Tájékoztatás

Tájékoztatás veszélyhelyzeti intézkedésekről

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglalt, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekre tekintettel 2020. november 11-től az alábbi intézkedések lépnek életbe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnál a bemutatóhelyek, szálláshelyek és programok vonatkozásában.

Az Igazgatóság központi irodaépületében és a tájegységi irodákban személyes ügyfélfogadás nem lehetséges!

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság összes bemutatóhelye és szálláshelye bezár.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság minden előre meghirdetett programja elmarad.
A szakvezetéses túrákra és környezeti nevelési foglalkozásra bejelentkezett csoportok részére a lefoglalt programok nem kerülnek megtartásra.

A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Köszönjük együttműködésüket!

Szociális célú tűzifa támogatás

Kardoskút Község Önkormányzata a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló helyi rendelete alapján tűzifát  biztosít azoknak a Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyedül élő személy esetén annak 300%-át (85.500 Ft).

A kérelem benyújtására 2020. november 20. napjáig van lehetőség a Kardoskút Község honlapján letölthető nyomtatványon, amely IDE kattintva érhető el, illetve a Hivatalban kérhető formanyomtatványon.

Átadott és folyamatban lévő felújítások


Fotók a felújított óvodáról a fenti képre kattintva. (Fotók: P.É.)

A sikeres műszaki átadás- átvételt követően tizenkilenc gyermek vette birtokba szeptembertől a Magyar Falu pályázaton több, mint húsz millió forintból megújított óvodát. A belső felújítás nem csak esztétikai, hanem energetikai előrelépést is jelentett az intézmény életében: megújult az épület fűtése többek között.


Fotók a felújítást megelőzően…

Az udvaron új játékeszközöknek örülhetnek a gyermekek.

A jövőben is keresni kell a lehetőségét annak, hogy minél több pályázat bevonásával tudjunk fejleszteni. A többi megvalósult – ravatalozó, háziorvosi rendelő, orvosi eszközök – pályázataink közös átadó ünnepségét egy jövő évi rendezvényen szeretnék megtartani.

A napokban elkezdődik az a harminc milliós pályázati megvalósulás kivitelezése, amelyet a művelődési ház belső burkolataira és kiszolgáló épületeire nyertünk.

Az egészségház belső felújításait úgy próbáljuk ütemezni és végrehajtani, hogy a betegek a lehető legkevesebb kellemetlenséget érezzék meg ebből. Erről időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Kérem a megértésüket és türelmüket, hiszen ezek a felújítások értünk, a közösségünkért készülnek.

Varga Pá polgármester

56′ hősei előtt tisztelegtünk


További fotókért kérem kattintson a fenti képre. (Fotók: Kocsis Anita, Őzse Zoltán)

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem – Bibó István szavait fűzte gondolatainak sorába Varga Pál polgármester, a községi megemlékezés résztvevőinek köszöntésekor. Sokszor ünnepeltünk már itt e helyen, akár délelőtti órában is a Hősök emlékműve előtt, de ilyen rendhagyó alkalom nem volt, mint ma, a vírushelyzet idején, amikor maszkot kell hordanunk. A szabadságunkban ily módon korlátozva vagyunk, ám 1956 ősze is rendhagyó volt, melynek emléke máig bennünk él. A polgármester szavai után a kardoskúti fiatalok ünnepi műsorát hallgatták meg az egybegyűltek, majd a település díszpolgára, Barna Imre László gondolatai idézték fel az ’56-os forradalom és szabadságharc történéseit. Az események legfőbb mozzanatait gyermekkori élményeivel és emlékeivel elevenítette fel. Fecskésparton élő családjának sorsát, az egyszerű emberek nehéz mindennapjait, amikor elvették tőlük a búzát és a kenyeret. Beszédében kiemelte, hogy mégsem ezek a szomorú és sajnálatos dolgok és szorongattatások miatt lázadt fel a nép ’56-ban. A magyar nép nem a kevés kenyér, a kicsi fejadag miatt forrongott, hanem inkább a más nemzet ránk nehezedő elnyomását érezte tovább tűrhetetlennek. A községi megemlékezés végén a koszorúzásnál a község vezetői, Csanádapáca polgármestere, a helyi egyesületek képviselői, az evangélikus lelkész és a helyi fiatalok csoportja hajtott fejet 1956 hősei és áldozatai előtt.

VNB

A jövőnek szánva


További fotók a fenti képre kattintva érhetőek el. (Fotók: VNB)

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Kardoskút Község Önkormányzata a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesülettel közösen harminc tő amerikai hársfát ültetett el a Petőfi utcán. A pályázatból nem csak a hársfákat, de az ültetéshez szükséges eszközöket: támasztó karókat, mulcsot és még madáretetőt is kapott településünk. Továbbá egy vidékről érkezett erdész szakember is részt vett az ültetésnél, akinek szakmai segítségnyújtása mellett folyt a munka. A jövő évben mindenképpen folytatni szeretnénk a fásítást, akár pályázati forrás, akár önerő bevonása mellett.

Hála az önkéntes segítőknek, akik keze munkájának köszönhetően a lakosságnak, a hozzánk érkező vendégeknek és a  jövő nemzedékének szépítettük a főutcánkat.

Influenza elleni oltóanyag

Minden héten kedden és csütörtökön 10 és 12 óra között, bejelentés nélkül szájmaszkban fel lehet venni az influenza elleni védőoltást az Egészségházban.

Helyben is intézhető ügyek

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal települési ügysegédjénél az alábbi ügyeket intézhetik:

– családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás)
– egészségbiztosítással kapcsolatos ügyek (TAJ ügyintézés, biztosítás rendezése, CSOK-falusi CSOK-hoz szükséges igazolás)
– megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos ügyek
– szociális ellátások (aktív korúak ellátása, közgyógyellátásra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, időskorúak járadéka)
– fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyek
– nyugdíjbiztosítással kapcsolatos ügyek (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, egyszeri segély, valamint méltányos emelés)
– nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyek (bejelentések, kérelmek fogadása)
– lakcímjelentéssel kapcsolatos ügyek

Kardoskúton az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
PÁRATLAN héten pénteken 8:00-tól 10:00-ig.

Ügyfélfogadás egyéb időben:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 14:00