Falugyűlés

Családias légkörben kezdődött a Móra Ferenc Művelődési ház nagytermében az idei falugyűlés, a jelenlevők számát illetően.

Az első napirendi pontban polgármester úr ismertette a 2006-os év költségvetési tervezetét. A nagyobb tervek közt szerepel három utca aszfalttal történő felújítása, 50%-os pályázati hozzájárulással, melyhez a pályázatot a héten elküldték. A három utca az Ady, a Liget és a Muskátli utca. Saját erőből felújításra kerül még az Arany János utca is. Felújításra kerül a kerékpárút teljes hosszában. A Művelődési Háznál lévő szolgálati lakás szigetelési problémái is megszűnnek. A Barackosi Olvasókör teljes renoválására is sor kerül az idei évben. Vizesblokk, és tervek szerint egy, az ÁNTSZ előírásainak is megfelelő vegyesbolt kerül kialakításra. Ezek a felújítások „menekülések előre”, tudhattuk meg, mivel 2008. január 1-től megszűnik az iparűzési adó, mely Kardoskút lényeges bevételét teszi ki, és ezeket az intézményeket, közterületeket ne kelljen elhanyagolni ezután sem. 2008. január 1. után belép valami az iparűzési adó helyett, de azt még nem lehet pontosan tudni, hogy mi.  Az általános iskola 20 éves kazánjai is le lesznek cserélve új, energiatakarékos és nem utolsó sorban biztonságos kazánokra. Az intézmények körüli járdalapok beton járdává alakítása is szerepel az idei költségvetésben. Erdő telepítésére is gondolt a képviselő testület, a Muskátli sor és a sportpálya közti területen, mely megvédené a települést a későbbiekben a zaj és porártalmaktól. Hasonlóan az előző évekhez, idén is lesz közmunka program, melyben olyan, tartósan munkanélküli emberek vehetnek részt, kik munkájukkal hozzájárulnak a település közterületeinek gondozásában.

A falugyűlés második felében a kérdések és válaszok ideje következett.

Az első kérdés az volt, hogy mikor lesz Kardoskúton szelektív hulladékgyűjtés. A válaszból megtudhattuk, hogy kb. 2010-2012 körülire tehető ennek a reális megvalósítása. Akkor hét szemétgyűjtő szigetet lehet majd létrehozni Uniós pénzből. Ezt megelőzően is lehetne ugyan létrehozni ilyen szigeteket, de anyagilag ez megterhelő lenne mind az önkormányzatnak, mind a lakosságnak. És az is meggondolandó, hogy érett e rá a mai lakosság, hogy szelektíven, a környezetre tekintettel gyűjtse a hulladékot.

Második kérdés: Összefüggésben van-e a Barackosi Olvasókör felújítása a Pusztaközpontban elkezdett, és folyamatosan bűvölő természetvédelmi területen folyó fejlesztésekkel?
Válasz: Természetesen ez is szerepet játszott a döntés meghozatalánál. De a másik szempont, hogy a Pusztaközponton élő embereknek nincs megfelelő szórakozási hely, ahol akár rendezvényeket lehetne szervezni, pl.:Fehér-tó napja..stb. Nincs megfelelő hely egy vegyesbolt üzemeltetésére, így az ott lakóknak be kell járni a faluba, ha élelmet szeretnének vásárolni. De fontos szempont volt az, hogy a természetvédelmi területre látogató vendégek egy kulturált helyen tudjanak megpihenni, enni-inni, mielőtt továbbindulnak a táj felfedezésére.

Harmadik kérdés, melyre már majdhogynem a vita szó is adható lenne az újonnan megalakult Kardoskúti Vadvilág Vadásztársaság vezetőjének felszólalása után következett. Az elnökúr megkérte a jelenlevőket, hogy földterületükkel segítsék az új helybéli vadásztársaság munkáját. Ezek után a Széchenyi vadásztársaság egyik képviselője tett fel kérdéseket a „konkurens” társaság képviselőjének. És így folyt oda-vissza az adok-kapok, szerencsére kulturált körülmények között. Mivel ez nem szorosan a község életével kapcsolatos, más fórumokon fog folyni a vita tovább.

A negyedik kérdés már évek óta visszatérő problémára világított rá ismét: a kóbor kutyák ügye. Mint megtudtuk, a hivatal kért árajánlatot egy hivatalos eb befogótól, aki évi 1.200.000Ft-ért vállalná a kóbor jószágok elszállítását havi egy, esetleg két alkalommal. Ekkora terhet nem vállalhat a hivatal. Az állatvédelmi törvény szigora miatt helyi szinten nem megoldható az ebek „házon belüli” befogása. A bírságolástól sem zárkózik el a hivatal, de ezzel az egy bökkenő van, hogy két tanúnak kell aláírni a jegyzőkönyvet, amit ez idáig senki nem vállalt. A jegyző pedig nem bírságolhat, csak a jegyzőkönyv felvétele után. Talán egy megoldás van: a chip beültetése a kutyába eb oltás alkalmával. Ennek a költségét is vállalná a hivatal, ha ez elősegíti az ebek azonosíthatóságát és ezáltal a gazda kilétének megállapítását. Ugyan ez a megoldás is felvet több kérdést: 1. csak azokat a kutyákat tudják beazonosítani, kiket a gazdája elvisz az oltásra. 2. A chip nem örökölhető, tehát a születendő kutyáknak nincs azonosítója….De valahol el kell kezdeni a szabályozást, ez egy jó út lehet.

Szóba került még, hogy lesz-e az idén lomtalanítási akció. Mint megtudtuk, ha van rá igény, természetesen megszervezésre kerül.

Ennyi fért bele abba a két órába, melyet érdeklődéssel hallgattak végig mindazok, kik figyelmükkel megtisztelték a képviselő testület tagjait, valamint polgármester urat.

Év végi összegzés

Kedves Látogató!

Év végéhez közeledve mindenki számba veszi az eltelt év sikereit, kudarcait. Nos én is ezt teszem, mikor ezen sorokat írom. Ez az oldal 2005. október 23.án került fel a világhálóra. Alig két hónap alatt 3 nagy átalakuláson ment át, remélem előnyére. Az eltelt idő alatt közel 3000 !!! látogatás történt, mellyel szerintem maximálisan elégedettek lehetünk. Volt olyan hét, mikor 450 település közül 35. helyezést érte el az oldal, a látogatók számát tekintve. Pontos adatom nincs róla, de rengeteg helyre sikerült beregisztrálni az oldalt, például a békés megyei óvodák közül 3 szerepel a startlap adatbázisában, ebből 1 a kardoskúti. De sorolhatnám még, amit most nem teszek. Sajnos néha nem volt elérhető az oldal, a szolgáltatóm hibájából – melyet ugyan hamar kijavítottak -, de reményeim szerint a jövőben semmi nem gátolja majd a lap elérését. Igyekszem továbbra is feltenni a friss eseményeket a lehető leghamarabb. 2 hónap alatt 19 olvasónk döntött úgy, hogy regisztrálja magát az oldal vendégkönyvében, így ők azonnal értesülnek e-mailben az oldallal kapcsolatos változásokról. Vannak még olyan részei az oldalnak, melyek nincsenek befejezve, részben időhiány miatt, részben az anyagok hiányában. Hamarosan ezek is befejezésre kerülnek. Év elején ismét változni fog a főoldal: lekerül egy pár menü, de a helye nem marad üresen…. Pozitívan értékelem, hogy az esetek 99%-ában segítőkészek az emberek ha valamilyen kéréssel fordulok hozzájuk az oldal tartalmi részét illetően. Nagy örömömre szolgált az a sok biztatás, melyet akár szóban, akár e-mailben kaptam az oldallal kapcsolatban. Ezúton szeretném megköszönni mindazok segítségét, kik segítettek az oldal tartalmi anyagának bővítésében. A terveim között szerepel, hogy januártól reklám mentes lesz az oldal, kisebb videó részletek is felkerülnek, és még egy pár meglepetés….

Annak reményében, hogy a jövő évben is megtiszteli figyelmével az oldalt, kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új évet!

Varga Pál

Felkészülés a télre

A téli időszak közeledtével az önkormányzatnál is elkezdődtek a felkészülési munkálatok. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2 db. hó eltakarító gép áll majd munkába. Egy hómaró, és egy kis traktor toló lappal. Jelenleg ezeknek a gépeknek a szervizelése folyamatban van. A víztorony melletti ligetből el lettek szállítva a padok és a virágládák fedett helyre. A Petőfi utcai hársfákon figyelmes szemlélődő ismét rengeteg bogarat figyelhet meg. A folyamatos permetezés ellenére sajnos továbbra is élénkek maradtak a bogarak. Különösebb kárt nem okoznak a fán, de mivel a fakéregből táplálkoznak, hosszútávon a fa repedezettségéhez vezethet.

 

 

Út átadás

7 km-es szakaszon felújították a Kardoskutat Hódmezővásárhellyel összekötő csaknem 30 km-es utat. Az építkezés ezzel véget ért. De nem azért, mert nincs rá elegendő pénz, hanem mert az ottani élővilágot nem szeretnék károsítani. Az út felújításával nem lesz nagyobb a forgalom, sőt a 7 km-es szakaszon csak 40 km/h-s sebességgel lehet haladni.

Virág Mihály (Magyar Közút Kht. megbízott területi igazgató) : Aki Hódmezővásárhelyre akar menni, az menjen Orosházáról a 47-es úton. Aki ide akar jönni és meg akarja nézni a természetnek ezen értékeit, nekik épült igazából ez az út, hogy ezt feltárjuk, és könnyedén, modern körülmények között megközelíthessék.

Ramasz Imre (Kardoskút polgármestere) : A cél, hogy egy megfelelő látogatóközpont létesüljön, megvalósuljon az élőhely program, amely lehetővé teszi, hogy az idelátogatók közvetlen közelről megfigyelhessék a madarakat, az élővilágot. Bejárhassák a területnek azt a részét, amely erre a célra kiépül.

Polgármester úr ebben a tájvédelmi körzetben látja a település jövőjét. A fehértó ugyanis több, Magyarországon honos, illetve vándormadár élő és pihenőhelye. Vagyis ezen a területen minden adott egy természetvédelmi bemutatóközpont létrehozásához.

A tervek között egyébként kerékpár utak, és sétáló útvonalak kiépítése is szerepel. Valamint nem utolsó sorban a falusi turizmushoz is szeretnének minden feltételt megteremteni.

Az ünnepélyen megjelentek többek közt a helyi képviselő testület tagjai, Fetser János Orosháza polgármestere, a Magyar Közút Kht. képviselői, a Betonút Rt képviselői, az M1 szegedi körzeti stúdiója, az MTI, valamint több újság fotósa, újságírója.

Az átadás a Fehértó étteremben ért véget, ahol egy svédasztal várta az ünnepélyen megjelent vendégeket.

Egy pár adat :

Támogató szervezet : Regionális Fejlesztési Operatív Program
Főkedvezményezett : Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Kivitelező : Betonút Szolgáltató és Kivitelező Rt.
Műszaki ellenőr : Főber Rt.

A projekt  az EU társfinanszírozásával az Európa Terv keretében valósult meg.

Két épület megújulása

A napokban került műszaki átadásra a felújítási munkák után Kardoskút két régi épülete. Mint arról korábban már hírt adtunk, teljes megújuláson ment keresztül az önkormányzat épülete illetve a gyógyszertár is megszépült kívül-belül. A két felújítás összköltsége meghaladja a tizenöt millió forintot, amelyet az önkormányzat – pályázati lehetőség hiányában – önerőből finanszírozott.

Megszakítás