Lakossági célú rezsitámogatás

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy mértékben megnövelte a családok kiadásait, ezért, hogy a lakosság téli fűtéséhez szükséges anyagi hátterét támogassa, Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú rezsitámogatás helyi szabályairól szóló 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendeletet.

A támogatás összege egyszeri, legfeljebb 30.000 Ft.

A támogatás feltételei:

  • Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakcím,
  • a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 400 %-át (114.000 Ft), egyedül élő esetén 500 %-át (142.500 Ft) nem éri el,
  • nem részesült természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásban 2023. év második félévében.

Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás!

Nem jogosult rezsitámogatásra az a kérelmező, aki olyan üresen álló, nem lakott ingatlanra kéri a támogatást, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelem nyomtatvány papíralapon kérhető a hivatalban Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintézőnél, illetve elérhető a település honlapján, a www.kardoskut.hu címen.

A kérelem benyújtásának időtartama:

2024. február 01. napjától (csütörtöktől) 2024. február 15. napján (hétfőn) 16 óra Kardoskút Község Önkormányzatánál (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.).

MELLÉKLET.

Megszakítás