Karácsonyi teadélután

Közösen díszített karácsonyfa ékesíti a művelődési ház folyosóját a keddi teadélután óta. Kisebbek, nagyobbak örömmel érkeztek, hogy saját fenyődíszeikkel felékesítsék a község karácsonyfáját. Nem jött senki sem üres kézzel, hiszen a szeretet ünnepének jegyében egymás apró ajándékaival is gazdagodtunk. Ám nem csupán ezek örvendeztették meg szívünket, hanem a sok mosolygós arc a narancsos díszek és gyertyák készítése közepette, a gyermekek pásztorjátéka és hangszeres muzsikája. A családias hangulatban hamar eltelt az idő felettünk. Öröm tölt el, hogy sokan részesei lehettünk!

Mindenkinek szeretetteljes, szép karácsonyi ünnepnapokat és  békességben eltöltött, boldog újesztendőt kívánok!

www.kardoskut.eu

Az Európa Uniós országok közös hovatartozásuk jelképeként létrehozták a .EU végződésű Domain neveket.

Miért hasznos, ha rendelkezik valaki .eu domainnel?

» kifejezheti nemzetközi kapcsolatait
» utalhat arra, hogy EU-s tagországban működik
» külföldről is könnyen kapcsolatba lépnek vele
» pozitív attitűdöt alakít ki a látogatókban

2006. december 16. A mai naptól – a sikeres regisztrációt követően – oldalunk elérhető a http://www.kardoskut.eu címen is.

A kézműves Körben járt a mikulás

Szt. Miklós püspök példájára sok gyermekhez elmegy a Mikulás. Így történt ez ma este Kardoskúton is, ahol a kézműves szakkörösök meglepődve látták, hogy a foglalkozásra bekopogott a messziről jött öreg Mikulás. Néhány ének után aprócska ajándék is előkerült a Mikulás zsákjából, aki sietve ment tovább, hiszen még rengeteg gyerek mondogatja:
– Vajon mit hoz az idén a MIKULÁS?

Segítő kezet nyújtottak Kardoskútnak

Az orosházi székhelyű „Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület” 2006. november 23-án élelmiszercsomagokat osztott a Móra Ferenc Művelődési Házban. Száz kardoskúti család részesülhetett rászorultság alapján a lisztből, száraztésztából és kekszből összeállított adományból. Az egyesület még karácsony előtt ismételten osztást szeretne rendezni-tudtam meg titkáruktól, Lászlóffy Zoltánnétól-, aki maga is részt vesz önkéntes munkájával az élelmiszerek átadásában. Az egyesület céljáról, megalakulásáról röviden így nyilatkozott: 2005. óta működik egyesületünk 17 aktív taggal, akiket önkéntesek segítenek. Az egyesület elnöke Budai Sándor. Orosházán és kistérségében történik az élelmiszerek kiosztása. Kardoskútra most jöttünk először karitatív céllal, és a község részéről tapasztalt pozitív hozzáállás eredményeként a jövőben folyamatos osztásokat szeretnénk tartani. Az élelmiszereket a Budapesti Élelmiszer Banktól kapjuk ingyenesen, a szállítást vállalkozók végzik díjmentesen. Az egyesületünk adománylevelet ad a vállalkozóknak, akik így adójukból leírhatják a költségeket. 2006-ban eddig 12.000 család kapott 70 tonna élelmiszert általunk. Az egyesület elérhető Orosházán, a Kutasi u. 25 szám alatt, ahol továbbra is várjuk az önkéntes munkatársakat és az adományokat!

Köszönetet érdemel Tibáné Hamvasi Zsuzsa védőnő, aki egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival  igyekezett minden rászoruló családot megkeresni és az osztásban közreműködni.

Címerünk története

2000-ben – a millennium jegyében – Kardoskút Község Önkormányzata pályázatot hirdetett a község címerének létrehozására. A terveket Kovács Ferenc grafikus készítette. A három terv közül a 2. számú nyert. Ugyan ebben az évben kiadott a település egy színes kiadványt, köszöntve a település 50 éves évfordulóját. Az alábbi sorokban a címer terveket készítő grafikus címer elemzését valamint a “Kardoskút 50 éves” című kiadványt olvashatjuk:

Címeralkotáskor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a legfontosabb heraldikai elvet, mely szerint annál értékesebb egy címer, minél kevesebb motívumot sorakoztat fel a pajzson. A címer elsődleges feladata ugyanis a megkülönböztetés, és sohasem az, hogy minél többet meséljen a tulajdonosáról

A község neve már önmagában is kínálja azt a lehetőséget, melyre a címertan tudománya is ösztönöz: ahol arra lehetőség nyílik, beszélő-, vagyis névcímer szülessen. A névcímer a településnév képi megfelelője. Az ilyen jellegű címereket – különlegességük okán – értékes címerekként tartja számon a heraldika. Beszélő címer születik a kard és kút egymáshoz rendelésével a pajzson, mint azt az I sz. terven is láthatjuk. A három heraldikai mesteralak – az úgynevezett dongás pólyák – egymás alatt a kútgyűrűk stilizált jelképei. A címerkép utal a névetimológia mindkét lehetőségére: a kútra és a Kardos családnévre, de ugyanúgy a kútban fellelt kardra is.

A 2 sz. címerterv beszélő jellege mellett szimbolizálja a természeti értékeket, a védelem alatt álló területjellemző madarának, a darunak a megjelenítésével. A daru népszerű címerállat, ábrázolásának jellegzetes hagyománya van: címerekben mindig követ tartva jelenik meg. Ez szimbólum értékével magyarázható: őrt álló madár, aki a veszély közeledtét a kő leejtéséből adódó koppanással hozza tudomására környezetének. Őr szerepe a község címerében mögöttes jelentéstartalommal is bír: jelképezi azokat a polgárokat, akik őrzik, megóvják, továbbörökítik a település hagyományait és értékeit.

A 3 sz. címertervben a mezőgazdasági tevékenységet szimbolizáló, legjellemzőbb termények kaptak helyet. Itt a kardok, miként a másik két címerben is a község nevére való utalás mellett emléket állítanak mindazoknak a kardoskúti polgároknak, akik a történelem folyamán életükkel és vérükkel adóztak a hazáért és szűkebb pátriájukért.

A heraldikai mázak – férnek és színek – a címertan szabályainak megfelelően kerültek alkalmazásra. Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:

Fémek:

arany /Nap/: értelem, ész. hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség,
ezüst/Hold/: bölcsesség, tisztaság, őszinteség, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:
vörös /Mars/: hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség,

kék /Jupiter/: elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom,

zöld /Vénusz/: szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.

A fenti gondolatok jegyében készítettem el Kardoskút címerterveit és ajánlom azokat szeretettel a Képviselőtestület figyelmébe.

Kovács Ferenc grafikus

1., számú címerterv

2., számú címerterv

3., számú címerterv

A Csanádpalotaiak színielőadását láthattuk

Hosszú időszak után újra színházi élményben részesülhettünk a csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színjátszó Társulat jóvoltából. Manapság ritkaságnak számít az, ha egy társulat saját maga és nézőinek örömére önzetlenül lép fel. Ez történt a Móra Ferenc Művelődési Házban is, ahol 2006. november 17-én este jó hangulatot, vidám perceket szereztek nekünk. Az előadás előtt Ádok István, a csanádpalotai művelődési ház igazgatója ismertette a társulat névadójának jelentőségét. Megtudhattuk, hogy Kelemen László volt az első magyar nyelvű színház igazgatója, s Csanádpalotán 1811-1814 között ő töltötte be a kántor-tanítói tisztet. Tragikus halállal végződött élete, megvadult lovai árokba fordították kocsiját, s rögtön szörnyethalt. Csanádpalotán az Ótemetőben van eltemetve, sírhelye körül nagy Emlékpark áll.  Kelemen László így kötődik e Csongrád megyei kistelepüléshez. A palotaiak már az 1920-as évektől kezdődően szorgalmazták színtársulat működését. Kisebb kihagyásokkal folyamatosan volt színjátszó csoport Csanádpalotán. A jelenlegi társulat 2001-ben, 20-25 állandó taggal alakult újjá Ádok István ösztönzésére. Rendszeresen új színdarabokkal lépnek fel vidéken és külföldön is. Az ún. szomszédolások alkalmával egyik község társulata ellátogat a másik település színjátszó köréhez, így egymást és a nézőket szórakoztatva közös élményekben részesülnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívásomra most három színdarabbal Kardoskútra is ellátogattak, ahol jelenleg nincs társulat, de régebben itt is működött. Az előadásra nagy izgalommal készültünk – készültek, hiszen minden helynek meg van a maga atmoszférája, sajátos közönsége. Szerencsés helyzet alakult ki nálunk, hiszen a legkisebb gyermekektől kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát a nézőtéren. Reméljük, hogy az új repertoár tavaszi bemutatója után ismét vendégeink lesznek, s a mostani előadás visszhangja után még többen nézik meg a palotaiak játékát. Végezetül engedtessék meg egy utolsó gondolat, ami a három színdarab megtekintése után fogalmazódott meg bennem: el lehet menni – sőt kell is- nagy színházakba, meg lehet tekinteni elismert nagy művészeket, de ilyen önfeledt játék és nevetés után azt a varázslatot, amit a kardoskúti nézők megélhettek, nem biztos, hogy máshol és másoktól ilyenformában megkaphattuk volna!

Tényleg szívből jött a tapsunk!

Játék készítő verseny

Játékkészítő- és rajzpályázatot hirdetett meg az orosházi Petőfi Művelődési Központ Kht. November 10-12. között szakmai tanácskozást is szerveztek, illetve játékkészítő iparosok, kereskedők is kiállították munkáikat. A művelődési központ folyosóján a gyermekek rajzait láthattuk, legnagyobb örömünkre a legkisebbek kategóriájában Lőrincz Kitti (5 éves) I. díjas lett! A régi idők játékait megelevenítve igazán csekély számú kiállított tárgyat láthatott a közönség. Kár, hogy nem gyűlt össze több játék, nem volt érdeklődés ez iránt. A koncertterembe belépve az árusok portékái mellett megcsodálhattuk a gyermekek és a felnőttek saját készítésű pályamunkáit. A Kardoskúti Kézműves Kör gesztenyéből készített memóriajátékát a zsűri III. díjjal jutalmazta. 10 gyermek örülhet az ajándékul felajánlott helikopter-makettnak, amit a következő foglalkozások valamelyikén össze is fogunk állítani. Nagyon megörültünk, amikor az eredmények elhangzásakor Kocsány Kitti nevét is meghallottuk. Korcsoportjában egyéni II. helyezett lett. Kitti malomjátékot készített fonott csuhé technikával és kukoricaszemek felhasználásával. A felnőttek közül Andrékó Pálné a II. díjat hozta el társaival. Katika néni egy orosházi és egy gyomaendrődi játékkészítővel közösen készítette el a díjazott munkákat. Az eredményhirdetést egy kicsit szűkszavúnak találtuk – szóbeli értékelés nem volt-, de ez örömünket nem szegte! Folytatjuk tovább a közös játékot!

A legutóbbi foglalkozáson már elkezdtük az adventre való készülődést:

Tök jó buli lett

Október utolsó napján benépesült a művelődési ház klubszobája. A község apraja-nagyja egyaránt cipekedett, s hamar összegyűlt a rengeteg tök, amiből ki-ki saját fantáziája szerint tökmécseseket készíthetett. A faragás megkezdése előtt megismerkedtünk a Halloween kialakulásának történeti hagyományaival. Több nép hagyományának keveredéséből alakult ki a mára már Magyarországon is népszerűvé vált őszi ünnep. A hiedelem szerint a kelta újév (november 1.) megünneplésének előestéjén a napisten összehívta az élőket és a holtakat, akik különböző formákban érkeztek: a rossz lelkek állati alakot öltöttek, leggyakrabban a macska külsejét öltötték fel magukra. A kelta papok a hegytetőn gyülekezve tüzet gyújtottak és kezdetét vette a körtánc, mialatt állatáldozatokat mutattak be. Reggel e tűz parazsából mindenki hazavihetett, hogy a gonosz lelkek távol maradjanak az otthonuktól. November 1-én az emberek állatok bőrébe bújva három napos mulatozást tartottak. Ilyen volt az első Haloween ünnep. Hazánkba az Egyesült Államokból került át az ünnep, s a szokások közül a töklámpás készítése maradt fent, amit a gyerekek és felnőttek egyaránt előszeretettel készítettek.

Andrékóné Katika néni útmutatásai alapján nagyon változatos mécseseket faragtunk, s több kategóriában is hirdettünk győzteseket. Mindenki édességgel, emléklappal és természetesen a saját Halloweenes tökmécsesével térhetett haza. Jó hangulatú estét töltöttünk együtt!

Éremgyűjtő Klub indult

Október 24-én délután Verasztó Ferenc tartott baráti hangulatú ismerkedést a pénz kialakulásának történetéről. A délután folyamán a  numizmatika világába kalauzolt el minket érdeklődőket. Amit szóban megismertünk, s könyvekben átnéztünk, azt a beszélgetés végén Feri bácsi meg is mutatta nekünk. Elcsodálkoztunk, hogy milyen szép gyűjteménnyel rendelkezik a Kardoskútról elszármazott gyűjtő. Nagy beleéléssel mesélt nekünk azokról az évekről, amikor még nem igazán lehetett valakinek ilyen hobbija, ha szabad ezt a kifejezést az ő esetében használni. Ő is egyszerűen kezdte a gyűjtést. Mindig azt hangoztatja, hogy csak a szomszédba kell menni vagy a régi szekrényfiókok alját megnézni, hogy találjunk egy kis kincset. Sokszor nagyon ritka példányok kerülnek így elő váratlanul. A szerencse is hozzásegítheti az embert ahhoz, hogy a keresett érme egyszer csak a lába előtt heverjen. Így lelt Feri bácsi is régebben egy várva-várt fémpénzre, ami éppen a sorozatából hiányzott. Csak nyitott szemmel kell járnunk! Természetesen a nagy gyűjtők már börzékre járnak. Feri bácsi is tagja a Magyar Éremgyűjtők Országos Egyesületének. Legközelebb novemberben utazik fel Budapestre, ahol kisebb-nagyobb üzletek is köttetnek. És hogy már e sorok írója is egy kicsit dicsekedjen, éppen ma jutottam hozzá egy különleges papír emlékpénzhez a Kardoskúti Postán. Az 1956-os Forradalom emlékére – talán 5.000 példányban- kiadott 500 Ft-os birtokosa lettem. Legközelebb már erről az emlékpénzről és a sorozat többi tagjáról is megkérdezhetjük Feri bácsit. A következő találkozónk november 17-én lesz fél négytől a művelődési házban.

Pillanatkép a Kézműves Kör foglalkozásáról

A csoport keddi foglalkozásán csuhéból készítettünk babákat. Mindenki örömmel készítette el a sajátját. Az őszi szünet első napjaiban is szorgoskodni fogunk, hiszen beneveztünk egy játékkészítő pályázatra. Erre készítik el a gyerekek természetes anyagok felhasználásával a pályamunkánkat. A gyerekekkel közösen október 31-én 17 órára várjuk a művelődési házba az alkotni vágyókat egy tök jó bulira! A Haloween tökmécseseket egyéni fantázia után bárki ügyesen el tudja készíteni! Meglepetéssel is készülünk!