Bemutatkozunk

 

Kardoskúti  Napköziotthonos Óvoda
Címe: 5945 Kardoskút Kossuth utca 4.
Tel./ Fax: 68-429-036
e-mail: ovoda@kardoskut.hu

Óvodánk nyitva tartása:

Hétfőtől-péntekig: 6:30 – 17:00 óráig

Óvodavezető és óvodapedagógus: Nyitrainé Baranyi Gabriella 

Óvodapedagógus: Kürtiné Rácz Anikó

Az intézmény bemutatása:

A Kardoskút Község Önkormányzata által fenntartott 800 m2-es területen található Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda – melyből maga az épület 200 m2-en helyezkedik el – 1961 óta működik jelenlegi helyén. A település község jellegénél fogva kertes övezetben, családi házaktól körül övezve, kisforgalmú utak mentén helyezkedik el az intézmény, ezáltal biztosított a tiszta levegő a gyermekek számára.

Az óvoda 2008. augusztus 1.-e óta önálló, független intézmény.

A kezdetben osztatlan egycsoportos óvoda 1975-ben bővült egy foglalkoztató teremmel. Emellett külön ebédlőben étkeznek a gyerekek, mely egyben tornateremként is szolgál.

Az épület jelenlegi formáját 2009-ben nyerte el, amikor a nyílászárók cseréje és a homlokzat hőszigetelése is megvalósult.

A tágas, füves udvar biztosítja a megfelelő mozgásteret, a helyet a szabad levegőn töltött játékhoz, tevékenységekhez. Itt található homokozó, babaház, hinták, rugós hinta, fa mászóvár, egyensúlyozó gerendák, virágoskert, veteményes kert, komposztáló láda továbbá egy félig nyitott, tetővel ellátott, beton aljzatú szabadtéri foglalkozásokra, tevékenységekre alkalmas helység. Megfelelő árnyas területet biztosító, enyhet adó lombos fák óvják a gyermekeket a nyári napsütéstől.

Intézményünk 2018. októberében megkapta a Madárbarát Óvoda minősítést.

Óvodánk 2019. decemberében elnyerte a Zöld Óvoda címet.

Működési adatok

Óvodánk jelenleg egy vegyes csoporttal működik. Szerencsés helyzetünkből adódóan módunkban áll már 2 és fél éves kortól fogadni a kisgyermekeket a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8 § (1) bekezdése értelmében.

Személyi feltételek

Óvodánkban a gyermeklétszám figyelembe vételével biztosítottak a személyi feltételek. Gyermekeink körül a nevelési-oktatási és gondozási feladatokat két fő óvodapedagógus, egy dajka, emellett egy takarító és egyéb kisegítő végzi. A különleges bánásmódban részesülő óvodások külön fejlesztésben részesülnek intézményen belül, fejlesztő pedagógusok által, megbízásos jogviszonyban.

Tárgyi feltételek

Az óvoda tágas, gyermekközpontú helyiségeiben gyermekléptékű bútorok, tárgyak segítik elő az óvodások megfelelő biztonságérzetét, jó közérzetét.

Kiválóan felszerelt a különböző képességeket fejlesztő játékok, eszközök tekintetében, melyek megteremtik óvodásaink adaptált Komplex Prevenciós Óvodai Program szerinti neveléséhez, oktatásához szükséges feltételeket. Emellett biztosítják a harmonikus személyiségfejlődést gyermekeink számára, képességeik, adottságaik, tehetségük kibontakoztatását, az egyéni és differenciált bánásmódot.

2020-ban tárgyi feltételeinket tovább gyarapította az EFOP és Magyar Falu pályázatok keretében elnyert eszközök, berendezési és egyéb használati tárgyak. A 2020/2021-es nevelési évtől széles körű felújítási munkálatoknak köszönhetően korszerű fűtésrendszerrel, napelem és légkondicionáló rendszerrel megújulva működik az óvoda.

Bőségesen adottak külön helyiségek a tervezett és spontán tevékenységekhez, a kisgyermekek öltöztetéséhez, étkeztetéséhez, testi neveléséhez, egyéni foglalkoztatásához, a nyugodt csendes pihenőhöz.

A tálalókonyha a HACCP előírásai szerint működik.

Külön iroda áll az intézményvezető rendelkezésére, amelyben több technikai eszköz, internet hozzáférés segíti munkáját. A dolgozók számára biztosított a felnőtt mosdó, az öltöző, ami szükség esetén egyben elkülönítőként is szolgál.

Kiemelt céljaink

Szeretetteljes, harmonikus, érzelmi biztonságot nyújtó, élményekkel, sikerekkel teli légkör biztosítása, melyben a gyerekek erős közösséggé alakulhatnak, testileg, szellemileg, lelkileg fokozatosan megerősödve érhetnek meg az iskolás korra.

Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés az ovi veteményes kertjének közös gondozásával, betakarításával, a papír hulladék szelektív, a használt elemek, kis akkumulátorok külön erre a célra kialakított edényzetben gyűjtésével, a madarak téli etetésével. Séták, megfigyelések, tanulmányi túrák során.

Csodálatos magyar anyanyelvünk szépségeinek, kifejező eszköztárának megmutatása, mondókák, versek, mesék, anyanyelvi játékok által és a mindennapos beszélgetésekben.

Néphagyományaink megismertetése, őrzése, éltetése a jeles napokon.

Az általános műveltség kisgyermekkori megalapozása színházi, bábszínházi, zenei előadások, egyéb kulturális események alkalmával.

Kiemelt figyelem a különös bánásmódot igénylő gyermekek mellett a tehetségekre is. Rajzpályázatokon, egyéb bemutatkozási lehetőségek során erősíthetik, kamatoztathatják kiemelkedő adottságaikat.

Kitűzött céljaink

Zöld Óvoda minősítés megtartása.

Együttműködő partnereink

Körös-Maros Nemzeti Park
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
Széltapogatók Nonprofit Kft.

Megszakítás