Beszámoló a testületi ülésről

Fotó: VP.

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Gombkötő Csabáné képviselő
Gombkötő Lajos képviselő
Mórocz Lajos képviselő
Kulima István képviselő
Gub András képviselő
Szemenyei Sándor képviselő
Pusztai Ádám képviselő
Bódi Jánosné meghívott vendég
Kocsis Péterné meghívott vendég
Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
Varga Pál közalkalmazott

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy lejárt határidejű határozat nincs. A két ülés között tett intézkedésekről, történésekről az alábbiakat kívánja a testület elé tárni: informális megbeszélés volt az ivóvíz projektről. Jelenleg Kardoskút több településsel közösen társulásban vesz részt. Ehhez a társuláshoz kíván csatlakozni a Mezőkovácsházi kistérség is. A társulás véleménye az, hogy nem szerencsés bevenni a Mezőkovácsházi kistérséget, mivel ez jóval megnövelné az ellátandó területet és nem biztos, hogy érdeksérelem nélkül mennének a dolgok. A társulásba delegálhat Kardoskút is egy főt, aki részt vehet a projekt megbeszélésein és informálhatja a döntésekről a testületet. Ramasz Imre elmondja, hogy ő Gombkötő Lajos képviselőre gondolt és megkérdezi őt, hogy vállalná e ezt a feladatot.

Gombkötő Lajos megköszöni a bizalmat, de nem adna azonnal választ. Gondolkodási időt kér.

A testület egyhangúan elfogadta a polgármester beszámolóját.

  1. napirendi pont: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2008. évi tevékenységéről.

Ramasz Imre: az írásos anyagot megkapták a testületi tagok. Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Várja a testület kérdéseit, észrevételeit.

Szemenyei Sándor: a 2008. évi iparűzési adóbevételekről szeretnék szót ejteni, itt is elsősorban az őstermelőkről. Ha valakinek két településen is van földje, akkor mind a két érintett önkormányzat felé be kellett adni a bevallását. Az őstermelő és a családi vállalkozó két külön dolog. A családi vállalkozásban a 2 hónapos családtagot is be lehet vonni a vállalkozásba. Az őstermelőknél 2,5 millió forint bevétel a bevallás alsó határa. Az idei évtől a nulla forintos bevallásokat is be kellett volna adni az őstermelőknek, de erre senki nem figyelmeztette őket. Nagyon sokan nem érték el a 2,5 milliós bevételt ezért nem adtak be bevallást.

Dr. Mészáros Erzsébet: az adóbevallást kötelezően be kell adni, még akkor is ha nulla forint szerepel rajta. A jövőben megkeressük az őstermelőket és felhívjuk erre a figyelmüket.

Ramasz Imre: amíg Kardoskúton 2,5 millió a bevallás alsó határa addig Orosházán 500.000.Ft. Ennek következtében náluk több a bevallás – értelem szerint a bevétel is- és ott bukott ki először, hogy nem érkeznek 0ft-os bevallások. A jövőben figyelnünk kell erre is.

Szemenyei Sándor: esetleg a jövőben meg kell fontolnunk, hogy lejjebb vigyük a bevallás alsó határát és így nagyobb bevételre tehetne szert az önkormányzat.

Ramasz Imre: nem tartaná szerencsés dolognak a bevallás alsó határának lejjebb vitelét. Nem adna annyival több bevételt, mint amilyen arányban esetleg vonzza a vállalkozásokat.

Kulima István: a bevalláshoz kapcsolatos nyomtatványokat megkapják az érintettek?

Dr. Mészáros Erzsébet: természetesen kiküldjük részükre.

További kérdések hiányában a testület egyhangúan elfogadta a beszámoló jelentést.

2. napirendi pont: az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet megvitatása és elfogadása.

Ramasz Imre: az írásos anyag rendelkezésetekre állt, tanulmányozhattátok. Az önkormányzatnak kiemelt fizetési kötelezettsége nincs. Minden évben egy áthidaló megoldásként rendeletet kell alkotnunk az átmeneti gazdálkodásról. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a tervezetet.

Kulima István az ügyrendi bizottság elnöke: megtárgyaltuk a rendelet tervezetet. Módosítás nélkül elfogadásra javasoljuk a testületnek.

A testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet tervezetet. Majd a jövő évi munkaterv is egyhangúan elfogadásra került.

Bejelentések:

Dr. Mészáros Erzsébet: az ivóvíz ellátás díjainak megállapításához kettő rendelet tervezetet készítettem elő. Az első variációban a Békés Megyei Vízművek javaslata szerepel, amely 240,10Ft./m3. A másik tervezet 30.-Ft./m3 emelést tartalmaz tehát 270,10.-Ft./m3.

Ramasz Imre: az ivóvíz díjának megállapítása testületi hatáskörbe tartozik. A Békés Megyei Vízművek 2009. január 1.-től a rekonstrukciós díjakat nem építi be a víz árába, ezért ezt helyi szinten kell megállapítani. A vízművek javaslatot tett arra, hogy a kistérségek hozzanak létre társulásokat. Megszabták, hogy 100 milliós nagyságrendben gondolkodnak és minimum 15 településnek részt kellene venni, hogy működjön a  társulás. Valamint minimum 50.-Ft./m3 emelést kérnének. Mivel Kardoskúton nem túl réginek mondható a hálózat ezért irreális az 50.-Ft./m3 emelés. Továbbá nem javasolja, hogy Kardoskút tagja legyen egy ehhez kapcsolódó társulásnak, hiszen helyi anyagi erőből is meg tud birkózni egy esetlegesen felmerülő vízhálózati hibával.

Szemenyei Sándor: ha nem lépünk most be a társulásba és kilyukad egy fővezeték, akkor nekünk kell keresni vállalkozót a munka elvégzésére?

Ramasz Imre: továbbra is megcsinálja a vízmű ha utána álljuk a számlát. Egy időben átadtuk a hálózatot, de utána ismét az önkormányzat tulajdonába került. Jelenleg a Kardoskút-Orosháza vízhálózat gerinc Kardoskút tulajdona. Pontosan le van szabályozva, hogy egyes helyzetekben mik a teendők. Tehát semmi gondot nem okoz, ha nem vagyunk a társulás tagjai. Nem tudom elképzelni, hogy zökkenőmentesen működjön a társulás.

Szemenyei Sándor: nem javasolja a társulásba történő belépést.

Kulima István: mi van olyankor például ahol egy forráshiányos település is tagja a társulásnak. Más település befizeti a díjakat, de ő nem tudja. Több problémás területe lenne egy ilyen társuláshoz kapcsolódni. Nem javasolja a belépést.

Ramasz Imre: a díjemelés mértéke miatt sem szerencsés csatlakozni. A költségvetés jelenleg elbírja a rekonstrukciós költséget, amely évi 1,5-2 millió forint.

A testület egyhangúan kinyilvánítja szavazásával, hogy nem kíván a társulás tagja lenni.

Kulima István: az ügyrendi bizottság heves vitában végül is soknak találta a 30.-Ft./m3 vízdíjemelést ezért 261,5.-Ft./m3 vízdíjat javasol a testületnek szavazásra.  A lakosságra háruló terheket mérsékelni kell. A rekonstrukcióra fordítandó pénzeket az önkormányzatnak kell előteremteni.

Ramasz Imre: Erzsike két alternatívát állított fel. Én – vállalva a lakosság esetleges nemtetszését – a második, tehát magasabb emelést javaslom. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a lakosság nem ezt a mértékű vízdíjat fizeti. 129,8.-Ft./m3 a jelenlegi lakossági vízdíj és a 30.-Ft./m3 emelés után lenne nettó 159,8.-Ft./m3. Úgy ítélem meg, hogy a mi hálózatunkon is kell rekonstrukcióra számítani. 15 éves például a víztorony. Óvakodnék a túlzott óvatosságtól az emelés terén. A 30.-Ft.-os emelésnél is alig a fele jönne be a lakosságtól a rekonstrukciós költségeknek. Több forrást kell akkor az önkormányzatnak előteremteni más oldalról. A gazdasági válság ellenére ez a fokú emelés is csak háztartásonként nagyjából 300.-Ft.-os havi kiadásemelkedést jelentene. A vízhálózat romlik. Előre kell tekinteni és előre megteremteni a pénzeszközöket. Havi lebontásban biztosan nem nagy teher. Elmondtam az álláspontomat a döntés a testületé.

Szemenyei Sándor: elég fordított a helyzet. Ha valaki 2m3. vizet fogyaszt havonta annak is annyi az alapdíj, mint aki 10m3-t fogyaszt. A nagy fogyasztó jobban jár.

Kulima István: ma már nap, mint azt halljuk, hogy ezt emelnek, azt emelnek. A lakosság körében talán nem csapódik le annyira, ha kevesebb az emelés. A lakosság érdekeit kell a szemünk előtt tartani.

Pusztai Ádám: 300.000.-Ft. plusz bevételről döntünk. Lehet, hogy ennek a be nem szedése jobb közhangulatot teremt, mint a beszedésével keletkezett plusz bevétel aránya.

Ramasz Imre: 984.000.-Ft a plusz bevétel az emelés esetén.

Szavazás:

A 240,10.-Ft./m3 vízdíjat a testület egyhangúan elutasította.
Az ügyrendi bizottság által javasolt 261,5.-Ft./m3. vízdíjat a testület 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Ramasz Imre: a Békés Megyei Önkormányzat megyejárást rendez „Otthonunk Békés megye” címmel. 2009. január 8-án jönnek Kardoskútra. Kulturális műsorral egybekötött nyílt testületi ülés lesz aznap. A testületi ülésen részt vesznek a megye képviselői is.

Kettő kiegészítő napirendi pontot ajánlottak fel, amelyet mi választhatunk ki előre egy listáról:

– Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának ismertetője
– Megyei levéltár bemutatása
– Bemutatkozik a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
– A Munkácsy Mihály Múzeum bemutatása
– A Napsugár Bábszínház ismertetője
– Jókai Színház bemutatása
– Három Békés Megyei közoktatási intézmény bemutatkozása
– Szociális, ingatlan ügyek területéről ismertető
A testület e fenti listából a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának ismertetőjét és a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár bemutatkozását választotta kiegészítő napirendi pontnak.

Pappné Neller Borbála: a rendezvény a szervezők kérésére hétköznap kerül megrendezésre. 10 órakor megnyitó. A művelődési házban különböző kiállítások várják majd az érdeklődőket. E napon tanítási szünet lesz a településen ezért főleg a gyermekeknek kedvez a délelőtti kínálat. Este 17 óra körüli időben pedig egy színházi előadás lesz megtartva. A helyi értékeinket bemutatandó többek közt felkértem a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságát, hogy e napon egy kiállítást szervezzenek a látogatóiknak a Fehértóról, Andrékóné Katit egy kézműves foglalkozás megtartására, a helyi kötődésű Folkográfia zenekart egy kis zenei műsorra. A helyi fiatalokkal is rendelkező Street Ball klubnak is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk e napon.  A programok tervezés alatt állnak jelenleg.

Ramasz Imre: A testületi ülésen a Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke is jelen lesz. Bemutatják a közgyűlés munkáját.

Gombkötő Csabáné: nem szerencsés munkanapon tartani ezt a rendezvényt.

Ramasz Imre: az előző településeken is mindenhol munkanap tartottál ezeket a rendezvényeket. A délelőtt a gyermekeknek kedvez, de a kora esti színházba talán sok felnőtt is el tud majd jönni.

Dr. Mészáros Erzsébet: a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelettervezet három részben módosult

az állati hulladékkal kapcsolatban
2. a szilárd hulladék elszállítása 2009. január 1.-től heti rendszerességű lesz
3. a díjszabásokat rendeletbe foglaltuk

A rendelet tervezetet minden képviselő megkapta írásban. Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Kulima István:
az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Ramasz Imre egyetért a bizottság álláspontjával.

Szemenyei Sándor: ahol gazdaság van, ott elhullott állat is. A szabályozás szigorú. Az állati hulladékkal kapcsolatos megoldás megkönnyíti az emberek dolgát. Javasolja elfogadásra.

Gombkötő Csabáné: az elszállítása hogyan történik az elhullott állatnak? Jönnek érte Tótkomlósról? Ez is díjmentes?

Dr. Mészáros Erzsébet: Az elhullott állatért eljönnek és elszállítják. A lakosoknak az első évben ingyenes lesz a szolgáltatás. Az önkormányzat állja a számlát. A következő években pedig a tapasztalatokra építve kikalkuláljuk az árakat.

A testület egyhangúan elfogadta a rendelet tervezetet.

Dr. Mészáros Erzsébet: kiosztásra került a gyermekétkeztetési díjak emeléséről szóló beadvány. A Gál és Társa Kft. 2009. április 1.-től megemelné az általa biztosított étkeztetések díját.

Ramasz Imre: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérdést. Kérem Kulima Istvánt, ismertesse az állásfoglalását a bizottságnak.

Kulima István: az Ügyrendi Bizottság javasolja az emelés mértékének elfogadást. A tavalyi évben nem történt emelés és a jelenleg beadott emelés is alig éri el a 10%-ot.

Gombkötő Csabáné: soknak találja a gyermekenként fizetendő közel 10.000.-Ft-ot. Abban a családban ahol több gyermek van ott még több lesz a kiadás ezzel.

Dr. Mészáros Erzsébet: 6000.-Ft. körüli összeget fizetnek a szülők, mert a többit az önkormányzat fizeti. A többgyermekes családokban valamint hátrányos helyzetű családokban nagyobb részt vállal az önkormányzat az étkezési díjakban.

Gombkötő Csabáné ennek ismeretében támogatja az emelés mértékét.

A testület egyhangú szavazással elfogadta az emelés mértékét.

Ramasz Imre: megkeresés érkezett a testület felé az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményének igazgatójától. Verasztó József azt kéri, hogy mivel megszűnt az ingyenes étkeztetés az iskolában ezért pár szülőnek gondot okoz a gyermek étkeztetésével járó kiadás. Rendeletmódosítást kér tőlünk. Személy szerint nem javaslok rendeletmódosítást. Igazgató úr hívja fel a szülő figyelmét, hogy amennyiben gondot okoz számára a gyermekének étkeztetésével járó kiadás, abban az esetben forduljon kérelemmel a szülő a testület felé. Annál is inkább sem javasolt a rendelet módosítása, mivel a jövőben megoldódni látszik a gyermekétkeztetés 100%-os átvállalása.

A testület egyhangúan elutasította a rendeletmódosítási javaslatot.

Ramasz Imre: az előző testületi ülésen már beszéltünk a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítvány kérelméről. Az akkor beadott kérvény nem felelt meg a formai szabályoknak. A testületi ülést követő napon felhívtam az alapítvány elnökét és elmondtam neki, hogy amennyiben a mai napra  szabályos beadvány érkezik a testület elé akkor tárgyaljuk a kérésüket. A mai napon megérkezett e-mailben a kérvényük és ígéretet tettek arra, hogy a holnapi nap folyamán írásban is leteszik kérelmüket. 100.000.-Ft.-ot kérnek. Karácsony előtti napokban osztanának Kardoskúton meleg ételt. Most kell arról döntenünk, hogy ha holnap megérkezik az írásos lepecsételt kérelem akkor támogassuk e a kezdeményezést.

Gombkötő Csabáné: az emberek várják a tavalyihoz hasonló meleg ételosztást. Soknak tartja a 100.000.-Ft.-ot. 30.000.-Ft.-ot javasol.

Szemenyei Sándor: három hete volt az alapítványnak az elmúlt testületi ülés óta, hogy a szabályoknak megfelelő beadványt nyújtson a  testület elé. Nem tette meg. Ha adni akarunk ennek ellenére akkor minimum 50.000.-Ft.-ot adjunk, hiszen sokba van ma már az ételbe való.

Kulima István: 60.000.-Ft.-ot javasol.

Gombkötő Csabáné: tavaly 60 embernek osztott az alapítvány meleg ételt. 30.000.-Ft.-nál maradna.

Ramasz Imre: az alapítvány tavaly a karácsony előtti napokban 400 adag meleg ételt osztott ki Kardoskúton valamint tartós élelmiszert is adtak a rászorulóknak. 50.000.-Ft támogatást javasol.

A testület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy ha a szabályoknak megfelelő írásos kérelem érkezik a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványtól abban az esetben 50,000.-Ft.-os támogatási szerződést írjon alá velük.

Ramasz Imre: az elmúlt napokban felhívtam telefonon az Orosháza-Kardoskút Széchenyi Vadásztársaságot a földhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatban, mivel velük egy évre szóló haszonbérleti szerződésünk van. A szántó bérleti díját 1000.-Ft./AK mértékben, amíg az erdő, rét-legelő haszonbérleti díját 0.-Ft./AK értékben kértem tőlük megfizetni a jövő évben. A vadásztársaság képviselője soknak találta az 1000.-Ft./AK árat. 700.-Ft./AK mértékű árat kért megállapítani a jövő évre haszonbérletre. Elmondta, hogy nehéz helyzetben van a vadásztársaság. Valamint kérte mérlegelni azt a testülettől a haszonbérleti díj számításánál, hogy az elmúlt időben a vadásztársaság aktívan részt vett a község életében. A falunapon részt vállal a programokban. Különböző rendezvényeken díjakat ajánlanak fel.

Pusztai Ádám: a vadásztársaságon kívül másnak ki tudjuk adni bérbe a területet?

Ramasz Imre: részben eléggé gyenge minőségű földekről van szó. De vannak olyan területek, amelyeket ki lehetne adni másnak is.

Mórocz Lajos: valóban sokat segítenek az elmúlt időben a rendezvényeken. Javaslom ezt méltányolni és a 700.-Ft/AK árat megállapítani a szántók esetében.

Szemenyei Sándor: 800.-Ft./AK árat javasol.

A képviselő-testület egyhangúan a vadásztársaság részére 800.-Ft./AK áron haszonbérletre kínálja a szántót.

Dr. Mészáros Erzsébet: az októberi testületi ülésen választanunk kellett a lemondott Verasztóné Szabó Irén helyébe tagot az Ügyrendi Bizottságba. Sajnálatos hiba csúszott az akkori szavazás eredményének elfogadásába mivel ehhez minősített többség kell. A létszám akkor nem volt teljes így a 4 igen szavazat nem elég a minősített többséghez. Ahhoz öt igen szavazat kell. Ezért most az akkori szavazás eredményét érvénytelennek minősítem és újabb titkos szavazásra kérem fel a testületet. A két jelölt most is mint októberben Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos.

A titkos szavazás eredménye: Mórocz Lajos 6 szavazat. Gombkötő Csabáné 2 szavazat.

Az ügyrendi bizottság tagja Mórocz Lajos lett.

A testületi ülésre behívják a két meghívott vendéget: Bódi Jánosnét és Kocsis Péternét.

Ramasz Imre: mint azt tudjuk a Kardoskút Községért Közalapítvány két prominens tagja 2008. december 31.-el beadta lemondását a testület elé amelyet az tudomásul vett. Ezúton szeretném megköszönni kettejük kiemelkedő munkáját egy apró figyelmességgel. Ha rápillantanak majd otthon ezekre a díszekre, jusson eszükbe az alapítványban végzett becsületes munkájuk.  További jó egészséget kívánok!

Bódi Jánosné megköszöni a testületnek a meghívást és az ajándékot. A jövőben is áll az alapítvány segítségére, ha tud.

A képviselő-testületi ülés – szociális kérdésekkel – zárt ülés keretében folytatódik.

Megszakítás