Hivatal

Kardoskút Község Önkormányzata
Cím: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
e-mail: kardoskut@kardoskut.hu
weboldal: http://www.kardoskut.hu

Tel.: 68/429-000

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig 8,00 – 12,00 óráig és 12,30 – 16,00 óráig.
Pénteken 8,00 – 13,00 óráig.

Jegyző: dr. Lipták Péter jegyzo@csanadapaca.hu

 

 

Ügyintéző neve Munkaköre
Radics Vivien
szociális ügyintéző/
helyettesítő kirendeltség-vezető
jegyzo@kardoskut.hu
Döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület, bizottságok és a polgármester számára, Ügyfélfogadás ellátása a jegyző általános helyetteseként, Választási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása, Közigazgatási hatósági feladatok (birtokvédelmi eljárás, fás szárú növények védelme, állatvédelmi igazgatás, vízgazdálkodási hatáskör ), Önkormányzati igazgatási ügyek (bérlakás, vagyongazdálkodás), Anyakönyvi feladatok ellátása, Termőföld bérbeadással kapcsolatos ügyek, Adó-és értékbizonyítvány kiállítása, Üzletek működésével,  telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyintézés. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.
Kapuné Sin Anikó
Pénzügyi főtanácsos
gazdalkodas@kardoskut.hu
Könyvelés, költségvetési beszámolók és jelentések készítése, Költségvetés, zárszámadás összeállítása, Egyszerű közbeszerzési eljárások lefolytatásában való részvétel, Belső pénzügyi szabályzatok naprakész vezetése (számviteli politika és mellékletei), Beérkező számlák nyilvántartása, Analitikus nyilvántartások vezetése, Gépjármű-ügyintézői feladatok ellátása, Statisztikai adatszolgáltatás, Ingatlanvagyon-kataszter vezetése.
Kocsis Anita
pénzügyi ügyintéző
penzugy@kardoskut.hu
Pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, házi pénztár kezelése, Számlák készítése. Számlák átutalása, banki terminál kezelése.
Miszlai Laura
adóügyi ügyintéző
adoszoc@kardoskut.hu
Helyi adóval, iparűzési adóval kapcsolatos ügyek, Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyek, Munkaügyi információs rendszer kezelése, személyzeti ügyek.
Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző
igazgatas@kardoskut.hu
Titkársági feladatok ellátása, Jegyzőkönyv vezetés, határozat nyilvántartás, Szociális ellátással kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtása (települési támogatás, lakáshoz jutás helyi támogatása,  iskolások, óvodások támogatása). Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása (gyermekvédelmi kedvezmény, környezettanulmány), Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek, Személy- és lakcím nyilvántartás, Hagyatékkal kapcsolatos ügyek, Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok koordinálása, Szemétszállítással kapcsolatos feladatok.