Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút község történetének talán legtöbb indulatát kiváltó kérdés volt a testületi ülés negyedik napirendi pontja, a közoktatási feladatok átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala. Tehát röviden: lesz e iskola Kardoskúton vagy nem, ha igen milyen formában, ha nem akkor miért nem. Meghívott vendégek  – Pusztainé Szabó Margit, Orosháza Város Általános Iskolájának igazgatója, Bicsánszky József osztályvezető, Kálmán János közoktatási szakértő valamint a Közalkalmazotti tanács, Diákönkormányzat és a Szülői munkaközösség képviselői.

Ramasz Imre röviden ismertette azokat az előzményeket amelyek a mai döntési kényszer elé állították a testületet. 2008. január végén kiderült, hogy kistérségi szinten nem lesz összefogás az oktatás terén. Ezután kérdőíven kérdezték meg a szülőket, hogy Orosháza, Tótkomlós vagy pedig alapítványi iskola irányába lépjenek tovább az iskola jövője érdekében. Az alap célkitűzés az volt, hogy az 1-6 osztály mindenképpen helyben maradjon és a 7-8 eljárjon a településről. Megbízta a testület Kálmán János közoktatási szakértőt, hogy derítse fel az adódó lehetőségek közül a legjobbat. Az alapítvány meddő kezdeményezés volt amellyel sok időt el lett pazarolva. Időközben a szülők kezdeményezték, hogy mindenképpen helyben kell tartani az 1-8 osztályt. A napokban érkezett meg a minisztériumi állásfoglalás arról, hogy megvan a törvényi alapja az 1-8 osztály helyben tartásának ha a fenntartó anyagilag fent tudja tartani az intézményt. Volt még időközben egy meddő irány: Tótkomlós, Szlovák iskola. Mivel Kardoskút nem nemzetiségi település így ezek a tárgyalások is csak időveszteséget okoztak. Valamint a különböző sajtóorgánumokban megjelent fél és hamis információk is néha tévútra vitték a tárgyalások menetét. Jelenleg egy feladat ellátási szerződés aláírása a cél, amely minimális költségnövekedés mellett vállalható mindaddig amíg az önkormányzat működése veszélybe nem kerül. Eddig is felvállalta Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola működését és ezután is kiáll mellette mindaddig amíg erre lehetősége van.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Köszönti a megjelenteket, átérzi Kardoskút problémáját. Hallott a félelmekről, hogy a falusi gyerekeket kinézik a városi iskolákban. Ezek a félelmek szerinte megalapozatlanok. Helyben maradnak a gyerekek, bár szerinte luxus a 4-5 fős osztályokat fenntartani de az önkormányzat vállalja ennek az anyagi vonzatát. Az igazgatónő előzetes számolása után maximum egy fő pedagógusnak kérdőjeleződik meg az állása a helyi iskolában. Elmondta továbbá, hogy Orosházának nem érdeke a feladatellátás, sőt. De átérzik településünk gondját és a lehető leghumánusabb megoldást keresik. A kardoskúti iskolának tagintézménnyé kell válnia, más megoldás nincs! Hátrányos megkülönböztetés nincs és nem is lehet. Kölcsönös bizalmat és segítséget kér a tantestülettől és az ügyben érintettektől. A nyár folyamán kell tisztázni a részleteket a partnereknek.

Csizmadia Mária szülő: Ha így fog alakulni az iskola jövője ahogy az imént hallottuk akkor elismerését fejezi ki a tárgyaló feleknek. A szülők ezt a megoldást szerették volna elérni a kezdetektől fogva.

Verasztó József megbízott igazgató: Kérdése nincs csak véleménye. Szerinte a lehető legjobb választás Orosháza. Ha a kapcsolat olyan lesz mint a tárgyalások megkezdése óta akkor minden rendben lesz. Példa lehetünk a többi hasonló sorsú település előtt, hogy egy mindkét fél számára előnyös szerződés jöhet létre és a nagy hal nem fogja megenni a kishalat. Fontos, hogy mind két fél megtalálja a számítását.

Menyhárt Krisztina Közalkalmazotti tanács: Bár a pedagógusok jövőjét illetően kétségei vannak még, de ha maradhat helyben a 8 évfolyam akkor mindenképpen támogatják a szerződés aláírását. A személyi kérdéseket pedig közösen kell megtárgyalni.

Gombkötő Lajos képviselő: A nagy port kavart ügy egyik szála – nevezetesen a Szlovák iskola irányába mozdulás – az ő nevéhez is fűződik. A szándék mindenképpen az volt, hogy jó irányba tereljék az iskola jövőjét. Ha csak az 1-6 évfolyam maradt volna akkor biztos, hogy több család is elvitte volna a kisebb gyerekeket a nagyobbakkal együtt és ez az iskola bezárásához vezetett volna. Ha egy településnek nincs iskolája akkor az nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ha mind a 8 évfolyam marad és az iparűzési adó is marad akkor mindenképpen vállalni kell a szerződést.

Kulima István képviselő: Mindenképpen támogatja a határozat elfogadását. A képviselők mindezidáig nem láttak konkrétumokat. Buta dolognak tartja, ha valaki megkérdőjelezi a testület pozitív hozzáállását az iskolához.

Mórocz Lajos képviselő: Nem tetszését fejezi ki a közoktatási szakértő felé, mert ha az elején közli a szakértő, hogy van törvényi alapja a 8 évfolyam helyben maradásának akkor ez az egész ügy nem fajult volna idáig. Egyben örül és mindenképpen támogatja a határozatot.

Ramasz Imre polgármester: Nem akarja és nem is szorul rá Kálmán János a védelmére de a törvény nem volt világos.

Kálmán János közoktatási szakértő: Nem szeretne ünneprontó lenni. Az alapítványi és egyéb irányból fakadó időveszteség nem az ő hibája. Jelenleg Orosháza az egyetlen járhat út. Fenntartja viszont továbbra is azt a véleményét, hogy hosszútávon finanszírozhatatlan egy ilyen kis létszámú iskola fenntartása. Egy önkormányzatnak sincs 40-50 millió forintja egy ilyen kis iskolának a fenntartására. Ez a rendszer szerinte fenntarthatatlan. Élettartalmát rövidre szabottnak tartja a közös intézménynek. Kardoskút esetében nem meri papírra vetni, hogy akár 5 évig működni fog a fenntartás.

Ramasz Imre polgármester: Kezdettől fogva egy ilyen megállapodás létrehozásán fáradozott a testület. Ez az egyetlen járható út jelenleg. Ha tetszik, ha nem, Orosháza a megoldás. Be kell látni, hogy hosszabb távon nem lehet biztosan látni. A jogalkotás jelenleg olyan, hogy nem lehet benne tisztán látni. Kálmán János a törvényes út mellett vizsgálódott, elismerés illeti a munkáját.

Bicsánszky József osztályvezető: A jövő hét folyamán ülésezik Orosháza Képviselő-testülete. A mai ülésen hozott döntésről be kell számolnia az ottani testületnek. Közoktatási megállapodást kell létrehozni. A két intézmény dolgozóival augusztus 1-ig be kell fejezni a részletek kidolgozását. Bízik abban, hogy mind két fél számára előnyös lesz a megállapodás.

Ramasz Imre polgármester: felolvassa a határozat javaslatot amelyet követően a testület egyhangúlag határozattá emel.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Megköszöni a bizalmat amely a hozzászólásokból érződik. Biztosítja arról a megjelenteket, hogy a nagy hal nem fogja megenni a kis halat. Minden erejével azon lesz, hogy egy korrekt megállapodás jöjjön létre.

Kapcsolódó anyagok:

ramasz_imre_levele_2008_06_22

miniszteriumi_allasfoglalas_fax

hatarozati_javaslat_2008_06_22

Megszakítás