Beszámoló a testületi ülésről

Összefoglaló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Nagy Zoltán lelkész, Sebestyén György Projekt Manager, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető, Tóth Józsefné főelőadó és Varga Pál technikus.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ramasz Imre: a napirendi pontok előtt Nagy Zoltán lelkész úr egy tájékoztatást tart. Mindenképpen lényegesnek tartottam, hogy a közösen kigondolt ötletet a testület megismerhesse. Örömömre szolgál, hogy van egy reális lehetőség a szemközti „MOL brigádház” és a mellette levő üres telek hosszú távú hasznosítására. Az előzményekről: Nagy Zoltán lelkészúr megkeresett és egy bemutatkozó látogatáson volt nálam a református egyház részéről. Különböző kérdések merültek fel amelyek kapcsán felszínre jött, hogy van a településnek egy használaton kívüli épülete és mellette egy üresen álló telek. Ezt követően egy helyszíni megbeszélésünk volt, ahol egy tervező is részt vett. Ő szakmai szemmel megnézte az épületet. Egyfajta pályázati lehetőség bevonásával lehetséges ezeknek a kihasználása. A pályázat beadási határideje igen szűkös, ez év december 20. Megkérném lelkész urat, hogy adjon egy rövid ismertetőt az előzményekről.

Nagy Zoltán: Köszöntöm a testületet és a kedves jelenlevőket. Hódmezővásárhely-Susánban vagyok református lelkész, illetve a Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak vagyok a vezető lelkésze és vallás tanára.  Az az érdekes helyzet van itt Kardoskúton, hogy a Csongrádi Egyházközösség van jelen Békés megyében. Ez stratégia szempontból nagyon fontos, hiszen a kardoskúti református egyházközösség is fenntartója például a Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak. Temetői része és részesedése van a vásárhelyi temetőben. Nekünk fontos megtartani ezt a pozíciót. Polgármester úrral történt előzetes beszélgetések kacsán felmerült, hogy közösen az egyház és a község egy uniós pályázaton vehetne részt. A helyszín megismerése után nyilvánvalóvá vált, hogy létre lehetne hozni egy ifjúsági üdülőt a településen. Egyrészről helyet adna a gyülekezetnek, másrészt nyílván a helybeli természeti  értékekre építve egy rotációs rendszerű ifjúsági szállást hozhatnánk létre. Hozhatnánk ide csoportokat, hiszen belföldi és külföldi jó kapcsolataink is vannak. Készültek előzetes tervek a hasznosításra. Ennek ismertetésére megkérném Sebestyén György urat.

Sebestyén György: Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Sebestyén György vagyok, az Alföld Consulting tanácsadói iroda környezet mérnöke és projekt manegere. Közel 12 évig dolgoztam a környéken, úgyhogy jól ismerem Kardoskutat és a benne rejlő lehetőségeket. Mint ahogy lelkészúr már elmondta, ez az elképzelés azután indult útjára, miután kinevezték őt  a kardoskúti református egyházközség lelkészének. Mivel az egyháznak a községben nincs olyan ingatlana, ahol esetleg istentiszteletet, vagy más egyéb összejövetelt lehetne tartani, ezért polgármester úrral beszélgetés kezdődött ez irányban. A beszélgetések folyamán merült fel esetleges helyszínként az üresen álló épület. Az ingatlan önmagában egy gyülekezeti háznak nem biztos, hogy megfelelne. Ezzel szemben a mellette levő üres telekkel együtt, nagy lehetőségek rejlenek benne. Ezen a telken meg tudnánk valósítani egy ifjúsági tábort. Egy olyan színvonalú ifjúsági tábort, amellyel az Európai Unió táboroztatási programjába is be tudnánk kapcsolódni. A kiírt pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Pályázataként jelent meg (UMVP). A pályázati cél a turisztikai fejlesztések, amibe beletartozik a vidéki ifjúsági szálláshelyek kialakítása. A beadás határideje 2009. december 20. A támogatás mértéke 100%-os. Tehát teljesen elszámolhatóak a költségek: építések, átalakítások, működtetéséhez az infrastruktúra kialakítása és eszközbeszerzések illetve fejlesztések. Összege 200.000 euró (cca. 50 millió forint). Legalább „B” kategóriás – 30 férőhelyes – tábort kell kialakítani. Véleményünk szerint nem „B”, hanem „A” kategóriás tábort kell megvalósítani, mivel csak ezzel a kategóriával lehet csatlakozni az Uniós táboroztatási programba. Alapkövetelményei ennek: 2000m2 alapterületű telek. Négy szolgáltatás közül legalább kettő megvalósítása: étkeztetés, szabadidős, vezetett túrázási lehetőség, kulturális és természeti értékek bemutatása. A két szolgáltatás közül az egyiket végezheti külsős cég, de a másikat önmagának kell megoldani. A mi esetünkben az étkeztetés és a természeti értékek bemutatása szerepelne a szolgáltatások között. Az étkeztetést végezhetné külső szolgáltató, mert itt nem lenne cél egy saját főzőkonyhát létrehozni, csak egy melegítő- tálaló konyhát. Az „A” kategória feltétele még egy éttermi rész illetve ahhoz kacsolódó melegítő konyha amiket ki is alakítanánk. A természeti és kulturális értékek bemutatása viszont az üzemeltető hatáskörében valósulna meg. Nem lenne nehéz feladat, hiszen a közeli nemzeti parkkal karöltve lehetne végezni a feladatot. Ennek a kitételnek is kiválóan megfelel Kardoskút.

Gub András: nem haragszik, ha közbekérdezek?

Sebestyén György: természetesen nem.

Gub András: ki lenne az üzemeltető?

Sebestyén György: az üzemeltető kérdése még nem lett eldöntve. Jelenleg nagyon gyorsan az lett felmérve, hogy egyáltalán van e lehetőség pályázni és megvalósítani a tervet. Egy beadott terv még ugye nem jelent semmit. Ha megnyerjük esetleg, akkor lehet elkezdeni az egyeztetéseket a részletek tisztázásáról. A szervezeti és jogi formákat is tisztázni kell. Ezután indulhatna el a fejlesztési projekt. A projekt maga úgy nézne ki, hogy az önkormányzat biztosítja az ingatlant és az egyház adja be a pályázatot.

Gub András: állandó vagy időszakos üzemeltetésről van szó?

Sebestyén György: időszakos üzemeltetésről lenne szó. Tehát nem szállodáról kell beszélnünk. Szervezett csoportok részére lenne kialakítva. A lehetőség megvan természetesen az év minden napjára, hiszen minden évszaknak megvannak a látnivalói. A pályázat alap kritériuma, hogy csak 5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településekről lehet beadni. Kardoskút ezen kritériumnak is megfelel. Az „A” kategóriás ifjúsági tábor minősítésének követelményei néhány mondatban: táboroztatás idején recepció szolgálat 07-22 óráig, hálószobákban ágyanként legalább 4m2 alapterület, fűtés, vizesblokkok szintenként 10 férőhelyenként 1, takarítás legalább kétnaponta, menekülési útvonalak kialakítása, közös helységekben színes tévé, szintenként hűtőszekrény, betegszoba 50 férőhelyenként 1 ággyal, teljes ellátású étkezés. A mi esetünkben minden szoba 4 fős, annál is inkább mert ez is egyik alapfeltétele az „A” minősítésnek. Sportpálya és játszótér is lenne kialakítva a mostani üres telken. A meglévő épület közösségi térnek lenne kialakítva. Az idő rövidsége miatt nem mélységi tervek állnak jelenleg rendelkezésre. Az új épület L alakban van tervezve. A Petőfi utcára nézne a főbejárata. A főbejárat mellett egy tea konyha lesz kialakítva és ide a hűtőszekrény, hogy mindenki számára elérhető legyen. Egy recepció lenne a folyosón és beépített szekrények. Egy szoba közel 17 m2 lenne. Az ágyak kényelmesen elhelyezhetőek. Minden hálóhoz tartozna külön tusoló, WC és vizesblokk. Az L alak másik folyosója szélesebbre van tervezve, hogy kerekes székes vendégeket is tudjon a szálló fogadni. Itt lenne egy akadálymentes szoba is. Az épület maga is akadálymentes lenne. Ez egyben kötelező és plusz pontokat jelent a pályázatban. Személyzeti mosdó és öltöző illetve egy tanári szoba is lett tervezve két ággyal. Ha több kísérő tanár jön, nekik a már meglévő épület emeletén lesznek kialakítva szobák. Ez eddig az új épület rész elképzelése. Lássuk a már meglévő épület hasznosításának tervét. A főbejárat meg lenne hagyva. Belül egy kis iroda lenne kialakítva a bejárat mellett. A boltíves részen egy kis büfé, drink bár jellegű egység lenne kialakítva. Bízva abban, hogy nem csak diákok jönnek, hanem felnőtt csoportok is. Mellette egy raktár. A meglévő nagyteremből lenne kialakítva az éttermi rész, illetve annak a végében a tálaló konyha. Itt is kialakítanánk egy teakonyhát. Személyzeti öltöző, WC. Ebben az épületben hátsó bejárással egy vizesblokk lenne még kialakítva, ezzel biztosíthatnánk a sátorozási, kempingezési lehetőséget az udvaron. A kisterem megmaradna előadó teremnek. Akár istentiszteleteket vagy konferenciákat lehetne szervezni. A felső szint megmaradna a kísérőknek szálláslehetőségnek. Első nekifutásra ennyit mondanék az elképzelésről. Mindent összevetve, ez így ha meg tud valósulni, akkor egy igen színvonalas táborozási lehetőség valósulhatna meg Kardoskúton, ami gazdaságosan működhetne. Ezzel meg lehetne jelenni az Európai Uniós táboroztatási rendszerben. Ez mind az egyháznak, mind Kardoskútnak előnyös lehetne. Köszönöm figyelmüket, várom a  kérdéseket.

Ramasz Imre: mindenki tudja, hogy régóta nem tudunk ésszerű módot találni az épület hasznosítására. Romlik az állapota és hamarosan költenünk kellene az állagmegóvásra. Magam részéről még ilyen mélységében nem ismertem a terveket. Úgy hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség amit nem szabad kihagyni! Hosszú távon megoldódna az épület és a telek hasznosítása. Munkahelyek teremtődnének. Lehetséges, hogy az év nagy részében hasznosítva lenne a tábor. Rövid idő van a döntésre. Ez a döntés hosszú távra meghatározó lehet. Magam részéről maximálisan támogatom a terveket. Ennél jobban nem hiszem, hogy lehetne hasznosítani. Döntsük el, hogy zöld utat adunk e.

Szemenyei Sándor: amikor először hallottam erről, már akkor tudtam, hogy nagyon-nagyon támogatható ez a terv. Az ifjúság nevelésében is sokat fog jelenteni, ha a helyi fiatalok jó példát látnak. Esetleg a mi gyerekeink is részt vehetnének a programokban.

Nagy Zoltán: a terveinkben szerepelnek, hogy más iskolák is eljöhetnek és pl. tartanak egy erdei iskolát. A környezeti adottságok mindennek megfelelnek.

Szemenyei Sándor: a szennyvízről nem esett szó. Elfogadják a pályázatban a zárt gyűjtőt?

Sebestyén György: természetesen igen, hiszen nincs is más lehetőség. A meglévő gyűjtő megfelel.

Szemenyei Sándor: köszönöm, támogatni fogom mindenképpen.

Gombkötő Lajos: a meglévő épület teteje mindig is idegen volt számomra. A tervekben szerepel esetleg annak a cseréje?

Sebestyén György: ilyen mélységig nem mentünk el a tervekben. Biztos vagyok benne, hogy ha nyertes a pályázatunk, akkor megtaláljuk a módját, hogy az új és a régi épület külsőleg egységes legyen. Természetesen ennek a pénzügyi lehetőségek szabnak majd határt.

Gombkötő Lajos: nagyon pozitív az elképzelés. Ennél jobbat senki nem tudna jelenleg. Támogatni fogom mindenben.

Gombkötő Csabáné: nagyon tetszik az ötlet. Az a javaslatom, hogy minél több akadálymentes szobát kell létrehozni. Esetleg lehet egy mozgássérült tábort létrehozni.

Sebestyén György: az akadálymentes szobáknak nagyobb hely kell. A tervekben elértük a maximálisan beépíthető területet, ami 420 m2. Ennél többet arra a területre nem lehet építeni. Az épületet nagyobbra kellene akkor építeni. A költségeket jelentősen megemelné. Maximum egy szobát lehetne még akadály mentesíteni de az összeset biztosan nem.

Gub András: én és a választóim innovatívnak és előremutatónak tartjuk az elképzelést. A községnek csak haszna származna belőle. Az 50 millió kifutná a beruházást? Kié lesz az új vagyontárgy? Ki fogja üzemeltetni? Kinek lesz pénze itt táborozni? Lehet, hogy erre most hírtelen nincs is válasz. Lehet, hogy lelkesen, előrenézve neki kell vágni és menet közben válaszokat keresni.

Sebestyén György: az önkormányzat és az egyház egymás nélkül nem tud lépni. Innentől indifferens, hogy kinek a tulajdonában van az épület. Az épületet nem lehet elvinni az ingatlanról és a földet sem lehet kihúzni az épület alól. Egy önkormányzat és egy egyházi intézmény mindig megtalálja a közös nevezőt. A fő kérdés majd az lesz, hogy ki fogja üzemeltetni. De egy korrekt együttműködési szerződés keretében, biztosan megoldható lesz ez is. Ettől én nem tartok. Mivel ifjúsági táboroztatásról van szó, ezek költségének nagy részét maga a táboroztatást szervező intézmény finanszírozza. Ilyen nagyobb iskoláknak, mint például a Bethlen Gábor, nem igazán jelent gondot a táboroztatások finanszírozása. Sőt, keresik a lehetőségeket a táborozásokhoz. Egy-egy ilyen táborra a szülők is áldoznak. Illetve az Unióban is lehet pályázni táboroztatásokra az iskoláknak. Véleményem szerint az üzemeltetésre egy alapítványt kell létrehozni, aki tud pályázni és tisztességesen üzemeltetni

Gub András: mindenben támogatom az elképzelést.

Kapuné Sin Anikó: az egyház hogy pályázik egy olyan ingatlannal, ami nem az ő tulajdona?

Nagy Zoltán: a pályázat benyújtásához kötni kell egy bérleti szerződést, amelyben az önkormányzat hasznosításra átadja a szóban forgó területet, minimum öt évre az egyháznak. Azért öt évre, mert a nyertes pályázat után, minimum 5 évig üzemeltetni kell a tábort. Nem fontos, hogy az egyház tulajdonában legyen az ingatlan.

Ramasz Imre: a másik telket korábban már átadtuk egyszer az egyháznak. A másik fél ezt nem jegyeztette be, így visszamaradt ránk. Akár az egyház tulajdonába is adhatjuk az üres területet. Egy korrekt megállapodásban kell rögzíteni a  kötelességeket és jogokat. Ki kell dolgozni majd a részleteket, ha nyertes a pályázat.

Kapuné Sin Anikó: az épület az önkormányzat tulajdonában marad. Miért éri ez meg önöknek?

Ramasz Imre: mert nem ők finanszírozzák. Pályázati pénzből valósul meg.

Sebestyén György: az egyháznak ez nem kerül pénzébe.

Nagy Zoltán: elsősorban mi nem üzletnek hanem lehetőségnek tekintjük a projektet. Megvan a szellemi hátterünk arra, hogy például jól járjanak a gimnazistáink, mert van egy ilyen önkormányzat, van egy ilyen lehetőség, és ezzel mindenki nyer. Nem üzletet akarunk, hanem ebbe a szép környezetbe egy színvonalas ifjúsági szállást létrehozni.

Sebestyén György: nyilvánvalóan ez bevételi forrás lesz mindenkinek. De ez csak másod- és harmadsorban kérdés. Sem az egyház sem az önkormányzat nem profitálni akar.

Sebestyén György: a meglévő épület felújításával pedig az önkormányzatnak nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi értéke is nőni fog, hiszen ha a külföldi diákok jó hírét keltik a falunak ez már önmagában megérte.

Nagy Zoltán: külföldön is vannak jó kapcsolataink. Állandóan megy a diákcsere program. Milyen jó az, hogy eljövünk egy ilyen szép környezetbe a diákjainkkal.

Kulima István: részemről el lehet mondani, hogy egy frekventált helyen egy szép épület megépítését támogatni kell. Mind a két félnek csak javára válik.

Pusztai Ádám: a lehetőségeket amik kirajzolódnak, azokat jónak ítélem. Kérdőjelek bizonyos területeken felvetődtek. Menetközben derül az ki, hogy ezek a kérdőjelek kicsik vagy nagyok lesznek. Engem egy valami foglalkoztat még: nem lehetséges e a pályázat sikerét növelni azzal, ha több egyház fog össze? A helybeli templomot is több vallás használja hétvégeket.

Sebestyén György: egy pályázó lehet. Konzorciumban nem lehet pályázni.

Pusztai Ádám: köszönöm, ezen gondolkoztam de akkor megkaptam a választ.

Mórocz Lajos: hajrá, vágjunk bele.

Ramasz Imre: örömömre szolgál, hogy a testület pozitívan áll a tervhez.

Nagy Zoltán: nyilvánvalóan az idő rövidsége miatt hoztunk ilyen kevés tervet. Ha a testület kedvező döntést hoz, akkor kezdődhet meg a hajrá, ahogy a képviselő úr is mondotta. Akkor körvonalazódnak ki a részletek. A lényeg, hogy férjünk bele a december 20-ba. Bízom a pozitív döntésben. Ami rajtunk áll azt megtesszük.

Ramasz Imre: előzetes elképzelés szerint december 17-re lett tervezve a következő testületi ülés. Más okból december 14-re előre kell hoznunk. Azt kérném, hogy akkora legyen meg az, hogy milyen kérdésben kell testületi döntés a pályázathoz, hogy akkor szavazni tudjunk róla. Most állást foglalhat a testület a projekt támogatásáról.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött a pályázat támogatása mellett.

Ramasz Imre: elkezdődhet a hajrá. Zöld utat kapott a terv. Sok munkát kell rövid időn belül elvégezni. Ehhez kívánok jó egészséget. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és bízom a  jövőbeli sikeres együttműködésben.

1., Beszámoló jelentés a kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár tevékenységéről.

Ramasz Imre: Borika elég részletes beszámolót nyújtott írásban a testület elé. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt most tegye meg.

Pappné Neller Borbála: igyekeztem egy részletes beszámolót készíteni az idei évről. Leírtam a művelődési ház idei programjait, mikor mi zajlott. Ha ránézünk a listára, akkor láthatjuk, hogy minden hónapra jutott programlehetőség. Az idei év hátralévő részére is megvannak a terveim. A művelődési házban működnek állandó csoportok. Aminek különösen örülök, hogy elindulhatott a társastánc tanfolyam. Kisebb nagyobb létszámmal működik. Tanfolyamok is voltak: KRESZ tanfolyam, IKR-el közösen veszélyes anyagokat szállítóknak, számítógépes oktatás. Idősebb generáció érdeklődött ez iránt. Az idei évben egy alapítvány jóvoltából négy darab laptop volt nálunk 6 hétre, aminek igen nagy hasznát láttuk. A beszámolómban írtam az egyéb bevételeinkről is. A büfé bérleti díja ez év november 30-ig állandó volt. A Gál és Márta Kft. – mint bérlő –  írásos felmondó levelet küldött. December 1-től nem kívánja üzemeltetni tovább a büfét. Erre a döntésre több ok vezetett. A két fő ok a nyitva tartási idő és a dohányzásmentesség be nem tartása volt. Több panasz érkezett hozzám, amit továbbítottam a bérlőhöz. A beszámolómban leírtam, hogy több probléma van az ifjúság viselkedésének körében. Ez nem csak a művelődési házban van jelen, hanem az egész faluban. De országosan is problémát jelent ez a kérdés bizonyos korosztály körében. A jövőben a védőnővel és a gyermekjóléti szolgálat munkatársával közösen talán tudunk előre lépni ezen a területen. A fiataloknak kulturált teret kell biztosítani. A művelődési házat a jövőben próbálom számukra nyitottabbá és vonzóbbá tenni. Az én meglátásom szerint a büfét nem szükséges tovább üzemeltetni. A község lakói felől többször szembesültem azzal a gonddal, hogy nem szívesen jönnek a házba, mert az előtérben dohányzó és italozó emberekkel találkoznak. Úgy gondolom, hogy legyen egy nyitottabb közösségi hely ahová be lehet járni azoknak, akik igénylik a kulturált teret. Több lépésben kívánom megvalósítani terveimet. Első lépésben a klubhelyiséget átalakítanánk át olyan formán, hogy állandóan nyitva legyen. Ehhez szükséges az állandó felügyelet olyankor is, amikor én már nem vagyok a házban. Fiatalok és idősebbek estig bemehessenek oda. Játékra, tévénézésre vagy éppen újságolvasásra. Rendezvények alatt legyen büfészolgáltatás, de folyamatos jelleggel ne. Az új rendszerhez az is kellene, hogy a gondnoknak – Geisztné Erzsikének – 4 órás munkaidejét 6 órásra emelje a testület. Nyilvánvalóan ez anyagi áldozattal jár. De ha belegondolunk, hogy a büfé rezsi költségei megszűnnek – víz, villany, fűtés – akkor az némiképpen kompenzálja a bérnövekedést. Próbálok játékokat és egyéb eszközöket beszerezni ahhoz, hogy a fiatalokat bevonzzuk a művelődési házba és ott jó helyen, hasznosan töltsék el az idejüket. Ezt a folyamatot közösen kell folytatnunk. Ha megvalósulna az ifjúsági tábor, akkor ez is egy pozitív változást eredményezhetne. A mai állapotnak véget kell vetni és változást kezdeményezni. Magam részéről amit tudok, azt meg fogom tenni. A könyvtárról annyit mondanék, hogy az idei évben megtörtént az állomány leltározása és selejtezése. December hónapban ezeket a könyveket szeretném kedvezményes áron a lakosság részére eladásra kínálni. Az idei évben az utolsó negyedéves pénzügyi keretből fogják megvásárolni a közös könyvtári rendszert és utána indulhat el az igazi folyamat. Tanulságokkal szolgált nekem az idei év. Igyekszem munkámmal a kulturális hagyományok mellet újabb színfoltokat is bevonni a település életébe. Nagy szükség van a változásra és remélem, hogy ebben partnerem lesz a testület. Megvan az a generáció, akikkel nagyon jó kapcsolat van kialakulva. Ilyenek az idősek és az általános iskolások. A serdülő korosztály volt sajnos mellőzve az utóbbi időben. Velük nehéz egy olyan programot kialakítani, ami érdekli is őket. Náluk ami a tapasztalataim szerint szóba jöhet, az a diszkó. Természetesen ennek is teret kell adni, de keresni kell a lehetőséget, valami más elfoglaltságot is találni számukra. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam: a falunapon időhiányban elmaradt diszkó december 11-én meg lesz tartva, mert ezt némelyek keményen számom kérték rajtam. Nyilvánvalóan megígértem, nem is akartam elodázni. Kerestem ez idáig a lehetőségeket és most úgy néz ki, minden adott, hogy jól érezzék magukat a fiatalok egy diszkóban. Remélem nem lesz semmiféle incidens. Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom a  kérdéseket.

Ramasz Imre: azt hiszem, hogy reális képet festett fel Borika a művelődési ház működéséről. A változásokról már beszélgettünk egy megbeszélésen szélesebb körben, illetve négyszemközt is. Különösen az elmúlt időben romlott meg a helyzet a büfé ügyében. Azóta, amióta a bolt melletti egység bezárt. Azoknak, akik hajlamosak huzamosabb időt eltölteni és italozni ezzel beszűkült a lehetőségük. A Kúti Kocsma és a Faház este kilenckor bezár. Ekkor jöttek át sokan a  művelődési ház büféjébe. Polgárőrként tapasztaltam, hogy nem ritka volt amikor hajnal egyig vagy kettőig is nyitva volt a büfé. Nem igazán jó fényt vetett ez a településen. Kocsmát nem akarunk csinálni belőle. Egyetértek azzal, hogy a büfét ne hirdessük meg. Viszont elvárásként fogalmaztam meg, hogy a ház estig való nyitva tartását értelmes programokkal kell megvalósítani. Azért is fogadtam el azokat a kéréseket – amiknek az anyagi hátterét a koncepcióban a kiadásoknál megjelenítettünk – , hogy ha ugyanaddig nyitva lesz a ház mint eddig, de büfé nem lesz, akkor nekünk kell gondoskodni az idő hasznos eltölthetőségéről. Egyetértek a gondnok munkaidejének megemeléséről és Borika által kért eszközök beszerzéséről. Ezzel is segítve a változást. Bizonyos bevételektől el kell tekintenünk, de úgy érzem, áldozatot kell vállalnunk. A művelődési ház az legyen a művelődés háza. Ha azok az elképzelések, amiket Borika felvázolt megvalósulnak, akkor még tartalmasabb lehet a művelődési ház élete. Főleg a kora délutánra és az estékre kell fektetni a hangsúlyt. Magam részéről megvagyok elégedve Borika munkájával. Segítsük a munkáját.

Mórocz Lajos: ha úgy dönt a testület, hogy nem hirdeti meg a büfét, akkor lehetne e beállítani egy üdítőital automatát az előtérbe? Mert ugye vannak pingpongosok, női tornások akik megszomjazhatnak. Lehetőleg ne béreljük hanem vegyünk egy saját automatát. Ne háromszoros áron vegye meg az ember az üdítőt, kávét. A kilenc órai nyitva tartás az kilenc órai lenne?

Pappné Neller Borbála: igen, kilenckor bezár a ház. Eddig is ez lett volna a normális dolog. A szerződésben is ez állt. Természetesen rendezvényeken ettől későbbig is nyitva lehetne a ház. Az üdítő automatáról annyit, hogy ezt már beszéltük polgármester úrral. Keressük a lehetőségeket. Kérdéses, hogy gyenge forgalom mellett megéri-e ez egy vállalkozónak.

Ramasz Imre: egy vállalkozó természetesen a profitra hajt. Az önkormányzat meg nem állíthat csak úgy be egy automatát. Szabályai vannak ennek is. Keressük a lehetőségeket.

Kapuné Sin Anikó: biztosan nem éri meg nekünk egy automata beállítása. Kevés lenne a forgalom.

Pappné Neller Borbála: több olyan dolog van az életben, amikor nem a profitot kell nézni. Egy nemes cél érdekében néha lehetnek anyagi veszteségek. Fel kell vállalni néha ezt is, hogy elmozduljunk egy jobb irányba. Nem biztos, hogy a büfé éves 180.000 forintos bérleti díja fedezte azt a sok kiadást, amivel az járt is, gondolok itt a közüzemi kiadásokra. Valamilyen szinten ez is megtakarításként jelentkezik a jövőben. Én nem akarok természetesen büntetni senkit, hogy egy üdítőt vagy kávét megigyon. Keresni kell a lehetőséget.

Gombkötő Lajos: támogatom, hogy ne hirdessük meg újra a büfét. Az az állapot, ami az utóbbi időben ott volt, nem hiányzik senkinek. Az automatát nem hiszem, hogy egy vállalkozó sokáig üzemeltetné. Borika munkájával magam meg vagyok elégedve. Elkövet mindent, amit egy ilyen kis településen el lehet.

Gombkötő Csabáné: ha megvan a lehetőség, hogy a gondnoknak 6 órásra emeljük a munkaidejét, akkor azt tegyük meg. Így lesz felügyelet este is a házban. Bármilyen más megoldást támogatok, de ami eddig volt a büfénél az nem állapot. A számítógép beszerzés mellett gondolkodni lehetne például csocsó asztal és más, mozgásos játék beszerzésén is.

Mórocz Lajos: a Gál és Márta Kft. vállalja a további rendezvényeken, hogy büfét szolgáltat?

Pappné Neller Borbála: én megvártam a testületi ülést, hogy ne én mondjam ki a döntést, hogy lesz-e büfé vagy nem a továbbiakban meghirdetve. Annyit megkérdeztem, hogy ha a későbbiekben rendezvényeink lesznek, akkor vállalják-e a kitelepülést. Rendelkeznek mindenféle engedéllyel ehhez és természetesen vállalják. A kapcsolat maga közöttünk nem romlott meg. Ők is beismerték, hogy ami ment az már nem volt állapot. Egy fél óra vagy egy óra tovább nyitva tartás nem lett volna gond. De sajnos hajnalig azért mégsem kellett volna nyitva maradni sokszor.

Szemenyei Sándor: nekem az lenne a kérdésem, hogy Geisztné Erzsike alkalmas lesz-e arra, hogy ha este kilencig lehet majd internetezni, akkor ő segítséget nyújtson az embereknek ott?

Pappné Neller Borbála: nem minden lenne este kilencig nyitva. Szabályozni kellene a nyitva tartásokat. Mi meddig van nyitva.

Pusztai Ádám: a művelődési ház tevékenységi köre igen széles. Az ott dolgozó sok munkát végez. Ezt a sok munkát és az eredményt az itt elmondottak beárnyékolják. Ezt megelőzendően valóban lépéseket kell tenni. Geisztnével volt erről szó? Én arra gondoltam, hogy valaki olyat lehetne alkalmazni, aki a hét pár napján felügyelne és zárná a házat. A számítógép beszerzéssel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy nem lenne e célszerűbb a laptopok helyett asztali gépeket vásárolni?

Varga Pál: a gyerekek részéről merült fel igény, hogy szeretnének egy olyan helyet, ahol többen, hálózatban tudnak számítógépes játékokkal játszani. Megkérdeztem őket, hogy mik lennének azok a játékok amikkel szeretnének játszani. Megnéztem ezeknek a játékoknak a gépigényét. A laptopok mellett szól az, hogy mobilak és a későbbiekben tanfolyamot is lehet szervezni velük. Természetesen szóba jöhetnek asztali gépek is, de azoknak nagyobb a helyigényük. Igaz utóbbiak olcsóbbak.

Pusztai Ádám: a könyvtárhoz még annyit, hogy manapság már elterjedt a DVD. Esetleg azoknak a kölcsönzését is be lehetne vonni.

Pappné Neller Borbála: Geisztné Erzsikével beszéltem előzetesen a munkaidejének emeléséről. Ő vállalja ezt. A DVD kölcsönzésnek sok jogi velejárója van. Megvizsgálom a lehetőségeket. A mi kis látogatottságunk lehet, hogy kevés lesz ehhez. A büfé bezárásról most sajnos az terjed a faluban, hogy én záratom be. Egyáltalán nem. Én nem tehetek arról, hogy este kilenckor nem zárt be a büfé. Amikor én elmegyek a házból, akkor kerülnek ki a hamutálak és dohányoznak az emberek. Ezt visszamondják nekem a lakók és hogy miért engedem ezt meg. Tudomásul kell venni, hogy ez művelődési ház.

Gombkötő Lajos: nem lehetne a tekepályán faltenisz pályát kialakítani?

Ramasz Imre: alacsony a helyiség hozzá. Ötleteljünk és bízzuk Borikára, hogy mire van igény és lehetőség annak megteremtésére.

A képviselőtestület egyhangúlag a beszámolót elfogadta.

2., Adóigazgatósági feladatok végrehajtásáról beszámoló jelentés.

Ramasz Imre: Az írásos anyagot megkapta a testület. Megkérem Tóthné Icut, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.

Tóth Józsefné: köszönöm, nem kívánom szóban kiegészíteni a  leírtakat. Várom a kérdéseket.

Szemenyei Sándor: nagyon precíz, részletes kimutatást kaptunk az adózásról. Átnézve elmondható, hogy az adózási morál gyalázatos. Ilyet kell megállapítani, mint a vágóhíd óriási adótartozása. Az önkormányzat elkésett a felszámolóhoz benyújtani a követelését? Vagy már nem jutott pénz?

Tóth Józsefné: nem jutott pénz. Elvitték a bankok.

Szemenyei Sándor: a telekadó emelését három képviselő nem szavazta meg akkoriban. Ha akkor megemeljük lehet, hogy még több tatozás lenne. A gépjárműnél, hogy milyen szankciót lehetne használni, azt nem tudom. A kommunális adónál az ember esze megáll, mennyien nem fizetik. Sokallom nagyon az adóhátralékot. A telekadóról: akik nem fizetik, attól vegye vissza a telket az önkormányzat. Vonja le a vételárból a tartozást.

Tóth Józsefné: ez ebben a formában nem járható út. Azokon a telkeken az értékének többszöröse van bejegyezve tartozásként.

Gombkötő Csabáné: vannak olyan törvényesen működő adóbehajtó cégek, kiket meg lehetne bízni, hogy hajtsák be a kintlévőségeket. Az egyik embernek be kell fizetni az adókat, mások meg nem is foglalkoznak vele. Igazságtalanság. Lépni kell ez ügyben. Ez az összeg rengeteg. Hogy lehet az, hogy valaki adóságot adóságra halmoz? Miért nem lehet időben lépni ezek ellen? Hogy engedik?

Pusztai Ádám: egyszerű kérdésem van. Az előző évek befizetései megjelennek az ez évi hátralékokban?

Tóth Józsefné: igen. Látható is, hogy csökkent a hátralék.

Ramasz Imre: az nem mondható el Kardoskútról, hogy kirívóan rossz lenne az adómorál mint máshol. Ugyanilyen országos szinten is. És a válság miatt várható, hogy még jobban nő  az adóhátralék.

Kulima István: mivel csökkenő tendenciát mutat a behajthatatlan tartozások száma, azért elmondható, hogy jól végzi Icu a munkáját. Sok sikert kívánok ehhez neki a jövőben is.

Tóth Józsefné: mint önkormányzat nem köthetünk adóbehajtó céggel szerződést, csak a helyileg illetékes behajtóval lehetne szerződnünk.

Mórocz Lajos: aki viszont gépjármű adót nem fizet, annak ki lehetne vonatni a forgalomból az autóját.

Tóth Józsefné: előfordult már és fogom is használni ezt a lehetőséget. A 64 felszólításomra 6 reagált.

Kulima István: az iparűzési adót nem lehetne esetleg kiadni a behajtónak? 3 millió forint ez a tétel. Nem érné meg esetleg?

Mészáros Erzsébet: ennél az adónemnél semmiképpen nem éri meg kiadni a behajtást, hiszen ugyan olyan jogokkal rendelkezik a behajtó mint mi. Inkasszóval tud élni. Mint ahogy most sikeres inkasszónk volt egy céggel szemben, mert pénz érkezett a számlájára. Azt tudni kell, hogy jövőre ez a kép sokat fog javulni, mert az APEH-hez kerül az iparűzési adó és az behajtja a cégeken.

A képviselő-testület 1 tartózkodással a beszámolót elfogadta.

Mészáros Erzsébet: két határozati javaslat van a testület előtt, amelyet kérek, hogy tekintsen tárgytalannak. Az adózás rendjéről szóló törvény módosult és ezeket a tartozásokat az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított öt évig behajthatatlan követelésként kell nyilvántartani. Tehát nem törölhető.

3., 2010. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezetek előterjesztése, megvitatása és elfogadása.

Ramasz Imre: a koncepció tervezet írásos anyagát megkaptátok. Van e kérdés?

Pusztai Ádám: valamikor szó volt arról, hogy az önkormányzatok élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy ne lakoltassanak ki családokat, hogy megvásárolja az ingatlant. Jelent e meg újabb ilyen a faluban? Erre nem látok betervezve pénzt a jövő évi költségvetésben.

Kulima István: az elmúlt testületi ülésen megállapodtunk, hogy egyedileg döntjük el az eseteket.

Ramasz Imre: erre nem lehet tervezni. Ha lesz ilyen eset, akkor kell róla döntenünk.

Pusztai Ádám: a segélyek kapcsán merült fel bennem, hogy az ez évi kifizetéseket látva elegendő e a betervezett pénz a jövő évi kifizetésekre?

Kapuné Sin Anikó: hasonló összeg van betervezve az ideihez. Az biztos, hogy az idei elég lesz.

Ramasz Imre: az idei év tapasztalatai alapján kerültek megállapításra a jövő éviek. Évközben is tudunk rajta módosítani. Valószínűsítem, hogy valamelyest rosszabb helyzet alakul ki jövőre. Ez egy koncepció. Későbbiekben pontosításra kerülhetnek az összegek.

Gombkötő Csabáné: egy kérdésem van. A zöldterület kezelés az mit takar?

Kapuné Sin Anikó:  a parkok karbantartása gondozása. Fűnyírás stb.

Gombkötő Csabáné: akkor fatelepítésre nem lett betervezve pénzösszeg?

Ramasz Imre: de igen. Egy millió forint.

Gombkötő Csabáné: elnézést. Elkerülhette a figyelmem.

Szemenyei Sándor: nem tudom, hogy a kerékpárút pályázat hogyan áll. Annak a beruházásnak nem kellene betervezni előre keretet?

Ramasz Imre: az a pályázat gyakorlatilag vesztes. Arra költségezni most nem célszerű. Más pályázataink is voltak. Ha megnézzük a költségvetési koncepciót, akkor láthatjuk, hogy egy pályázat maradt talpon: a településközpont megújítás. A két épület – polgármesteri hivatal és művelődési ház – felújítására kiírt pályázaton sajnos nem tudunk elindulni. Nem takarítunk meg annyi energiát a korszerűsítéssel, mint amennyit kellene. Tehát ha semmit nem költenénk fűtésre, akkor sem tudnánk produkálni a megtérülést. Eleve esélytelenek voltunk. Ezért került be a hivatal felújítása önerőből a jövő évi koncepcióba.

Szemenyei Sándor: másodjára nem nyertes a kerékpárút pályázatunk Orosháza beadásával. Orosházát összekötik Békéscsabával kerékpárúton. Az 30 km, ez 7. Mivel több turisztikai látnivaló van ott, mint itt? Kardoskútnak legalább a határig meg kellene csinálni a kerékpárutat.

Ramasz Imre: és mivel lenne az jobb, ha félútig meg lenne a kerékpárút? Ebbe belevágni csak pályázati forrással lehet. Előfordulhat, hogy ötször pályázunk, mire egyszer nyerünk. Látni kell, hogy forgalmas főutak mellett nyertek a kerékpárút pályázatok. Mi nem főútvonal mellett vagyunk. A településközpont fejlesztésére az önerő be van tervezve. Ugye eléggé megoszlik a vélemény, hogy kell e. Én is azt mondom, hogy talán más jobban kellene. De mit csináljunk, ha erre ad forrást az unió!? Szűkösek a pályázati lehetőségek. Szerencsére elmondhatjuk, hogy anyagi helyzetünk nem rossz. Egy komolyabb összegű részvényvásárlás is be lett tervezve jövőre, mintegy elő takarékosságként, ha csatornázásra kerülne a sor. Elég megosztott a lakosság ezen a téren. Ha már a részleteknél fogunk tartani, akkor még jobban megosztott lesz.  Visszajött nyolcvan egynéhány kérdőív. Annak közel fele támogatja a csatornázást, több mint a fele azt mondta, hogy nem. De azt tudni kell, hogy ha a lakosság 80%-a nem köt rá a csatornára – egy sikeres pályázat után – akkor vissza kell fizetni a pályázati pénzt. Tehát a lakosságot kell megnyerni az ügy mellett.

Gombkötő Csabáné: nem ártana az alternatív energiára áttérnünk. Lassan erre is lehetne pénzeket elkülöníteni.

A képviselő testület a koncepció tervezetét elfogadta.

január 1-jétől a Képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg a 12/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet elfogadásával:

– ebéd: 217,- Ft

– tízórai: 81,- Ft

– uzsonna: 60,- Ft

– teljes ellátás: 358,- Ft

 

Másrészt a Képviselő-testület a 13/2009. (….) sz. ÖKR. rendelet elfogadásával az ivóvíz-ellátási szolgáltatás esetében 2010. január 1-jétől a hatósági vízdíj mértékét 267,20 Ft/m3-ben állapította meg.

4., Közmeghallgatás.

Ramasz Imre beszámolt a Békés Csanádi Sík Érzékeny Természetvédelmi Terület helyi foglalkoztatási stratégiájának elkészítése tárgyú projektben meghatározottak teljesüléséről.

Ramasz Imre: a program összekötője a Polgármesteri Hivatalban Kapuné Sin Anikó volt, míg a település részéről a képviseletet Bódi Jánosné látta el. Kardoskút községben a projekthez kapcsolódóan nem jöttek létre új vállalkozások és új munkahelyek sem teremtődtek. Turisztikai tevékenység megkezdése folyamatban van, de családi vállalkozás keretében, tehát új munkahelyek nem jönnek létre. Létszámbővítéssel a Kardoskúti Agrár Zrt. is próbálkozott, de a szarvasmarha-telep felszámolásával kedvezőtlen fordulat következett be. A többi település eredményeiről nincs információm. El kell mondani, hogy sok olyan elemet is tartalmazott ez a pályázat, amely nem kifejezetten a foglalkoztatás bővítését segítette elő.

5., Bejelentések.


Ramasz Imre:
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatban kiment egy kérdőív a lakossághoz. Harmada jött vissza körülbelül. Ami egyértelmű az az, hogy szelektív hulladékgyűjtő pártiak a visszaküldők. Tehát úgy tűnik, hogy ezt célszerű lenne megvalósítani. A sziget és a lakóházak távolságát 500 m-ben határozták meg. Három szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítésével valósulhatna meg ez az elképzelés. Egy a Móricz Zsigmond utca végén, egy az iskola előtti közterületen és egy az ABC-vel szemben. A kisebb tartalmú gyűjtő edényeket nem hajlandó elfogadni a lakosság. És innentől benne vagyunk az útvesztőben. Igazságtalan a rendeletünk, ezért ezen változtatni kell. Nem egyenlően fizetik az adót a lakosok. Több lehetőség van. Az egyik, hogy emelünk a kommunális adón és még igazságtalanabb lesz a rendeletünk. Vagy módosítjuk a rendeletünket és azt mondjuk, hogy két főig 60 literes, 4 főig 140 literes és csak 5 fő felett járna a 240 literes gyűjtőedény. Ez azt eredményezné, hogy drasztikusan lecsökkenne a 240 literes edények száma. Vagy pedig felvállaljuk, hogy ezt a szisztémát alapvetően megváltoztatjuk. Minimálisra csökkentjük a kommunális adót, kiépítjük a szelektív hulladékgyűjtést és kilépünk a szemétszállításból. A lakosok vállalják a teljes költségét a szemészállítási díjnak. Kilépünk mint önkormányzat a rendszerből. Közvetlenül szerződnének a városgazdálkodással az edényekre. Ha valakinek kell a 240 literes edény, akkor fizesse meg a 27.000 forintot. Forduló nap lehet ebben az ügyben a 2010 július 1. Ha most úgy döntünk, hogy változtatunk a mostani rendszeren, akkor lesz időnk ezt megismertetni a lakossággal. Az edényzetek tulajdonjogát rendezhetjük. Vagy átadjuk térítésmentesen a lakosságnak vagy térítés ellenében a szolgáltatónak. És ők adnák ki a lakosság részére. Tehát ezeket a kérdéseket fél év alatt tisztázni lehetne. A lényeg, hogy tisztába kell tenni ezeket a dolgokat és ezt csak a mostani rendszer változtatásával lehet.

Gombkötő Csabáné: kommunális adó és szemétszállítási díj minden településen van. Nálunk csak kommunális adó volt eddig. Ha ezt most eltöröljük, azt később vissza hozni szinte lehetetlen. Meg kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtést. Minimálisra csökkenteni a kommunális adót és a lakosságra kell bízni, hogy szerződjenek a szolgáltatóval.

Szemenyei Sándor: a kommunális adóhoz az önkormányzatnak még hozzá kell tenni, hogy kifussa a szemétszállítási díjat. Ha én a saját szemetemet kifizetem, akkor miért fizessek kommunális adót? Mi lesz a sok nyugdíjasunkkal? Nem fogják tudni fizetni!

Ramasz Imre: tévedésben ne legyünk. A kommunális adóba beletartozik az utak- járdák felújítása, közvilágítás. Minderre ez jelentheti elméletileg a fedezetet.

Gombkötő Lajos: lesz aki ezt nem fogja tudni kifizetni. Kötelező lesz a szolgáltatóval szerződést kötni?

Ramasz Imre: kötelező közszolgáltatás. Köteles lesz szerződést kötni mindenki. Ha valaki nem fizeti a szemétszállítási díjat, azt adók módjára behajtják.

Mórocz Lajos: az önkormányzat átvállalhatná a nyugdíjasoktól a szemétszállítási díjat.

Gub András: ha a szelektív hulladékgyűjtést bevezetjük, az csökkenti a családoknál keletkező szemét mennyiséget. Tehát elegendő lesz a kisebb méretű edényzetre szerződnie a családnak. Ami a réven elmegy, az megtérül a vámon.

Pusztai Ádám: én elhordtam eddig is a PET palackot. Nem feltétlen csökken a szemét mennyiség.

Gombkötő Csabáné: komposztáló edényt is venni kell.

Kulima István: most sem bírja sok ember fizetni a kommunális adót. Indokolatlan a 240 literes kuka még 5 fős családnál is. Nem igaz, hogy ekkora kuka kell valakinek. Ezeket kellene lecserélni kisebbre.

Mészáros Erzsébet: ilyen akciónk volt már tavaly. Hadd ne mondjam, hogy mit kaptunk a lakosságtól, mert lecseréltük a 240 literes edényzetet 140 literesre. Az pedig, hogy rendeletben megmondjuk, hogy melyik háztartásban mekkora kuka lehet, alkotmánysértő. Ha most azt mondja a testület, hogy kihátrál a szemétszállításból – és a lakosságra bízza a szerződést -, még akkor is mondhatja később, hogy bizonyos esetekben átvállalja a szemétszállítási díj kifizetését. Ez ma mindenütt így működik.

Mórocz Lajos: ki kell dolgozni több lehetőséget és a falugyűlésen megismertetni azt a lakossággal.

Ramasz Imre: ez most egy olyan állapot, amin változtatni kell. A törvényességet kell szem előtt tartani.

Szemenyei Sándor: én attól félek, hogy zsákokban megjelenik a szemét az árokpartokon.

Mórocz Lajos: minimális mértékű kommunális adót megállapítunk és a lakosságra bízzuk a szerződést a szemétszállításban. Ez a legjobb megoldás.

Ramasz Imre: én azt javaslom, hogy térítésmentesen adjuk át a kukákat a lakóknak.

Szemenyei Sándor: ez esetben mindenkinek a legkisebb kuka fog kelleni azonnal. Mindenkinek be kell menni a központba szerződni?

Ramasz Imre: felajánlották, hogy ha biztosítunk helyet, akkor kijönnek és helyben lehet szerződni.

Kulima István: a 140 literesnek mennyi az éves elszállítási díja?

Ramasz Imre: 15.730 forint. És ezért havi négyszer elszállítják.

Szemenyei Sándor: nehéz lesz a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre szoktatni.

Mórocz Lajos: előbb utóbb úgyis át kell rá térnünk. Ez a jövő.

Ramasz Imre: megkérek mindenkit, hogy nyilvánítson véleményt.

Gombkötő Csabáné: csökkentsük minimálisra a kommunális adót és szerződjenek a lakosok a szolgáltatóval. Így lesz igazságos a rendszer.

Gombkötő Lajos: egyetértek a kommunális adó csökkentésével és szerződjenek a lakosok. Döntse el mindenki, hogy mekkora edényzet kell neki.

Mórocz Lajos: osztom az előzőek véleményét.

Kulima István: én hagynám a mai rendszert azzal, hogy cseréljük kisebbre a kukákat. Indokolatlan a  240 literes.

Gub István: szerződjenek a lakosok.

Szemenyei Sándor: beszélnem kell a lakossággal. Addig nem hozok álláspontot.

Pusztai Ádám: egyetértek a kommunális adó csökkentésével. Mondok egy számot is: legyen 2000 forint. És a lakosokra bízni, hogy mekkora kukára szerződnek.

Ramasz Imre: akkor most nem változtatunk. 2010 július 1-től viszont változást kezdeményezünk.

Gombkötő Csabáné: nem lehetne január 1-től változtatni?

Ramasz Imre: rövid az idő. Falugyűlésen meg kell ismertetni az emberekkel a döntést. Elő kell készíteni a rendeletet. Zárjuk le a kérdést most.

Mészáros Erzsébet: a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatályba lépésével az önkormányzatoknak el kellett végezniük saját rendeleteik jogharmonizálását.

 

Ennek keretében a Képviselő-testület módosította a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről szóló 7/2000. (V. 04.) sz. ÖKT. rendeletét, valamint az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2002. (VII. 03.) sz. ÖKT. rendeletét.

További rendeleteit – melyek módosítása nem volt szükséges – jogharmonizációs záradékkal látta el.

Gombkötő Csabáné: 3 kérdésem lenne.  Az egyik, hogy miért nem szól délben a harang Kardoskúton? Nem tudtam rá választ adni, ezért most ezt itt megkérdezem. A másik, hogy szoktunk karácsonyra meleg ételt adni a községben rászorulóknak. Ezt nem lehetne e saját magunk elkészíteni? A harmadik, hogy rossz visszhangja van a faluban a nemrégiben lezajlott segélyosztásnak. Kérdezem, hogy ki állította össze a listát ami alapján történt az osztás? Több olyan is van, aki nem igazán rászorult és mégis kapott csomagot. Össze kellene ezt a szakembereknek hangolni. Aki jobban rászorult, annak adni többet. Sértődés természetesen mindig lesz.

Gub András: a csomagosztás csak valamiféle statisztika alapján történik.

Gombkötő Csabáné: az lehet, de hogy az a statisztika nem naprakész, abban biztos vagyok.

Skorka Pálné: azt mi sem tudjuk, hogy kinek mennyi a jövedelme. Azt sem lehet tudni, hogy például valaki megkéri a másik embert, hogy hozza el a csomagját, mert ő nem tud elmenni érte.

Mészáros Erzsébet: a mostani csomagosztás után a község honlapjának fórumán elég durva bejegyzések jelentek meg. Amikor elolvastam, első felindulásomból azt érzetem, hogy erre válaszolnom kellene. Természetesen névvel, mert én nem szoktam névtelenül vádaskodni. Aztán lebeszéltem magam erről, mert más munkatársak lettek megszólítva. Ez nem a mi akciónk volt. A családsegítő megkereste az önkormányzatot, hogy szolgáltassunk adatot. Két kolléganő minden segítséget meg is adott neki. Összeállítottak egy listát, de ez nem egy végleges lista volt. Ezt a gyermekjóléti szolgálat munkatársa további nevekkel kiegészítette.

Gombkötő Csabáné: gondoltam, hogy nem az önkormányzattól indult ki ez. Különböző segélyszervezetek szoktak osztani. Esetleg szorosabban kellene velük együttműködni.

Gub András: esetleg ezekre a névtelen vádaskodókra lehetne reagálni.

Gombkötő Csabáné: nem szabad. Az csak olaj a tűzre.

Pappné Neller Borbála: én nem vagyok érintett az ügyben, de szeretnék azért hozzászólni. Török Attilát kellene segíteni, mert nem igazán ismeri még a falu lakosságát. Én ha javasolhatok valamit: ti látjátok itt a hivatalban, hogy kik az igazán rászorultak. Frissíteni kellene azt a listát, mert valóban nem naprakész. Az elmúlt pár hónapban is lehetett bárki munkanélküli. Hadd ne mondjak neveket, de valóban olyanok is kaptak, akik nem szorulnak rá. Jönnek sorra hozzám az emberek, hogy ez igazságtalan. Én elmondom, hogy nem én döntök ebben, -a művelődési ház csak a kiosztó hely volt- csak tolmácsolni tudom a visszhangokat.

Mészáros Erzsébet: a kolléganők minden alkalommal átnézik a listát. Hiába frissítik ők, ha arra ezután még plusz személyek rákerülnek. Ezután mi már nem tudunk felelősséget vállalni.

Ramasz Imre: nem is kell nekünk erre felelősséget vállalnunk. Ez egy rajtunk kívülálló osztás volt. Igazságos listát nem lehet összeállítani.

Skorka Pálné: nem csak rákerültek nevek hanem ki is lettek húzva. Jöttek hozzám olyan nevekkel, akiket tudom, hogy nem volt rajta a listán.

Pappné Neller Borbála: valami alapja azért csak van annak, ami ment a községben. Felháborodás van sok ember részéről. Több idős ember nem is vette át a részére kiszállított csomagot mondván, hogy amíg ez így megy, nekik nem kell. Nehéz igazságot tenni. Attilát kell segíteni. Nem a mi felelősségünk, de talán segíthetünk neki.

Mészáros Erzsébet: az gondolom, hogy a hivatal megtette amit lehet.

Ramasz Imre: a lényeg, hogy ezt nem mi szerveztük. Ráirányítjuk a figyelmet, hogy jobban figyeljünk oda. Zárjuk le a vitát. Karácsonyi ebéddel kapcsolatban éppen ma keresett meg a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítvány elnöke. Ők főznek akkor, és ebben kérnek bennünket partnernek. Akárki főzi mindig lesz olyan, akinek nem tetszik. Felvállalhatjuk mi is, de azt javaslom, hogy támogassuk az alapítványt.

Szemenyei Sándor: támogassuk őket anyagilag és főzzék meg illetve osszák szét. Éttermi ételt úgysem főznek a gulyáságyúban.

Gombkötő Csabáné: ha már adunk rá pénzt, akkor legyen minőségi étel. Nem várhatjuk el, hogy normálisan főzzenek?

Mórocz Lajos: az alapítványt támogassuk. Főzzenek ők.

Ramasz Imre: megkeresem az alapítványt, hogy adják be a támogatási kérelmüket és a következő ülésen tárgyalunk róla. Ha korrekt ajánlatot tesznek, akkor partnerek leszünk. A harangozásról annyit mondanék, hogy nem önkormányzati hatáskor. Én nem rendelhetem el, hogy harangozzanak délben. Ez az egyház hatásköre.

Pusztai Ádám: a zártkertek lakói részéről kerestek meg engem azzal a kéréssel, hogy ha megoldható lenne, akkor egy karóra egy közvilágítási lámpatestet helyezzünk el ott.

Ramasz Imre: azt javaslom, hogy most erről ne döntsünk. Ez költséges dolog lesz. Érdeklődöm a lehetőségekről.

Szemenyei Sándor: nem javaslom. Azok a kertek nem éjszakai világítással lettek tervezve.

Pusztai Ádám: ha tudunk nekik majd mondani valamit, hogy ennyi és ennyi hozzájárulás esetén megoldható lenne, akkor eldöntik, hogy kell-e.

Ramasz Imre: kérek egy árajánlatot a DÉMÁSZ-tól és később visszatérünk erre.

A testületi zárt ülésen, szociális kérelmekkel folytatódott…

Megszakítás