Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez

Tisztelt Szülő!

Tótkomlós Város Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat kardoskúti gyermekek bölcsődei ellátásának lehetőségével kapcsolatban:

„Tótkomlós Város Önkormányzatának fenntartásában működik az 5940 Tótkomlós, Zámenhof u. 2/A. szám alatti bölcsőde, a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ intézményi keretein belül. Az épület kellemes környezetben található, új építő, 40 férőhelyes, 4 csoportos, a legmodernebb igényeknek megfelelően lett kialakítva. Az intézmény alkalmas a sajátos nevelési igényű gyermekek felmérésére is. Jelenleg a bölcsőde néhány betöltetlen, szabad férőhellyel rendelkezik.”

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

  • a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető.),
  • a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Fentiekre tekintettel a szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) szeptember 27-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségén (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.) biztosított nyomtatványon.

Kardoskút, 2021. 09. 23.

Varga Pál s.k.
polgármester

A nyilatkozat ITT letölthető.

Értékelés egy kicsit másképp

Az elmúlt két év a megszokottól eltérően alakult a nyugdíjasok számára meghirdetett irodalmi pályázatunk terén.

35 évvel ezelőtt került először kiírásra a Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat, amely az országból községünkbe sereglett nevezőkkel az eddigiekben személyes találkozással zárult. Tavaly a díjkiosztó ünnepség a pandémia miatt elmaradt, az idei évben ezért csupán azoktól kértünk be pályázatot, akiknek az elmúlt évben nem állt módjuk postára adni. Most összevontan értékeltük a 2020-2021-ben beérkezett alkotásokat. Bízunk abban, hogy a jövő évtől visszaáll a megszokott rend az élet más területeivel együtt, s nem csupán levélben értékelhetjük a beérkezett száz verset és 45 novellát, amelyet Bárdos Zsuzsanna tanár, irodalomtörténész vett górcső alá. Örömmel tölt el, hogy sok visszajelzés és köszönet érkezett a napokban elektronikusan hozzánk, hiszen az ország húsz településén most kapta kézhez harminckilenc pályázónk a méltató szavakat és a megérdemelt okleveleket.

A végszó részünkről nem is lehet más, mint: Bízzunk a jövő évi személyes találkozásban!

VNB

Fáklyázás

Tájékoztatásul közöljük, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közép-magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Kardoskút-Városföld DN400 gázvezeték
rendszeren.

A fáklyázás várható időpontja: 2021. 09. 22 – 23. napokon 8:00 és 20:00 óra között.

A fáklyázás Kardoskút csomópont (hrsz. 100/7) melletti fáklyán történik, ami fény- és hanghatással jár.

Társaságunk a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi. A munkálatokról a helyi / országos* médiában közleményt jelentetünk meg.

Kérjük bejelentésünk szíves tudomásulvételét.

Az olajbányászokra és az első fúrásokra emlékeztek Kardoskúton


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB)

Kétszáz név szerepel azon az emlékkövön, melyet sok egykori kolléga, hozzátartozó jelenlétében avattak fel pénteken, Kardoskúton. A himbát a bányászszakma méltó jelképeként Kardoskút központjában 2017-ben állították fel, az emlékmű mellé pedig felállítottak egy márványfalat is.

Az emlékkövön megjelenítették az NKFV Orosházi Bányászati Üzem elhunyt dolgozóinak a nevét. Azok emléke előtt tisztelegtek, akik a kutatás, majd az ’50-es évek végén e térségben megkezdett szénhidrogén-kitermelés résztvevői voltak. Az emlékkő küldetése, hogy emlékeztesse a fiatalokat az olajipar hagyományainak a megőrzésére, ápolására és arra, hogy azt hűen átadják majd az utódoknak.

Az ünnep alkalmat adott arra is, hogy felidézzék: ezen a területen 80 éve volt az első kútfúrás. Avatóbeszédében ezt is felidézte Homonnai Ádám, a MOL kutatás-termelés magyarországi igazgatója. A cég sikerét azok a bányászok alapozták meg, akik keményen dolgoztak azért, hogy hazánk energiabiztonsága sziklaszilárd maradjon.

A hazai bányászszakmáról, a 80 éve itt történt első szénhidrogén-fúrásról, a bányászgenerációkról, majd napjaink gázellátásáról, a kutatásokról, a modern világ igényeiről is beszélt. Varga Pál polgármester a település és a társaság példás együttéléséről szólt, azokra emlékezett, akiknek a neve a táblán sorakozik, ám őket nem feledik, hiszen arcok, történetek kapcsolódnak hozzájuk. A koszorúzás, az emlékezés virágainak elhelyezése után szakmai programmal folytatódott a program.

FORRÁS: BEOL.HU

Közösségben búcsúztattuk a nyarat


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB)

A nyári szünet utolsó hétvégéjére vacsorás zenés esttel örvendeztette meg a lakosságot a kardoskúti önkormányzat. A három héttel korábbi rendezvény sikerén felbuzdulva egy hasonló közösségi program részesei voltak több, mint háromszázan.

A rendezvény sikerességét jelzi, hogy minden korosztály ellátogatott a művelődési ház elé, ahol a gyerekeket a Csiga Duó műsora, kézműves játszóház, lovagoltatás illetve ugrálóvár várta, díjmentesen. Emellett a gyerekek különféle arcfestések, csillámtetoválás és fonott hajkreációk közül is válogathattak. Amíg sorra kerültek, addig Albert Zoli lufihajtogató készített különféle figurákat. Az esti vacsora asztaloktól senki sem távozott korgó gyomorral, mert a helyben főzött bocsrácsos pörkölt és a kemencében sült tejes pite ízletesnek és kiadósnak bizonyult, ami szintén díjmentesen állt az előzetesen regisztrált lakosság rendelkezésére. A nyárbúcsúztató programon a felnőtteket Nótári Bandi zenész, a Con Moto Party Band színvonalas utcabálja, majd éjfél után MC. Hercules zeneválogatása szórakoztatta.

Mindkét augusztusi rendezvényt Varga Pál polgármester jónak értékelte, hiszen a lakosság részéről pozitív visszajelzések érkeztek, az önkormányzat kollektívája és Mórocz Lajos pörköltfőző csapata pedig örömmel segítették a kulturális est sikeres lebonyolítását.  „Igazi családi programot sikerült rövid idő alatt megszervezni, ahol a kisgyerekektől a nagyszülőkig tartalmasan tölthették el közösen az időt a résztvevők. Mindezek után a jövőben is szorgalmazni fogom az ehhez hasonló nyár esti rendezvényeket, amelyek elérték közösségteremtő céljukat.” – zárta gondolatait a településvezető.

A Nyárbúcsúztató zenés est támogatói és segítői voltak:

MOL Nyrt.
Kardoskút Község Önkormányzata
Mórocz Lajos, Farkas László, Kocsány Gábor, Stelbaczki Sándor, Gulyás Péter és Rideg József pörköltfőzők
Andrikó Attila és családja
Móga László és családja
Süle Antal
Kábelkontroll Kft.,
a hivatal dolgozói és Simon János

VNB

Iskolakezdési támogatás igényelhető

Kardoskút Község Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló helyi rendelete alapján egyszeri iskolakezdési támogatást  biztosít azoknak a Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló szülőnek vagy törvényes képviselőnek, akinek gyermeke általános iskola vagy középiskola oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének:

250 %-át, (71.250 Ft.), a támogatás mértéke gyermekenként 15.000Ft.
500%-át (142.500 Ft), a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000 Ft.

A kérelem benyújtására 2021. szeptember 30. napjáig van lehetőség a Kardoskút Község honlapján letölthető nyomtatványon, amely IDE kattintva érhető el, illetve a Hivatalban kérhető formanyomtatványon.

Ismét a megszokott helyen és időben

Tisztelt Pácienseink!
2021. augusztus 23.-tól ( hétfőtől )
a rendelés ismét a szokott helyen ( Petőfi u. 12. )
és megszokott rendelési időben történik.
Rendel: Dr. Fodor Zsuzsanna

Pusztatalálkozó


További fotók a fenti képre kattintva érhetőek el.

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 2021. július 31-én rendezte meg harmadik alkalommal Pusztaközponton a pusztatalálkozót. Hosszú idő után az első nyilvános rendezvényünk. Az első vendégek már 9 óra után megérkeztek és elfoglalták helyüket a két felállított sátor alatt.

Úgy terveztük, hogy egy rövid hivatalos rész után a beszélgetés legyen a fő attrakció, hiszen az idejövő vendégek nagy része régi ismerős és régen nem találkoztak egymással, így volt mit megbeszélni.

Bánfiné Radics Vivien a Turisztikai Egyesület alelnöke vezette le a programot.

Kocsis Péter a Turisztikai egyesület elnöke mondott téma felvezetőt. Megemlékezett a Vásárhelyi- puszta múltjáról, a tanyavilág kialakulásáról és érintette a mai hasznosítást.

Ezután Lengyel György a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület tagja mondott el egy verset Labozár Antal Verseskötetéből.

Találkozónk témája a pusztai pásztorkodás, a pásztorélet örömei és nehézségei, múltja, jelene és jövője. Ehhez hívtunk vendégeket, akik pásztordinasztia tagjaként közel évszázada űzik ezt a mesterséget a mai napig. Első kézből tudtak információt adni a mai pásztorélet örömeiről és nehézségeiről. Vendégünk volt és a beszélgetést vezette Nagy Gábor a Makói múzeum néprajzkutatója, Szikszai István Csanádpalotai juhász, Német Mihály Szentesi juhász.

A hivatalos rész után a Skorka Pál és Csepregi Antal által főzött sziki gyepen nevelkedett cigája ürükből készült birkapörkölt elfogyasztása következett. Az ebédhez Labozár Antal és zenekara biztosította a hangulatos zenét.

Az ebéd utáni beszélgetéshez a jó hangulathoz büfé és süteményárus is hozzájárult.

Az ebéd utáni élménybeszámolók és emlékezések a késő délutáni órákban értek véget.

Egyhangú volt a vélemény, hogy évente rendezzünk ilyen találkozót, és aki itt volt az minden évben szeretne részt venni rajta.

Köszönet a szervezésben és lebonyolításban részt vevő minden egyesületi tagnak akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához.

Köszönet a rendezvény támogatóinak, a Kardoskút ZRT-nek, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának és Süle Antalnak.

Kocsis Péter

Erzsébet napközitábor – második hetünk


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: VNB)

A második hétre színt váltottunk a ruházatunkban, pólóink és a sapkák élettel teli vidám színt kaptak. A tábori élet folytatásaként hétfőn reggel Török Attila kötélpályát épített fel a víztorony melletti ligetben, ahol a gyerekek erőnlétére és ügyességére volt szükség a táv teljesítéséhez. Ebéd után az egészséges életmód jegyében zabpehelyből kekszet sütöttünk és gyümölcsös-tejszínhabos pohárkrémet készítettünk Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő instrukciói alapján. A lényeg az volt, hogy cukor helyett a banán és a többi gyümölcs adta meg az édeskés ízvilágot, a liszt helyett zabpelyhet használtunk a keksz készítésénél. A gyerekeknek ízlett, minden elfogyott uzsonnára.

Kedden délelőtt folytattuk Nemesvári Andriennel a csoportos foglalkozást a kommunikáció, az elfogadás és előítéletek témakörében. Mindenki együttműködően megnyílt a foglalkozásvezető által jól előkészített programon, önértékelésben és az egymás iránti elfogadásban sok lépést tett a csapat.

A délutánt külső helyszínen, az Oncsa házban töltöttük Bodrogi József és családja jóvoltából. Most újabb dolgokkal ismerkedhettünk meg ottlétünk alatt. Házigazdánk invitálására először méhecskés szelfiket készítettek a bátrabb jelentkezők. Utána mézet pörgettünk, amit Andrékóné Katika néni játszóházi foglalkozása követett. Megismerkedtünk által régmúlt halászati eszközökkel, a nagy meleg miatt a hálókészítést az augusztus 6-i játszóházunkra hagytuk. Ettől függetlenül nem unatkoztunk, hiszen lehetett fa játékkal memóriázni, halacskás puzzle-t kirakni és az elmaradhatatlan mézeskalács díszítés is a délután része volt.

Szerda délelőtt az iskolaudvaron várt minket Boldog Gusztáv, a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület-vezetője, aki a reggeli órákban madárhálókat feszített ki annak reményében, hogy kistestű madarakat tudunk befogni, terveink szerint meggyűrűzni. Sajnos a nagy meleg miatt a délelőtti órákban a kismadarak már nem repdestek arrafelé, úgyhogy nem jártunk sikerrel. A foglalkozáson ezért pár szóban beszélgettünk a madarak gyűrűzéséről, a környezetünkben élő érdekes madarakról.

Délután viszont testközelből láthattunk húsz különféle madarat és szárnyasokat a művelődési ház udvarán. Szántó Sándor és kedves családja a táborozó gyerekeknek különféle papagájokat, díszmadarakat hozott, amikről érdekességeket is megtudhattunk. A gondozási ismereteink bővítése mellett igencsak szórakoztató volt a beszélő papagáj, aki a telefonhívásra, a gyerekek kacajára is jól reagált. Köszönjük nekik a szép élményeket és a táborozóknál tett baráti látogatást!

Csütörtökön lovaglással telt a délelőttünk. Évek óta jó kapcsolatban állunk Hegedűs Titanillával, aki most is segítőivel azon igyekezett, hogy minél többet ülhessenek nyeregben a kicsik és a nagyok. Ebéd után Török Attila tábori segítőnkkel kalácssütés volt a foglalatosság. A kakaós és a fahéjas ízesítés még jobban serkentette a friss kalácsra éhezők étvágyát.

A második hetünket a szegedi kirándulás zárta, ahol a Vadasparkban töltöttünk el néhány órát. A sokféle állat, a minket körülvevő természet lekötötte a gyerekeket figyelmét, de a nagy meleg azért kihatott a közérzetünkre. Ezt a finom hideg fagylalt és az elfogyasztott hamburgeres menü jól feledtette a gyerekekkel a Mc. Donald’s-ban.

A két hét gyorsan eltelt, a végére azért mindenki elfáradt – a tábor felnőtt kísérői is – , de a következőig biztosan kipihenjük a sok izgalmat és a gyerekekért tett fáradozást.

VNB