Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

2008. február 20-án este falugyűlésre jöttek össze a lakosok Kardoskúton. Ramasz Imre polgármester beszédének első részében a tavalyi évben megvalósult beruházásokról beszélt. A legnagyobb projekt a Pusztaközponton található Barackosi Olvasókör teljes körű felújítása volt. Az épületre ráfért már a rekonstrukció, mivel amióta elfoglalta jelenlegi helyét még nem volt felújítva. Az önkormányzat jelentős anyagi megtakarítással rendelkezik, köszönhetően a MOL Rt. részéről érkező iparűzési adónak és a mérsékelt költekezésnek. Az idei költségvetésre is a visszafogottság lesz a jellemző. Megtudhattuk a beszámolóból, hogy a Kardoskút-Orosháza közé tervezett kerékpárút kivitelezése sajnos meghiúsult. Május-június hónapban kísérleti jelleggel két helyen szelektív hulladéksziget lesz kialakítva Kardoskúton. A tapasztalatok kiértékelése után – ha beváltja a lakosság körében a hozzá fűzött reményeket – esetleg állandó helyet kaphat a településen ez a fajta hulladékgyűjtés. Fájó pont a falu jelenében az iskola kérdése. Az biztos, hogy szeptember 1-től már nem indulhat, mint önálló intézmény az iskola. A cél jelenleg az 1-6. osztály helyben tartása. A 7-8. osztályt el kell járatni a településről. A kérdés, hogy mely település mely iskolájával kötünk tagintézményi szerződést. Tanév végére – szakértő bevonásával- remélhetőleg pont kerül ennek a kérdésnek a végére. Még egy fájó pont: a hulladékgyűjtő edények cseréje volt. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. felülvizsgálta a szemétszállítást Kardoskúton. Az edények űrmértéke nagyon sok helyen nem a megfelelő mértékű volt. A testület már régebben elfogadta azt a rendeletet, amelyben háztartásonként életvitelszerűen ott lakók számának alapján határozták meg a szemétgyűjtő edény űrmértékét. Természetesen nem mindenki értett egyet a döntéssel és ennek hangot is adtak. Remélhetőleg hamarosan kompromisszum születik e kérdésben is. Az idei év nagy beruházása a Petőfi utca 5 méter széles új burkolattal történő ellátása lehet. Ha sikerül eredményesen szerepelnünk a pályázaton, akkor minimális önerő bevonásával megvalósulhat az útfelújítás. A kóbor kutyák kérdése jövőre már bekerülhet az állandó napirendi pontok közé a falugyűlésen. Évek óta visszatérő probléma a kóbor ebek kérdése. Ötlet több is felmerült a megoldásra, de törvényileg és anyagilag sajnos egyik sem nagyon járható út. Marad a megoldás: elméletileg minden kutyának van gazdája. Ha azok jobban odafigyelnek az ebre, akkor talán megszűnhetne ez a gond.  Ezek után további kérdésekkel és válaszokkal folytatódott, majd zárult a falugyűlés.

Megszakítás