sáros időben se akadjon el.

Varga Pál: a gumik jók ezen most is. Sajnos kicsi a kerék hátul és hamar elkapar. Télen rakunk rá tíz darab járdalapot és úgy el lehet vele közlekedni. Nincs ennek az autónak nagy baja. Annyi, hogy most az ülés alatt egy tenyérnyi helyen kirohadt és mozog az ülés. Reggelente nehezebben indul a hideg miatt. Ha keményebb hideg lesz, akkor nekem gyanús, hogy nem fog beindulni. Új izzító gyertyák vannak pedig benne. Én sem javaslom a KIA lecserélését. Nem érett ez az autó még meg rá. Javítani kell, amit én Vásárhelyen a szakszervizben javaslok elvégezni. A jövő évi autóvásárlással kapcsolatban támogatni tudok egy kilenc személyes autó megvásárlását. Megoldhatnánk vele többek között a Szöllősi gazdaságban élő gyermekek kardoskúti óvodába illetve iskolába történő szállítását is.

Gombkötő Lajos: kisebb fős kirándulásokat is meg lehet ezzel oldani.

Ramasz Imre: erre a kérdésre a következő évi költségvetésünk tervezésekor térjünk vissza.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Bejelentések, interpellációk.

dr. Mészáros Erzsébet: kiosztottam a képviselőknek egy előterjesztést, amely a 2010. évi önkormányzati választásokhoz kapcsolódik. Az állami hozzájárulás mértékét kis mértékben meghaladták a kiadásaink. Ezt az összeget a költségvetési tartalék terhére kérem biztosítani a testülettől. Leírtam, hogy alapvetően a többletkiadás abból adódott, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően most megbízási szerződéssel történt mind a kisebbségi, mind a helyhatósági értesítők kézbesítése. A szavazólapok fegyveres kísérettel voltak szállíthatóak, erre viszont egyáltalán nem volt állami normatíva megállapítva.

Ramasz Imre: azt hiszem ez gondot nem okoz. Természetes, hogy a költségvetési rendelet módosításakor ennek a fedezetét biztosítani fogjuk.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó többletkiadás kifizetéséről a költségvetési tartalék terhére.

dr. Mészáros Erzsébet: az előző testületi ülésen a polgármester költségtérítése nem került megállapításra. Az ügyrendi bizottság javasolta az illetményének 30%-ban történő megállapítását. Polgármester úr ezután élt egy előterjesztéssel, miszerint 20%-10% arányban kéri a kifizetést megosztani. A 10%-os részt egy polgármesteri alapban kívánja elhelyezni, amelyből később különböző jótékonysági felhasználással élne. Utánanéztem a lehetőségeknek és erre van mód és lehetőség. Amennyiben polgármester úr fenntartja ezt a javaslatát akkor azt a Képviselő-testület tudomásul veszi azzal a határozattal, hogy annak az összegnek későbbi felhasználására felhatalmazza a polgármestert. Dönteni a költségtérítés összegéről most kell.

Ramasz Imre: maradok az előzetes álláspontomon és kérem a testületet aszerint dönteni, hogy 30% költségtérítést kérek megállapítani 20% és 10%-os megosztásban, utóbbit a polgármesteri alapba tenni. Kérem a döntésből való kizárásomat.

Pusztai Ádám: tehát akkor osztható a költségtérítés?

dr. Mészáros Erzsébet: igen, osztható.

A Képviselő-testület kizárta a polgármestert a döntésből, majd megszavazta a 30%-os költségtérítés megállapítását részére 20-10 százalékos megosztásban 2010. október 3-tól.

Varga Pál: a választások kapcsán már beszéltem azon tervemről, hogy egy helyi újságot szeretnék létrehozni. Elkészítettem az újságot és kiosztottam a képviselő-társaimnak egy-egy példányt. Kérem, hogy még ne végleges verziónak vegyék ezt, hiszen ez csak egy próba nyomtatás. Azonban már lehet látni a lap struktúráját. A lényeg, hogy a mostani lap nem az első évfolyam első száma lenne, hanem egy próbaszám. Ahhoz, hogy a lap valóban el tudjon indulni, különböző döntések kellenek majd. Azért hoztam be erre a testületi ülésre ezt a kérdést, mert a most elkészült lapszám elveszítené aktualitását decemberre. A jegyző asszonyt szeretném felkérni, hogy a következő testületi ülésre dolgozza ki a lapalapítás jogi feltételeit, háttereit. Három helyről kértem árajánlatot be az újság nyomdai munkálataira. Két nyomda adott be ajánlatot ennek megfelelően. Három féle megjelenési formára kértem ajánlatot. Az első lehetőség, hogy teljesen fekete-fehér lenne az újság. A másik, hogy az első és hátsó borító színes a többi fekete-fehér. A harmadik árajánlatkérés egy teljesen színes újságra vonatkozott. A beadott ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlat a következőképpen néz ki:

300 példány A/4-es újság, gerincben két helyen tűzve:
fekete-fehér: 19,800.-Ft.
színes borítóval, egyszínes bel-lapokkal: 45.000.-Ft.
teljesen színes kivitelben: 85.000.-Ft.

Ennek az újságnak a kiadását időszakira tervezem és javaslom. Tehát nem kellene ebből hetit vagy havit csinálni, hanem amikor meg tudunk tölteni értelmes tartalommal 12 oldalt akkor kiadnánk. Tervezünk bele többek között közérdekű adatokat. Például az orvos, védőnő, rendőr elérhetőségeit. Idősebb emberek el tudják ezt tenni. Helyet kaphatna az első számban például a védőnővel egy beszélgetés a családgondozás témakörben. A nyomdai költségen kívül az újságnak egyetlen egy kiadása lenne, mégpedig a szerkesztő programnak a megvásárlása. Ezt egyszer kell megvenni bruttó 306.125.- Ft. az ára. Ha a testület a lapkiadás mellett dönt, akkor ezt be kell szerezni. Helyi újság esetében ISSN azonosító számot kell kérni, de ez nem feltétele az újság kiadásának. Utólag is meg lehet kérni. Azt szeretném kérni a képviselő-társaimtól, hogy fontolják meg egy helyi újság létjogosultságát. A formátumát a testületre bízom, de javaslom, hogy ne teljesen fekete fehér legyen. Köszönöm szépen.

Mórocz Lajos: milyen időközi megjelenésre gondoltál?

Varga Pál: időközi lap lenne, nem szabnánk meg előre a kiadás időpontját. Véleményem szerint kettő havonta, esetleg negyedévente adnánk ki. Semmiképpen nem havonta. Következő lapot, az első évfolyam első számát karácsony előtti napokra tervezem. Ebbe lehetne például középre egy színes naptárt beletenni. Minden házhoz eljuthatna. A mostani egy próbaszám lenne. Egy helyi újsággal széleskörűen tudnánk tájékozatni a lakókat a hírekről, eseményekről és programajánlókról. Sok helyen van internet, de nem mindenhol. Ezzel lenne teljes körű a tájékoztatás.

Ramasz Imre: magam részéről támogathatónak tartom Pali elképzelését. Szeretném, ha a testület is véleményt mondana erről. Minden egyes háztarásba el kellene juttatni. Az árajánlat 300 példányról szól, de mi van a külterületen élőkkel. Véleményem szerint 400 példánnyal kellene számolnunk és akkor valóban mindenhova eljutna. Én azt mondom, hogy ne teljesen színes újságba vágjunk bele, hanem az első és hátsó színes borítósba. Évi hat megjelenéssel számolva 270.000.- forint körüli összeget jelent. Persze ez a szám nőni fog a 400 példány esetén. A hozzá tartozó programot meg kell venni. A jövő évi költségvetés tervezéskor számba kell venni.

Pusztai Ádám: a 45.000.- forint hány példányra vonatkozik?

Varga Pál: 300 példány 12 oldalas lap esetében áll ez az ár. Még egy dologról kell beszélnünk a helyi újság alapításakor. Én, mint önkormányzati képviselő nem lehet helyi újság vezető beosztásában. Nem lehetek például felelős szerkesztő. Önkormányzat által kiadott helyi újságok esetében a jegyző szokta elvállalni a felelős szerkesztő posztját. Minden kiadás előtt ő nézi át annak tartalmát. Borika lenne az újság szerkesztője én pedig a tördelőszerkesztő. Pénzt ezért én nem kérek.

Mórocz Lajos: támogatom az újság kiadását azzal a feltétellel, hogy valóban minden háztartásba eljusson. És ne csak az elmúlt események legyenek benne.

Varga Pál: programajánló is szerepelni fog benne.

Kapuné Sin Anikó: hirdetések is lesznek benne?

Varga Pál: ez is egy az eldöntendő kérdések közül. A mostani lapszám nem tartalmaz hirdetéseket. De a lap alapításánál el kell döntenünk, hogy adjunk e helyet hirdetésnek. Ha igen, azok árait egységesíteni. Nem egyedi eset lenne, hogy egy helyi újságban hirdetések vannak.

Ramasz Imre: ki kell dolgozni a részleteket. A hirdetési díjakat elő meg kell állapítani.

Varga Pál: az általános iskolának is felajánlottam az újságban egy oldalt, hogy szerkesszenek bele tartalmat. Készíthetünk bele például „megkérdeztük” rovatot. Sok lehetőség van a tartalom megtöltésére. A kérdésem most az, hogy ki tudjuk e adni a következő testületi ülés előtt. Ha igen, milyen formában.

Pusztai Ádám: javaslom, hogy színes első és hátsó oldallal 400 példányban jelenjen meg a helyi újság. Induljon a munka hozzá.

Pappné Neller Borbála: számolnunk kell köteles példányokkal is, amit a Széchenyi Könyvtár részére el kell küldenünk. Már most az ISSN számhoz is. Ezen felül javaslom, hogy a kistérség könyvtáraiba is juttassunk az újságból. Tehát plusz kb. 15 példánnyal számoljunk minden kiadás kapcsán.

Ramasz Imre: az idei évben egy minimális kiadással jár. Jövőre kell átszámolnunk a kiadási oldalát és a költségvetésbe beépíteni. Most azt javaslom, hogy hirdetéssel ne foglalkozzunk. Elképzelhető, hogy ha olyan lesz a fogadtatás, önfenntartóvá válik a hirdetésekből az újság.

Gombkötő Lajos: javaslom, hogy az első és hátsó oldal legyen színes, 400 példányban. Postáson keresztül lenne kihordva?

Ramasz Imre: ezt majd még egyeztetjük. Szórvány tanya nem sok van. Meg tudjuk oldani mi is a terjesztést.

Gombkötő Lajos: ha lenne egy újságunk akkor azzal kiváltanánk a régen megjelent hírlevelünket. Benne lehetnének a testületi ülések anyagai, hirdetmények. Negyedéves megjelenést javaslok.

Varga Pál: nem javaslom előre meghatározni a megjelenés időpontját. Ha időszaki újságként jelenünk meg akkor az lehet két hónap, de lehet négy is. Abban biztos vagyok, hogy felesleges dolgokkal nem fogjuk tele tölteni az újságot, csak hogy megjelenjen. Ha lesz egy „uborkaszezon” amikor nem lesz érdemi hír, akkor sem köt bennünket a megjelenés időpontja.

Ramasz Imre: lehet, hogy három hónap után már aktualitását veszti a hír.

Gombkötő Lajos: én arra gondoltam a kiadás idejének megállapításakor, hogy ennek ugye van egy anyagi vonzata. Ezzel lehet előre tervezni.

Varga Pál: javaslom, hogy hatszori kiadást tervezzünk be egy évre. Ennél több nem hiszem, hogy lesz. Ha pedig kevesebb a megjelenés, akkor megmarad a pénz.

Gombkötő Lajos: támogatom ebben a formában is.

Mórocz Lajos: az oldalszám az mindig tizenkettő lesz?

Varga Pál: lehet nyolc vagy tizenkét oldal az újság, vagy négyesével felfelé. A mostani terjedelemhez a nyolc az kevés volt, a tizenhat sok. Szerintem a tizenkét oldal az ideális lesz.

Pusztai Ádám: a költsége ennek akkor most csak a nyomdai költség ugye?

Varga Pál: igen, más költség most nem jelentkezik.

Ramasz Imre: javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot a próbaszám megjelentetéséről és annak nyomdai költségének vállalásáról a tartalék terhére.

A Képviselő-testület egyhangúlag döntött a próbaszám megjelentetéséről és annak nyomdai költségének vállalásáról a tartalék terhére.

Ramasz Imre: Orosháza és térsége ivóvíz javító önkormányzati társuláshoz kapcsolódóan abba a helyzetbe jutunk talán, hogy rajtot vesz ez a dolog. Új testületek vannak ugye most és ennél a társulásnál is újra kell választani a képviselőket. Kardoskutat korábban én képviseltem az üléseken és Gombkötő Lajos alpolgármester volt a helyettesem. Javaslom, hogy ez maradjon így az elkövetkező időben is.

A Képviselő-testület egyhangúan meghatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy az ivóvíz javító programban Kardoskutat képviselje illetve Gombkötő Lajost, hogy őt helyettesítse.

Ramasz Imre: egy előterjesztéssel szeretnék élni. Biztosan mindannyian tudjátok, hogy korábban döntést hoztunk arról, hogy a Kardoskút Községért Közalapítvány kuratóriumába a Képviselő-testület két főt delegál. Az elmúlt ciklusban Gombkötő Lajos és Gub András volt a delegált tag. Gub András képviselővé történő újraválasztása nem történt meg, így helyette a kuratóriumba egy új tagot kell delegálnunk. Én javaslatot teszek a testületnek, hogy Gombkötő Lajos megbízatását erősítse meg és új tagnak a kuratóriumba javaslatot teszek Varga Pál képviselő személyében. Ha van más javaslat akkor szíveskedjetek megtenni.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött a Kardoskút Község Közalapítvány kuratóriumába történő két delegált személyében Gombkötő Lajost és Varga Pált megbízni.

Ramasz Imre: két támogatásról döntöttünk korábban. Az egyik a Cinkusiak Baráti Körének támogatása egy rendezvényük kapcsán 40.000.-Ft-os összegben. A támogatási szerződést megkötöttük. A szakmai beszámolót Deák György elnök a pénzügyi elszámolással együtt benyújtotta. Autóbusz költségre 15.000.- forintot vettek igénybe, vándorserleg gravírozásának költségére 1400.- forintot vettek igénybe és étkezési költségként elszámolt 23.600.- forintot. A számla másolatait csatolták a beszámolóhoz. Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Ramasz Imre: támogatást nyújtottunk az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel a kardoskúti templom felújításával kapcsolatban. Laczki János lelkész úr benyújtotta a számlát amely tartalmazza a 410.000.- forintos támogatásunkat is. A felújítást megtörtént. Javaslom az elszámolással kapcsolatos beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Ramasz Imre: egy előterjesztésem lenne. Bizonyára ismert előtettek, hogy Lénárt Ferencné egészségügyi állapota jelentősen megromlott az utóbbi időben. Jelenleg mozgáskorlátozottan él. Jelenlegi egészségügyi állapotában az igencsak elavult fürdőszobáját nem tudja használni. Fürdőkádban nem tud fürödni. Kérte, hogy segítsünk neki a fürdőszoba átalakításához. Azt el kell mondani, hogy azon a szolgálati lakáson közel 40 éve nem történt lényegi felújítás. Az egész ház rendkívül rossz állapotban van. A fürdőszoba elavult. Gyakorlatilag a fürdőszoba 6m2-es, egy fürdőkád van benne és egy rossz fali melegítő. Annuska néni azt kérte, hogy a kád helyett egy tusolót létesítsünk. Ez nem is olyan egyszerű egy ennyire elavult épület esetében. Hiszen ha hozzányúlunk, akkor jelentősebb munkát igényel. A villanyhálózat is rendkívül elavult, át kell alakítani. Árajánlatot kértem a Szabó és Társa Bt.-től a kivitelezésre. A fürdőszoba teljes és a villanyhálózat részleges felújításra beadott ajánlat 696, 181.- forint. Úgy gondolom, hogy hozzá kell nyúlni ehhez és forrást biztosítani rá. Két hét alatt megtörténne a felújítás.

Varga Pál: magam részéről támogatom. Annuska néni egészségügyi állapota valóban megromlott az utóbbi időben. Ez az a ház, amire valóban ráfér a felújítás. A nyílászárók is nagyon rossz állapotban vannak.

A Képviselő-testület egyhangúlag 700.000-Ft. összeget biztosít a szolgálati lakás felújítására.

Ramasz Imre: tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy nehezen ugyan, de megszületett a döntés a településközpont felújításával kapcsolatos pályázatunk befogadásáról. Döntés majd ezután következik. Most értünk el ahhoz a ponthoz, mint az ifjúsági szállónál már korábban. Ebben a stádiumban vagyunk, várjuk a döntést.
Egy kérelem érkezett közterület használatra vonatkozóan pernyetárolással kapcsolatosan. Tavaly megadtam az engedélyt rá azzal a kitétellel, hogy az engedély lejártával ismételten nem vehető igénybe pörnye tárolásra a közterület. A közterületre vonatkozó rendeletünk nem ad lehetőséget ilyen jellegű anyag közterületen való tárolására. Nem örülnék neki, ha a testület ilyen célú közterület használatra engedélyt adna, mert akkor bárki jogszerűen tárolhatná a pernyéjét a közterületen.

Gombkötő Lajos: erre engedélyt nem adhatunk. A szél fújja szanaszét a pernyét. Helyezze el mindenki a saját portáján. Másképpen kell megoldani a tárolást. Ki kell szállítani a szántóföldekre és ott szétteríteni.

Ramasz Imre: a rendeletünkre hivatkozva fogom elutasítani a kérelmet. Még egy dologban kérem a testület véleményét. Egy megkeresés érkezett a Folkográfia zenekartól. Márkos Ervin az erdélyi Kőhalom unitárius lelkésze jótékonysági koncertet szervez Kőhalomban a templom felújítására. Erre az eseményre meghívta a Folkográfia zenekart is. Az együttes a jótékonysági rendezvényen térítésmentesen lépne fel. Az egyház az elhelyezésről és a vendéglátásról tudna gondoskodni. Az együttesnek nincs pénze kiutazni. Utazáshoz kérik a segítségünket. Utánanéztem, hogy milyen költséggel járna egy tizennyolc személyes kisbusz erre az útra, ami 160.000.- forint körüli összeget tenne ki. Kérem a véleményeteket.

Gombkötő Lajos: magam részéről nem tudom támogatni. Üdvözlöm a kezdeményezést, de nem érzem, hogy ezt nekünk fel kell vállalni.

Pusztai Ádám: ennél az összegnél lényegesen kevesebbel, maximum a felével tudnám támogatni. Esetleg 100.000.- forint.

Varga Pál: ez egy jótékonysági rendezvény lesz. Azt gondolom, hogy a 160.000.- forint önmagában egy szép összeg. Ha segíteni akarunk, akkor adjunk magára a templom felújításra. Soknak tartok ekkora összeget az utazásra adni. Nem zárkózom el támogatástól, de semmiképpen sem a teljes összeget adnám.

Gombkötő Lajos: milyen bevételre számíthatnak ők ebből? Azon a verzión vagyok mint Pali. Ha akarunk adni akkor magára a felújításra adjunk. Nekünk nem Kőhalom a testvértelepülésünk. Őket segítjük, ahogy tudjuk. Ennyit pénzt ne adjunk ki.

Ramasz Imre: én csak arra tettem ígéretet, hogy beszélünk most róla. Közlöm a zenekarral, hogy ebben a formában nem tudunk partnerek lenni.

Pusztai Ádám: a művelődési ház Petőfi utcai előkertjével mi van tervezve? A kerítés egy darabig jön majd nincs tovább. Azt javaslom, hogy gondolkozzunk el annak a résznek a rendezésén.

Ramasz Imre: a jövő évi költségvetés tervezésénél térjünk erre vissza.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt keretek között folytatódik.

Újra – hímzett Kardoskút póló rendelhető

A nagy érdeklődésre való tekintettel ismételten meghírdetjük a hímzett Kardoskút póló rendelésének lehetőségét. A pólók minőségi, színtartó anyagból készülnek.  Elöl bal oldalon tíz centiméter magas Kardoskút község címere, hátul a lapocka vonalában a „www.kardoskut.hu” felirat található. A címer és a felirat egyaránt hímzett.
Megrendelések leadásának határideje: 2010. november 26.

Megrendelés: info@kardoskut.hu

kardoskut_polo_2010

merettabla
Mérettáblázat:merettabla2

merettabla3

Jubileumi tökfaragás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Öt éve faragjuk ki közösen ilyentájt, október végén a halloweeni töklámpásainkat a művelődési házban. Az idén is szépszámmal készültek a szorgos kezek nyomán ötletes és érdekes töklámpások. A már megszokott kategóriákban hirdettünk díjazottakat. Ez nem is volt olyan egyszerű feladat, hiszen majdnem mindegyik alkotás a maga nemében egyedi és díjazásra érdemes munka.

Az eredményhirdetéskor természetesen köszöntöttük a legifjabb faragónkat a négy éves Gál Dávidot és a legidősebb résztvevőnket, Kalapáti Anna nénit is. Az idén a legkisebb tök készítője: Szenteczki Lili, a legnagyobbé: Őzse Richárd, a legvidámabbé Lantosné Diána, a legrémisztőbbé Gál Richárd lett. A különdíjat Lunczner Gyuszi kapta, aki az est folyamán -látványos gyorsasággal- 8 tököt is megfaragott.

A Tökös buli végén a közel harminc résztvevővel a művelődési ház elé mentünk, ahol kiállítottuk a lámpásainkat, amiket az éppen „arra járók” meg is csodálhattak.

56′ izzó ősze volt

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A művelődési ház nagyterme várta egy közös emlékezésre az érdeklődőket október 23-a estéjén. Dr. Mészáros Erzsébet jegyző ünnepi beszédét az általános iskolások műsora követte. A szózat elhangzása után a Hősök Emlékművénél folytatódott az ünnepség. A koszorúzást követően minden résztvevő egy-egy mécsest helyezhetett el az emlékmű talapzatán, fejet hajtva 56 hősei előtt.

 

Hét órás küzdelem

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Négy településről huszonhét versenyző nevezett az I. Kardoskút Asztalitenisz Kupára. Jellemzi a helyi asztalitenisz klub aktivitását, hogy településünk hat csapattal (18 fővel) nevezett a bajnokságra. Hét órás maratoni verseny után a következő végeredmény alakult ki:

 I., Orosháza (Nyári László, Nagy Máté, Nagy József)
II., Pusztaföldvár (Nyári Tibor, Nagy Gusztáv)
III., Kardoskút (Kovács Jenő, Kovács Szabolcs, Gombkötő Csaba)

IV., Gádoros
V. Kardoskút II.

Tízperces videó összeállítás a versenyről:

Támogató határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülésen nem csak esküt tett, de pár fontos kérdésben már  döntött is. Bejelentések napirendi pontban Ramasz Imre polgármester javaslatot tett a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak 200.000.- forintos megsegítésére. Javaslata szerint két nagy segélyszervezet (Magyar Vöröskereszt és Ökunemikus Segélyszervezet) számlaszámára egyenlő részben utaljunk pénzt. Emellett ismertette, hogy jelentkezett egy kardoskúti magánember, aki ötvenezer forintot hozzátesz a testület által megállapított összeghez. Mórocz Lajos képviselő úr egyetértett a két nagy segélyszervezet általi támogatásra, de az összeget 400.000.-forintra emelné. Az utóbbi javaslatot egyhangúan elfogadta a testület, így Kardoskút összességében 450.000.- forintot utal a környezeti katasztrófa által sújtott terület támogatására.

Településünkön előzőleg összegyűjtött adomány is célba ért, nem sokkal a gyűjtést követően. Hogy az adomány biztosan oda kerüljön ahová szánták, Nagy László elkísérte a rakományt. Elmondása szerint leírhatatlan amit az ember ott lát. Fél óra ott tartózkodás után már kaparta a levegő az ember torkát. Örültek és természetesen megköszönték az emberek azt a segítséget amelyet régiónk nyújtott nekik a bajban.

devecser

Megalakult az új Képviselő-testület

Ünnepélyes esküt tett a polgármester és a képviselők.


Balról jobbra: Pusztai Ádám, Gombkötő Lajos, Ramasz Imre, Varga Pál, Mórocz Lajos

2010. október 14-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta első alakuló ülését Kardoskút Község Önkormányzatának nemrégiben megválasztott Képviselő-testülete. A megjelenteket a Himnusz elhangzása után Pusztai Ádám korelnök köszöntötte, majd Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a választás eredményéről. Ezt követően került sor az önkormányzati képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütételére. Az új Képviselő-testület tagjai: Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál képviselő urak. A polgármesteri tisztséget továbbra is Ramasz Imre tölti be.

A megválasztott képviselők Tibáné Hamvasi Zsuzsannától átvették megbízóleveleiket, majd Ramasz Imre polgármester úr elkövetkezendő négy évre vonatkozó hivatali programjának ismertetésével folytatódott az alakuló ülés. Az ülés ünnepélyességét emelte, hogy a köztársasági elnök, Schmitt Pál videó üzenetben üdvözölte az új testületet és kívánt eredményes munkát a tagoknak. A napirendi pontok között szerepelt az ügyrendi bizottság megválasztása, illetve a polgármester és a testület illetményének megállapítása:

polgármester alapbére: bruttó 347.850.-Ft+ költségtérítés
képviselői alap tiszteletdíj: bruttó 12.000.-Ft
alpolgármester tiszteletdíja: képviselői alap tiszteletdíj + 4000.-Ft
ügyrendi bizottság tag: képviselői alap tiszteletdíj + 2000.-Ft
ügyrendi bizottság elnöke: képviselői alap tiszteletdíj+ 4000.-Ft

Az alpolgármester személyére – az előzetes egyeztetések után – Ramasz Imre polgármester Gombkötő Lajos személyében tett javaslatot. Az alpolgármester megválasztására titkos szavazással került sor. Ez alapján a 2010-2014-es választási ciklusban Kardoskút Község alpolgármestere – folytatólagosan – Gombkötő Lajos lett.

alakulo_2010

Ramasz_Imre_2010_10_14

Gombkoto_lajos_2010_10_14

Morocz_Lajos_2010_10_14

Pusztai_adam_2010_10_14

Varga_Pal_2010_10_14

Szerva a robotnál

adogato_robot_2010_10_12-16

fotók: Buzai Csaba

Köztudottan nagy asztalitenisz élet folyik manapság a művelődési házban. Heti két alkalommal – kedden és pénteken 18 órától – szakképzett edző irányításával fejlődhetnek a ping-pong iránt érdeklődők. A többi napokon sem marad el a gyakorlás, hiszen a fiatalok a művelődési ház előterében ütik a labdát. Az edzéseken öt asztalon, átlagban húsz-huszonöt fő vesz részt.
Pár nappal ezelőtt internetes asztaliteniszes oldalakon böngészve láttam egy adogató robotot, amely amellett, hogy nagy segítség a bemelegítésben, labdabiztossá teszi a használóját. Felkerestem helyi vállalkozókat azzal az ötlettel, hogy anyagilag támogassák a gép beszerzését. Mindenki pozitívan állt a kéréshez és ennek eredményeként a mai napon az edzésre járók átvehették a sporteszközt. A hozzá tartozó kiegészítő kellékeket magánemberek segítségével tudtuk megvásárolni.

 Támogatóinknak ezúton is köszönetet mondunk:

Gál Mihály vállalkozó (www.gumiska.hu)
Halász István vállalkozó Lanimfa Kft.
Szabó László vállalkozó Szabó és Társa Bt. (www.szabolaci.hu)

Továbbá Buzai Csaba, Kovács Jenő, Kovács Szabolcs, Pappné Neller Borbála, Ramasz Imre és Varga Pál

adogato_robot_2010_10_12-6

Gyorssegély a bajbajutottaknak

Egy közösségi oldalon találkoztam a múlt héten egy felhívással. Nagy Laci – Kardoskút szülötte, Plasztik Szerviz – intézett egy felhívást az ismerőseihez, hogy aki tud az most segítsen. A vörös iszappal elöntött települések lakóinak  megsegítésére szólt az ő felhívása. A cél az volt, hogy azonnal olyan dolgok kerüljenek a bajba jutott településekre, amelyek valóban kellenek és ezek tényleg sürgősen el is jussanak oda. Egy teherautónyi szállítmány a felhívással szinte egy időben el is indult, amelyet Laci  kísért egészen a helyszínig.  Tartalma közel negyven új talicska, hetven új vegyálló ruha, számtalan vödör, lapát és csizma. Régiónk kitett magáért. Folyamatos kapcsolattartás alakult ki a szervezők és a katasztrófa koordinátora között, így célirányosan történhetett a gyűjtés. Amire nagy szükség van  most a településeken az a munkaeszköz, védőfelszerelés és élelem.

Felvettem Lacival a kapcsolatot és megszerveztem Kardoskúton a gyűjtést. Sajnos nemrégen már volt egy hasonló helyzet, amikor is az árvízkárosultak megsegítésére gyűjtött a település. Három napon át vártuk a felajánlásokat amelyek most is jöttek szép számmal. A felajánlók nagy többsége idős ember volt. Az adományok nagyobbik hányadát ruhanemű és cipő tette ki, de szép számban összegyűjtöttünk tartós élelmiszert és tisztítószert is. Hétfőn ebéd után be is szállítottuk az összegyűlt adományokat az orosházi gyűjtőhelyre, ahová hamarosan megérkezik érte a Vöröskereszt szállító járműve. Jó szívvel adja az ember a bajban lévő másik embernek amit csak tud. Sajnos túl sűrűn kell mostanában.

A Viharsarok is összefogott a katasztrófa áldozataiért – cikk ebben a témában a BEOL oldalán…

Szóba kerültünk

7514
Cenzora már van, piaca még nincs – a helyi sajtó Magyarországon
(Forrás: http://www.emasa.hu)

„Állj meg vándor! Olyan wifis település megismerését ajánlom, ahol az internet, blog, twitter, emberi szó, népi humor, és az összefogás kézzelfogható érték”
Facebookon és a Twitteren is aktív Cserépfalu blog bemutatkozója, ez az online szemlélet és tájékozottság azonban jelenleg nagyon ritka a magyar kistelepüléseken és falvakban, ahol sokszor az egyetlen naprakész és független online médiát egy-egy lelkes lokálpatrióta által – természetesen ingyen és szabadidőben – fenntartott blog jelenti (és ahol néhány kivétellel – mint például Pilisvörösvár és Kardoskút – a község honlapja is elavult vagy használhatatlan). Ilyen helyi blogokat csatornáz be például az Altnyil, és hasonló szerepet töltenek be például Békéscsaba, Eger, Csobánka (ahol több online fórum is létezik, lásd itt és itt), Borsod megye közéleti blogjai, vagy éppen a személyesebbre vett, de hasonlóan lokális fókuszú blogok, mint például az egyik első kistelepüléshez kötődő magyar blog, Korbely György Alföldi blogja, vagy Hartay Csaba Viharsarki Kattintósa. A „hivatalos” és hivatásos helyi online média terén még rosszabb a helyzet, a print lapokat pdf-ben összegyűjtő helyi lap site-ok között csak elvétve lehet találni olyat, ahol a tartalom már eleve online készül, és megfelelő sebességgel frissül is: ilyen például a hazai online kultúrában sokak szerint kiemelkedő teljesítményt nyújtó Orosházán szerkesztett Oroscafé. Lokális blogokból – az internetellátottság átlagon felüli arányának köszönhetően – egyébként Budapesten van a legnagyobb kínálat, szinte az összes kerülethez, negyedhez kapcsolódik lokálpatrióta fórum, többek között a második, harmadik, hatodik, hetedik, nyolcadik kerülethez, vagy éppen a Palotanegyedhez.
Tófalvy Tamás

Idősek találkozója Nagyszénáson

Megyei nyugdíjas találkozón vettünk részt a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub öt tagjával az Idősek Világnapja alkalmából Nagyszénáson. Megyénk 26 nyugdíjas klubjának illetve egyesületének öt-öt tagja képviseltette magát. A házigazdák az idén a Nagyszénásiak voltak. Ezen alkalomra ellátogatott Budapestről az „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének elnöke, Orsós Éva illetve Árgyelán György, a szövetség Békés Megyei elnöke.

A rendezvény elején köszöntőt mondott Nagyszénás polgármestere, Nyemcsok János illetve Fodor József, a Békés Megyei Közgyűlés tagja. A kulturális programok előtt – egy előzetes felterjesztés alapján – minden klub egy-egy tagja elismerésben részesült. A Kardoskútiak közül Kocsis Jánosné, Jusztika néni részesült elismerő oklevélben, aki legidősebb aktív tagunk. Ezúton is gratulálunk neki és további jó egészséget kívánunk közelgő 88. születésnapja alkalmából. Összejövetelünk ebéddel zárult.

Választási eredmények

Polgármester: Ramasz Imre

Képviselők:

1. Varga Pál 135 szavazat
2. Gombkötő Lajos István 130 szavazat
3. Pusztai Ádám Sándor 116 szavazat
4. Mórocz Lajos Zoltán 96 szavazat

5. Szemenyei Sándor 96 szavazat
6. Gombkötő Csaba Lászlóné 87 szavazat
7. Menyhárt Krisztina 82 szavazat
8. Kulima István Ferenc 63 szavazat
9. Csizmadia Sándor 55 szavazat
10. Gub András István 45 szavazat

Lassíts

 

A napokban üzembe helyezték azt a két sebességjelző táblát településünkön, amelyek közül az egyik az Orosháza felől, míg a másik a Tótkomlós felől nagy sebességgel érkező járművezetők figyelmeztetésére szolgál. A táblán a jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a településre érkező autó 50km/h feletti sebességgel közeledik. Azt hiszem, hogy nem okozok túl nagy meglepést amikor leírom, hogy nem volt nehéz a táblát működés közben lefotózni, hiszen tíz autóból 8-nál világit a figyelmeztetés. Bízzunk benne, hogy idővel azért javul ez a statisztika.

 

Negyedévszázada összejárnak

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Szeptember utolsó kedd estéjén kettős ünnepet ültünk a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub zenés vacsorás estjén. Örömünkre az adott okot, hogy az idén lett 25 éves a klub, illetve az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük hat kerekévfordulós szülinaposunkat is. Meghívott vendégeink között jelen volt alapítónk, Nagyné Szöllősi Teréz, aki hatalmas szülinapos tortával kedveskedett régi klubos ismerőseinek.

Megtisztelt Bennünket Ramasz Imre polgármester úr is feleségével, aki az évfordulóra egy faliképet ajándékozott a klub részére. Ezen ünnepi alkalomból a tagság és a meghívottak emléklapot vehettek át a jelenlegi klubvezetőtől. A vacsorás estre már délidőben megkezdődött az előkészület, hiszen klubosaink készítették el a vacsorát, amit jóízűen, zeneszó mellett fogyasztottunk el házi süteményeinkkel gazdagítva.

A kerek évfordulósok köszöntése:

Nagyné Szöllősi Teréz klubalapító köszöntője:

Ramasz Imre polgármester köszöntője:

Megszakítás