Tájékoztatás a kutak engedélyezéséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. január hó 1-től jelentősen megváltozik a háztartási talajvíz kutak szabályozása.

A háztartási kutak szabályozása szétválik aszerint, hogy „kockázatos” vagy „kockázatmentes” területen helyezkednek-e el. Ezt a vízkészletvédelmi országtérkép ábrázolja: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Az új szabályozás szerint 2024. január 1. után új háztartási kutak:

  • kockázatos területen bejelentéssel létesíthetők/üzemeltethetők/megszüntethetők, a bejelentést a Katasztrófavédelem felé kell megtenni,
  • kockázatmentes területen bejelentés vagy engedélyeztetés nélkül létesíthetők.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken (ezekbe a területfoltokba tartoznak a vízbázisvédelmi védőterületek is) 2024. január hó 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített háztartási talajvíz kutak ugyancsak mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek fenntarthatók. Az új, 2024. január hó 1. után építendő háztartási talajvíz kutak egyszerűsített engedélyezési feladata (hatósági bejelentési és jóváhagyási eljárás) ezeken a területeken a helyi vízügyi hatóságra, jelesül az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságra hárul. Ez utóbbiak esetében tehát csak az eljárásrend változik (egyszerűsödik), az eljáró hatóság személye nem.

A jegyzők kutakkal kapcsolatos feladata 2023.12.31-én megszűnik.

BŐVEBBEN….

Állásajánlat – kirendeltség-vezető (jegyzői megbízott)

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

kirendeltség-vezető (jegyzői megbízott)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A jegyző általános helyettesítése Kardoskút településen. A jegyzői hatáskörbe tartozó mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (földek adásvételéhez és haszonbérletéhez kapcsolódó szerződések közzétételével, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok). A jegyző törvényességi ellenőrzési feladatainak támogatása. Jogszabályváltozások követése. Egyes közzétételi kötelezettségek teljesítése. Képviselő-testületi munka előkészítésében közreműködés, előterjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása. A Jegyző adminisztrációs és iratkezelési feladatainak támogatása. A polgármester tevékenységével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, ASP iktatórendszer használata. Kapcsolattartás a Kormányhivatallal a TFIK-n keresztül (iratok le- és feltöltése), LocLex rendszer kezelése. Közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása. Az önkormányzat és intézményei humánpolitikai feladatainak az ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Kardoskút

Soha még ilyen sokan nem álltak a koszorúnk körül


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VB és CSE)

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.” – ezzel az idézettel kezdte ünnepi köszöntőjét advent első gyertyagyújtási alkalmán Varga Pál polgármester.

Nehéz a szürke hétköznapokban a szeretetet kimutatni, megállni egy pillanatra, hogy elcsendesedjünk, és nehéz a hittel teli várakozást valóban megélnünk. Tehetünk azonban a rohanó hétköznapok zaja és a közöny ellen. A karácsony lényegét magunknak és magunkban kell erősítenünk azzal, hogy a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is – folytatta gondolatait a településvezető. Köszöntője után az önkormányzat dolgozói műsora színesítette az alkalmat, amelyen több mint százhúsz lakos vett részt. Az első gyertya meggyújtása előtt Nagy Zoltán református lelkész is a szeretetről beszélt az egybegyűlteknek, aki maga Isten – visszautalva a műsorban is elhangzott gondolatokra.

A szervezők örömmel látták, hogy a több mint száz „Kardoskúti advent” feliratú bögre gazdára talált, így aki még nem kapott, annak lesz a következő gyertyagyújtásra. Az ünnepi fények és a hangulatos zene mellett jólesett az Oncsa ház kalácsa, a zsíros kenyér és a meleg innivaló a színes bögrékben. Várunk mindenkit szeretettel a jövő vasárnapon is!

A rendezvényt támogatta: az önkormányzat, Geiszt László és családja és az Oncsa-házért Egyesület

VNB

Márton Napi Ludasságok


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB, VP, RJ)

Márton napi programunkra évek óta egyre nagyobb az érdeklődés. Az idén is szép számmal érkeztek az eső ellenére a művelődési házba a vendégek. Mivel mással, mint ludaskásával, lúdláb szelettel, libazsíros kenyérrel, teával, újborral vártuk őket. Lúdgége tészta készítés, kézműves foglalkozás, színházi előadás és az óvodások aranyos műsora szórakoztatta a résztvevőket. Az estébe nyúló vidám, kellemes beszélgetés mellett jól estek a finom falatok.

Akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a rendezvény:

Kardoskút Község Önkormányzata
Kardoskúti Motoros- és Veteránjárművesek Baráti Egyesülete
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület
Geiszt László

Járdafelújítás – saját tartalék terhére

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a Kardosút, Kossuth utca, Rózsa utca, Béke utca és a Munkácsy sor járda szakaszainak felújításáról a 145/2023. (X. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatával.

A kivitelezői tevékenységre kiírt pályázat eredményesen lezárult, mely alapján folyamatban van a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés.

A kivitelező a munkálatok megkezdését az időjárási viszonyoktól tette függővé, a munkavégzés várható teljes időtartama egy hónap, a kivitelezés legkésőbb 2024. május 31. napjáig befejeződik.

Az érintett utcákban élőket lehetőség szerint a munkavégzés megkezdése előtt 2-3 nappal ismételten tájékoztatja az önkormányzat a munkálatok adott utcát érintő, várható időtartamáról és befejezésének tervezett időpontjáról.

A Kardoskút, Munkácsy soron a munkálatok 2023. november 02. napján 8 órakor a munkaterület bejárásával megkezdődnek a kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével, akik kérdés esetén állnak a lakosság rendelkezésére.

Kérem az érintett utcákban lakókat, hogy legyenek türelemmel a munkálatok idején, működjenek együtt a kivitelező cég dolgozóival, hiszen közös érdekünk a járdaépítés, hogy Kardoskút belterületén biztonságosan és kényelmesen lehessen gyalogosan közlekedni.

Szíves megértésüket előre is köszönöm.

Kardoskút, 2023. október 30.

Varga Pál polgármester

Lassan felnőttkorba lép a tökös buli


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB, VP)

Tökfaragós estre hívtuk a falu apraját-nagyját, immáron a tizenhetedik Tökös bulit tartottuk. A kultúrház nagytermében több mint hatvanan választották ezt a programot péntek estére, a legkisebb érdeklődőnk, a 3 és fél hónapos Szeri Hédike volt szüleivel a Kossuth utcáról. A gyerekeket kísérő faragóink már azok a fiatal családosok, akik a kezdetekkor gyerekként kapcsolódtak be a kézműveskedésbe. A hangulatfelelősünk, Süle Imre sok zenét játszott, miközben készültek a különféle érdekes töklámpások. A kisebbek Andrékó Katikával mézeskalácsot is díszíthettek, többen jelmezben faragtak és várták az eredményhirdetést. A zsűri tagjai – Somlyai Irénke, Kocsis Péterné Marika és Andrékó Katika – folyamatosan figyelemmel kísérték a lámpások készítőit. Mindenki ügyesen, kreatívan munkálkodott, így sokféle töklámpás készült. A jelmezesek között is ajándékokat és okleveleket osztottunk ki, s a lámpások készítői sem mentek haza üres kézzel.

Jövőre folytatjuk!

VNB

Lyukas zászló – eltelt 67 év


További fotókért kérem kattintson a fenti képre.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc községi megemlékezésére a falu legkisebbjei is készültek. Lyukas nemzeti színű zászlócskáikkal kezükben érkeztek meg az óvodások a Hősök emlékművéhez, ahol elhelyezték azokat, majd méltóságteljes percekkel emlékeztünk az ’56-os hősökre. Elsőként az önkormányzat dolgozói irodalmi összeállítását hallgathatták meg a jelenlévők, majd Nyitrainé Baranyi Gabriella óvodavezető ünnepi gondolataiban az 1956-os történelmi esemény hőseit emelte ki példaképként a megemlékezőknek. A községi ünnepség koszorúzással és a jelenlévők főhajtásával zárult.

VNB

Megszakítás