XI. Lantos György Emlékverseny – asztalitenisz

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

5 település 24 versenyzője mérte össze tudását 2008. február 23-án a művelődési ház nagytermében asztalitenisz sportágban. Pappné Neller Borbála – Lantos György igazgató úrra emlékező – köszöntője után, Patyi Béla – aki immáron sokadszorra segíti szakmai munkájával a verseny lebonyolítását – ismertette a játékszabályokat.

Négy kategóriában : férfi páros, vegyes páros, női egyéni és férfi egyéni kategóriában hirdettek eredményt a délutáni órákban.

Végeredmények:

Férfi páros:

1., Nyári László (Orosháza) – Farkas Rudolf (Orosháza)
2., Györgyi István (Pusztaföldvár) – Kovács Béla (Orosháza)
3., Kovács Jenő (Kardoskút) – Kovács Szabolcs (Kardoskút)
4., Farkas Szilárd (Nagyszénás) – Czinkóczki Gábor (Nagyszénás)

Vegyes páros:

1., Dr. Bertók Éva (Orosháza) – Nyári László (Orosháza)
2., Kürtiné Rácz Anikó (Kardoskút) – Farkas Rudolf (Orosháza)
3., Pető Károlyné (Orosháza) – Kovács Jenő (Kardoskút)

Női egyéni:

1., Dr. Bertók Éva (Orosháza)
2., Kürtiné Rácz Anikó (Kardoskút)
3., Farkas Gyöngyi (Nagyszénás)

Férfi egyéni

1., Farkas Rudolf (Orosháza)
2., Nyári László (Orosháza)
3., Kovács Béla (Orosháza)

Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

2008. február 20-án este falugyűlésre jöttek össze a lakosok Kardoskúton. Ramasz Imre polgármester beszédének első részében a tavalyi évben megvalósult beruházásokról beszélt. A legnagyobb projekt a Pusztaközponton található Barackosi Olvasókör teljes körű felújítása volt. Az épületre ráfért már a rekonstrukció, mivel amióta elfoglalta jelenlegi helyét még nem volt felújítva. Az önkormányzat jelentős anyagi megtakarítással rendelkezik, köszönhetően a MOL Rt. részéről érkező iparűzési adónak és a mérsékelt költekezésnek. Az idei költségvetésre is a visszafogottság lesz a jellemző. Megtudhattuk a beszámolóból, hogy a Kardoskút-Orosháza közé tervezett kerékpárút kivitelezése sajnos meghiúsult. Május-június hónapban kísérleti jelleggel két helyen szelektív hulladéksziget lesz kialakítva Kardoskúton. A tapasztalatok kiértékelése után – ha beváltja a lakosság körében a hozzá fűzött reményeket – esetleg állandó helyet kaphat a településen ez a fajta hulladékgyűjtés. Fájó pont a falu jelenében az iskola kérdése. Az biztos, hogy szeptember 1-től már nem indulhat, mint önálló intézmény az iskola. A cél jelenleg az 1-6. osztály helyben tartása. A 7-8. osztályt el kell járatni a településről. A kérdés, hogy mely település mely iskolájával kötünk tagintézményi szerződést. Tanév végére – szakértő bevonásával- remélhetőleg pont kerül ennek a kérdésnek a végére. Még egy fájó pont: a hulladékgyűjtő edények cseréje volt. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. felülvizsgálta a szemétszállítást Kardoskúton. Az edények űrmértéke nagyon sok helyen nem a megfelelő mértékű volt. A testület már régebben elfogadta azt a rendeletet, amelyben háztartásonként életvitelszerűen ott lakók számának alapján határozták meg a szemétgyűjtő edény űrmértékét. Természetesen nem mindenki értett egyet a döntéssel és ennek hangot is adtak. Remélhetőleg hamarosan kompromisszum születik e kérdésben is. Az idei év nagy beruházása a Petőfi utca 5 méter széles új burkolattal történő ellátása lehet. Ha sikerül eredményesen szerepelnünk a pályázaton, akkor minimális önerő bevonásával megvalósulhat az útfelújítás. A kóbor kutyák kérdése jövőre már bekerülhet az állandó napirendi pontok közé a falugyűlésen. Évek óta visszatérő probléma a kóbor ebek kérdése. Ötlet több is felmerült a megoldásra, de törvényileg és anyagilag sajnos egyik sem nagyon járható út. Marad a megoldás: elméletileg minden kutyának van gazdája. Ha azok jobban odafigyelnek az ebre, akkor talán megszűnhetne ez a gond.  Ezek után további kérdésekkel és válaszokkal folytatódott, majd zárult a falugyűlés.

XI. Lantos György Emlékverseny – malom

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Lantos Györgyre emlékezve az idén tizenegyedik alkalommal indult útjára a több héten keresztül zajló emléktorna sorozat. Malomban mértük össze tudásunkat az első játéknapon. Gyermek és felnőtt kategóriában az alábbi végeredmények születtek:

Gyermek kategória:

I. Németh Nándor
II. Szemenyei Gréta
III. Homonnai Luca (Orosháza)

Felnőtt kategória:

I. Id. Kincses István
II. Ifj. Kincses István
III. Héjja Bálint

„Erdély bé vagyon kerítve”

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Csütörtök este Márkos Ervin /unitárius lelkész, színész-rendező, tanár/ hangja töltötte be a művelődési ház nagytermét. Az általa összegyűjtött dél-erdélyi nótákkal, mesékkel és saját anekdotáival elevenítette fel szülőföldje, a Homoród-menti kicsiny erdélyi település Jánosfalva egyszerű embereinek életét, mentalitását. Hiteles előadásából sugárzott az a szeretet, amellyel gyermekkorára emlékezett vissza: mennyi mindent tanult és élt át már kisgyermekként, s később felnőttként a mindennapok örömeiből és keserűségeiből merítkezve. Bizony az előadás során voltak olyan pillanatok, amelyekben a mély csend mellett szinte érezni lehetett a közönség és az előadó által teremtett atmoszférát. Nem mindennapi történésnek voltunk fül- és szemtanúi ezen az estén, arról nem is beszélve, hogy a sajátos székely nyelvezetben kevésbé jártasaknak még nagyobb élményt nyújthatott az irodalmi est eredeti székely nyelvezete. A hallgatóság többségének, akik mind ezidáig nem ismerték közelebbről Márkos Ervint meglepődhettek, hiszen kiváló színészi talentuma van, s emellett sajátos egyéniség is. Visszatérve az előadásra, az “Erdély bé vagyon kerítve” cím nagyon találó lett erre a válogatásra, hiszen az ott élők „békerítettségükben” élik meg magyarságtudatukat, amely inkább nehezebb, mint könnyebb. Ezt és az élet adta nehézségeket, bajokat segít elviselni az egyszerű ember egészséges humora. Reméljük erdélyi testvéreink kitartása nem hagy alább és folytatódik nemzedékről-nemzedékre.

Hangok a művelődési házban éjjel-nappal

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Mozgalmas szombat van a Móra Ferenc Művelődési Ház mögött. A kéretlen éjszakai látogatók után – betörtek ugyanis a ház irodájába és jelentős anyagi kárt okoztak – délelőtt és délután a zeneiskolások kürt és furulya hangjai szűrődtek ki az intézmény falai mögül. A kézműves szakkör is megkezdte idei ügyeskedését ezen a napon. Este egy vásárhelyi rock banda szórakoztatta a nem csupán helyi és nem csak fiatalokból álló nézőközönségét hazai és külföldi számokat felvonultató műsorukban.

Magyar Kultúra Napja

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók:VP)

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, melyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy – egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből. 2008. január 19-én a művelődési ház meghívására immáron második alkalommal látogatott el hozzánk a csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színtársulat. A társulat összetétele vegyes. Fiatalok, idősebbek, férfiak és nők.
Ami közös bennük az a vidámság, amelyről tanúbizonyságot is tettek a mintegy százhúsz néző előtt.  Pappné Neller Borbála ünnepi köszöntőjét követően négy színdarab került terítékre. Egy Nóti Károly bohózatokból   összeállított igazán nívós előadás csokrot láthattunk. Ami az egész este “varázsa” lehetett talán az, hogy egyszerű emberek játszottak egyszerű embereknek önzetlenül. Az előadás után – viszonozva a színészeknek a szép estét – vacsorával zártuk az idei Magyar Kultúra Napját.

Immáron hivatalosan is

2005. október 20-án azzal a nem titkolt szándékkal indítottam útjára a ww.kardoskut.atw.hu oldalt, hogy kicsiny falunk hírét szétkürtöljem a nagyvilágba.

A weboldal 2005. október 20-án.

Az akkori oldal egy kicsit butácska, kicsit szétszórt volt, de legalább volt! A nehéz kezdetet még nehezebb folytatás követte. Több átalakulás után 2006. december 16-tól a www.kardoskut.extra.hu mellett már  www.kardoskut.eu néven is elérhető lett az oldal. A több, mint két évet megélt oldal nem panaszkodhat a látogatottság terén sem:

január 1-től immáron végleges helyére kerülnek a több mint két éve szerkesztett anyagok. Ismét teljes mértékben megfog változni a külalak. Reményeink szerint egyszerű navigálás jött létre az új menürendszerrel az oldal rengeteg információja között. Ez a külalak korántsem lesz végleges. Egy weboldalnál talán nem is lehet soha véglegességről beszélni hiszen állandóan változik rajta minden. De a fő irányvonal az marad.  És hogy mitől lesz egy oldal hivatalos oldal? Először is a nevétől. Ezentúl kardoskut.hu és kardoskut.eu néven lesz elérhető a tartalom. A korábbi anyagok mellé felkerülnek Kardoskút község intézményeinek anyagai. A legnagyobb adatmennyiséget az önkormányzat részén fogjuk találni. Naprakész rendeletek, törvények és tájékoztatók találhatóak majd többek között. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki bármilyen segítséget nyújtott a honlap létrejöttéhez.

Remélve, hogy 2008. január 1. után is megtisztelik a honlapot érdeklődésükkel kívánok mindenkinek Boldog Új Évet!

Az E.ON mikulás ajándékai

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

December 6. Miklós. Gyereknyelven Mikulás. Hosszú évek óta hagyomány nálunk, hogy az általános iskolások műsorral köszöntik az óvodásokat. A mostani műsornak a negyedikesek és az ötödikesek voltak a szereplői. Donászi Magda: A kíváncsi bocs c. mesejátékát adták elő, Jutka néni és Krisztina tanárnő segítségével. A címszereplő Téren Gergő volt, aki kitűnően alakította a kis oktondi bocs figuráját. Csak egyszer tévesztett, amikor is, elfelejtett hangosan horkantani, ami jelzés lett volna a Télapó számára. Móga Robit (Télapó) a mélyen alvó kis bocs nem zavarta meg, zavartalanul alakította tovább a szerepét. A Télapó segítője a Cica volt Miszlai Laura személyében. A mesében két tollpehely is szerepelt, akik magukat hópehelynek álcázták. (Arany Betti, Gál Szili). A Szelek Anyja (Nagy Klaudia) segítette a Télapót eljutni a kis bocshoz. A legtöbb szöveget a két mesélőnek kellett megtanulnia. (Móga Szilvi, Nemes Mónika) Ők is nagyon ügyesek voltak. Az óvodások néma csendben figyelték a műsort, de ők is bekapcsolódtak az éneklésbe amivel a Télapót hívogatták. A mesejáték végén verset szavalt: Gyetyinás Peti és Pali, Lencse Márti és Dénes Éva is. Az iskola ifjú zenész palántái is felléptek. Móga Szilvi és Őzse Peti zongorázott, Kocsány Kitti furulyázott. A községi Télapó ünnepségen még egyszer előadják a kíváncsi bocs meséjét. Az iskolások műsora után igazi motoros Mikulás érkezett az óvodába. (K. Gábor) Hasznos intelmek és jó tanácsok kíséretében adta át a Mikuláscsomagokat. Ezzel még nem volt vége a rendezvénynek, mert az E-ON Földgáz Zrt munkatársai cégük képviseletében a társadalmi felelősségvállalás jegyében működési területükhöz tartozó települések óvodáiba és iskoláiba járó gyerekeknek ajándékot hoztak. Az idén sorra kerültek a kardoskúti gyerekek is. Mindenki egy igényesen összeállított Mikulás csomagnak örülhetett. Az óvodások ezen kívül azonnal birtokba vették az új boltos játékokat. Az iskolában hagyomány, hogy az osztálytársak egymásnak kedveskednek Mikulás csomaggal. Az, hogy ki kinek készít csomagot meglepetés lenne, de mostanában már ezt nem sikerül titokban tartani. Viszont sikerült titokban tartani az E-ON ajándékát, pedig már egy hete az iskolában voltak azok az asztali focik, amelyeket azonnal ki is próbáltak a gyerekek. Mi felnőttek már tudjuk, hogy adni jobb mint kapni. Amit mi kaptunk az se kevés: az önfeledt gyermeki mosoly, a boldogságtól ragyogó arcocskák.

A Barackosi Olvasókör műszaki átadása

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

Az egykoron 60 taggal, két színjátszó körrel büszkélkedő Barackosi Olvasókör ezentúl teljesen megújult külsővel és belsővel áll az új kor követelte kihívások elé. Részben pályázati forrásból, részben saját tőke bevonásával felújították. 2007. november 29-én műszakilag átadásra került az olvasókör és a hozzá tartozó szolgálati lakás. Nem csak felújítás, hanem bővítés is történt. Vizesblokkok lettek kialakítva az olvasókörnél és a fürdőszobával kiegészített szolgálati lakás komfortossá vált. A jövő évi költségvetésbe kerül beépítésre az épület berendezési tárgyainak beszerzése. A fő irányelv a tájjelleg megőrzése a berendezési tárgyakban is. A használatba vétel ugyan a 2008-as évre marad, de a tervek már készülnek az épület minél jobb kihasználására mind a művelődés mind a szórakozás terén.

A felújítás előtt…

Sztrájk a vasútért

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

Bejelentésüknek megfelelően a VDSzSz Szolidaritás a Vasutasok Szakszervezetével közösen ma reggel országos kétórás figyelmeztető sztrájkot tartott reggel 6 és 8 óra között.

A lámpák fénye alatt egyre többen gyülekeztek a kardoskúti vasútállomás szélvédett részén.

Előkerültek a transzparensek, zászlók. Nem voltak hangzatos beszédek de voltak a múltat idéző jókedvű beszélgetések. Jöttek fiatalabbak és idősek. Munkából hazafele tartók vagy éppen oda sietők. Jöttek, hogy jelenlétükkel és aláírásukkal is kifejezzék nemtetszésüket, a MÁV egyes vonalainak „szüneteltetése” ellen. Ez a szó jelen esetben a bezárást jelenti, de a “szüneteltetés” szó mégis csak adhat némi reményt. A leépítéseket a vasútvonalak gyenge kihasználtságával indokolják. Az összegyűlt emberek beszélgetéseikből az derült ki, hogy bizony elég sokuknak nehézkessé válik ezután Szegedre, a klinikákra való eljutás és a fővárosba is viszonylag kényelmesen lehetett eddig elutazni. A diákok kollégiumba való eljutása is kérdéses lesz ezután.

A vasút egy környezetkímélő utazási lehetőség, amelyet kevésbé befolyásolnak az időjárás viszontagságai. A buszok egymás késését kevésbé veszik figyelembe, mint például a vasúti menetrend. Összességében kell látni a vonalak bezárásának gondját. Lehet, hogy azon a vasútvonalon, ahol éves szinten 700! fő – tehát napi 2- utazik, nem kell foggal, körömmel megtartani a vasúti közlekedést. Viszont azt is látni kell, hogy a jövő a vidékben van. De mit ér a vidék ha nem lehet oda eljutni? A vidékfejlesztésre egyre nagyobb összegeket juttat az Unió.

Kardoskúton közel 100-an vettek részt és írták alá a petíciót, reméljük nem hiába.

II. Tökös Buli

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

Töklámpások fogadják a művelődési házba betérőket, amelyek a már lassan hagyománnyá váló tökös buli alkalmával készültek el október 30-án este. Kicsinyek és nagyobbak, felnőttek és idősebbek egyaránt szorgoskodtak. Mindenki elkészítette a saját fantáziája alapján az érdekesebbnél érdekesebb töklámpásokat. Az este folyamán tökmécseseket is készítettünk az apróbb példányokból, ezekbe olvasztott viaszt öntöttünk. Közben jó hangulatú beszélgetéssel és jóízű nevetgéléssel telt el rajtunk gyorsan az idő. A legérdekesebb darabokat édességgel jutalmazta a zsűri, illetve a 3 legfiatalabb és a legidősebb faragó is külön jutalomban részesült. Büszkén elmondhatom, hogy a község lakóinak minden korosztályából eljöttek kikapcsolódni: a 4 évestől a 85 évesig.

Kolbászfesztiválon jártak a nyugdíjasok

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

Október 20-án a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub tagjaival Békéscsabára látogattunk el a Békés Megyei Nyugdíjas Szövetség meghívására. A hagyományoknak megfelelően a Kolbászfesztivál idején tartottuk meg az Idősek Világnapja alkalmából a közös ünneplést a békés- illetve a Csongrád megyei nyugdíjas klubokkal. Több ezren vettünk részt a kultúrműsorral és beszámolókkal tarkított rendezvényen a Városi Sportcsarnokban. A találkozó hivatalos része után mindannyian elvegyültünk a nagy tömegben és ki-ki a saját érdeklődésének megfelelő sátorba, kiállítóhelyre ment, ahol magyar vállalkozók mutatták be termékeiket illetve hangulatos zene mellett lehetett vigadni. A hazafelé úton mindenki jóllakottan, jókedvűen mesélt az ott látottakról.

Országos szemétgyűjtési akció

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

A Magyar Közút Kht. közútkezelő tevékenysége során különös figyelemmel kíséri a tudatos környezetvédelem írott és íratlan szabályainak betartását, végrehajtását. A tavaszi (Föld-napi) országos szemétgyűjtő akció rendkívül eredményes volt, 29,505-en gyűjtötték a hulladékot a közutak mentén, 5,200 zsák és 4,500 m3 ömlesztett szemetet szállítottak biztonságos lerakókba 342 gépkocsival. A nem várt nagy sikerű tavaszi országos szemétgyűjtési akciót követően sok helyen felmerült annak az igénye, hogy az év második felében – a tavaszihoz hasonlóan – ismét megrendezésre kerüljön a szemétgyűjtés. A Magyar Közút Kht. örömmel tett eleget az önkormányzatok és civil szervezetek javaslatának és 2007. október 20-án országos szemétgyűjtő akciót szerveztek, amelyhez csatlakozott Kardoskút Község Önkormányzata és Általános Iskolája. A gyülekező helyszíne az iskola volt. Először a helyi körzeti megbízott tartott előadást az alsó és felső tagozatos gyerekeknek külön-külön a közlekedési morálról, szabályokról. Ezután polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd baleset-megelőzési tanácsokkal látta el a fiatalokat és a rájuk vigyázó felnőtteket egyaránt. Nagy izgalom volt már látható a gyerekek között, ugyanis a Közút Kht. jóvoltából kapott zöld láthatósági mellényt szerették volna már mihamarabb felvenni. Az alsó tagozatos diákok és a felsős lányok – felnőttek kíséretében – Kardoskút belterületét vették célba és ott szedték a szemetet. Eközben a felsős fiúk és nyolc felnőtt két csoportra osztva Kardoskút – Tótkomlós és Kardoskút – Orosháza összekötő útjának két oldalán gyűjtötték a szemetet zsákokba. Hamar teltek a zsákok, hiszen sajnos rengeteg szemét összegyűlik az utak mellett az emberi hanyagság miatt. A megtelt zsákokat az út szélén hagyva a nap későbbi részében a Kht. összegyűjtötte és elszállította. A siker ismét minden várakozást felülmúlt. Az akció keretében 7.280 m3 hulladékot (ez egy 1.000.000 lakosú város teljes napi hulladékával egyenlő) gyűjtöttek össze zsákokban, további 5.500 m3 hulladékot pedig ömlesztett formában szállított el a Kht. 391 gépjárműve. “Köszönjük a 26.881 közreműködőnek és a Kht 1.603 munkatársainak a szombati munkát, a mai napon 785 útszakaszt tisztítottunk meg összefogásukkal” – nyilatkozta László Sándor a társaság vezérigazgatója, aki nem hagyott kétséget afelől, hogy 2008. áprilisában, a Föld Napján ismét megrendezik az országos akciót.

Magyar zászlóval Pekingbe

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

Lénárt Léna Ferenc szinte napra pontosan egy éve tartott élménybeszámolót a Móra Ferenc Művelődési Házban az Európát átölelő kerékpáros útjáról. Akkor még egy vágatlan, 12dvd-ből álló nyersanyagból szemezgetett. Az eltelt egy év alatt elkészült a “Pedálblues” című nagysikerű könyve, amelyet dedikált a helyszínen. Léna – köszöntője után- átnyújtott egy tiszteletpéldányt a Községi Könyvtárnak és Ramasz Imre polgármesternek. A könyvben mellékletként található egy 65 perces DVD is az útról.  Az érdeklődők ezt a filmet tekinthették meg a mozivásznon. Még a szerző is elámult, amikor meglátta saját filmjét ebben az óriási méretben. A gyönyörű tájakról egy igazán igényesen összeállított filmet nézhettünk végig. Ahol a film nem tartalmazott szövegi részt, ott Léna fűzött hozzá érdekességeket.

A vetítés végén Léna válaszolt a kérdésekre majd beszámolt következő útjának terveiről. Társával a Pekingi Olimpiára készül két keréken. Elárulta, hogy óriási megtiszteltetés érte őket a napokban. A Magyar Olimpiai Bizottság őket kérte fel hivatalosan, hogy vigyék ki Pekingbe a Magyar zászlót.

Az erőt és kitartást követelő úthoz sok szerencsét kívánunk!

Tovább ügyeskedünk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotó:VP)

A nyári szünetben sem szakadtak meg a Kardoskúti Kézműves Kör foglalkozási. Az őszi idényt “tökfejduó” készítésével kezdték az ügyes kezű gyerekek. Hamarosan megrendezésre kerül a halloweeni II. Tökös Buli.