Beszámoló a testületi ülésről

Fotó: VP.

Jelen vannak:
-Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke
-Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató
-Csete Zoltán Kardoskúti ZRT. elnökigazgató
-Szemenyei Sándor képviselő jelölt
-Ramasz Imre polgármester
-Dr. Mészáros Erzsébet jegyző
-Gombkötő Csabáné képviselő
-Pusztai Ádám képviselő
-Kulima István képviselő
-Mórocz Lajos képviselő
-Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető
-Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
-Varga Pál közalkalmazott

Letölthető anyag:

muvhaz_beszamolo_2008

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Gub András és Gombkötő Lajos képviselők igazoltan vannak távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gombkötő Csabánét és Kulima Istvánt javasolja, akiket a testület egyhangúan elfogad. Az ülést megnyitja.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke: Mivel az előző testületi ülésen Verasztóné Szabó Irén betegsége miatt lemondott képviselői mandátumáról, így a listán az őt követő Szemenyei Sándor lép a helyébe az eskü letétele után.
Ramasz Imre megkéri a megjelenteket, hogy az eskü idejére álljanak fel. Felolvassa az eskü szövegét, amelyet Szemenyei Sándor utánamond és így hivatalosan is szavazattal bíró önkormányzati képviselő lett.


Szemenyei Sándor

Családi állapot: nős
Iskolai végzettsége: olajipari
Munkahelye/beosztása: nyugdíjas

Cél, amely a ciklus alatt szeretnék, ha megvalósulna:
Kardoskút települést szolgálni

„Sajnálom, hogy „ilyen áron” léptem a testületbe. Irénkének jó egészséget kívánok. A jövőben minden erőmmel a település javát fogom szolgálni a testületben hozott döntéseimmel”

Ramasz Imre köszönti a testület új tagját és jó egészséget kíván a munkához. Ismerteti a kitűzött napirendi pontokat:

I.Tájékoztató jelentés a ZRT. településünkre kiható hatásáról.
Előadó: Csete Zoltán elnökigazgató

II. Beszámoló Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárban végzett 2008. évi közművelődési tevékenységekről, rendezvényekről.
Előadó: Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgat

III. 2008. III. negyedévi pénzügyi beszámoló.
Előadó: Ramasz Imre

IV. 2009. évi belsőellenőrzési munkaterv elfogadása

V. Bejelentések

VI. Zárt ülés

Ramasz Imre felkéri Csete Zoltán elnökigazgatót, tartsa meg tájékoztatóját.

Csete Zoltán ZRT. elnökigazgató: Köszönti a megjelenteket és köszöni a meghívást.

Tavaly november 22-én tisztújítás történt a ZRT vezetésében. Ezután az új igazgatóság felállt. Bízik abban, hogy az elődök munkáját fogják továbbvinni fiatalos lendülettel. A 2007-es év rendkívül gyenge év volt. A fő ágazat – a sertéstenyésztés- is rossz évet zárt. Aszályos volt a 2007-es év ezért az állattenyésztés számára kevés volt a megtermelt takarmány. Vásárolni kellett a megtermelt mellé. Nyugodtan el lehet mondani, hogy 80, de akár 100%-os is volt az áremelkedés az energia illetve a gazdálkodás más területein is. Bíztató képet festett az év végére a szarvasmarha és a tej felvásárlási ára. A sertéssel viszont további gondok jelentkeztek. Próbálnak az ágazattal nullára kijönni, ami nagy eredmény lehetne. 2008-ra előre lehetett tudni a költségeket. Tudtuk, hogy minden sokkal drágább lesz. Fájó lépéseket kellett hozni az újonnan felálló igazgatóságnak. Csak akkora állattartást lehet finanszírozni amennyit a növénytermesztés elbír. A hízó marha havi egymillió mínuszt-deficitet termelt. Ezt az állományt fokozatosan leépítettük. Nem engedhetünk meg ekkora mínuszt. A sertéságazatban is leépítések történtek. Az apácai sertéstelep bezárásra került. Az ott dolgozó 11 fő elbocsátásra került. Számukra felajánlottuk a kardoskúti munkavégzés lehetőségét, de nem éltek vele. Az 1000 darabos sertésállomány 500 darabra csökkent. További létszámleépítések történtek összességében egy 20 fővel lett kevesebb a dolgozói létszám. Az elbocsájtott dolgozók terheit minden lehetséges módon próbáltuk enyhíteni. Mindenkinek ki lett fizetve a végkielégítés és a felmondási idő is be lett tartva. 5 fős úgynevezett „gyalogbrigádot” hoztunk létre. Csak kardoskúti lakosokból áll. Határozott munkaszerződéssel alkalmazzuk őket. Az idén május 1-től november 30-ig. Ezentúl minden évben szeretnénk ezt a brigádot megalakítani. Az ő munkájuknak köszönhetően sokat változott például a major tisztasága, rendje.  Jövőre március 1-től október 31-ig fognak dolgozni és lehetséges, hogy emelünk a létszámon 8-10 főre. Továbbra is csak Kardoskúti személyek jönnek számításba. A tisztújítással egy időben generációváltás is történt. Fiatalok vették át a helyet az idősektől. A fiatalság és a fiatalos gondolkodás előnyös lehet. Több nagy beruházás is a tervek közt szerepel. Például a közeljövőben pályázunk egy új szárító létrehozására 170 millió forint értékben. Minden energiánkat a fejlesztésre kell koncentrálni. A dolgozói állomány jelenleg 110 fő körül mozog. További leépítést nem tervezünk. A hármas gazdálkodási irányvonalat szeretnénk a jövőben is megtartani: sertéstenyésztés, szarvasmarha és növénytermesztés. A cég igen jelentős bevétellel gyarapodott az idén. Így természetes, hogy a jövőben is segíteni fogja a kardoskúti kezdeményezéseket. Továbbra is segítséget nyújt a polgárőrség működéséhez. Az iskolatej akciót is támogatják ez évtől és a jövőben is lehet erre számítani. Valamint egyéb rendezvényeket is támogatnak amennyiben érkezik erre kérés. Megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket.

Mórocz Lajos: A vágóhídnak köztudottan sok a tartozása többfelé. A ZRT. a feléje fennálló tartozásból tudott e valamennyit behajtani?

Csete Zoltán: A vágóhíd összesen 13 millió forinttal tartozik a ZRT-nek amelyből összesen 68.000.-Ft. jött vissza. A többi fennálló tartozásnak esélye sincs, hogy visszajöjjön. A TQ vágóhíd ellen összességében 300 millió forint tartozás van. 0 az esélye a végrehajtásból történő kifizetésnek. El kell könyvelni sajnos veszteségként.

Mórocz Lajos: Számíthat e Kardoskút a jövőben is a ZRT segítségére a hó eltakarításban?

Csete Zoltán:
A gépparkunk rendelkezésére áll a községnek. A tél beálltával ügyeletet tartunk és természetesen dúrni fogjuk a település utcáit.

Gombkötő Csabáné: A ZRT. dolgozói állományán belül lennék kíváncsi a vezetők és fizikai dolgozók arányára.

Csete Zoltán: A 110 főből 2 felsővezető, 10 vezető, 9 irodai munkatárs. A többiek fizikai állományban dolgoznak. Településenkénti elosztásban: Tótkomlós 5-6 fő, Pusztaföldvár 5-6 fő, Orosháza 20 fő körül, Nagyszénás 2 fő. A fennmaradó létszámot kardoskúti munkavállalók teszik ki.

Gombkötő Csabáné: Fűszer vagy gyógynövénytermesztésben nem gondolkodnak e jövőben?

Csete Zoltán:
Igen messze áll a ZRT. gazdálkodása a BIO gazdálkodástól. Az egyik alapvető követelménye a BIO gazdálkodásnak az egybefüggő táblák. A mi helyzetünkben daraboltak a táblák. De bővíteni kell mindenképpen a termelt növények fajtáját. Szóba került és termelni is fogunk pl.: energia füvet, ét és olajnapraforgót, repcét és mákot. A ZRT. bérel a faluhoz közel eső földterületet, amely igen közel vannak lakóházakhoz. Az elmúlt évben sajnálatos esemény történt. A permetezés közben a széljárás miatt termőföldre juttatott permet elérte a lakóházak kertjeit és ott károkat okozott. Az érintett ingatlanok tulajdonosaitól elnézést kértünk és természetesen kárpótlást fizettünk részükre. A jövőben nem permetezünk a lakóházakhoz közel eső területen.

Szemenyei Sándor: Mentalitásváltás is történt a ZRT. vezetésében. Partnerként állnak most a helyi termelőkkel szemben.. A földhaszonbér bérleti díjának megemelése is pozitív döntés.

Csete Zoltán:
2700 hektárból 1800 hektár a haszonbérben művelt föld. A bérelt földek területe évről évre csökkent. Ezt megállítandó emeltük meg a föld haszonbérleti díját, bízva abban, hogy ennek hatására még többen a ZRT-t bízzák meg a földjük művelésével.

Kulima István
: A ZRT. dolgozójaként belülről látom a változást. Rugalmas gondolkodást hozott a vezetőváltás. Fejleszteni kell minden területen. És talán a bérek is emelkedni fognak ezután. 3-4 éven belül már látható eredménye is lehet ennek a szemléletváltásnak. Bíznunk kell a jövőben.

Csete Zoltán: A bérekhez hozzátartozik, hogy a környék mezőgazdasággal foglalkozó cégei közül a ZRT. igencsak elöl jár a bérekben. Jelenleg az átlagkereset 160.000.-Ft/hó. Természetesen törekedni kell mindig a nagyobb bevételre és így növekedhetnek a bérek is. A szemléletváltáshoz még annyit: nem kell elvetni az idősek tudását!

Ramasz Imre megköszöni Csete Zoltán tájékoztatóját és sok sikert kíván a ZRT vezetésének a jövőre nézve.

A 2. napirendi pont következik, a művelődési ház 2008-as beszámolója.

Ramasz Imre megkérdezi Pappné Neller Borbálát, hogy a testület részére korábban beadott írásos anyagát szeretné e szóban kiegészíteni.

Pappné Neller Borbála: A lényegi dolgokat leírtam a beszámolómban. 3 részre bontottam a beszámolót: 1. szakkörök, művelődési házban folyó tevékenységek 2. könyvtár, 3. pusztaközponti olvasókör.

2008-ban minden rendben zajlott a művelődési ház életében. Folynak a szakköri munkák, alkotói klubok. A rossz idő beköszöntével az iskolások a nagyteremben tornáznak délelőttönként. A könyvtár életében változást talán a jövő év hozhat, amikor is beindulhat a könyvtári szolgáltató rendszer keretein belül kezdeményezett mozgókönyvtár. Új színfolt volt az idén a közös rendezésben a Körös-Maros Nemzeti Parkkal megtartott Fehértó-napja, ahol az elmúlt évekhez képest újdonságnak számító kulturális műsorok is színesítették a napot. A visszajelzések csak pozitívak voltak. Távolabbi célom az olvasókörnél az udvar parkosítása, otthonosabbá tétele szalonnasütő hely illetve grillezési lehetőség kiépítésével. Az olvasókör rendezvényekre való kibérlésére is egyre nagyobb igény jelentkezhet a jövőben, ami hozzájárulhat a kiadások mérsékléséhez. Az idei évben a művelődési házban még egy kulturális műsort,  és egy kiállítást tervezek megrendezni. A tavalyi évekhez hasonlóan egy közös karácsonyi ünnepség a község lakóival zárná a ház ez évi életét. Pályázati lehetőségeket is figyelemmel kísérem. Az Egészséges Településekért Alapítvány most decemberi kiírását figyelve tervezünk pályázatot beadni valószínűleg Pusztaföldvárral összefogva. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. Égető probléma a házban a nyílászárók cseréje, amit hamarosan meg kell ejteni amint pályázati lehetőség nyílik rá. Köszöni, hogy meghallgatták, várja a kérdéseket, észrevételeket.

Ramasz Imre: köszöni a szóbeli kiegészítést. A művelődési házban pezseg az élet. Látszik, hogy sok munka van belefektetve. A jövő évi költségvetés még most kezd kialakulni. A várható megszorítások ellenére bízik abban, hogy  a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb pénzt tudják a művelődésre szánni. Valószínűleg kevesebbet mint az idén

Mórocz Lajos: annyira részletes az írásbeli beszámoló, hogy nem hagy maga után kérdést. A nyílászárók valóban nagyon rosszak. A mihamarabbi cseréjét ő is támogatja. Sok sikert kíván a munkához.

Kulima István: valóban pezseg az élet a házban. Nagyobb településen nincs ennyi lehetőség a kikapcsolódásra, mint Kardoskúton. Megköszöni az ebbe fektetett munkát és további sok sikert kíván a jövőre nézve.

Szemenyei Sándor: az írásos beszámoló alapján csak gratulálni tudok. Jó döntés volt őt választani a ház vezetésére. Megköszöni a befektetett munkát. Egy kérdés merült fel: az olvasókörnél lesz e alkalmazva gondnok?

Pappné Neller Borbála: egyelőre nem tervezünk gondnokot alkalmazni. A szolgálati lakásban pillanatnyilag van lakó, aki felügyeli az olvasókört és környékét. Jelenleg nincs annyi rendezvény még, hogy egy személyt erre felvegyünk. Természetesen, ha a jövőben lesz rá lehetőség, akkor nincs ez sem kizárva.

Ramasz Imre: ha az olvasókörben a jövőben rendszerességgel lesznek programok, akkor el lehet gondolkozni egy gondnok személyén. Jelenleg a közmunkások segítségével oldjuk meg a feladatokat. Ez majd ki fog alakulni a jövőben.

Pusztai Ádám: a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken kívül nagy pozitívum, hogy megmozgatja az iskoláskorú gyermekeket is a művelődési ház programjai. A kézműves szakkör nagyon pozitív foglalkozás. Fejleszti a gyerekek kézügyességét. Az iskolai órai foglalkozások hasznosságát dicsérte.

A testület egyhangúan elfogadta a művelődési ház éves beszámolóját. Kifejezi köszönetét a kultúráért végzett munkában és sok sikert kíván a jövőben is.

Következő napirendi pont a III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása.

Ramasz Imre:
Az írásos anyag kiment időben a képviselőknek. Le van írva benne minden, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Várja az észrevételeket, kérdéseket.

Pusztai Ádám:
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót. Időarányosan megfelelő, takarékos gazdálkodást mutat. Aggályosnak találtam viszont a 6.sz. melléklet 3. sorát ahol is az általános iskola átadott pénzeszköze 2 hónapra van megállapítva. Javaslom, hogy ne kettő, hanem öt hónapra legyen időarányosan feltüntetve. Igaz, hogy ez borítja a költségvetési számokat, de így nem fog törvényességi aggályokat felvetni. A fennmaradó pénzeszközt a tartalék javára kell írni.

Ramasz Imre: Az iskola ez évben 3,370,000Ft/hó költségbe kerül az Önkormányzatnak. Jövőre valószínűleg ismét újra kell számolni majd a főösszegeket. Javaslom, hogy a kiegészítő indítvánnyal együtt fogadja el a testület a beszámolót.

A testület egyhangú szavazással a módosításokkal együtt elfogadta a III. negyedéves pénzügyi beszámolót.

A 2009. évi belső ellenőrzési tervet a testület egyhangúan jóváhagyta.

Bejelentések:

Ramasz Imre:
Verasztóné Szabó Irén ügyrendi bizottsági tag volt. A helyére választani kell valakit a testületből. A képviselőkkel előzetesen egyeztettem a lehetséges jelöltekről. Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személye vetődött fel. Ha van valakinek más javaslata, kérem, jelezze.

Egyéb javaslat nem érkezett így titkos szavazás következett Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személyére.

Az eredmény:

6db. szavazatból 1db. érvénytelen, 1db. Gombkötő Csabáné, 4db. Mórocz Lajos.

Pusztai Ádám:
a testület titkos szavazással az ügyrendi bizottságot Mórocz Lajos személyével egészíti ki.

Ramasz Imre: a három ügyrendi bizottsági tag közül – Pusztai Ádám, Kulima István, Mórocz Lajos- egy elnököt is választani kell, nyílt szavazáson. Előzetes javaslatok alapján Kulima Istvánt javaslom a bizottság elnökének.

Egyhangú szavazással az ügyrendi bizottság elnöke Kulima István lett.

Kulima István: megköszöni a bizalmat és a jövőben is igyekezni fog megfelelni az elvárásoknak.

Mórocz Lajos: megköszöni, hogy bizottsági tagnak választották.

Ramasz Imre folytatja a bejelentéseket:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel ezt a törvény lehetővé tette- a legalább 1500 fő feletti gyermeklétszámmal rendelkező és több településen levő intézménnyel rendelkező iskolák esetében főigazgatót nevezhet ki és ezt meg is tette. A tagintézmények vezetői az igazgatói címet kapták. Tehát a kardoskúti tagintézmény vezető igazgatói címének használatához kérik a beleegyezésünket.

A testület egyhangú szavazással beleegyezik az igazgatói cím használatához.

Ramasz Imre:
Orosháza Város Önkormányzata az oktatási intézményeiben dolgozóknak 4000ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít. Az egyenlő bánásmód szerint a kardoskúti tagintézményben dolgozóknak is biztosítanunk kell ezt. Ez az idei évben 140.000.-Ft. többletkiadással jár. Valamint az igazgató címmel járó vezetői pótlékot -20.000ft /hó- is javaslom megszavazni visszamenően 5 hónapra.

Egyhangú szavazással döntött a képviselőtestület, hogy a kardoskúti tagintézményben dolgozók kapjanak havi 4000ft/hó étkezési hozzájárulást illetve a vezetői pótlék 5 hónapra visszamenően legyen kifizetve.

Ramasz Imre: előző testületi ülésünkön tájékoztattalak benneteket, hogy a Kardoskút Községért Alapítvány két tagja beadta lemondását 2008. december 31-el. A helyük betöltésére várok neveket tőletek, akiket ez után felkeresek levélben, hogy vállalnák-e ezt a tisztséget.

A testület 10 főt jelölt, meg akiket levélben fog megkeresni Ramasz Imre.

Ramasz Imre bejelenti a testületnek, hogy november 3-14-ig szabadságon lesz. A testület tudomásul vette.

Ramasz Imre: Menyhárt Krisztina a béke utcai szolgálati lakást „szolgálati lakás” jelleggel bérelte. Mivel szeptember 1-től már nem az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója, így nem jogosult a szolgálati lakásra, hanem „bérlakás” – ként bérelheti tovább az ingatlant. Így a bérleti díj körülbelül 20%-al növekszik.

Gombkötő Csabáné: mivel az iskola is megkapja mindazt az anyagi javat, mint eddig is, így javaslom, hogy módosítsunk rendeletet és továbbra is mint „szolgálai lakás” Menyhárt Krisztina is kaphassa meg.

Kulima István: nem javaslok határozatmódosítást. A szerződést meg kell változtatni „bérlakás” szerinti bérlésre. Nem tehetünk kivételt senkivel.

A testület egyhangú szavazással „bérlakássá” módosítja a szerződést.

Ramasz Imre: Az Új Magyarország pályázaton indulhatunk a jövőben faluközpont szépítéséért. Most még csak gondolkodjuk el, hogy belevágjunk e az 50 milliós beruházásba amely 20% önerőt kíván az ÁFA miatt. Valamint tervezési, pályázatírói és egyéb díjjal is jár. Tehát van költsége. Mit látna jónak a testület létrehozni. Településközpontra lehetne költeni a pénzt tehát a Március 15 térre. Várom az ötleteket a következő testületi ülésre.

Az ülés zárt üléssel folytatódik.

Megszakítás