Évnyitó miniszteri kitüntetésekkel

További fotókért kérem, kattintson a fenti fotóra. (Fotó:VP)

A tanévet megelőző napokban már nagy a sürgés-forgás az iskolában. A nyári felújító munkálatok után a pedagógusok saját termeiket rendezik, hogy felkészülten kezdhessenek neki a 2007-2008-as tanévnek. Lezajlottak a pótvizsgák és az órarend is körvonalazódik. Lantos György 1989-es nyugdíjba vonulása óta ebben az évben kerül sor – 18 év után! – ismét igazgató váltásra. Pusztai Ádámot – nyugdíjba vonulása miatt – a Kardoskúton 25 éve földrajzot és biológiát tanító Verasztó József követi az igazgatói poszton. Az intézmény fennállása alatt sok minden változott, de ekkora bizonytalanság, mint ami most van, még soha nem volt az iskola jövőjével kapcsolatban. Sajnos, még így a tanév kezdés pillanatában is sok a kérdőjel. Az biztos, hogy nem az anyagiak miatt vált kérdésessé az iskola hogyan továbbja, hiszen az önkormányzat biztosítja a tanév zavartalan működéséhez szükséges pénzeszközt. Az ok: kevés a gyerek. Jelenleg 7 osztályban összesen 47 diák tanul. Jövőre 5 gyereknek kell izgulni a középiskolai felvételinél, hiszen ez a jelenlegi 8. osztály létszáma. De a többi osztály sem bővelkedik diákkal, hiszen a legnagyobb osztály is – a 4. osztály – 8 főből áll. Ezt a helyzetet a szabad iskolaválasztás hozta magával. Szinte még egyszer ennyi iskoláskorú gyermek él településünkön, de őket szüleik orosházi iskolákba járatják. Természetesen ez az ő szabad döntésük. Viszont ha minden gyermek helyben végezné általános iskolai tanulmányait sem változna semmit a helyzet, hiszen még akkor is kevés lenne a létszám egy önálló iskolához. A közeli jövő talán egy társulásban rejlik, melynek részletei jelenleg is kidolgozás alatt állnak. 2007. augusztus 31. Iskolánk 53. valószínűleg utolsó önálló tanévnyitó ünnepségét Verasztó József igazgató úr nyitotta meg. Beszéde elején kitért az oktatás napjainkban zajló változásairól, melynek jogszabályai néha már követhetetlenek. Állandó változásban van az oktatás jövőképe. A kardoskúti iskola tárgyi és technikai eszközei megfelelnek a kor követelményeinek. A tankönyvek kiválasztásának nem voltak anyagi akadályai. Az idén sem kell éhgyomorral nekikezdeni a tanulásnak, hiszen a fenntartó önkormányzat jóvoltából az ingyenes tankönyveken kívül napi négyszeri étkezésben is részesülnek térítésmentesen a diákok. Az elsősök átvehették nyolcadikos diáktársaiktól a „varázspólót” amely nem más, mint egy névre szóló, Kardoskút címerrel és Általános Iskola 2007 felirattal ellátott egyen póló részükre. Ezek után megtudhattuk, hogy az igazgatóként ugyan elköszönő Pusztai Ádám mégsem búcsúzik el az iskolától, hiszen az idén ő lesz a hetedik osztály osztályfőnöke. Valamint a matematika, kémia és technika tantárgyakat is tőle tanulhatják a gyerekek. Az ünnepség folytatásaként Ramasz Imre polgármester úr Pusztai Ádám több mint négy évtizedes pedagógusi pályafutását ismertette: Pusztai Ádám 1962-ben érettségizett az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban. Tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán, matematika-fizika szakon folytatta. 1967-ben államvizsgázott. Első munkahelye a sarkadi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola volt. Itt tanárként dolgozott 1967-1973-ig. Pályafutását az orosházi 612-es számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben folytatta 1973-1977-ig ahol is matematika és fizika tantárgyakat oktatott. 1977-1980-ig szakfelügyelői teendőket látott el Békés megye szakmunkásképző intézeteiben. 1980-tól kilenc éven keresztül az orosházi 612-es számú Ipari Szakmunkásképző Intézet nevelési igazgató helyettese lett. Ez idő alatt is oktatott matematika és fizika tantárgyat. 1989. augusztus 1.-től pályázat útján elnyerte a Kardoskúti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói megbízatását, melyet a képviselőtestület pályázat útján kétszer meghosszabbított majd kettő illetve egy éves megbízatás következett, amely 2007. július 31.-én ért véget. A negyven éves pedagógusi pályafutásának elismeréseként – melyből 18 évet Kardoskúton intézményvezetőként töltött el – a képviselőtestület egyhangúan hozott határozatában felterjesztette az Oktatási és kulturális miniszterhez „Pedagógus szolgálati emlékérem” adományozására. A javaslat alapján a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere – dr. Hiller István – Pusztai Ádám részére a „Pedagógus szolgálati emlékérem” kitüntetést adományozta, amelynek átadására Ramasz Imre polgármestert hatalmazta fel. Szintén az idén vonult nyugdíjba – ám ő nem folytatja a tanítást- Gombkötő Csabáné, Lenke tanárnő. Verasztó József méltatta a tanárnő pedagógusi pályafutását: Gombkötő Csabáné 1974-ben fejezte be tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem-orosz szakán, amelyet angol nyelvtanári végzettséggel egészített ki 1996-ban. Első és egyben egyetlen munkahelye volt a kardoskúti iskola ahol 33 évet töltött el. Az itt élő emberek és az oktatás szeretete tartotta Kardoskúton mindvégig. Soha nem kívánkozott más munkahelyre. Mint fiatal pedagógus azonnal kapcsolatba került az ifjúsági mozgalommal. Tanítványaival igen jó kapcsolatot alakított ki. Ez a viszony, oktató és nevelő pályafutását is megalapozta. Állandó jelleggel tovább képezte magát. Tanítványai közül többen kiváló eredménnyel szerepeltek különböző tanulmányi versenyeken, ezzel is tovább öregbítve az iskola hírnevét. Munkáját a szülők kiválónak értékelték. A falu közösségi életéből is kivette a részét, hiszen több cikluson keresztül képviselőként is tevékenykedik. Nyugdíjba vonulásának alkalmából a  Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere Gombkötő Csabáné részére a „Pedagógus szolgálati emlékérem” kitüntetést adományozta, amelyet Verasztó József adott át.  Az ünnepség zárásaként a szózat hangzott el.

Megszakítás