Álláspályázat – óvodavezető (magasabb vezető)

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, intézményi költségvetés betartása; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
  Kardoskút

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
  – Postai úton, a pályázatnak Kardoskút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. szám) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot..„„ ../2023„ valamint „Pályázat a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyére” vagy – Személyesen: Varga Pál polgármesternek címezve (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. szám) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot..„ „../2023.

Megszakítás