Fáklyázás

Tájékoztatásul közöljük, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közép-magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Kardoskút-Városföld DN400 gázvezeték
rendszeren.

A fáklyázás várható időpontja: 2021. 09. 22 – 23. napokon 8:00 és 20:00 óra között.

A fáklyázás Kardoskút csomópont (hrsz. 100/7) melletti fáklyán történik, ami fény- és hanghatással jár.

Társaságunk a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi. A munkálatokról a helyi / országos* médiában közleményt jelentetünk meg.

Kérjük bejelentésünk szíves tudomásulvételét.