Megalakult az új Képviselő-testület

Ünnepélyes esküt tett a polgármester és a képviselők.


Balról jobbra: Pusztai Ádám, Gombkötő Lajos, Ramasz Imre, Varga Pál, Mórocz Lajos

2010. október 14-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta első alakuló ülését Kardoskút Község Önkormányzatának nemrégiben megválasztott Képviselő-testülete. A megjelenteket a Himnusz elhangzása után Pusztai Ádám korelnök köszöntötte, majd Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a választás eredményéről. Ezt követően került sor az önkormányzati képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütételére. Az új Képviselő-testület tagjai: Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál képviselő urak. A polgármesteri tisztséget továbbra is Ramasz Imre tölti be.

A megválasztott képviselők Tibáné Hamvasi Zsuzsannától átvették megbízóleveleiket, majd Ramasz Imre polgármester úr elkövetkezendő négy évre vonatkozó hivatali programjának ismertetésével folytatódott az alakuló ülés. Az ülés ünnepélyességét emelte, hogy a köztársasági elnök, Schmitt Pál videó üzenetben üdvözölte az új testületet és kívánt eredményes munkát a tagoknak. A napirendi pontok között szerepelt az ügyrendi bizottság megválasztása, illetve a polgármester és a testület illetményének megállapítása:

polgármester alapbére: bruttó 347.850.-Ft+ költségtérítés
képviselői alap tiszteletdíj: bruttó 12.000.-Ft
alpolgármester tiszteletdíja: képviselői alap tiszteletdíj + 4000.-Ft
ügyrendi bizottság tag: képviselői alap tiszteletdíj + 2000.-Ft
ügyrendi bizottság elnöke: képviselői alap tiszteletdíj+ 4000.-Ft

Az alpolgármester személyére – az előzetes egyeztetések után – Ramasz Imre polgármester Gombkötő Lajos személyében tett javaslatot. Az alpolgármester megválasztására titkos szavazással került sor. Ez alapján a 2010-2014-es választási ciklusban Kardoskút Község alpolgármestere – folytatólagosan – Gombkötő Lajos lett.

alakulo_2010

Ramasz_Imre_2010_10_14

Gombkoto_lajos_2010_10_14

Morocz_Lajos_2010_10_14

Pusztai_adam_2010_10_14

Varga_Pal_2010_10_14