Szociális célú tűzifa támogatás

Kardoskút Község Önkormányzata a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló helyi rendelete alapján tűzifát  biztosít azoknak a Kardoskút község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft), egyedül élő személy esetén annak 400%-át (114.000 Ft).

Kérem fordítsanak kiemelt figyelmet a fűtőberendezés és a kémény állapotának felülvizsgálatára!  

A kérelem benyújtására 2022. november 19. napjáig van lehetőség a Kardoskút Község honlapján letölthető nyomtatványon, amely IDE kattintva érhető el, illetve a Hivatalban kérhető formanyomtatványon.

Megszakítás