Kardoskúti Hírmondó

Lapalapító: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. tel.:+36/68/429-000,

Lapkiadó: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
5945, Kardoskút Március 15. tér 1. tel.:+36/68/429-023
e-mail: ujsag@kardoskut.hu

Szerkesztőség
Felelős szerkesztő: Vargáné Neller Borbála Tünde
Szerkesztőség tagjai: Fekete Zita, Radics Vivien,Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, Török Attila és Varga Pál

Nyomdai munkák: Kolorprint nyomda, Békéscsaba
Megjelenik 400 példányban
Terjesztve: Kardoskút településen, környező települések könyvtárai

Az újság SZMSZ-e IDE kattintva ismerhető meg.

Szerkesztőségi fogadóóra:

kedd: 14.30-16.30 óra között (Móra Ferenc Művelődési Házban)
Információkat, híreket, javaslatokat szívesen fogadunk.

Megszakítás