Rendben lezajlott az átadás-átvétel

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lengyel György polgármester lemondását követően az átadás-átvételi eljárás – a törvényi előírásoknak megfelelően – április 30-án megtörtént. Május 1. naptól az általános helyhatósági választások (2019. október) időpontjáig Varga Pál általános polgármesteri jogkörben eljáró társadalmi megbízatású alpolgármesterként vezeti a települést, illetve – az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendezését követően – továbbra is ellátja Kardoskút község tanyagondnoki feladatait. A Képviselő-testület az áprilisi soros ülésén – a kialakult helyzetre való tekintettel – a ciklus hátralévő részére Mórocz Lajos személyében további egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választott, akinek a feladata az önkormányzat közalkalmazott jogállású, és munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalók feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása lesz. Mórocz Lajos alpolgármester további feladataként ellátja Varga Pál alpolgármester szükség szerinti helyettesítését is.

Dr. Lipták Péter jegyző

Megszakítás