Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendeletben meghatározottakkal összhangban figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére az alábbi döntéseket hozom.

Varga Pál polgármester

Az írásos előterjesztések IDE kattintva érhetőek el.

Döntés száma Döntési forma Döntés tárgya
163/2020. (XI.30.) határozat Szemétszállítás helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
164/2020. (XI.30.) határozat Közös hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadása
165/2020. (XI.30.) határozat Közös hivatal költségvetési előirányzatainak módosítása
166/2020. (XI.30.) határozat A képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
167/2020. (XI.30.) határozat 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
168/2020. (XI.30.) határozat 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása
169/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány támogatási kérelme
170/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztása
171/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztása
172/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása
173/2020. (XI.30.) határozat Orosháza-Kardoskút Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal földhaszonbérleti szerződés megkötése
174/2020. (XI.30.) határozat Kardoskút község vízkár-elhárítási tervének aktualizálási feladatainak elvégzésére történő megbízás
175/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
176/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
177/2020. (XI.30.) határozat Bursa Hungarica pályázat elbírálása
17/2020. (XI.30.) rendelet Anyakönyvi rendelet módosítása
18/2020. (XI.30.) rendelet Térítési díjakról szóló rendelet módosítása
19/2020. (XI.30.) rendelet Deregulációs rendelet

Tájékoztatás

Tájékoztatás veszélyhelyzeti intézkedésekről

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglalt, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekre tekintettel 2020. november 11-től az alábbi intézkedések lépnek életbe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnál a bemutatóhelyek, szálláshelyek és programok vonatkozásában.

Az Igazgatóság központi irodaépületében és a tájegységi irodákban személyes ügyfélfogadás nem lehetséges!

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság összes bemutatóhelye és szálláshelye bezár.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság minden előre meghirdetett programja elmarad.
A szakvezetéses túrákra és környezeti nevelési foglalkozásra bejelentkezett csoportok részére a lefoglalt programok nem kerülnek megtartásra.

A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Köszönjük együttműködésüket!

Szociális célú tűzifa támogatás

Kardoskút Község Önkormányzata a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló helyi rendelete alapján tűzifát  biztosít azoknak a Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyedül élő személy esetén annak 300%-át (85.500 Ft).

A kérelem benyújtására 2020. november 20. napjáig van lehetőség a Kardoskút Község honlapján letölthető nyomtatványon, amely IDE kattintva érhető el, illetve a Hivatalban kérhető formanyomtatványon.