Bemutatkozunk

 

Kardoskúti  Napköziotthonos Óvoda
Címe: 5945 Kardoskút Kossuth utca 4.
Tel./ Fax: 68-429-036
e-mail: ovoda@kardoskut.hu

Óvodánk nyitva tartása:

Hétfőtől-péntekig: 6:30 – 16:30 óráig

Óvoda vezető:  Patócs Éva
Óvoda pedagógus: Kürtiné Rácz Anikó
Dajka: Tiba Boglárka

Szeretettel várunk minden óvodás kisgyereket a Kardoskúti Napköziotthonos Óvodába, amely abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden feltételt biztosítani tud a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Az óvoda bemutatása:

A Kardoskúti Önkormányzat által fenntartott óvoda 1961 óta működik jelenlegi helyén.  Az óvoda tágas, füves udvara gazdagon kínálja a lehetőségeket a környezet megismeréséhez, megfigyeléséhez, az egészséges játékra, szabad mozgásra. Nagy gondot fordítottak és fordítanak az itt dolgozók arra, hogy a gyerekek egészséges, tiszta levegőt szívjanak. Bár kisforgalmú utak övezik az udvar két oldalát, sűrű sövény szűri meg a levegőt. A napsütés ellen az árnyékot adó lombos fák nyújtanak védelmet a gyerekek számára.
A kezdetben osztatlan egy csoportos óvoda 1975-ben egy foglalkoztató teremmel bővült. A következő konstrukcióra 1997-ben került sor, amikor megtörtént a tetőszerkezet és a homlokzat felújítása. Jelenlegi formáját 2009-ben érte el, megtörtént az épület nyílászáróinak cseréje és a homlokzat szigetelése.
Óvodánk 2008. augusztus 01-ig Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda néven, közös egységben üzemelt. Ettől a naptól kezdve önálló, független intézményként folytatja tevékenységét Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda néven. A gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt a fenntartó döntése alapján az óvoda egycsoportos intézményként üzemel tovább.

Az épület és környezete biztosítja a neveléshez és oktatáshoz kívánt feltételeket. Az épület tágas, világos, benne két csoportszoba található. Tágas öltöző, ebédlő, mosdó áll a gyerekek rendelkezésére. Az ebédlőt használjuk a testnevelési feladatok színhelyéül. A kisebb foglalkoztató teremben történik a logopédiai foglalkozás, egyéni fejlesztések, illetve az altatás. A HACCP előírásainak megfelelően működő tálalókonyhával rendelkezünk. A dolgozók számára az öltöző és a felnőtt WC biztosított. A szülők és vendégek fogadására az iroda szolgál. Az óvoda udvara kellemes. A 3-7 éves gyermekek mozgásának fejlődését elősegítő környezet. Az udvaron mászókák, hinták, csúszda, homokozó, tágas hely a labdajátékokhoz, célba dobó áll a gyermekek rendelkezésére. Óvodánk 2005-től EU szabványnak megfelelő játékeszközökkel rendelkezik. A babaházban szerepjátszásra van lehetőség, a színben elhelyezett asztaloknál rajzolás, festés gyurmázás és egyéb finom motorikus mozgás fejlesztésének számtalan tárházából válogatva foglalhatják el magukat a gyerekek.

Működési adatok:

Óvodánk egy vegyes csoportos intézményként üzemel. .Az óvodába a 2013-2014-es évre  beíratott gyermekek létszáma:14 fő. Ebből 4 kisgyermek kiscsoportos .Közülük 2 kisgyerek most érkezik először az óvodába, számukra lehetővé tesszük a szülős beszoktatást. A többi 10 kisgyermekből 3 középsős korú, 7 pedig nagycsoportos.

Az óvoda személyi feltételei:

A vegyes csoport nevelő-oktató munkáját két szakképzett óvodapedagógus látja el, heti váltásban. Az óvodapedagógusok munkaidejét úgy  alakítjuk, hogy az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvónő irányítja. A minőségi pedagógiai munka segítése érdekében nagyon nagy szükség van a két dajka néni munkájára, akik a takarítási feladatokat is elvégzik Váltott műszakban, heti váltásban dolgoznak.
Pedagógiai programunk fontos kiegészítője, hogy heti egy alkalommal logopédus foglalkozik a gyerekekkel.

Tárgyi feltételek:

Az óvoda felszereltsége megfelelően biztosítja nevelési programunk megvalósítását. A gyerekek számára megfelelő eszközkészlettel rendelkezünk, mely sokoldalú, elmélyült tevékenységek végzéséhez nyújt kielégítő lehetőséget. Az udvaron a betonjárda kijavításra és megszélesítésre került az ősz folyamán. Itt közlekedési pályát tudtunk kialakítani a gyerekeknek. A közlekedési eszközöket bővítettük futóbiciklivel és rollerrel. A babaház is felújításra került, ez nagyon jó színhelye az udvari szerepjátékoknak. A régi fürdőmedencét szeretnénk földdel feltölteni és a helyébe virágoskertet kialakítani. Könyvtári állományunkat folyamatosan bővítjük.

Kiemelt pedagógiai feladatok:

Olyan szeretetteljes légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi. Élmény gazdag mindennapok megteremtése kihasználva a falu és az óvoda helyi adottságait, szokásait. Családias, biztonságos környezetben a gyermeki játék elsődlegességének hangsúlyozása. Nem azt keressük a gyermekekben  ami nincs, hanem igyekszünk megtalálni azt, amire építeni lehet,amit fejleszteni kell
Egészséges életmódra nevelés, helyes táplálkozásra, mozgásra, a környezet szeretetére, megóvására nevelés, a környezettudatos szemléletmód kialakítása. Anyanyelvi nevelés, amely valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Kiemelt figyelmet fordítunk:
A meglévő értékeink védelmére, őrzésére
Intézményünk takarékos üzemeltetésére
Óvodánk népszerűsítésére