Elmarad a soros testületi ülés

Tisztelt Lakosság!

A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva az alábbiról döntöttem:

A 2020. március 26. napjára meghirdetett soros Képviselő-testületi ülés nem kerül megtartásra.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Kardoskút, 2020. március 20.

Varga Pál polgármester