Kardoskúti népességgel kapcsolatos adatok

Össz. lakosság: 814 fő. (stagnál)
1 év alatti 11 fő.
1-6 év közötti 46 fő.
6-14 év közötti 49 fő.
14-18 év közötti 28 fő.
18-65 év közötti 542 fő.
65 év feletti 138 fő.
Belterületen 641 fő él, külterületen 173 fő.
Legidősebb lakosa a településnek 91 éves (férfi)
Legidősebb hölgy lakos 91 éves
2020-ban 11 lakosunk halálozott el.

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

Tárgymutató a Kat. 46. § (4) bekezdése szerinti 2020. december 15. napján meghozott polgármesteri döntésekről

 Részletes írásos anyag IDE kattintva tölthető le.

Döntés száma Döntési forma Döntés tárgya
178/2020. (XII.15.) határozat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
179/2020. (XII.15.) határozat Művelődési ház nyitva tartásának módosítása
180/2020. (XII.15.) határozat Községi Könyvtár nyitva tartásának módosítása
181/2020. (XII.15.) határozat Művelődési Ház és Községi Könyvtár használati szabályzatának módosítása
182/2020. (XII.15.) határozat Háztartási szennyvíz szállítására pályázat kiírása
183/2020. (XII.15.) határozat Szociális alapellátás szakmai vezető megbízása
184/2020. (XII.15.) határozat Gáz- és vízkarbantartói megbízási szerződés
185/2020. (XII.15.) határozat Rendszergazdai feladatok ellátására megbízás
186/2020. (XII.15.) határozat 2021. évi munkaterv módosítása
187/2020. (XII.15.) határozat 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala

Tárgymutató a Kat. 46. § (4) bekezdése szerinti 2020. december 21. napján meghozott polgármesteri döntésekről

 Részletes írásos anyag IDE kattintva tölthető le.

188/2020. (XII.21.) határozat Tűzvédelmi feladatok ellátására szerződés
20/2020. (XII.21.) rendelet 2021. év köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet
21/2020. (XII.22.) rendelet 2021. évi igazgatási szünet

Tárgymutató a Kat. 46. § (4) bekezdése szerinti 2020. december 23. napján meghozott polgármesteri döntésekről

Részletes írásos anyag IDE kattintva tölthető le.

22/2020. (XII.23.) rendelet A helyi adózásról szóló rendelet módosítása

 

Tájékoztatás szippantott szennyvízről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kardoskút község közigazgatási területén történő szippantott szennyvíz gyűjtésének és szállításának, folyamatos ellátására a 2021.01.01. – 2024.12.31. közötti időszakra szerződést kötött az önkormányzat Fehér Károly egyéni vállalkozóval, lakossági felhasználók tekintetében 1570 Ft + ÁFA/m3 összegben, így a továbbiakban a szolgáltatást megrendelni és további információt kérni az alábbi elérhetőségen lehet:

06 70/368-91-66

Tisztelettel: Varga Pál polgármester

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendeletben meghatározottakkal összhangban figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére az alábbi döntéseket hozom.

Varga Pál polgármester

Az írásos előterjesztések IDE kattintva érhetőek el.

Döntés száma Döntési forma Döntés tárgya
163/2020. (XI.30.) határozat Szemétszállítás helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
164/2020. (XI.30.) határozat Közös hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadása
165/2020. (XI.30.) határozat Közös hivatal költségvetési előirányzatainak módosítása
166/2020. (XI.30.) határozat A képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
167/2020. (XI.30.) határozat 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
168/2020. (XI.30.) határozat 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása
169/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány támogatási kérelme
170/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztása
171/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztása
172/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása
173/2020. (XI.30.) határozat Orosháza-Kardoskút Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal földhaszonbérleti szerződés megkötése
174/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút község vízkár-elhárítási tervének aktualizálási feladatainak elvégzésére történő megbízás
175/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
176/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
177/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
17/2020. (XI.30.) rendelet Anyakönyvi rendelet módosítása
18/2020. (XI.30.) rendelet Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
19/2020. (XI.30.) rendelet Deregulációs rendelet

Tájékoztatás

Tájékoztatás veszélyhelyzeti intézkedésekről

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglalt, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekre tekintettel 2020. november 11-től az alábbi intézkedések lépnek életbe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnál a bemutatóhelyek, szálláshelyek és programok vonatkozásában.

Az Igazgatóság központi irodaépületében és a tájegységi irodákban személyes ügyfélfogadás nem lehetséges!

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság összes bemutatóhelye és szálláshelye bezár.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság minden előre meghirdetett programja elmarad.
A szakvezetéses túrákra és környezeti nevelési foglalkozásra bejelentkezett csoportok részére a lefoglalt programok nem kerülnek megtartásra.

A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Köszönjük együttműködésüket!